10 vragen Bas Witkamp

10 vragen aan Bas Witkamp

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Bas Witkamp. Ik woon samen met mijn vriendin en twee dochtertjes in Alkmaar.Telefonada_gallery_Bas_Witkamp

Hoe heet je bedrijf?

Omdat ik als kunstenaar werk heet mijn bedrijf ook Bas Witkamp.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Privé kunnen mensen mij kennen uit de honkbalwereld of van Raadhuis voor Creatieve Communicatie waar ik gewerkt heb.

Wat doet jouw bedrijf?

Ik maak schilderijen en tekeningen. Aankomend jaar wil ik ook zeefdrukken gaan maken.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Precies een jaar.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik was naast mijn baan als grafisch vormgever al bezig met schilderen. Toen deze baan een jaar geleden wegviel heb ik me ingeschreven bij de KvK en ben ik me alleen op kunst gaan richten. Deze keuze was dus min of meer noodgedwongen maar is vruchtbaar gebleken.

Wie zijn jouw klanten?

Heel divers. Jong en oud. Particulier maar ook bedrijven.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Ik denk dat mijn werk heel toegankelijk is. Het is betaalbaar en niet te moeilijk of zwaar.

Wat zijn je verdere ambities?

Ik werk nu nog thuis. Ik zou graag een atelier willen hebben waar ik heen kan om te werken en van thuis kan komen. Verder lekker doorgaan zoals ik nu bezig ben. Mezelf ontwikkelen. Nieuwe dingen proberen.

Wie mag zichzelf volgende week voorstellen?

Daan Reijnders van Instant Magazine.

10vragenFerryNes

10 vragen aan Ferry Nes

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Ferry Nes en woon sins kort in Medemblik.

Hoe heet je bedrijf?

Mijn bedrijf heet F. Nes Schilderwerken, simpel en duidelijk.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Ik heb 6 jaar bij de locale schilder in Medemblik gewerkt en heb alleen maar particulier werk gedaan voor Vermeulen Schilders.

Wat doet jouw bedrijf?

Mijn bedrijf doet al onderhoudt werkzaamheden aan het buiten en binnen schilderwerk, ook doen wij het schilderen van stenen en gestucte ondergronden voor buiten en uiteraard ook voor binnen en voor glas vervanging bent u ook aan het juiste adres.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Ik ben sins 1-1-2014 gestart en succesvol.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik zit alleen in dit vak omdat je je maar kan specialiseren in 1 ding te gelijk.

Wie zijn jouw klanten?

Ik werk voor particulieren  maar ook voor inhuur voor bedrijven die het druk hebben.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

De mensen houden er van om kwaliteit terug te krijgen voor wat ze betalen ook gaat het om vertrouwen en ik ben druk bezig om mijn eigen klanten bestand te creëren bij die mensen waar ik geschilderd heb gaan we meteen een onderhoudt contract aan zodat we het werk goed blijven bij houden.

Wat zijn je verdere ambities?

Mijn eigen particulieren klanten bestand opbouwen en dat klanten op je kunnen blijven rekenen.

Wie mag zichzelf volgende week voorstellen?

Hollands Kroon en Schagen openen inloopspreekuur voor ondernemers

In samenwerking met gemeenten Hollands Kroon en Schagen start het Ondernemersklankbord (OKB) met een inloopspreekuur. Het OKB bestaat uit ervaren ondernemers, die hun expertise inzetten om vragen te beantwoorden van (startende) ondernemers.

De vragen kunnen gaan over inkomensondersteuning, maar ook over bijvoorbeeld het werven van nieuwe klanten, of wat er komt kijken bij het starten van een bedrijf. Aanleiding voor de start van het inloopspreekuur is het feit dat ondernemers vaker een beroep op de bijstand doen. Zij bellen naar de sociale dienst met verzoek om financiële steun. Niet elke ondernemer kan echter een beroep doen op deze regeling. it de toenemende vraag blijkt dat ondernemers steeds minder loketten hebben waar zij terecht kunnen met problemen of vragen.

