10vragen_Sophie_Antoinet_van_Ommeren

10 vragen aan Sophie Antoinet van Ommeren

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Sophie Antoinet van Ommeren, eigenaar van Sophie Websites. Ik woon en werk in het mooie en ruime Amsterdam Nieuw-West.

Wat zijn je hobbies/interesses?

Mijn grootste hobby is op dit moment Zingen (opera) en mijn Parson Russel Terriërs: Tezla & Fighty die voor de broodnodige lichaamsbeweging zorgen.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Naast mijn bedrijf Sophie Websites kennen ze me ook als koorzangeres en voorzitter van Stichting Arti Vocaal Operakoor, deze heeft als doelstelling op te treden in de vele zorgcentrums van Amsterdam zodat ouderen nog kunnen genieten van mooie operastukken. We zijn altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen zingen.

Hoe heet je bedrijf?

Sophie Websites

Wat doet jouw bedrijf?

Beginnende ondernemers een flitsende start geven op het internet met een professionele WordPress website!

Door goed luisteren, meedenken en samenwerken worden de wensen en van de ondernemer vertaald in een website welke een weerspiegeling is van de ondernemer èn zijn bedrijf wat weer als resultaat heeft: een website die voor je werkt.

Verder zorgt Sophie ervoor dat de website up to date is, de nieuwste technieken bevat, makkelijk zelf te onderhouden is en ook op internet goed gevonden wordt.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Sinds 2012 gestart met Sophie Websites. Daarvoor 14 jaar als website programmeur en designer bij verschillende bedrijven gewerkt.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Om meer vrijheid te hebben en mezelf beter en breder te kunnen ontplooien. Vrijheid wat betreft het kunnen kiezen voor wie er bij mij past als klant (en omgekeerd natuurlijk) maar ook vrijheid om mijn eigen uren, dagen te bepalen. Ik ben niet zo’n 9-5 type.

Ik ken deze branche al vanaf 1998 en wil graag mijn kennis en ervaringen gebruiken voor startende ondernemers. Zij staan er vaak nog helemaal open in en ik vind het heerlijk om ze van A tot Z te kunnen begeleiden.

Wie zijn jouw klanten?

Startende Ondernemers, ZZP’ers. Momenteel ben ik bezig met een aantal websites voor klanten die startende zijn met hun bedrijf maar ook bedrijven die hun oude website geheel een nieuwe facelift willen geven en meer up to date willen zijn zoals een mobiel vriendelijke website.

Daarnaast heb ik veel klanten die hun back-up en updates van hun websites door mij laten verzorgen zodat ze daar geen omkijken naar hebben.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Omdat ze persoonlijk contact willen, korte lijnen. Goed advies en het fijn vinden dat ik meedenk, niet alleen met betrekking tot hun website maar ook bijvoorbeeld op social mediagebied.

Ook omdat ik het hele plaatje kan aanbieden met behulp van partner-professionals zoals huisstijl, tekstschrijvers, fotografen, webapps, adwords-campagnes en seo-analisten.

Tevens de nazorg, zoals een onderhoudscontract voor het laten maken van de broodnodige back-ups en updates zodat er geen rampen kunnen gebeuren.

Wat zijn je verdere ambities?

Sophie websites een groot en bloeiend bedrijf maken die (startende) ondernemers helpt met hun website en aan de andere kant ook veel samenwerking met professionals die een aanvullende diensten hebben m.b.t. websites.

Verder wil ik graag een dienst ontwikkelen waar (startende) ondernemers naar toe gaan om alles te vinden wat er is op het gebied van websites. Internet zelf is natuurlijk al zo’n dienst maar dan erg breed en als je niet weet wat je moet zoeken… dan vindt je het natuurlijk niet!

 

 

 

Meldpunt WWZ(1)

Bouwend Nederland lanceert Meldpunt WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels ingevoerd. Een aantal maatregelen op het gebied van flexibele arbeid is op 1 januari 2015 in werking getreden. De aanpassing van de ketenbepaling en het ontslagrecht volgde op 1 juli 2015 en de bekorting van de opbouw en duur van de WW is op 1 januari 2016 van start gegaan. Sinds het begin van de invoering van de WWZ ontvangt Bouwend Nederland veel klachten van leden over de nadelige gevolgen die zij ervaren. Met name de ketenbepaling en de transitievergoeding ervaren veel leden als belemmerend.

Daarom heeft Bouwend Nederland twee acties uitgezet onder de leden:

  1. Via het Meldpunt WWZ van Bouwend Nederland vragen wij u ons concrete voorbeelden van gevallen te melden waarin u de nadelige gevolgen van de WWZ ervaart. Hoe heeft de WWZ uw bedrijfsvoering beïnvloed? Kunt u een inschatting maken van de financiële gevolgen voor uw bedrijf?
  2. Via de Enquête vragen wij uw algemene bevindingen van de WWZ. Het invullen hiervan kost u ten hoogste twee minuten.

Uw input zal Bouwend Nederland gebruiken in de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017. U kunt gebruikmaken van het Meldpunt en de Enquête tot 1 juli 2016.

Meldpunt WWZ(1)

Breedgedragen basisafspraken BIM doorbraak in de bouw

Veertien partijen uit de bouw hebben op uitnodiging van BuildingSMART basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaringen. Door dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector namelijk snel BIM laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is dan ook: consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten.

