Noord Zuid Lijn

Noord/Zuidlijn bijzondere bouwlogistiek

Walther Ploos van Amstel twitterde: ‘Wat bijna niemand weet, is dat aanvoer van bouwmaterialen voor de Noord/Zuidlijn ondergronds gebeurt’. Dit was aanleiding voor Duco Vaillant om de hoofduitvoerder Logistiek te interviewen en zo de bouwlogistiek van dit zeer bijzondere project eens onder de aandacht te brengen.

Lees meer

Woningmarkt is weer katalysator van de economie

‘De Nederlandse economie is dit jaar weer terug op het niveau van voor de crisis’. Met deze woorden opent Minister van Economische Zaken Henk Kamp zijn bijdrage in de Macro Economische Verkenning 2016 van het Centraal Planbureau.

Volgens het CPB zal de economie dit jaar met 2,0% groeien en volgend jaar met 2,4%. De groei wordt ook breed gedragen. Ondanks de tegenvallende wereldhandel blijft de uitvoergroei robuust. De consumptie stijgt dankzij een toename van het besteedbaar inkomen. Het herstel wordt ondersteund door de groei van de investeringen en een aantrekkende woningmarkt.

Onzekere tijden

Achter de ramingen gaan zoals gebruikelijk diverse onzekerheden schuil. In een apart kader gaat het CPB in op de onzekere tijden voor de wereldhandel en de woningmarkt. Een negatief risico is de ontwikkeling in de opkomende economieën. Voor ons land kan dit leiden tot een lager dan geraamde groei van de uitvoer. Binnen Nederland bestaat een positief risico, dat herstel van de woningmarkt sneller gaat dan nu in de raming is voorzien.

Woningmarktvariant

In het scenario wordt aangenomen dat het aantal transacties niet afvlakt, maar zowel dit jaar als volgend jaar met ruim 21% groeit. Daarnaast leidt een sneller aantrekkende woningmarkt tot een toename van de huizenprijzen die ongeveer de helft hoger is dan in de centrale projectie. Enerzijds leidt dit tot meer aan wonen gerelateerde consumptie (woninginrichting, huishoudelijke apparaten, bouwmaterialen e.d.), anderzijds hebben vermogenseffecten een opwaarts effect op de consumptie. Een steviger herstel op de woningmarkt leidt ook tot meer verbouw en renovatie en de vraag naar nieuwbouwwoningen valt hoger uit. Door de toegenomen binnenlandse bestedingen komt de economische groei dit jaar 0,1%-punt en volgend jaar 0,3%-punt hoger uit. Daardoor daalt de werkloosheid volgend jaar met 0,1%-punt en verbetert het EMU-saldo met 0,2%-punt. Mooie cijfers.

Ruim baan

Terwijl de woningmarkt tijdens de crisis een negatieve bijdrage aan de economische groei heeft geleverd, kan het aantrekken van deze markt juist een boost geven aan de economie. Een positief risico derhalve. Reden genoeg om er voor te zorgen dat het door CPB geschetste scenario realiteit wordt. Ruim baan derhalve voor maatregelen die het investeringsklimaat voor de (woning)bouw bevorderen.

Tekst: Partner Bouwend Nederland – Wim Schreurs

10 vragen aan Noord-Hollands onderneemster Karen Span

10 vragen aan Karen Span

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Karen Span, geboren in Van Ewijckluis. Ik woon samen met Peter Smit (directeur De Peppel in Middenmeer) en onze kinderen June (3) en Aaron (1) in Anna Paulowna.

Wat zijn je hobbies/interesses?

Letters. Taal. Tekst en communicatie. Retorica en argumentatie. De kunst van het overtuigen. Schrijven. Creëren. Daarnaast fan van Boedapest, festivals, koken, ontwerpen, styling & interieur.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Misschien van m’n persoonlijke blog www.kaarenco.nl. Misschien van www.kroontjesmagazine.nl, over moois van dichtbij in Hollands Kroon. Of wellicht heeft iemand gehoord over Binkie en Bollie in Bollenburg, een kinderboek over de groei en bloei van tulpen. Het verhaal wordt dit jaar (wederom) gebruikt in een onderwijsproject van iBulb, genaamd Bulbs4kids.

