energie zuinig huis

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” is medio 2013 gepubliceerd en wordt periodiek herzien. Oktober 2014 is de Financieringswijzer aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden in onderstaand artikel aangegeven.

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden.

De grootste wijzigingen in de update van oktober 2014:

Particulieren

  • “Hypotheekrente gekoppeld aan energielabel”: Bij hypotheken boven 65% van de marktwaarde geldt een renteopslag, dit was eerst boven 51%.
  • De rente voor de Energiebespaarlening is verlaagd met 0,2%.
  • De Stroomversnelling Koopwoningen is toegevoegd. De ambitie is om woningen uit de periode 1950-1980 te renoveren tot Nul op de Meter woningen, waarbij de kosten voor de eigenaar woonlastenneutraal zijn.

 

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers

  • Het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH) is toegevoegd. Verhuurders komen in aanmerking voor een laagrentende lening wanneer zij tenminste 5 woningen renoveren d.m.v. energiebesparende maatregelen. Er moet sprake zijn van een verbetering van een aantal energielabelstappen. De FEH kan in sommige gevallen gecombineerd worden met de STEP regeling.

De Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen vind u op de site van Bouwend Nederland

 

Bouwend Nederland – Helen Visser

Drukke tijden voor Mark Beumer, projectleider van The Green Quest

Het zijn drukke tijden voor Mark Beumer, projectleider van The Green Quest. Sinds de kick-off op 8 oktober stromen de suggesties binnen, dit tot grote vreugde van Beumer: ‘Het is een ambitieus project, maar we kunnen hier zeker iets moois gaan neerzetten.’

Als voorbeeld geeft Beumer het initiatief van Green Team lid Anne Walraven: zij onderzoekt samen met Richard Kooloos (hoofd duurzame ontwikkeling bij ABN AMRO red.) de mogelijkheden om de best practices uit de twee kantoorgebouwen toe te passen in het verduurzamen van een schoolgebouw en hoe dit te financieren”. Hiermee krijgt ABN AMRO inzichtelijk wat er voor nodig is om een gebouw van A tot Z te verduurzamen.’

mark beumer

Circulair inkopen en gedragsverandering

Beumer begrijpt dat het Green Team verder wil kijken dan alleen duurzame bouw: ‘Het team van duurzaamheidsexperts kijkt naar het integrale duurzaamheidsplaatje. Bijvoorbeeld op het gebied van circulair inkopen en gedragsverandering. Vooral dat laatste blijft lastig.’

Doe mee!

De projectleider van The Green Quest roept daarom dan ook de hulp in van ‘the crowd’ om suggesties in te sturen. ‘Denk mee met The Green Quest en help ABN AMRO nog duurzamer te werken’. Dus heb jij een groen hart? Geef dan jouw suggestie duur via Twitter met de hashtag #TheGreenQuest, op ons LinkedIn-forum of via thegreenquest@fd.nl De beste suggesties maken kans op een notering in onze Green Quest ranking.

Wat is The Green Quest

The Green Quest is een zoektocht naar oplossingen om duurzamer te ondernemen. Dat is niet alleen goed voor het reduceren van de ‘footprint’, het levert bedrijven ook direct geld op. Na het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, vervoersbedrijf Arriva, het Concertgebouw in Amsterdam en FrieslandCampina is het Green Team nu aan de slag bij ABN AMRO.

 

Video The Green Quest | Kick-off bij ABN AMRO

Bron + foto: Cofely GDF Suez

linkedin

[gastblog]LinkedIn, zo veel meer dan een digitale kaartenbak

Door veel mensen wordt de kracht van LinkedIn onderschat. Ik ben van mening dat het echt van toegevoegde waarde is voor de naamsbekendheid van een bedrijf. Regelmatig hoor ik ondernemers om mij heen zeggen dat ze geen tijd voor LinkedIn hebben, of het nut er niet van inzien. Echt, er is weinig tijd nodig om veel met LinkedIn te bereiken. Neem het serieus, het komt – bij goed gebruik – uw bedrijfsidentiteit zeker ten goede!

