recruitment

[gastblog] Recruitment 4 tips voor de beste match

Wie heeft zich er niet eens in vergist? De sollicitant is goed gekleed, straalt zelfvertrouwen uit, geeft de beste antwoorden, heeft de juiste diploma’s en weet zich goed te verkopen. Sommige kandidaten zijn erg goed in solliciteren en de referenties die je inwint zijn (uiteraard) positief. Helaas, in de praktijk blijkt dit achteraf gezien niet de beste kandidaat voor de vacature te zijn. Je hebt er tijd en energie ingestoken en toch kun je opnieuw beginnen met het recruitment proces. Een verkeerde inschatting kost geld.

Ik geef je een viertal tips die kunnen helpen deze mismatch te voorkomen en kosten te besparen:

 

1. Beschrijf de functie zo goed mogelijk

Denk hierbij aan de functietitel, afdeling, opleiding en werkervaring, maar ook aan verantwoordelijkheden, taken, reisbereidheid, werktijden en eventueel overwerk. Zorg ervoor dat de functieomschrijving gaat leven door deze zo praktisch mogelijk te beschrijven.

2. Beschrijf de organisatiecultuur zo goed mogelijk

Is er sprake van interne competitie of is juist samenwerking een belangrijke waarde? Is de organisatie gericht op verandering en vernieuwing of juist op interne controle en beheersing? Worden de medewerkers taakgericht en/of output gericht aangestuurd of is er juist ruimte voor eigen initiatief, ideeën en verantwoordelijkheid? Bedenk wat voor type mens je hiervoor nodig hebt.

3. Lijst belangrijkste eigenschappen / vaardigheden van de kandidaat

Naast iemand die past op de functie is het dus van belang dat je een bepaald type selecteert welke passend is in je organisatie. Een type wat mee kan bewegen en helpt de doelen van je organisatie op de langere termijn te behalen. Het is dus handig om onderscheid te maken tussen ‘harde’ criteria (opleiding en werkervaring) en ‘zachte’ criteria, zoals eigenschappen en vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: goed contacten kunnen leggen, energiek, betrokken, nauwkeurig, samenwerkingsgericht, initiatiefrijk, prestatiegericht, zelfstandig, etc. Beschrijf deze ‘zachte’ criteria zo goed als mogelijk.

4. Laat je niet inpakken door een vlotte babbel!

De belangrijkste boodschap voor een goede en duurzame match is dus dat je naast de ‘harde criteria’ in kaart brengt aan welke ‘zachte’ criteria de kandidaat moet voldoen om te slagen in de functie en bij de organisatie. Iemand die in zijn stijl van werken aansluit op de functie en van wie de persoonlijkheid past binnen de organisatiecultuur. Natuurlijk heb je hiervoor je ‘onderbuik gevoel’ en al dan niet ‘de klik’ met de kandidaat. Het gebruik van psychologische tests kunnen je vervolgens helpen om deze ‘zachte’ criteria objectief meetbaar te maken en uit jouw selectie van bijvoorbeeld drie kandidaten de beste te halen. Zo heb je al het mogelijke gedaan voor het selecteren van de juiste ‘date’ voor je organisatie!

Nicolette Raap

VERHAGEN -INTENTIEVERKLARING - INFRA EN BN

Eén bestektekst voor duurzame social return

De complete bouw- en infrasector maakt zich sterk voor duurzame social return. Vier organisaties stelden één bestektekst voor SROI op, die gemeenten direct kunnen gebruiken bij het uitschrijven van een opdracht. Op een bijeenkomst eerder deze week in Houten tekende Bouwend Nederland ervoor, samen met Vesin, Aannemersfederatie Nederland en MKB Infra en zij boden de tekst aan aan kennisorganisatie CROW, die deze tekst opneemt in zijn veel gebruikte standaardbestekken.

Lees meer

eco huis

Bewoners en bouwers kunnen samen voor doorbraak zorgen

Burgers en consumenten hebben verschillende opvattingen over duurzaamheid. Producenten van ecologisch verantwoorde producten hebben dit al langer onderkend. Bouwers van woningen hebben ook met deze dubbelhartigheid van doen. Bij de gebiedsontwikkeling van bouwpercelen zijn burgers gevoelig voor groene aspecten, bij de inrichting van de eigen woning laten bewoners zich vooral leiden door budgettaire overwegingen.

