jeugd werkt

Neem jonge werknemer in dienst en ontvang plaatsingsbonus!

Als u ondernemer bent in Noord-Holland Noord en u neemt een jongere in dienst die niet over een startkwalificatie beschikt dan kunt u aanspraak maken op een plaatsingsbonus van € 2.000,-. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2 niveau of hoger.

Een van de ondernemers die u voor ging is Diederik de Jong. Hij heeft nu alweer 3 maanden naar volle tevredenheid de 19-jarige Patrick in dienst. Door de Plaatsingsbonus van € 2.000,- kon hij Patrick direct een jaarcontract bieden. Slim toch? Neem ook een jonge werknemer in dienst!

Gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers hebben de handen ineengeslagen om de jeugdwerkloosheid in de regio Noord-Holland Noord aan te pakken. Voor de specifieke doelgroep werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie bestaat de Plaatsingsbonus. De Plaatsingsbonus is een financiële tegemoetkoming van maximaal € 2.000,- voor u als werkgever, als u deze jongeren een baan, leerwerkbaan of werkervaringsplek aan kunt bieden. Ook kunt u kiezen voor extra begeleiding van uw nieuwe werknemer. Dat is helemaal aan u.

Het RPA-NHN* wil jongeren simpelweg aan een mooie baan helpen en u als werkgever daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Want Jeugd Werkt! Ook voor u!

Op Subsidiecalculator.nl kunt u precies berekenen wat voor u de mogelijkheden zijn, maar we adviseren u hier graag ook persoonlijk over. Download hier een PDF met meer informatie en contactgegevens.

 

*Het RPA-NHN is het samenwerkingsverband waarin ondernemers-, onderwijs- en overheidsorganisaties in Noord-Holland Noord zich actief inzetten voor een goed functionerende arbeidsmarkt ten behoeve van de regionale economie. Binnen het RPA-NHN worden op regionaal niveau de krachten gebundeld, gezamenlijke arrangementen gecreëerd en concrete afspraken gemaakt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.

jeugd werkt

Bron: MKB

Maxime Verhagen

[COLUMN] Bouwen voor Nederland is bouwen aan de toekomst

Alle rapporten en prognoses wijzen erop: Nederland heeft behoefte aan meer goede woningen, aan zorggebouwen die voldoen aan de eisen van déze tijd, net als behoefte aan veel betere schoolgebouwen. We hebben ook behoefte aan goede inpassing van bebouwing en groen. Ook willen we samen betere bereikbaarheid, waterveiligheid en een duurzame omgeving. Wie daarin niet investeert, is nooit klaar voor de toekomst.

Vreemd genoeg is er wel zo’n stroming te bespeuren. Het gaat om mensen die ‘prudentie’ preken, ofwel degenen die denken dat Nederland wel af is, dat we er met alleen onderhoud ook wel komen, ook al groeit het aantal auto’s op de weg, ook al wordt het steeds voller in treinen en op perrons. Ook al groeit het aantal huishoudens gestaag, jaar in, jaar uit – net als de wachtlijsten bij corporaties.
De bouw is geen eiland. Nee, we bouwen omdat Nederland behoeftes heeft, voor veilig en goed wonen, werken en reizen. En dat doen we zó innovatief, dat we die klussen ook in het buitenland mogen uitvoeren. Investeren in de bouw draagt dus direct bij aan het welbevinden van Nederlanders. Het draagt bij aan onze economie, aan innovatie en zeer zeker ook aan banengroei.

Lees meer

Samen streven we naar een gelijk opleidingsspeelveld waarin kwaliteit het verschil maakt

Arbeidsmarkt bouwsector gelijk aan de streep

De arbeidsmarkt in de bouwsector is de laatste jaren drastisch veranderd. Waren er in 2009 nog 169.000 mensen werkzaam onder de Bouw CAO, begin 2013 waren dat er nog slechts  118.000. Een daling van circa 30%, die het afgelopen jaar nog is doorgezet. Voor deze daling zijn een paar oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is zij een gevolg van de economische crisis die ons land getroffen heeft en die ook de bouw niet onberoerd heeft gelaten. In eerste instantie leek de schade misschien nog mee te vallen. Veel bouwwerkzaamheden liepen nog door, maar na verloop van tijd raakten de orderportefeuilles leeg. Tal van bedrijven gingen failliet,  vakbekwame werknemers werden ontslagen.  Nu gloort er sinds enkele maanden weliswaar weer wat licht aan het eind van de bouwtunnel, maar dat betekent niet dat  de problemen voorbij zouden zijn. Het risico bestaat namelijk dat in het huidige klimaat van voorzichtig optimisme de prijzen van bouwmaterialen weer flink omhoog gaan, terwijl  de eerder overeengekomen bouwsommen geen enkele ruimte bieden voor kostenstijgingen. Veel bouwbedrijven zullen dus alle zeilen moeten blijven bijzetten, willen zij  het hoofd boven water houden.

Lees meer

Ruim twintig procent van de 277 huurwoningen is sociale huur

BIM’en wordt onvermijdelijk

BIM, de afkorting van Buiding Information Modeling, wordt in rap tempo steeds belangrijker. Dat is logisch want het biedt veel voordelen voor het bouwproces. Steeds meer opdrachtgevers en ketenpartners gaan er om vragen. “En het is voor ieder bouw-en infrabedrijf haalbaar en interessant. Of deze nu behoort tot de categorie Bouw Klein of Infra Groot”, aldus Arjan Walinga, portefeuillehouder van Bouwend Nederland.

BIM is ontstaan in de wereld van de architecten. En Nederland heeft daarin een koppositie. Voor de bouw die in dezelfde keten opereert, is die rangschikking goed nieuws. Maar dat wil niet zeggen dat het einddoel, ‘iedereen bimt’, al is bereikt. “Dat komt deels omdat gaandeweg duidelijk werd dat je er inhoudelijk veel meer mee kunt doen dan ‘iets’ met 3D zoals het in het begin werd gedacht. Daardoor is nader onderzoek en meer uitwerking nodig.

Lees meer

totaal aantal Excellente scholen met een geldig predicaat komt nu op 248.

Betere doorstroom van MBO naar HBO in Amsterdam

Vanaf het studiejaar 2014 – 2015 starten het ROC van Amsterdam (ROCvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met de verbeterde leerlijn mbo – hbo Bouwkunde. Met de invoering van deze verbeterde leerlijn willen deze onderwijsinstellingen MBO studenten die door willen studeren een aantrekkelijk perspectief bieden en de uitval verminderen.

Concreet betekenen deze plannen dat studenten op het ROCvA (MBO niveau 4) vanaf het eerste studiejaar meer begeleiding krijgen op een aantal onderdelen in de vorm van een doorstroomprogramma. Bouwkundig tekenen, wiskunde en taal zijn de belangrijkste. Maar ook komen projectmatig werken, analyseren en ontwerpen nadrukkelijker aan bod. Tot slot wordt ook het werkproces van de leerling meer beoordeeld op inzet, samenwerken en het beargumenteren van gemaakte keuzes in het plan van aanpak. De begeleiding op het ROCvA zal deels door docenten van de HvA worden uitgevoerd. Maar ook studenten die al verder zijn in hun studie worden ingezet. Op de HvA komen de studenten die het doorstroomprogramma bij het ROCvA gevolgd hebben in aanmerking voor vrijstellingen.

Lees meer