Uitbesteden of zelf doen?

Onlangs werd mij gevraagd om het LinkedIn-profiel van een ondernemer te beheren, omdat hij daar zelf geen tijd voor had. Ik heb deze aanvraag geweigerd, met als onderbouwing dat ik niet bekend ben met zijn werkervaring en achtergrond. Daarnaast kan ik zijn connecties niet uitbreiden, ik weet tenslotte niet wie hij allemaal wel en niet kent.

Wel heb ik hem geadviseerd in de optimalisatie van zijn profiel, dit kost hem slechts een paar uurtjes. Wat volgt is het up-to-date houden van het profiel, het accepteren van connecties, uitnodigingen versturen en regelmatig een update delen. Het is echt een vereiste dat een persoonlijk profiel zelf bijgehouden wordt.

Bijdrage werknemers

Het is belangrijk om alle medewerkers aan het ‘LinkedInnen’ te krijgen, maar dat blijkt in de praktijk erg lastig. Feit is: hoe meer medewerkers de naam van de onderneming via LinkedIn verspreiden, hoe beter het is. Een korte toelichting:

Iedere onderneming kan een bedrijfspagina aanmaken op LinkedIn. Alle werknemers kunnen deze pagina linken aan hun persoonlijke profiel. Een volledig ingevuld persoonlijke profiel en actieve deelname aan LinkedIn door met mensen te connecten en updates te plaatsen, heeft grote invloed op de zichtbaarheid van de organisatie op internet. Ook is de bedrijfspagina een geschikt kanaal om informatie mee te verspreiden.

Denkt u zich eens in: al uw medewerkers hebben een volledig ingevuld profiel, en hebben deze ook allemaal gekoppeld aan de bedrijfspagina. Het delen van de bedrijfsinformatie met hun connecties verbetert de zichtbaarheid van de organisatie enorm. Het is aan te raden om aan deze berichten een link naar de website toe te voegen, daardoor verbetert de ranking van de betreffende websitepagina’s, zo wordt ook het aantal keren dat de content wordt gedeeld, geliked of aan favorieten wordt toegevoegd, hoger.

Zoeken in Google

De relatie tussen LinkedIn en Google is sterk en is van grote toegevoegde waarde voor de zoekmachineoptimalisatie (SEO). ‘Google’ eens op uw bedrijfsnaam en ontdek of deze optimaal in de social mediakanalen terugkomt. LinkedIn komt tegenwoordig ontzettend hoog terug in de zoekresultaten.

Veelvuldig gebruik van LinkedIn (in combinatie met alle andere social mediakanalen) zorgt voor een sneeuwbal effect. Gebruik van LinkedIn en andere vormen van social media hoeft echt geen zeeën van tijd te kosten. Eén keer alles zorgvuldig invullen en vervolgens slechts bijhouden!

Uw LinkedIn-profiel houdt u vanaf nu natuurlijk zelf actief bij maar het bijhouden van de LinkedIn-bedrijfspagina en andere social mediakanalen kunt u natuurlijk wél uitbesteden.

Annemieke Hageman

 

TLN actief aan de slag met synchromodaal transport

ICT staat voorop bij verbeteren logistiek proces

Wat zijn de meest genoemde logistieke verbeterprojecten in 2014? Uit een nieuwe enquête onder de bezoekers van logistiek.nl blijkt dat de honger naar meer en betere managementinformatie nog niet is gestild.