Dat kan gaan om vragen als:

Waar moet ik op letten als ik met een eigen bedrijf begin?
Hoe kom ik als ondernemer aan nieuwe klanten?
Wanneer kan ik verantwoord investeren zonder in financiële problemen te komen?
Waar kan ik het beste aankloppen als ik extra geld nodig heb?
Natuurlijk kunnen ondernemers een beroep doen op hun boekhouder of een extern adviseur, maar daaraan zijn vaak hoge kosten verbonden. Wat ondernemers nodig hebben, is een laagdrempelig klankbord.

Iedere donderdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur

Vanaf januari 2015 is het OKB daarom elke donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig bij de gemeente Schagen in het voormalig ISD-gebouw (vanaf januari onderdeel van gemeente Schagen) aan het Westerpark 20 in Schagen. Tijdens het inloopspreekuur voor ondernemers is een vrijwilliger van het OKB aanwezig. Mocht de vraag zich toespitsen op inkomensondersteuning, dan is ook een gemeentelijk consulent aanwezig om het gesprek -gericht op een bijstandsaanvraag- over te nemen.Het inloopspreekuur voor ondernemers past geheel in de visie van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon, waarin wordt ingezet op het faciliteren en stimuleren van eigen initiatieven van inwoners/vrijwilligers. Dit alles gericht op toenemende zelfredzaamheid: eigen kracht. Met het OKB is besproken om het inloopspreekuur na een half jaar te evalueren.

Bron: Gemeente Hollands Kroon

Beschuldigd

Criterium bestuurderaansprakelijkheid toch niet verzwaard

Afgelopen decennia heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, diverse uitspraken gedaan waarin criteria zijn ontwikkeld wanneer je als bestuurder van bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor de schulden van die desbetreffende vennootschap.

In het geval dat een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis (wanprestatie) of een onrechtmatige daad pleegt, is het uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Er gelden voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap dan ook hogere eisen dan in het algemeen het geval is.

Eind 2012 (op 23 november 2012) deed de Hoge Raad opnieuw een uitspraak die door diverse juristen en advocaten zodanig werd geïnterpreteerd dat zij stelden dat de aansprakelijkheidsmaatstaf (uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid) werd verlicht.

Alhoewel in de literatuur al door sommige schrijvers werd aangenomen dat deze conclusie niet juist was, heeft de Hoge Raad zich recent (op 5 september 2014) over deze zaak uitgesproken en één en ander opgehelderd.

De Hoge Raad concludeerde dat in het geval dat er sprake is van een normschending door iemand die (ook) bestuurder van een vennootschap is, bij de beoordeling of de betrokkene in privé aansprakelijk gesteld kan worden gesteld, gekeken moet worden of de betrokkene bij de verweten normschending heeft gehandeld bij zijn taakvervulling als bestuurder van zijn vennootschap of als deskundig bemiddelaar (dienstverlener).

Indien betrokkene heeft gehandeld in strijd met een op hem in die hoedanigheid van deskundig bemiddelaar (dienstverlener) rustende zorgvuldigheidsnorm, kan hij/zij in dat kader aansprakelijk worden gesteld en geldt er in dat geval geen verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf (zoals hierboven weergegeven).

Indien echter sprake is van handelen van de betrokkene bij zijn taakvervulling als bestuurder van een vennootschap, dient de vraag of hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die de andere partij lijdt, (nog) steeds overeenkomstig de verzwaarde maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid worden beantwoord.

Scherp Advocaten kan niet anders stellen dat dit een terechte conclusie van de Hoge Raad is. Dit neemt niet weg dat de scheidslijn niet eenvoudig te trekken valt; mocht u advies in dezen nodig hebben dan adviseren wij u hierbij contact met ons op te nemen

0 vragen Jasper Van Der Werf

10 vragen aan Jasper van der Werf

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Jasper van der Werf en woon sinds 2 jaar met mijn vriendin Evelien en 3-jarige zoon Yanieck in Alkmaar. Hiervoor heb ik een aantal jaren in Amsterdam gewoond en ben opgegroeid in Uitgeest.

Hoe heet je bedrijf?