Hoe heet je bedrijf?

ZINNIGS tekst en communicatie www.zinnigs.nl

Wat doet jouw bedrijf?

Als communicatieadviseur en tekstschrijver help ik bedrijven en organisaties van A tot Z in communicatie. Van het ontwikkelen van een (flexibel) communicatieplan tot het schrijven van teksten voor digitale en gedrukte media.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Sinds april 2008.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ondernemer worden, of in elk geval zelfstandig werken, was voor mij al snel vanzelfsprekend. Ik ben met ZINNIGS gestart tijdens mijn laatste studie. Naast mijn opdrachten en scriptie werkte ik dus aan teksten en communicatieadvies voor klanten. Waar ik deze ambitie om voor mezelf te beginnen toen vandaan haalde kan ik niet precies zeggen: wel heb ik altijd een sterke visie gehad op het werken (en spelen) met taal en later op communicatie. Al tijdens mijn eerste stage kreeg ik het idee om als ondernemer te starten.

Dat ik met taal en het effect van woorden wilde werken was al duidelijk toen ik op de basisschool zat. Eerst ging ik voor journalistiek, maar toen ik daar eenmaal ervaring in opdeed kwam ik erachter dat ik me zowel meer wilde verdiepen als breder wilde werken. De opleiding communicatie was vijftien jaar terug nog betrekkelijk nieuw. Ik zag pas op het laatste moment dat er een dergelijke opleiding werd aangeboden (hier in de polder gaat alles wat vertraagd misschien) en zo heb ik voor HBO Communicatie gekozen. Vervolgens heb ik op de UvA de bachelor Taal & Communicatie en de master Tekst & Communicatie gedaan.

Wie zijn jouw klanten?

In feite alle bedrijven en organisaties die een tekstschrijver nodig hebben of die wensen hebben op het gebied van communicatie in het algemeen. In mijn klantenbestand vind je zowel de rijksoverheid als zelfstandige ondernemers. Vaak neem ik naast het schrijven van teksten de coördinatie van een project uit handen: als er bijvoorbeeld een drukker, vormgever of fotograaf nodig is, dan onderhoud ik hiermee het contact.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Als ik mijn referenties erop nasla komt naar voren dat ik zowel creatief als zakelijk denk en dat is een goede combinatie. Als mensen mij om eerlijk advies vragen, dan zal ik dit altijd geven – zelfs als dit tegen alle winden in waait. En dat doe ik ook ongevraagd, trouwens. Maar altijd onderbouwd. Daarnaast hoor ik vaak dat ik aan een half woord genoeg heb, ongeacht de soort opdracht. Zo kun je echt samen met je klanten werken aan sterke communicatie en communicatiemiddelen, aan kwaliteit: dat is tenslotte waar het om gaat. Ook als dit betekent dat ik op zaterdag langs moet komen of ’s avonds nóg een keer een check doe voordat de drukker van start gaat.

Wat zijn je verdere ambities?

De wereld van communicatie staat nooit stil en veel bedrijven zetten elke dag mooie stappen om hun contact met klanten en relaties verder te versterken dus wat dat betreft zijn er meer dan genoeg uitdagingen. Persoonlijk ga ik door met blogs en andere niet-zakelijke teksten. Overigens zie ik zelf toch ook vooral overeenkomsten in zakelijke teksten en persoonlijke schrijfsels: in de kern draait het om het vertellen van een verhaal, of dat nu is over een dienst of product of een privégebeurtenis.