Logistiek.nl hield – net als in 2013 – een uitgebreide verbeterenquête onder bezoekers. Uit de 2014-editie komt naar voren dat de verbeterfocus van bedrijven die logistiek actief zijn, steeds nadrukkelijker op ICT ligt. Er heerst echter veel onzekerheid over welke stappen genomen moeten worden op weg naar een verbeterde operatie. In een reactie op de enquêteresultaten trekken deskundigen deze conclusie. Dit maken ze op uit de keuze voor én slimmer plannen én het invoeren van management informatie systemen. Die zijn inderdaad beide nodig om echt stappen te kunnen zetten. Dat is iets wat ook bleek uit het achtergrondartikel in Logistiek Magazine (september 2014) dat deze week verscheen, waaruit naar voren kwam, dat veel bedrijven er niet in slagen om te bedenken op welke bedrijfskritische vragen ze een antwoord nodig hebben om de eigen processen te verbeteren.

Hedendaagste trend verzamelen van zoveel mogelijk info

Uit de verbeterenquête van 2014 springt naar voren, dat vrijwel alle respondenten aangeven dit jaar te hebben geïnvesteerd of willen investeren in het invoeren van een management informatie systeem, dashboards of business intelligence. Dat drukt ontegenzeggelijk de zucht naar informatie uit, iets wat prima past bij de hedendaagse trend van mensen en bedrijven om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen. De vraag is en blijft: wat doen we met die informatie? Ook geeft veel informatie niet in alle gevallen antwoord op prangende vragen van bedrijven, daaraan ligt uiteraard een juiste en precieze vraag ten grondslag.

Verbeterprojecten in vijf deelgebieden

De enquête met de vraag ‘Welke verbeterproject staat op uw agenda’ is opgedeeld in vijf logistieke deelgebieden. De nadruk binnen supply chain management ligt zoals gezegd duidelijk op het beter aansturen van processen met behulp van management informatie systemen. Op het gebied van voorraadbeheer overwegen veel bedrijven hun voorraadposities in de keten. Veranderende locaties of het winnen/verliezen van klanten kan hier debet aan zijn. Voor verbeterprocessen op het gebied van productie en administratieve processen mikken de respondenten op verhogen van de efficiëntie en het verkorten van doorlooptijden. Bij het deelgebied warehousing waren de meningen verdeeld, al kregen gerichte verbeteringen in orderpickprocessen en het herinrichten van een magazijn de meeste stemmen. Distributiebedrijven gaven aan slimmer te willen plannen en zien ook een TMS of upgrade ervan als een welkome ondersteuning voor het verbeteren van de processen.

Bron: logistiek.nl

SolarSolutionsWW Solar Freezer

Nooit meer betalen voor je gasrekening!

De Twentse broers Floris en Roderick Wolters ontdekten dat je een huis kunt verwarmen zonder gas te gebruiken. Ze bouwden de Solar Freezer.

Dit is een duurzame energieoplossing waarbij warmte wordt gewonnen uit water. Het werkt al in een eengezinswoning in Lichtenvoorde, waar hun bedrijf Solar Solutions Worldwide sinds ruim anderhalve maand proefdraait.

Gepatenteerd Solar Freezer Off-grid systems

Ook wel een warmtebuffer genoemd welke in ons geval zeer uniek is.

In zonrijke periodes zoals de zomer kan men met conventionele systemen gebruik maken van de warmte die de zon levert. Er is echter een probleem, want de opgewekte energie is veelal in de zomer niet nodig en kan moeilijk of duur opgeslagen worden voor later gebruik. Dit is een groot nadeel van zonne-collectoren.

De Solar Freezer Off-grid systems slaat wel de benodigde energie op om in bijvoorbeeld de winter gebruikt te worden. Ook in de winter kan de energie van direct en diffuus zonlicht worden gebruikt om de energie op te slaan. Om elke dag een voldoende voorraad energie te hebben opgeslagen voor de koude wintermaanden zijn

de enkele heldere zonrijke dagen, en dagen met temperaturen boven nul in de winter al voldoende om over een permanente energievoorraad te beschikken.

In de lente, zomer en herfst kan altijd meer dan voldoende energie worden opgeslagen. Omdat het systeem op dit moment minder energie hoeft te leveren, kan deze energie worden opgeslagen voor de koude wintermaanden. Zo is ook voor de winter, naast de normale werking van het systeem een extra energiebuffer beschikbaar.

