recruitment

[gastblog] Recruitment 4 tips voor de beste match

Wie heeft zich er niet eens in vergist? De sollicitant is goed gekleed, straalt zelfvertrouwen uit, geeft de beste antwoorden, heeft de juiste diploma’s en weet zich goed te verkopen. Sommige kandidaten zijn erg goed in solliciteren en de referenties die je inwint zijn (uiteraard) positief. Helaas, in de praktijk blijkt dit achteraf gezien niet de beste kandidaat voor de vacature te zijn. Je hebt er tijd en energie ingestoken en toch kun je opnieuw beginnen met het recruitment proces. Een verkeerde inschatting kost geld.

Ik geef je een viertal tips die kunnen helpen deze mismatch te voorkomen en kosten te besparen:

 

1. Beschrijf de functie zo goed mogelijk

Denk hierbij aan de functietitel, afdeling, opleiding en werkervaring, maar ook aan verantwoordelijkheden, taken, reisbereidheid, werktijden en eventueel overwerk. Zorg ervoor dat de functieomschrijving gaat leven door deze zo praktisch mogelijk te beschrijven.

2. Beschrijf de organisatiecultuur zo goed mogelijk

Is er sprake van interne competitie of is juist samenwerking een belangrijke waarde? Is de organisatie gericht op verandering en vernieuwing of juist op interne controle en beheersing? Worden de medewerkers taakgericht en/of output gericht aangestuurd of is er juist ruimte voor eigen initiatief, ideeën en verantwoordelijkheid? Bedenk wat voor type mens je hiervoor nodig hebt.

3. Lijst belangrijkste eigenschappen / vaardigheden van de kandidaat

Naast iemand die past op de functie is het dus van belang dat je een bepaald type selecteert welke passend is in je organisatie. Een type wat mee kan bewegen en helpt de doelen van je organisatie op de langere termijn te behalen. Het is dus handig om onderscheid te maken tussen ‘harde’ criteria (opleiding en werkervaring) en ‘zachte’ criteria, zoals eigenschappen en vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: goed contacten kunnen leggen, energiek, betrokken, nauwkeurig, samenwerkingsgericht, initiatiefrijk, prestatiegericht, zelfstandig, etc. Beschrijf deze ‘zachte’ criteria zo goed als mogelijk.

4. Laat je niet inpakken door een vlotte babbel!

De belangrijkste boodschap voor een goede en duurzame match is dus dat je naast de ‘harde criteria’ in kaart brengt aan welke ‘zachte’ criteria de kandidaat moet voldoen om te slagen in de functie en bij de organisatie. Iemand die in zijn stijl van werken aansluit op de functie en van wie de persoonlijkheid past binnen de organisatiecultuur. Natuurlijk heb je hiervoor je ‘onderbuik gevoel’ en al dan niet ‘de klik’ met de kandidaat. Het gebruik van psychologische tests kunnen je vervolgens helpen om deze ‘zachte’ criteria objectief meetbaar te maken en uit jouw selectie van bijvoorbeeld drie kandidaten de beste te halen. Zo heb je al het mogelijke gedaan voor het selecteren van de juiste ‘date’ voor je organisatie!

Nicolette Raap

VERHAGEN -INTENTIEVERKLARING - INFRA EN BN

Eén bestektekst voor duurzame social return

De complete bouw- en infrasector maakt zich sterk voor duurzame social return. Vier organisaties stelden één bestektekst voor SROI op, die gemeenten direct kunnen gebruiken bij het uitschrijven van een opdracht. Op een bijeenkomst eerder deze week in Houten tekende Bouwend Nederland ervoor, samen met Vesin, Aannemersfederatie Nederland en MKB Infra en zij boden de tekst aan aan kennisorganisatie CROW, die deze tekst opneemt in zijn veel gebruikte standaardbestekken.

Namens Bouwend Nederland was voorzitter Maxime Verhagen aanwezig bij de ondertekening. Volgens hem is het belangrijk dat de hele bouw- en infrasector op het punt van SROI met één mond spreekt. “Wij hebben ons in Houten met zijn allen achter die standaard tekst geschaard. We zeggen daarmee dat we SROI belangrijk en zinvol vinden, áls het op duurzame wijze is ingericht. Ik geloof dat iedereen wint als daardoor meer leerlingen en gediplomeerde jonge werklozen aan de slag gaan in de bouw: jongeren, gemeenten én de bouw.”