Voordelen_inloggen-_Eherkenning

TLN eHerkenning bij overheidsdiensten

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is de opvolger van DIGID voor bedrijven. Met een eHerkenningsmiddel logt u in op websites van verschillende overheidsorganisaties. U krijgt zo veilig toegang tot hun digitale loket voor bijvoorbeeld het indienen van een bezwaarschrift of voor het aanvragen van een subsidie of vergunning.

eHerkenning regelt dat bedrijven zich digitaal kunnen identificeren wanneer ze online zaken doen met de overheid. eHerkenning gebruikt verschillende niveaus van betrouwbaarheid. Overheden bepalen zelf met welk betrouwbaarheidsniveau u dient in te loggen voor toegang tot de overheidsdienst. Een eHerkenningsmiddel bestaat standaard uit een gebruikersnaam en wachtwoord eventueel aangevuld met een unieke code die u via SMS of OTP responder ontvangt. Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.

Waar kan ik eHerkenning gebruiken?

Diverse rijksoverheden, provincies, gemeenten, waterschappen, en uitvoeringsorganisaties gebruiken eHerkenning. De verwachting is dat in de nabije toekomst steeds meer diensten zoals NIWO en de RDW overgaan op het gebruik van eHerkenning. Op dit moment is het bijvoorbeeld al mogelijk om eHerkenning te gebruiken bij:

  • Ministerie van Justitie – aanvragen Verklaring omtrent gedrag
  • Kamer van Koophandel – toegang tot online diensten
  • NVWA – Aanvragen NVWA diensten

Een overzicht van alle beschikbare diensten vindt u op:

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen/

Wat heb ik nodig?

eHerkenning werkt net als iDEAL. Bij iDEAL kiest u de bank uit waarmee u gewend bent te betalen. Bij eHerkenning kies u het eHerkenningsmiddel waarmee u gewend bent in te loggen. Om gebruik te kunnen maken van online diensten via eHerkenning dient u een eHerkenningsmiddel aan te schaffen. Voor een eHerkenningsmiddel betaalt u abonnementskosten en soms ook aanschafkosten. Deze kosten verschillen per eHerkenningsmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. (WH)​

Leden van TLN ontvangen een korting bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel

Meer weten over dit product?

Bron: Transport & Logistiek Nederland

ei columbus

Transformatie tot duurzaam vastgoed; het ei van Columbus?

Column Jan Overtoom |  Vastgoed duurzaam transformeren

Iedereen is het over één ding eens: de komende jaren moet er fors gebouwd worden in onze provincie. Het aantal huishoudens stijgt aanzienlijk en volgens de Provincie Noord-Holland moeten er minimaal 240.000 woningen tot 2040 worden gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat deze doelstelling nog te conservatief is. Sommigen hanteren nu al het streefgetal van 320.000 woningen. Zoals gezegd, het aantal huishoudens stijgt en dat heeft een paar oorzaken: de groei van de bevolking en het feit dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de huidige instroom van migranten en vluchtelingen, die ook gehuisvest moeten worden. Het is echter de gezinsverdunning (minder personen in één huishouding) die vooral om méér woonruimte vraagt. De  prangende vraag die gemeenten en provincie bezig houdt is waar die te bouwen woningen gerealiseerd moeten worden. Deze vraag heeft al geleid tot felle discussies tussen degenen die vinden dat alles binnenstedelijk (en dan ook nog met name in Noord-Holland-Zuid) moet worden gebouwd en voorstanders van uitleglocaties of de ‘groene weilanden’. Helaas is het een soort richtingenstrijd geworden, waarbij beide partijen met aantallen, cijfers en analyses goochelen om hun gelijk kracht bij te zetten. Helaas is het zelden de nuance die als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komt.

Lees meer

Start onderzoekstraject Ketenfinanciering MKB

Op de Hogeschool Windesheim vond op maandag 7 september de kick-off plaats van het onderzoekstraject “ketenfinanciering voor het mbk”. Doel van het project is een bijdrage leveren aan het gemeengoed maken van ketenfinancieringsconstructies. TLN is één van de partners in dit onderzoeksproject.

