Column Wat leert u van een jeans?

Wat leert u van een jeans?

Stel, u loopt in een winkelcentrum op zoek naar een nieuwe jeans en stel, u vindt een heel mooie broek met een speciaal label. Een nieuwe broek, duurzaam geproduceerd en geverfd, zonder kinderarbeid en met een speciaal wasadvies dat water en energie bespaart.

Echter, wel iets duurder dan uw huidige vertrouwde jeans. Nu investeren in een duurdere broek om uiteindelijk energie en water te besparen. Ik zou gaan voor de duurzame uitdaging, en u? De doelgroep voor die duurzaam geproduceerde spijkerbroek met speciaal wasadvies is de jeansdrager. Deze doelgroep is in drie subgroepen te verdelen:

Lees meer

Impuls voor bedrijven en organisaties die producten en diensten samen verduurzamen

De atlas kleurt groener en groener

Labelen van uw woning

Labelen betekent van een label, van een etiket voorzien om iets of iemand in een bepaalde categorie in te delen. Sinds kort zijn alle woningen in Nederland, en dus ook de uwe, ongevraagd voorzien van een gekleurd label. Op www.energielabelatlas.nl kunt u inzoomen op uw woonadres en zien welk kleurtje uw woning heeft: groen, geel of rood. Een bont gezelschap van onder andere Natuur- en Milieuorganisaties, de Rabobank, Meer Met Minder en Bouwend Nederland, heeft het initiatief genomen voor de energielabelatlas. Onlangs is een campagne gestart met als titel: Kleur uw Gemeente Groen!

Lees meer

Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op.

Hogescholen: samen voor sterk BIM-onderwijs

Hoe bereiden we een nieuwe generatie van bouwprofessionals zo goed mogelijk voor op de toekomstige BIM-praktijk? Het begin van het antwoord hierop kwam op 25 maart jl. van 14 hogescholen.

In Zoetermeer ondertekenden zij bij Bouwend Nederland een intentieverklaring om samen te werken aan de versterking van het onderwijs, zowel met elkaar als met bouwpartijen. De intentieverklaring werd opgesteld in samenwerking met Bouwend Nederland en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Lees meer

verkiezingen

Een frisse wind na de verkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de balans is opgemaakt.

Terwijl de winnaars de champagne lieten ontkurken, likten de verliezers hun wonden. Grote gemene deler bij de uitkomsten zijn de opvallend goede resultaten van de lokale partijen. Ver weg van de Haagse kaasstolp werden lokaal de speerpunten geformuleerd. Geen landelijke VVD- of PvdA-standpunten, maar lokaal bijeen gesprokkelde punten die dicht aansluiten bij de wensen van de burgers. Of dat ook straks in de praktijk nog zo blijkt te zijn, is een andere vraag, maar vast staat inmiddels dat de beperking van partijen tot zuiver lokale thema’s aanslaat.

‘frisse school’

Een van die thema’s die de betrokken burger bijzonder zou moeten aanspreken is de ‘frisse school’. Onderzoeken van het ministerie van Vrom, de GG en GD’s en Arbodiensten tonen namelijk aan dat in 80% van de 10.000 schoolgebouwen het binnenklimaat tekort schiet en vaak slechter is dan in gevangenissen! En wie gunt zijn kind nu een gevangenisklimaat?. U weet het misschien niet, maar er zijn scholen waar leerlingen in de zomer een ijsje krijgen om af te koelen en in de winter hun jas aanhouden om warm te blijven. De CO2-concentratie is er soms zo hoog dat ondanks alle bevlogenheid van de leerkracht de aandacht verslapt. Uit onderzoeken blijkt verder dat door scholen duurzaam te verbouwen en te isoleren het ziekteverzuim van leerlingen en docenten aanzienlijk afneemt. Bij een verdubbeling van de toevoer van frisse lucht nemen de leerprestaties van leerlingen met 15% toe. Een verbetering die er toe leidt dat straks de Cito-toets aanzienlijk beter kan worden gemaakt.

Het is dus nogal opvallend dat dit thema in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma een plaats heeft gekregen.

Lees meer