Veelvoud aan bepalingen

Vesin (Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland) en bouwrechtadvocaat Wim Heijltjes namen het initiatief voor de bestektekst. Bouwend Nederland en MKB Infra haakten direct enthousiast aan. De partijen willen zo lijn brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten. En ze verwachten gemeenten te helpen die wel iets willen doen, maar niet precies weten wat en hoe. Ook hopen ze een einde te maken aan de onvrede bij kandidaten en bedrijven over de weinig zinvolle wijze waarop SROI nu in de praktijk wordt gebruikt.

Bouwend Nederland wees er al herhaaldelijk op dat het niet werkt om bedrijven te verplichten bij projecten een bepaald percentage mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ in te zetten. In deze crisistijden is er weinig werk en zitten ongeveer 70.000 bouwvakkers werkloos thuis. De bedrijven komen klem te zitten tussen hun wens om hun vakkrachten aan het werk te houden en hun plicht om langdurig werklozen in te zetten. Probleem daarbij is ook dat de SROI-kandidaten doorgaans te weinig werkervaring en kennis hebben om van toegevoegde waarde te zijn.

Keuzevrijheid

Deze situatie leidt tot enorme frustratie. Bij de SROI-kandidaten zelf, omdat zij meestal kort worden ingezet, weinig leren en in de kaartenbak van de gemeente blijven. Maar ook voor bedrijven leidt de inspanningsverplichting vaak niet tot zinvolle resultaten. Terwijl ze juist grote behoefte hebben aan instroom van nieuwe werkkrachten en gebaat zijn bij een goede relatie met lokale overheden.

De standaard bestektekst wil die problemen verhelpen door gemeenten een tekst aan te reiken die ze met een gerust hart kunnen gebruiken. Verhagen benadrukt dat dat niet overal nodig is: “We zien gelukkig dat bij een aantal gemeentes al een goede praktijk is ontstaan. Laat die initiatieven vooral doorgaan op de ingeslagen weg!”

Voor bedrijven schept de bestek tekst duidelijkheid: ze zullen niet bij elke aanbesteding een nieuwe tekst voorgeschoteld krijgen. Belangrijk is volgens Maxime Verhagen ook de keuzevrijheid die inschrijvers gelaten wordt. “Grote bedrijven, die veel te maken hebben met aanbestedingen en dus met SROI, kleine bedrijven die erg weinig aanbestedingen doen, en alles wat daartussen zit – iedereen kan op zijn eigen wijze een SROI-eis invullen.” Ook de PSO-ladder zit als optie in de tekst.

Nadruk op opleidingen

Cruciaal is volgens Verhagen dat in de tekst veel nadruk ligt op opleiden. De bestaande leerlingen en aspirant-leerlingen (ook met een uitkering) kunnen meetellen voor de invulling van SROI. Door SROI in combinatie met een opleiding in te zetten, ontstaat volgens Verhagen een win-win-situatie. “Zo kan onze sector een groep zij-instromers aanboren, waar de komende jaren grote behoefte aan is. Door hun opleiding hebben die kandidaten wel toegevoegde waarde voor bedrijven. Zij krijgen via zo’n traject uitzicht op vast, betaald werk. Op deze manier zet je SROI duurzaam in. Een bijkomend voordeel is dat SROI-bepaling het dan aantrekkelijk maakt voor aannemers om opleidingsplekken te behouden. En bestaat nu grote behoefte aan.”

Algemeen directeur Iman Koster van CROW nam de bestektekst in Houten in ontvangst en verklaarde dat zijn organisatie die beschikbaar zal stellen aan alle partijen in de bouwkolom. En dat CROW die tekst als uitgangspunt neemt voor de SROI-bepaling in de door hem beheerde standaardcontracten, zoals de RAW voor traditionele contracten. Dat is van groot belang, omdat vooral veel decentrale overheden geregeld gebruik maken van de standaardcontractvormen van CROW.

Bron: Bouwend Nederland

eco huis

Bewoners en bouwers kunnen samen voor doorbraak zorgen

Burgers en consumenten hebben verschillende opvattingen over duurzaamheid. Producenten van ecologisch verantwoorde producten hebben dit al langer onderkend. Bouwers van woningen hebben ook met deze dubbelhartigheid van doen. Bij de gebiedsontwikkeling van bouwpercelen zijn burgers gevoelig voor groene aspecten, bij de inrichting van de eigen woning laten bewoners zich vooral leiden door budgettaire overwegingen. Dit dilemma staat een doorbraak van duurzame en energiebewuste woningbouw in de weg. Een vraaggestuurde dialoog tussen bewoners en experts kan op dit gebied voor de nodige beweging zorgen.

Lees meer

risico-durf-ondernemen

Durf te ondernemen!