In het kort uitgelegd

De Solar Freezer bestaat uit een gecombineerd systeem van zonnecollectoren, een warmtepomp en een flexibele rubberen ‘bufferzak’. De zak, die gemakkelijk past in de kruipruimte van ieder huis, wordt gevuld met tapwater dat wordt verwarmd door de zonnecollectoren. De warmtepomp is gekoppeld aan de bufferzak en onttrekt de warmte aan het water dat hierdoor afkoelt tot het volledig in ijs is omgezet van maximaal -1 graden. Bij dit proces komt zeer veel energie vrij die wordt gebruikt voor de centrale verwarming en de warmwatervoorziening. Restwarmte wordt opgeslagen in een boiler, voor gebruik op een later tijdstip. Het ijs in de waterbuffer wordt telkens opnieuw ontdooid met behulp van de energie uit de zonnecollectoren, waardoor het hele procedé zich kan blijven herhalen.

“Wanneer je ijs maakt van water van nul graden komt daar net zo veel energie bij vrij als wanneer je water afkoelt van 80 graden naar nul graden”.

Gasrekening naar nul

Het afgelopen jaar is de Solar Freezer aan allerlei omstandigheden blootgesteld en heeft het systeem volgens de bedenkers alle tests met glans doorstaan. In huizen met energielabels A tot en met D zorgt de Solar Freezer ervoor dat de gasrekening vanaf het eerste gebruik tot nul daalt. Alleen als er op gas wordt gekookt blijft er nog een kleine kostenpost bestaan: ongeveer 3 procent van het totale gasverbruik van een gemiddeld gezin gaat op aan koken.

Het systeem is ontworpen en gemaakt om ook in lange periodes van extreme kou te blijven functioneren, ook wanneer er een maand geen zon te zien is. Een groot pluspunt van de Solar Freezer is de gebruiksvriendelijkheid: gemakkelijk binnen twee dagen te installeren en in bijna ieder huishouden toepasbaar. Systemen voor warmte koude opslag, een ander duurzaam alternatief, zijn dit niet.

Bron: EenVandaag en SolarSolutionsWW

Bouwkeet

Bouwers op het Binnenhof

Maandag 29 september was het zover. Een kleine twintig Noord-Hollandse bouwondernemers togen per bus naar het Binnenhof in Den Haag voor een ontmoeting met leden van de Tweede Kamer. Het onderhoud was onderdeel van een serie gesprekken van bouwers uit het hele land met nationale politici.

 

Plaats van rendez-vous: een bouwkeet vóór het gebouw van de Tweede Kamer, een initiatief van Bouwend Nederland. Het gesprek van de Noord-Hollandse bouwers met de Kamerleden betrof de situatie in de bouwsector in Noord-Holland en het verlangen van gerenommeerde bouwers om ‘gelijk aan de streep’ de concurrentie met andere bedrijven aan te gaan. Vanuit de Kamer waren Sybrand Buma (CDA), Jeroen Recourt (PvdA), Roos Vermeij (PvdA) en Roald van der Linde (VVD) aanwezig. Als externe stakeholder was ook Friso de Zeeuw, directeur nieuwe markten van het Bouwfonds, aangeschoven.

Grote behoefte aan nieuwbouwwoningen

Hoewel de bouw beroerde tijden doormaakt (40% van de werkgelegenheid is vervallen), is er thans enige reden voor optimisme. Algemeen wordt erkend dat aan het eind van de lange tunnel licht gloort. Volgens De Zeeuw (oud-gedeputeerde in Noord-Holland) is de potentiële bouwopgave voor Noord-Holland enorm. Tot 2040 moeten er in de provincie nog zo’n 240.000 woningen bijgebouwd worden. Dat heeft onder meer te maken met de toename van het aantal huishoudens in de komende jaren, met name in Noord-Holland-Zuid. De opmerkingen van het Planbureau voor de Leefomgeving, die een waarschuwing inhouden voor een te grote bouwproductie, vallen volgens De Zeeuw dan ook in de categorie lariekoek. De vraag is namelijk groot en komt nu los. Er moet niet gebouwd worden met de handrem aan, maar plank gas! Als dat niet gebeurt zal er woningschaarste worden gecreëerd, zoals in het verleden. De prijzen zullen fors gaan stijgen met alle bedenkelijke gevolgen van dien. Kortom, overheden moeten er aan meewerken woningbouwplannen snel in productie om te zetten, voordat schaarste toeslaat. De aanwezige politici onderkenden de toekomstige woningbehoefte.