Het betreft een tweejarig traject waaraan meerdere partijen meedoen en is onderdeel van de actielijn Supply Chain Finance van de Topsector Logistiek. Trekker van dit project is het lectoraat Supply Chain Finance van lector Michiel Steeman aan de Hogeschool Windesheim. Door middel van dit project moet Supply Chain Finance beter beschikbaar komen voor het (logistieke) mkb zodat deze bedrijven hun financiële positie kunnen verbeteren, bijvoorbeeld als leverancier door sneller betaald te krijgen, meer zekerheid in het betaalproces te verkrijgen en minder afhankelijk te zijn van bankleningen.

Ketenfinanciering versnellen

Het project richt zich op twee dingen. Enerzijds wordt gekeken naar de mogelijkheden om het proces tussen het leveren van de dienst/product en de goedkeuring te versnellen en anderzijds om het traject daarna, van goedkeuring tot betaling via ketenfinanciering, te versnellen. Bij het versnellen van het eerste project kan gekeken worden naar diverse zaken, bijvoorbeeld het proces rond het snel en goed opstellen van facturen, de goedkeuring van de factuur bij de afnemer en het snel afhandelen van disputen. In het tweede traject wordt gekeken welke ketenfinancieringinstrumenten geschikt zijn, wat de randvoorwaarden zijn en wanneer ketenfinanciering een optie is.

Diverse partijen betrokken

In het project doen diverse partijen mee, waaronder een aantal hogescholen, diverse brancheorganisaties en aanbieders van platforms voor Supply Chain Finance. Daarnaast doen er op dit moment drie bedrijven mee waar het onderzoek met name zal plaatsvinden: Portena Logistiek, Johma en Hemmink. Het is bedoeling dat vanaf volgend jaar ook uit andere regio’s bedrijven uit de logistiek mee gaan. doen. Leden van TLN die daar interesse in hebben kunnen dat melden aan TLN.

Meer info: http://www.tln.nl/Actueel/Algemeen/Start-onderzoeksproject-Supply-Chain-Finance-aspx.aspx?id=B68D7E043535E9D9ACD4A1EADC707CFE

Bron: TLN

10 vragen Noord-hollandse onderneemster Sandra Munster

10 vragen aan Sandra Munster

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Sandra Munster-Niesten, ik woon in Slootdorp (Wieringermeerpolder) en ik ben getrouwd met Siem Munster. Samen hebben we vier dochters in de leeftijd van 4 tot 11 jaar. We wonen en werken op onze tulpenkwekerij waar we zowel tulpenbloemen als tulpenbollen produceren en daarnaast hebben we een akkerbouw tak en een toeristisch/recreatieve tak aan het bedrijf.

Wat zijn je hobbies/interesses?

In mijn vrije tijd ga ik graag paardrijden in het bos. Heerlijk om het hoofd even helemaal leeg te maken! Verder speel ik toneel en tennis ik in de zomermaanden.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van de Tulpenexcursies die ik geef. Wij zijn zo’n beetje het enige bedrijf in Nederland die op deze manier een kijkje geeft in de ‘keuken’ van de tulpenkwekerij en daardoor regelmatig in het nieuws. Ook ben ik actief om het toerisme in onze regio beter op de kaart te krijgen, zowel via de politiek als ook door samenwerkingsinitiatieven op te starten, bijvoorbeeld door het maken van een arrangementenbrochure voor de regio, het organiseren van een boerenversmarkt, etc.

Hoe heet je bedrijf?

Samen met mijn man heb ik meerdere bedrijven. Allereerst de tulpenkwekerij: Kwekerij Siem Munster, daarbinnen heb ik het bedrijf Tulpenexcursie, wat het meest als mijn ding voelt. Heel wat anders maar ook super leuk is mijn bedrijf Kapershut, waarmee ik vakantiewoningen op Ameland verhuur.

Wat doet jouw bedrijf?