Targad, een full-service reclamebureau die ik als zelfstandig ondernemer run, eveneens gevestigd in Alkmaar.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Op zakelijk vlak ben ik o.a. werkzaam geweest op de marketingstudio van kledingmerk G-Star, bij reclamebureau Basisidee, MediaPartners en Pressofoon.

Wat doet jouw bedrijf?

Targad houdt zich bezig met mooie uitingen maken. En dat is natuurlijk het leukste wat er is!

Ik creëer doelgericht online en offline uitingen. Je kunt dus bij Targad terecht voor werkelijk alles wat op papier of wat voor een materiaal dan ook gedrukt moet worden. Maar de snelst groeiende markt is natuurlijk de online markt. Targad verzorgt de ontwikkeling én het ontwerp van websites, social media advertenties en banners.

Als service levert Targad drukwerk tegen lage prijzen. Ik vergelijk diverse drukkers voor je en houd de marges klein. Tevens kun je mij inhuren als freelancer per dagdeel of voor een langere periode.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

De bedrijfsnaam Targad bestaat al sinds 1982, dus inmiddels bijna 33 jaar. Tussen 1982 en 2012 heeft mijn vader Jan van der Werf deze onderneming met zeer veel passie geleid en ik heb in 2012 ‘het stokje’ van hem overgenomen. Targad is vanaf dag 1 een reclamebureau dat meebeweegt met de markt. Ging de creatieve arbeid in de jaren ‘80 nog ambachtelijk met de hand en had je een royale kantoorruimte nodig voor de tekentafels, papierlades, faxapparaten, typmachines en andere logge apparatuur, tegenwoordig volstaat een bureau, een goeie Mac en een printer. Lang leve de techniek!

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Eerst heb ik zoveel mogelijk ervaring opgedaan bij diverse kleine en grote bureaus en studio’s. Daardoor kun je natuurlijk een specialisme gaan ontwikkelen die je tot in de puntjes beheerst en dit kunstje blijven uitoefenen. Je kunt jezelf ook doorontwikkelen in de breedte. Dat is mijn keuze geweest en heb daardoor veel raakvlakken op creatief gebied, waardoor je jezelf weer uitstekend kunt redden als zelfstandig ondernemer. Na 10 jaar ontwikkeling vond ik het in 2012 hiervoor dus de hoogste tijd.

Wie zijn jouw klanten?

Mijn klanten zitten in alle takken van sport. Dat is ook het mooiste van creatief ondernemer zijn! Eerst ben ik een website aan het ontwerpen voor een verzekeringsmaatschappij in Alkmaar, daarna rijd ik naar Amsterdam om het interieur te fotograferen van een restaurant om vervolgens weer voor een evenement in Naaldwijk een design te creëren waarbij ik ook 10.000 flyers en 250 posters voor laat drukken. Je kunnen verplaatsen in de klant zijn wensen, snel kunnen schakelen, is geweldig en diversiteit ten top!

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Vanwege de flexibiliteit, het contact is 1 op 1 en dat de klant weet zeker dat er goed over het resultaat is nagedacht. Ik zit lieverd een uurtje langer aan een project, zonder dit door te berekenen, dan dat je er een sport van maakt om zo snel mogelijk die factuur te kunnen schrijven. Achter het afgeronde project staan, dat staat bij mij zeer hoog in het vaandel.

Wat voor klanten ook erg prettig is, is dat je bij Targad voor opdrachten niet afhankelijk bent van personeel. Mocht een klant nog even snel iets willen weten, laten aanpassen, of laten drukken; je belt 1 nummer, je krijgt direct een reactie en er kan meteen actie ondernomen worden.

Wat zijn je verdere ambities?

Mijn ambities zijn behoud van kwaliteit en gedrevenheid voor het vak. Of dat nu gebeurt als zelfstandig ondernemer of als directeur van een groot reclamebureau, dat is voor nu niet relevant. Ik ben nu 2 jaar zelfstandig en dat bevalt uitstekend.

Wie mag zichzelf volgende week voorstellen?

Bas Witkamp. Een kunstenaar die humor vertaald op doek.