Laatst sprak ik met iemand over een vervoerder die gestopt is met transport en zich gaat richten op andere activiteiten. Een verhaal waar weinig vervoerders zich in zullen herkennen. Wat is het verhaal, de betreffende vervoerder was erachter gekomen dat hij zich ten opzichte van de concurrenten vooral kon onderscheiden door een slimme ritplanning. Hij was daar zo goed in dat hij besloot om van die kernkwaliteit zijn core business te maken. Een stap waar lef en visie voor nodig is.

Voor een groot deel van de transportsector blijven het moeilijke tijden. Het ladingaanbod neemt in zijn algemeenheid weliswaar toe, de vrachtprijzen blijven echter achter. De flinterdunne marges zorgen ervoor dat het voor vervoerders lastig blijft.

TLN heeft de afgelopen tijd veel vervoerders geadviseerd bij het scherper inzicht krijgen in de kostenstructuur. Door de complexe goederenstromen is het niet altijd bij voorbaat duidelijk welke goederenstromen het meeste bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Het durven afscheid nemen van een klant die niet of onvoldoende bijdraagt aan het bedrijfsresultaat is een volgende stap. Een stap waar lef en visie voor nodig is.

Het is duidelijk; ondernemerschap draait voor een deel om lef en visie. Durf te ondernemen! Ook in tijden waarin het lastiger kan zijn, is het van belang om de focus op de toekomst te houden en gerichte keuzes te maken. Dat betekent soms ook de verleiding kunnen weerstaan van korte termijn successen die niet in de lange termijnstrategie passen. Ik sta aan de zijlijn en vanaf de zijlijn is het natuurlijk makkelijk praten. Ik adviseer u af en toe ook daar te gaan staan en uw bedrijf van een afstand te bekijken.

 

Ik wens u nieuwe inzichten en lef toe

Erik-Jan Blook

geld bankgarantie

Bankgaranties: vooral grote kostenpost voor bouwbedrijven

Bankgaranties zijn een grote kostenpost voor bouwbedrijven en beperken hun liquiditeit, maar bieden een opdrachtgever in veel gevallen nauwelijks extra zekerheid. Dat blijkt uit onderzoek door LangmanEconomen, uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de UAV of de UAVGC op het werk van toepassing zijn en de opdrachtgever een bankgarantie van 5% aan het bouwbedrijf vraagt, de financiële zekerheid voor de opdrachtgever met name voortvloeit uit de betalingsregeling. De bankgarantie draagt dus slechts in beperkte mate bij aan de financiële zekerheid voor de opdrachtgever. Bij projecten met een waarde vanaf €4.000.000 komt de zekerheid voor twee derde deel deel uit de betalingsregeling en maar voor een derde uit de bankgarantie. Bij kleinere projecten is de betekenis van de bankgarantie verhoudingsgewijs nog veel geringer. Alleen bij zeer omvangrijke werken, vanaf  €20.000.000, zit de financiële zekerheid voor de opdrachtgever vooral in de bankgarantie.

Lees meer

samen

Wat zegt het veelvuldig gebruik van ‘samen’ eigenlijk?

Nu ook de gemeente Amsterdam eindelijk een college van B&W heeft, is het mogelijk om enig inzicht te verkrijgen in alle collegeprogramma’s in Noord-Holland. De bouwnijverheid staat te popelen om haar wensen voor zover die in de programma’s zijn opgenomen, te realiseren. Of het nu gaat om frisse scholen, méér fietspaden of het verduurzamen van de woningvoorraad, de sector is er klaar voor. Na een zeer zware periode van verscheidene jaren, waarin helaas een aantal bedrijven failliet is gegaan en veel werknemers zijn ontslagen, is de afgeslankte branche er aan toe om van het economisch herstel te profiteren. Maar al eerder heb ik in mijn columns laten weten, dat de bouw laat-cyclisch is. Dat betekent dat in het begin de sector nog niet zoveel hinder ondervond van de crisis, maar daar staat dan tegenover dat haar nu nog een pijnlijke periode te wachten staat, zelfs nu de tekenen van economisch herstel elders overal zichtbaar worden.

Lees meer

IAmsterdam

I Amsterdam lanceert nieuw werk portal

Meld je aan op iamsterdam.com/work en maak je als werkgever zichtbaar voor talent uit het buitenland! De Amsterdam Economic Board heeft vrijdag 6 juni een portal gelanceerd voor het aantrekken van internationaal talent naar de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Doel is om via deze portal werk- en carrièremogelijkheden binnen de Metropoolregio Amsterdam transparant te maken voor kenniswerkers en internationale studenten en om dit talent warm te maken voor een baan in de regio.