Gelijk aan de streep

Het ligt echter niet in het vermogen van de Tweede Kamer om dat proces te versnellen, maar het punt van het ‘gelijk aan de streep’ starten, dat wil zeggen concurreren op basis van een gelijk speelveld, kan wél in Den Haag aangekaart worden. Voor bouwbedrijven die zich keurig aan alle soorten regelgeving houden, is het moeilijk concurreren, gelet op de aanwezigheid van zwartwerkers, ontduikers van Arbo- en Milieuwetgeving en buitenlandse arbeidskrachten die niet via de Bouw-CAO werken. Natuurlijk zou de kwaliteit die geleverd wordt de doorslag moeten geven bij de opdrachtgever, maar helaas is de prijs vaak het enige dat telt. De controle op de naleving van wetgeving is absoluut onvoldoende. Het valt op dat bonafide bedrijven veelvuldig worden gecontroleerd, terwijl bouwwerken waar nergens een bord van een bouwbedrijf valt te bekennen, niet of nauwelijks door opsporingsambtenaren worden bezocht. Dit leidt bij bouwers tot frustratie en tot de hartenkreet meer aandacht te besteden aan het ‘pakken van de boeven’ in plaats van bonafide bouwbedrijven hinderlijk lastig te vallen.

Gebrek aan vakbekwaam personeel

Een ander punt van zorg dat in de gesprekken met de Kamerleden naar voren kwam, is het gebrek aan vakbekwaam personeel. Als straks de bouw weer aantrekt zijn er te weinig vakmensen die het werk kunnen uitvoeren. Dat zal een overspannen bouwmarkt tot gevolg

hebben, waar niemand op zit te wachten. De vakopleidingen zijn de laatste jaren afgebouwd en de bedrijfsscholen die de sector tijdens de vorige crisis heeft opgericht, maken moeilijke tijden door. Dit kabinet heeft weliswaar in de Troonrede de Koning laten zeggen dat de meester-gezel opleiding weer leven wordt ingeblazen, maar het is niet te verwachten dat dit voornemen zal leiden tot een aanzienlijk grotere instroom van jongeren in de sector. Volgens de Kamerleden zal men ernaar moeten streven de bouw bij jongeren een beter imago te bezorgen. Velen van hen kiezen in deze tijd van jeugdwerkeloosheid nog steeds voor beroepen met weinig perspectief, zoals de zorg, terwijl de bouwsector hun een mooie toekomst kan bieden. Meer en betere voorlichting over de kansen in de bouw is essentieel en in het belang van de totale economie.

Na een vruchtbare gedachtewisseling verlieten de Kamerleden de bouwkeet van Bouwend Nederland om weer terug te keren naar hun natuurlijke habitat. Voor de bouwers was de reis naar Den Haag de moeite waard, al was het maar vanwege de gelegenheid die ze kregen om zonder veel parlementaire bewoordingen de problemen én de mogelijkheden in hun sector te verwoorden en toe te lichten. Dat deden ze luid en duidelijk, in de hoop dat hun pleidooi straks in de Tweede Kamer weerklank zal vinden.

 

Jan Overtoom – Bouwend Nederland

Foto: Bouwers in de Bouwkeet in gesprek, met op de eerste rij v.l.n.r. : Dick Singerling, Sybrand Buma, Roald van der Linde, Roos Vermeij, Friso de Zeeuw en Jeroen Recourt.