Provinciehuis Haarlem

Collegeprogramma Noord-Holland biedt kansen

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 18 maart jl. zagen we de gebruikelijke taferelen. De winnaars vierden hun feestje en de verliezers likten hun wonden. Dat de lokale resultaten ingegeven zijn door landelijke politiek, weten we allemaal, dat is nou eenmaal niet anders.

Verrassend positief was het initiatief dat de onderhandelaars van de partijen die een college willen vormen namen door vertegenwoordigers van stakeholders uit te nodigen voor een inventarisatie van wensen. Zo’n uitgestoken hand mag je als belangenorganisatie uiteraard niet negeren. Gewapend met een lijstje wensen reisden wij af naar een fraai etablissement in Heemstede. Daar werden wij gastvrij ontvangen door vier zittende gedeputeerden, die in hun rol als onderhandelaar in gesprek traden met een uiteenlopend gezelschap over een waaier aan onderwerpen. Ondergetekende mocht deelnemen aan gesprekken over Ruimtelijke Ordening en kon daarnaast Woningbouwen Infra-onderwerpen aankaarten.

Lees meer

mieren

[gastblog] Mobiliteit in optima forma

Marco Winder – mede-eigenaar bij STAM TRANSPORT SCHERMERHORN, is samen met vennoten Jacco Stam, Hans Stam en medewerkers dagelijks druk bezig om de goederen van hun klanten conform afspraak op de plek van bestemming te brengen. Een continue uitdaging in een hectische omgeving. Hun motto: Zeg wat je doet, doe wat je zegt!

Onlangs mocht ik de wondere wereld van Schiphol weer eens van nabij meemaken. Wat daar voor en achter de schermen zich op logistiek gebied afspeelt is waanzinnig! 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het beeld van 1 groot mierennest drong zich aan mij op; toch leek alles zich als een geoliede machine voort te bewegen.

Overigens kunnen wij op het gebied van mobiliteit nog veel leren van de natuur. Bijvoorbeeld van ‘principes’ die mieren of bijen hanteren. Volgens een onderzoek van de Duitse universiteit in Dresden hebben mieren een efficiënt systeem om opstoppingen en files te voorkomen.

De onderzoekers goten wat zoete siroop in de buurt van een mierennest en legden een smalle en een brede weg aan, waarover de diertjes het voedsel konden bereiken. De smalle weg raakte al snel overvol. Maar de mieren die terugkeerden naar hun nest, waarschuwden vertrekkende soortgenoten voor de drukte op de smalle weg door ze naar de brede weg te duwen. Als de smalle weg niet drukbevolkt was, lieten de terugkerende mieren hun soortgenoten echter gewoon lopen.

In de basis zou deze systematiek natuurlijk ook in het hedendaagse verkeer toegepast kunnen worden. Zorg dat weggebruikers tijdig en correct geïnformeerd worden door actuele verkeersinformatie uit de eerste hand!

Beetje bij beetje zien we dat dergelijke technieken steeds vaker en beter toegepast worden. Spitsstroken worden tegenwoordig al opengesteld aan de hand van het aantal voertuigen per ‘strekkende meter’ cq de verkeersintensiteit. Routeinformatie en duur van de reis wordt deels al weergegeven door verkeersdata van andere TomTom-gebruikers op hetzelfde wegtraject.

Door het samenvoegen van de data van de verschillende systemen wordt de informatie die hier uit voortvloeit steeds accurater en ‘voorspellender’ van aard.

Nu nog de beschikking over alternatieve verbindingswegen…

Marco Winder

 

STAM TRANSPORT SCHERMERHORN is een “kleine” middelgrote vervoerder, centraal gevestigd in Noord Holland. Van oudsher thuis in het vervoer en op- en overslag van grondstoffen en levensmiddelen voor zowel industriële als ambachtelijke bakkerijen. Daarnaast is STS groupagevervoerder van pallet- en stukgoederen waar net even meer aandacht aan geschonken moet worden vanwege de aard van het product of het onderliggende proces. Tevens treedt STS op als logistieke afdeling voor een landelijk samenwerkingsverband van gelijkgestemde vervoerders, waardoor een flexibel en goed dekkend netwerk is ontstaan. De samenvoeging van een stukje schaalvergroting en de betrokkenheid van de kleinere vervoerder levert een sterke dienst op!

 

[gastblog] Klanten generen met de Nieuwe Marketing

Inmiddels is voor een grote groep wel bekend dat werken met de nieuwe marketing wél werkt! Maar nog lang niet alle bedrijven, ondernemers zijn het hier mee eens. Zij ondervinden nog steeds veel beren op de weg. Internet is nog een te grote wereld en sociale media wordt voornamelijk als onzin en niet nodig bevonden.

Lees meer

idee innovatie

MIT regeling weer beschikbaar

Het kabinet en de regio’s stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.

Vanaf medio mei kunnen innovatieve ondernemers aanvragen indienen voor de MIT-regeling. Nieuw is dat ondernemers dit jaar ook in hun eigen regio kunnen aankloppen. Hierdoor is de regeling voor hen toegankelijker gemaakt. Verder wordt het door de samenwerking tussen provincies voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Kansrijke bedrijven krijgen dan sneller de kans om door te groeien.

Gebruik topsector logistiek neemt toe

MKB-ers uit de topsector logistiek maken steeds vaker gebruik van deze MIT regeling. De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: :
– Adviesprojecten
– Haalbaarheidsprojecten
– R&D-samenwerkingsprojecten
– Kennisvouchers
– TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.

Meer informatie op de site RVO of de site van  topsector logistiek​

Bron: Transport & Logistiek Nederland