De portal, iamsterdam.com/work, is een plek waar de Metropool Regio Amsterdam als werkregio wordt gepositioneerd. Kenniswerkers kunnen er informatie vinden over alle actuele Engelstalige vacatures (waarvoor Nederlands niet vereist is), bedrijven in de regio, innovatieve projecten en events die er plaatsvinden. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen zich op de portal, onder de Iamsterdam vlag, profileren als internationaal aantrekkelijke werkgever. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in internationaal talent, registreer je dan kosteloos op de ‘employer map‘ op iamsterdam.com/work.

De portal is onderdeel van het programma ‘Amsterdam works’, dat zich inzet voor het aantrekken en behouden van internationaal talent in de Metropoolregio Amsterdam. De aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed talent is een absolute randvoorwaarde voor bedrijven om zich in de MRA te vestigen, c.q. in de MRA gevestigd te blijven. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat internationaal talent de brug kan slaan met andere markten en culturen, productiviteit, kennis, innovatie en groeikansen voor bedrijven stimuleert en een oplossing biedt voor kwalitatieve en kwantitatieve schaarste. Een goede internationale talentenpool is niet alleen cruciaal voor de gevestigde bedrijven, maar bovendien ook voor het aantrekken van nieuwe investeerders en het creëren van meer arbeidsplaatsen en welvaart.

Bron: MKB & I Amsterdam

contract tekenen

[gastblog] Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 10 juni ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is op 10 juni jl. akkoord gegaan met het wetsvoorstel werk en zekerheid. Op 3 juni had minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een aantal maatregelen uit de wet uit te stellen van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015. Dit om werkgevers meer tijd te geven zich op de wijzigingen voor te bereiden.

Lees meer

winst optimalisatie groei

[gastblog]Uw ondernemingswinst verbeteren

Elke ondernemer zoekt naar manieren om zijn rendement te verbeteren. Maar hoe doet u dat? Heeft u het juiste ‘businessmodel’? Haalt u het beste uit uw medewerkers, uw innovaties uw investeringen?

De dienst of het product van de ondernemer moet kloppen. Dat is de basis, maar nog lang geen garantie op succes. Het is ook van belang dat de marketing klopt. Onbekend maakt onbemind. Als de doelgroep niet op de hoogte is van de voordelen van de dienst of het product dan blijft de omzet achter. Het hebben van de juiste medewerkers is ook een grote factor voor het succes. En daar ook goed mee om gaan. Beiden zijn uitdagingen voor menig ondernemer.

Als de marketing en het personeelsbeleid kloppen, dan heb je ook nog te maken met de interne organisatie. Worden de mogelijkheden die de huidige informatietechnologie bieden, ten volle benut? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meest rendabele ondernemingen alle zaken goed geregeld hebben. Bij de interne factoren liggen de grootste kansen op verbetering van het rendement bij vele ondernemingen.

Wat zijn de belangrijkste zaken waar ondernemers op moeten letten / mee aan de slag moeten?

Kijk naar de kwaliteit binnen de eigen onderneming van het personeelsbeleid, de marketing en de interne organisatie. De kennis op die gebieden is binnen vele MKB ondernemingen heel beperkt. Hier liggen toch de beste kansen op winstherstel. Praat met specialisten op deze vakgebieden. Natuurlijk kost dit geld, maar weet u ook wat een gebrek aan kennis kost?

Tips voor ondernemers om hun rendement te verbeteren?

De ondernemer heeft ongetwijfeld veel kennis van zijn product of dienst en van zijn markt. Maar die kennis is vaak onvoldoende om de onderneming rendabel te laten blijven. Ga op zoek naar verbeteringen van de eigen organisatie. Zorg dat uw onderneming beter presteert dan uw collega ondernemers. Denk eens aan onze topsporters. Zij winnen alleen door elke dag keihard te trainen. Hun talent alleen is niet genoeg.

 

Harrie Ruigrok | Campex

O3werkt congres krachtenbundeling Onderwijs, Ondernemers en Overheid

In MBO meer ruimte flexibiliteit, regio en vakmanschap

Met diverse maatregelen wil minister Bussemaker (OCW) het mbo-onderwijs innovatiever, uitdagender en herkenbaarder maken. En dat voor zowel studenten, ouders als voor het regionaal bedrijfsleven. 

Het leren van een vak is iets om trots op te zijn. Dat moet aantrekkelijker en zichtbaarder worden. Een vak leren loont. Mbo-instellingen gaan daarom innovatiever, kleinschaliger en meer op de regio georganiseerd onderwijs aanbieden, zodat meer jongeren met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding.

Lees meer