jeugd werkt

Neem jonge werknemer in dienst en ontvang plaatsingsbonus!

Als u ondernemer bent in Noord-Holland Noord en u neemt een jongere in dienst die niet over een startkwalificatie beschikt dan kunt u aanspraak maken op een plaatsingsbonus van € 2.000,-. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2 niveau of hoger.

Een van de ondernemers die u voor ging is Diederik de Jong. Hij heeft nu alweer 3 maanden naar volle tevredenheid de 19-jarige Patrick in dienst. Door de Plaatsingsbonus van € 2.000,- kon hij Patrick direct een jaarcontract bieden. Slim toch? Neem ook een jonge werknemer in dienst!

Gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers hebben de handen ineengeslagen om de jeugdwerkloosheid in de regio Noord-Holland Noord aan te pakken. Voor de specifieke doelgroep werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie bestaat de Plaatsingsbonus. De Plaatsingsbonus is een financiële tegemoetkoming van maximaal € 2.000,- voor u als werkgever, als u deze jongeren een baan, leerwerkbaan of werkervaringsplek aan kunt bieden. Ook kunt u kiezen voor extra begeleiding van uw nieuwe werknemer. Dat is helemaal aan u.

Het RPA-NHN* wil jongeren simpelweg aan een mooie baan helpen en u als werkgever daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Want Jeugd Werkt! Ook voor u!

Op Subsidiecalculator.nl kunt u precies berekenen wat voor u de mogelijkheden zijn, maar we adviseren u hier graag ook persoonlijk over. Download hier een PDF met meer informatie en contactgegevens.

 

*Het RPA-NHN is het samenwerkingsverband waarin ondernemers-, onderwijs- en overheidsorganisaties in Noord-Holland Noord zich actief inzetten voor een goed functionerende arbeidsmarkt ten behoeve van de regionale economie. Binnen het RPA-NHN worden op regionaal niveau de krachten gebundeld, gezamenlijke arrangementen gecreëerd en concrete afspraken gemaakt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.

jeugd werkt

Bron: MKB

Maxime Verhagen

[COLUMN] Bouwen voor Nederland is bouwen aan de toekomst

Column – Alle rapporten en prognoses wijzen erop: Nederland heeft behoefte aan meer goede woningen, aan zorggebouwen die voldoen aan de eisen van déze tijd, net als behoefte aan veel betere schoolgebouwen. We hebben ook behoefte aan goede inpassing van bebouwing en groen. Ook willen we samen betere bereikbaarheid, waterveiligheid en een duurzame omgeving. Wie daarin niet investeert, is nooit klaar voor de toekomst.

Lees meer

Bouw Personeel Opleiding

Arbeidsmarkt bouwsector gelijk aan de streep

De arbeidsmarkt in de bouwsector is de laatste jaren drastisch veranderd. Waren er in 2009 nog 169.000 mensen werkzaam onder de Bouw CAO, begin 2013 waren dat er nog slechts  118.000. Een daling van circa 30%, die het afgelopen jaar nog is doorgezet. Voor deze daling zijn een paar oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats is zij een gevolg van de economische crisis die ons land getroffen heeft en die ook de bouw niet onberoerd heeft gelaten. In eerste instantie leek de schade misschien nog mee te vallen. Veel bouwwerkzaamheden liepen nog door, maar na verloop van tijd raakten de orderportefeuilles leeg. Tal van bedrijven gingen failliet,  vakbekwame werknemers werden ontslagen.  Nu gloort er sinds enkele maanden weliswaar weer wat licht aan het eind van de bouwtunnel, maar dat betekent niet dat  de problemen voorbij zouden zijn. Het risico bestaat namelijk dat in het huidige klimaat van voorzichtig optimisme de prijzen van bouwmaterialen weer flink omhoog gaan, terwijl  de eerder overeengekomen bouwsommen geen enkele ruimte bieden voor kostenstijgingen. Veel bouwbedrijven zullen dus alle zeilen moeten blijven bijzetten, willen zij  het hoofd boven water houden.

Lees meer

Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van 6 maanden op.

BIM’en wordt onvermijdelijk

BIM, de afkorting van Buiding Information Modeling, wordt in rap tempo steeds belangrijker. Dat is logisch want het biedt veel voordelen voor het bouwproces. Steeds meer opdrachtgevers en ketenpartners gaan er om vragen. “En het is voor ieder bouw-en infrabedrijf haalbaar en interessant. Of deze nu behoort tot de categorie Bouw Klein of Infra Groot”, aldus Arjan Walinga, portefeuillehouder van Bouwend Nederland.

Lees meer