Met de Tulpenexcursie bieden wij de enige mogelijkheid om het tulpenverwerkingsproces te zien wanneer de bloembollenvelden buiten (nog) niet in bloei staan. We geven rondleidingen aan buitenlandse toeristen, verenigingsleven, bedrijven en bieden de mogelijkheid om vergaderingen, relatiedagen en productpresentaties hier te houden. Voor particulieren verzorgen we familiedagen, jubilea, etc eventueel compleet met diner in de kas.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Met de kwekerij zijn wij de derde generatie hier op het bedrijf. Het bedrijf is door opa Jaap gestart bij de drooglegging van de Wieringermeer in de 30-er jaren. De Tulpenexcursie bestaat vanaf 2009.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik heb Hogere Hotelschool en Leisure Management gestudeerd en werkte in de toeristische sector voor we kinderen kregen. Op het moment dat ik moeder werd koos ik ervoor om mijn baan op te zeggen, ook vanwege de vele werkuren die mijn man in zijn bedrijf steekt. Na een aantal jaar begon het ‘toerisme virus’ toch weer de kop op te steken en zag ik kansen voor mijn excursie bedrijf, een mooie kans om mijn eigen vak en passie uit te kunnen oefenen op het bedrijf van mijn man.

Wie zijn jouw klanten?

95% van mijn gasten zijn intercontinentale gasten, voornamelijk uit de USA en Azië. Zij komen echt naar Holland om tulpen te zien en vinden het dan prachtig om te gast te zijn bij een echt Hollands kwekersgezin. De overige gasten zijn veelal Nederlanders (bedrijfsleven, particuliere groepen en verenigingsleven) en ook wel wat Engelse, Duitse en Franse touroperators.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Mensen kiezen voor de Tulpenexcursie omdat wat ze hier zien ECHT is, we voeren geen toneelstuk op, de mensen zien van dichtbij wat er allemaal moet gebeuren voor een bos tulpen in de vaas staat. Op Tripadvisor kun je lezen dat gasten het enorm waarderen dat ik ze een kijkje geef in ons leven als tulpenkwekersgezin. Voor het bedrijfsleven geldt dat zij kiezen voor onze excursies omdat ons bedrijf meteen als voorbeeld kan gelden om te laten zien dat samenwerkingsverbanden echt kunnen lonen. Vaak wordt ik ook gevraagd te vertellen hoe wij aan het imago van de agrarische sector werken en hoe het is gelukt om in zo’n dunbevolkt en toeristisch onontgonnen gebied dit zo succesvol van de grond te krijgen.

Wat zijn je verdere ambities?

Ik wil de stijgende lijn in bezoekersaantallen voorlopig nog wel even doorzetten, maar ook ben ik bezig om een lespakket voor basisschoolleerlingen uit te werken om de bloembollen ook bij de jonge jeugd in een positief daglicht te zetten. Verder komen er bij mij elk jaar vanzelf nieuwe ideeën en leuke dingen op mijn pad, waar ik veel te vaak mooie kansen in zie, waardoor de weken weer gevulder raken. Uitdaging voor mij is dus om op de goede dingen in te springen en ook wel eens iets te laten varen. Meest belangrijke ambitie blijft natuurlijk dat we willen proberen onze kinderen fijn op te laten groeien en als zelfstandige volwassenen af te leveren over een jaar of 10-20.

foto Bouwend Nederland Kavels

BNR Bouwmeesters: markt vraagt om meer zelfbouw-kavels

Mensen die zelf een huis willen bouwen, komen onvoldoende aan de bak doordat er te weinig kavels zijn. Projectontwikkelaars en woningcorporaties zouden daarom bouwgrond maar een vaste beperkte tijd braak mogen laten liggen. Is zo’n kavel aan het einde van die termijn nog onbebouwd, dan zouden particuliere zelfbouwers er moeten mogen bouwen. Dat was woensdagmiddag de uitkomst van het gesprek in de uitzending van BNR Bouwmeesters.