Lees meer

risico-durf-ondernemen

Durf te ondernemen!

Laatst sprak ik met iemand over een vervoerder die gestopt is met transport en zich gaat richten op andere activiteiten. Een verhaal waar weinig vervoerders zich in zullen herkennen. Wat is het verhaal, de betreffende vervoerder was erachter gekomen dat hij zich ten opzichte van de concurrenten vooral kon onderscheiden door een slimme ritplanning. Hij was daar zo goed in dat hij besloot om van die kernkwaliteit zijn core business te maken. Een stap waar lef en visie voor nodig is.

Voor een groot deel van de transportsector blijven het moeilijke tijden. Het ladingaanbod neemt in zijn algemeenheid weliswaar toe, de vrachtprijzen blijven echter achter. De flinterdunne marges zorgen ervoor dat het voor vervoerders lastig blijft.

TLN heeft de afgelopen tijd veel vervoerders geadviseerd bij het scherper inzicht krijgen in de kostenstructuur. Door de complexe goederenstromen is het niet altijd bij voorbaat duidelijk welke goederenstromen het meeste bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het durven afscheid nemen van een klant die niet of onvoldoende bijdraagt aan het bedrijfsresultaat is een volgende stap. Een stap waar lef en visie voor nodig is.

Het is duidelijk; ondernemerschap draait voor een deel om lef en visie. Durf te ondernemen! Ook in tijden waarin het lastiger kan zijn, is het van belang om de focus op de toekomst te houden en gerichte keuzes te maken. Dat betekent soms ook de verleiding kunnen weerstaan van korte termijn successen die niet in de lange termijnstrategie passen. Ik sta aan de zijlijn en vanaf de zijlijn is het natuurlijk makkelijk praten. Ik adviseer u af en toe ook daar te gaan staan en uw bedrijf van een afstand te bekijken.

 

Ik wens u nieuwe inzichten en lef toe

Erik-Jan Blook

samen

Wat zegt het veelvuldig gebruik van ‘samen’ eigenlijk?

Nu ook de gemeente Amsterdam eindelijk een college van B&W heeft, is het mogelijk om enig inzicht te verkrijgen in alle collegeprogramma’s in Noord-Holland. De bouwnijverheid staat te popelen om haar wensen voor zover die in de programma’s zijn opgenomen, te realiseren. Of het nu gaat om frisse scholen, méér fietspaden of het verduurzamen van de woningvoorraad, de sector is er klaar voor. Na een zeer zware periode van verscheidene jaren, waarin helaas een aantal bedrijven failliet is gegaan en veel werknemers zijn ontslagen, is de afgeslankte branche er aan toe om van het economisch herstel te profiteren. Maar al eerder heb ik in mijn columns laten weten, dat de bouw laat-cyclisch is. Dat betekent dat in het begin de sector nog niet zoveel hinder ondervond van de crisis, maar daar staat dan tegenover dat haar nu nog een pijnlijke periode te wachten staat, zelfs nu de tekenen van economisch herstel elders overal zichtbaar worden.

Lees meer

IAmsterdam

I Amsterdam lanceert nieuw werk portal

Meld je aan op iamsterdam.com/work en maak je als werkgever zichtbaar voor talent uit het buitenland! De Amsterdam Economic Board heeft vrijdag 6 juni een portal gelanceerd voor het aantrekken van internationaal talent naar de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Doel is om via deze portal werk- en carrièremogelijkheden binnen de Metropoolregio Amsterdam transparant te maken voor kenniswerkers en internationale studenten en om dit talent warm te maken voor een baan in de regio.

De portal, iamsterdam.com/work, is een plek waar de Metropool Regio Amsterdam als werkregio wordt gepositioneerd. Kenniswerkers kunnen er informatie vinden over alle actuele Engelstalige vacatures (waarvoor Nederlands niet vereist is), bedrijven in de regio, innovatieve projecten en events die er plaatsvinden. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen zich op de portal, onder de Iamsterdam vlag, profileren als internationaal aantrekkelijke werkgever. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in internationaal talent, registreer je dan kosteloos op de ‘employer map‘ op iamsterdam.com/work.

