150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam (Small)

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam

Op 19 januari liepen er in totaal 250 eerstejaars Bouwkunde rond op Amsterdamse bouwplaatsen. Op 5 april was de tweede ronde: 150 eerstejaars Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek.

Dat de studenten het leuk vonden, blijkt wel uit de filmpjes die op 19 januari gemaakt werden. Maar waarom doen de bouwbedrijven mee? In gesprek met René Moormann van M.J. de Nijs, William Hollander van Kondor Wessels Amsterdam en Marcel Poolman van Boele & van Eesteren.

Marcel Poolman is communicatiemanager bij Boele & van Eesteren. “Zo’n excursie is een prima manier om te laten zien hoeveel verschillende vakgebieden en disciplines er nodig zijn voor een groot project als dit. En hoe die samenwerken. Bouw is namelijk niet alleen techniek. Dat kun je op een bouwplaats als deze goed laten zien. We hebben hier bijvoorbeeld een grote keet waar niet alleen de werkvoorbereiding zit, maar ook de directievoerders. Zo zitten we letterlijk bovenop ons bouwproces en kunnen we als het nodig is razendsnel schakelen.”

Boele & van Eesteren bouwt samen met Visser & Smit een nieuw universiteitsgebouw, het project Campusplein.

William Hollander van Kondor Wessels Amsterdam werkt als KAM-coördinator. “De studie is heel anders dan vroeger toen ik zelf nog civiele techniek deed. Deze studenten vormen in veel opzichten een nieuwe generatie. Ze denken anders, ze leren anders en ze weten andere dingen. Tijdens de excursie stel ik ze daarom een hoop vragen, het is voor mij een kans om de volgende generatie bouwers een beetje te leren kennen. Daar heb ik wat aan.”

Kondor Wessels bouwt een nieuw campusgebouw voor het ROC TOP met studentenwoningen, het project Nieuwdok.

René Moormann, kwaliteitsfunctionaris bij M.J. de Nijs: “als je aangesloten bent bij Bewuste Bouwers, zoals wij alle drie, dan ben je bewust met omgevingsmanagement bezig. Daar horen excursies gewoon bij. Eén van de opdrachten die de studenten meekrijgen, gaat over omgevingsmanagement. Dus in ruil voor deze excursies krijgen wij weer feedback van de studenten. Prima deal, toch?”

M.J. de Nijs en Zonen bouwt een nieuw winkelcentrum met woningen, het project Mosveld.


Jan Overtoom- Bouwend Nederland