‘Betekent het einde van de crisis, ook het einde van de zelfbouw?’ luidde het gespreksthema. Marcel Kastein, directeur van adviesbureau De Regie, architect John Zondag en Jacqueline Tellinga, gebiedsontwikkelaar van de gemeente Almere en lid van het landelijk Expertteam eigenbouw schoven aan als gesprekspartners.

Over of het niet van de zotte is dat mensen in Amsterdam-Noord bij het zelfbouwproject Buiksloterham al weken kamperen om er een kavel te bemachtigen, waren de drie gasten het meteen eens. “Veel keus hebben ze niet. In Amsterdam is dat de enige manier om een eigen kavel te pakken te krijgen“, resumeerde Kastein, die zelf veel zelfbouwers begeleidt. Dat het ook heel anders kan, toont Almere. Die gemeente geeft particuliere zelfbouwers alle ruimte.

Maatschappelijke tendens

Tellinga stelde ook vast dat zelfbouw geen hype meer is, maar inmiddels een “reguliere bouwstroom in de Nederlandse bouwproductie”. “Elke burger in je gemeente is een potentiële gegadigde om dit te kunnen gaan doen”, hield ze bestuurders van andere gemeenten voor. “Het zelf allemaal willen regelen, zonder grote instituties erbij”, lichtte Zondag de motivatie van zelfbouwers toe. Hij is betrokken bij het Buiksloterham-project: “Het is onderdeel van een maatschappelijke tendens naar een veel kleinschaligere organisatie van onze maatschappij.”

De drie sprekers vroegen zich toch af of de zelfbouwtrend door gemeenten niet weer de kop wordt ingedrukt nu de crisis voorbij is. Kastein: “Het is interessant om te zien of gemeentebestuurders die de afgelopen jaren uit pragmatisme zeiden dat ze alles voor de burger zouden doen, zich daar aan blijven houden of dat ze nu toch voor de makkelijke weg kiezen en weer contracten gaan afsluiten met grote partijen.”

Sleutelrol overheid

Volgens de drie BNR-gasten speelt de overheid dus een sleutelrol bij het zorgen dat er wel voldoende kavels voor zelfbouwers zijn. En wel door aan grote ontwikkelaars en corporaties een deadline te stellen voor de termijn waarbinnen grond waar ze een optie op hebben, moet zijn bebouwd. Zondag: “Sommige grote partijen zijn na tien en soms 20 jaar nog steeds niet aan het ontwikkelen. Voor zulke grote partijen zou het zo moeten zijn dat als ze binnen bijvoorbeeld drie jaar geen concreet plan hebben, hun claim op zo’n kavel wordt doorgeschoven naar partijen als zelfbouwers die binnen drie jaar wel in staat zijn een huis te bouwen.”

Een goed beeld

Veel lastiger is door de overheid ingrijpen als grond eigendom is van een ontwikkelende partij. Tellinga riep in dit verband ‘Den Haag’ op voor het hele land eerst ook in kaart te brengen hoeveel grond er landelijk in eigendom is van ontwikkelaars: “Het zou ook voor de Tweede Kamer niet slecht zijn daar een goed beeld van te krijgen en hoe precies de contracten eruit zien die daar achter schuil gaan. Daarna kunnen we als overheid, landelijk en lokaal, bekijken hoe we de zaak weer aan de praat krijgen.” Volgens de Almeerse gebiedsontwikkelaar is het daarbij vooral voor ontwikkelende partijen met grond de “truc” om een “symbiose” te bereiken met gemeenten en zelfbouwers, zodat er voor die laatsten voldoende kavels komen.

Bouwend Nederland BNR Bouwmeesters

Met deze kwaliteitsafspraken komen de studievoorschotmiddelen beschikbaar voor het hoger onderwijs en is er meer ruimte voor eigen invulling door instellingen

AgriTech Campus start hbo-opleiding in Hoorn

17 september a.s. starten in Hoorn twee deeltijdstudies voor jonge en toekomstige agrarische ondernemers: de tweejarige hbo-studie Bedrijfskunde en Agribusiness met de richting Ondernemerschap en de richting Management, Beleid & Buitenruimte.