De portal is onderdeel van het programma ‘Amsterdam works’, dat zich inzet voor het aantrekken en behouden van internationaal talent in de Metropoolregio Amsterdam. De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed talent is een absolute randvoorwaarde voor bedrijven om zich in de MRA te vestigen, c.q. in de MRA gevestigd te blijven. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat internationaal talent de brug kan slaan met andere markten en culturen, productiviteit, kennis, innovatie en groeikansen voor bedrijven stimuleert en een oplossing biedt voor kwalitatieve en kwantitatieve schaarste. Een goede internationale talentenpool is niet alleen cruciaal voor de gevestigde bedrijven, maar bovendien ook voor het aantrekken van nieuwe investeerders en het creëren van meer arbeidsplaatsen en welvaart.

Bron: MKB & I Amsterdam

contract tekenen

[gastblog] Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 10 juni ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is op 10 juni jl. akkoord gegaan met het wetsvoorstel werk en zekerheid. Op 3 juni had minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een aantal maatregelen uit de wet uit te stellen van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Dit om werkgevers meer tijd te geven zich op de wijzigingen voor te bereiden.

Lees meer

winst optimalisatie groei

[gastblog]Uw ondernemingswinst verbeteren

Elke ondernemer zoekt naar manieren om zijn rendement te verbeteren. Maar hoe doet u dat? Heeft u het juiste ‘businessmodel’? Haalt u het beste uit uw medewerkers, uw innovaties uw investeringen?

De dienst of het product van de ondernemer moet kloppen. Dat is de basis, maar nog lang geen garantie op succes. Het is ook van belang dat de marketing klopt. Onbekend maakt onbemind. Als de doelgroep niet op de hoogte is van de voordelen van de dienst of het product dan blijft de omzet achter. Het hebben van de juiste medewerkers is ook een grote factor voor het succes. En daar ook goed mee om gaan. Beiden zijn uitdagingen voor menig ondernemer.

Als de marketing en het personeelsbeleid kloppen, dan heb je ook nog te maken met de interne organisatie. Worden de mogelijkheden die de huidige informatietechnologie bieden, ten volle benut? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meest rendabele ondernemingen alle zaken goed geregeld hebben. Bij de interne factoren liggen de grootste kansen op verbetering van het rendement bij vele ondernemingen.

Wat zijn de belangrijkste zaken waar ondernemers op moeten letten / mee aan de slag moeten?

Kijk naar de kwaliteit binnen de eigen onderneming van het personeelsbeleid, de marketing en de interne organisatie. De kennis op die gebieden is binnen vele MKB ondernemingen heel beperkt. Hier liggen toch de beste kansen op winstherstel. Praat met specialisten op deze vakgebieden. Natuurlijk kost dit geld, maar weet u ook wat een gebrek aan kennis kost?

Tips voor ondernemers om hun rendement te verbeteren?

De ondernemer heeft ongetwijfeld veel kennis van zijn product of dienst en van zijn markt. Maar die kennis is vaak onvoldoende om de onderneming rendabel te laten blijven. Ga op zoek naar verbeteringen van de eigen organisatie. Zorg dat uw onderneming beter presteert dan uw collega ondernemers. Denk eens aan onze topsporters. Zij winnen alleen door elke dag keihard te trainen. Hun talent alleen is niet genoeg.

 

Harrie Ruigrok | Campex

Opleiding techniek

In MBO meer ruimte flexibiliteit, regio en vakmanschap

Met diverse maatregelen wil minister Bussemaker (OCW) het mbo-onderwijs innovatiever, uitdagender en herkenbaarder maken. En dat voor zowel studenten, ouders als voor het regionaal bedrijfsleven. 

Het leren van een vak is iets om trots op te zijn. Dat moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Een vak leren loont. Mbo-instellingen gaan daarom innovatiever, kleinschaliger en meer op de regio georganiseerd onderwijs aanbieden, zodat meer jongeren met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding.

Lees meer