De deeltijdstudie richt zich op mbo-ers (niveau 4) met minimaal twee jaar werkervaring. Het zijn beide Ad-opleidingen, Associate degree. Het eindniveau van de Ad staat tussen het mbo-niveau 4 en een hbo-bachelor in. Na afronding van de studies kan, met nog twee jaar deeltijdstudie, een hbo-bachelordiploma Bedrijfskunde & Agribusiness of Management, Beleid & Buitenruimte behaald worden.

Ontwikkelen management vaardigheden

Of je nu werkzaam bent als bollenteler, hovenier, bij de gemeente of het waterschap, als groenverzorger, voorman of opzichter, of in de toekomst het familiebedrijf overneemt, de praktijk vraagt om mensen met bedrijfskundige- en managementvaardigheden. Werkgevers zoeken mensen die breed inzetbaar zijn, leiding kunnen geven, financiële gegevens kunnen analyseren en planmatig kunnen denken en werken. Kortom: medewerkers die ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien naar bijvoorbeeld bedrijfsleider, bedrijfsopvolger, projectleider buitenruimte, beleidsmedewerker of leidinggevende.

Ad Agrarisch ondernemerschap

Is ondernemen je passie en heb je al een aantal jaar werkervaring en wil je nog een aanvullende studie doen? Wil je het agrarisch bedrijf van je ouders overnemen? Dan is de Ad Agrarisch ondernemerschap iets voor jou! Je leert wat het belang is van goed vakmanschap op veehouderij of tuin- en akkerbouw gebied. Daarnaast houd je je bezig met het ontwikkelen van vaardigheden en kun je veel van je medestudenten leren als ondernemer.

Samenwerking Clusius college en hogeschool CAH Vilentum

Het Clusius College heeft met de Hogeschool CAH Vilentum in Dronten de handen ineen geslagen om deze deeltijdstudies in Hoorn te kunnen aanbieden. De studies worden uitgevoerd met als partners de gemeente Hoorn en de AgriTech Campus, onderdeel van Greenport Noord-Holland Noord. De studies worden elders in het land zeer goed gewaardeerd en zijn nu bereikbaar voor iedereen in Noord-Holland Noord.

Meer informatie over de studie, aanmelden en de kosten vind je via deze link: www.agritechcampus.nl

Bron: Greenport Noord- -Holland Noord

John Koomen dingt mee naar Award Duurzame Ondernemer

Bedrijven die duurzaam inkopen, worden opgeroepen hun ervaringen met andere ondernemers te delen. Daarmee nemen ze meteen deel aan de verkiezing Award Duurzame Ondernemer 2015. Bij John Koomen die vanuit Wognum tuinen ontwerpt en aanlegt is het één en al duurzaamheid wat de klok slaat.

John Koomen kijkt vooral naar hoe de natuur zijn oplossing vindt en koopt zoveel mogelijk milieuvriendelijk in. “Kunstmest is uit den boze. In de 2-taktmotoren van de kettingzagen, heggenscharen en bladblazers gaat biologische brandstof. De gewasbescherming is voornamelijk biologisch en op de kwekerij passen we wisselteelt toe. Verder gebruiken we milieuvriendelijke Europese hardhoutsoorten, gebakken materialen, beton, cortenstaal, inheemse beplanting en recyclebare materialen. Klanten vinden dit ook steeds belangrijker.” John Koomen neemt dan ook graag deel aan de Award-verkiezing. Aanmelden kan tot en met 1 september door een e-mail te sturen naar: miranda.laan@medemblik.nl

Ander artikel over de Duurzame Ondernemer Award: http://onsnh.nl/goede-voorbeelden-komen-in-aanmerking-voor-award-duurzame-ondernemer/

 

Bron: Gemeente Medemblik