Geen nieuw initiatief, maar een collectieve onderstreping van bestaande afspraken. De initiatiefnemers nodigen alle partijen in de Nederlandse bouwsector uit om zich aan te sluiten. Het effectiever uitwisselen van informatie is nodig om de gefragmenteerde bouwsector efficiënter te maken en verspillende taken uit te bannen. Iedere opdrachtgever, iedere opdrachtnemer en elk project heeft nu vaak eigen, specifieke afspraken over hoe te communiceren met informatiemodellen. In de afspraken die nu gemaakt zijn, is de basis al afgestemd, wat processen direct aanzienlijk vereenvoudigt.

Klik hier voor een infographic over BIM.

Door met veertien partijen kennis en ervaringen uit de praktijk vast te leggen in een structuur waar alle partijen het over eens zijn, zetten de initiatiefnemers een eerste stap. De basisafspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd informatie op een eenduidige manier kan vinden en aanleveren, waarmee de uitgewisselde modellen direct bruikbaar worden voor een ander.

Krachten verenigen

De groep initiatiefnemers bestaat uit: BuildingSMART, Dura Vermeer, VolkerWessels, De Nijs, Heijmans, KlokGroep, Hurks, Waal, Trebbe, J.P. van Eesteren, TBI, Van Wijnen, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Smit’s Bouwbedrijf en de BAM. Zij benadrukken dat zij niets nieuws hebben ontwikkeld, maar juist gebruik maken van wat er al is. Er zijn afspraken gemaakt over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en over het borgen van objectinformatie. Nu is het tijd om alle krachten te verenigen. Iedereen die betrokken is bij de bouwsector wordt daarom uitgenodigd kennis en ervaring toe te voegen aan de basisafspraken, om op die manier gezamenlijk de volgende stappen te zetten.

Het begint aan de voorkant

Het komt nog te vaak voor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met verschillende soorten informatie werken. Door goede afspraken te maken over wat we met zijn allen onder bepaalde informatie verstaan en hoe we die op de beste manier kunnen uitwisselen, wordt de samenwerking efficiënter. In tijd, én in kosten. Hiermee wordt namelijk voorkomen dat door de opdrachtgever aangeleverde informatie eerst moeten worden omgezet naar een voor de opdrachtnemer bruikbare variant. Dezelfde taal spreken begint daarom al aan de voorkant.

Aansluiten betekent vooroplopen

De groep aannemers die dit initiatief nu omarmt, vormt slechts het begin. Het is een gegeven dat ook andere aannemers en bouwbedrijven tegen dezelfde zaken aanlopen. Hoe meer partijen zich aansluiten en bereid zijn mee te denken over de vervolgstappen, hoe eerder een aantal breed gedeelde frustraties tot het verleden behoren. Dat is dan ook het doel van de basisafspraken waar deze partijen nu hun handtekening onder hebben gezet.

Duidelijkheid en overzicht

Ook voor onderaannemers en leveranciers wordt informatiebeheer met deze basisafspraken een stuk overzichtelijker. Dit voordeel wordt groter naarmate er steeds meer opdrachtgevers en bouwbedrijven op dezelfde manier en in dezelfde structuur werken. Als onderaannemer of leverancier verlies je geen kostbare tijd meer met uitzoeken wat er wordt bedoeld en heb je sneller en beter zicht op de concrete vraag. Het loont dus veel meer om je digitale productcatalogus hierop in te richten. Hoe eerder je als onderaannemer of leverancier aansluit bij deze manier van werken, hoe eerder BIM in de keten rendeert.

Overheid & onderwijs

De overheid heeft een voorbeeldfunctie en kan de toon zetten. Tenslotte worden zij nauwlettend beoordeeld op het goed besteden van gemeenschapsgeld. De RVB-norm heeft eerder al als een katalysator gewerkt. Ook op het gebied van de basisafspraken kan de overheid sterk sturen op een bouwsector die een en dezelfde taal spreekt. Zodat verspillende taken en de onnodige kosten die daaruit voortvloeien tot het verleden gaan behoren.

Ook het onderwijs heeft een belangrijke rol in effectievere informatie-uitwisseling in de bouw. Studenten van bouwkundige en aan de bouwsector verwante opleidingen zouden optimaal werken met BIM met de paplepel ingegoten moeten krijgen. Bovendien liggen er voor opleidingen mooie kansen voor onderzoek, verdieping en experiment. De basisafspraken die nu worden gepresenteerd, vormen ook voor het onderwijs de opmaat naar een nieuwe realiteit. Voor opleidingen en studenten een uitgelezen kans om inhoudelijk verder te onderzoeken dan tot op heden gebeurd is. Opleidingen en studenten kunnen kennis toevoegen en de volgende stappen in deze ontwikkeling mede vorm te geven.

Klik hier voor een infographic over BIM.

Bron: Bouwend Nederland

Amsterdam uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa

Amsterdam is de nieuwe Capital of Innovation van Europa. De award is 8 april in Brussel uitgereikt. De hoofdprijs van €950.000 gaat naar de stad die beschikt over het beste “innovatie-ecosysteem”, waar burgers, publieke organisaties, universiteiten en bedrijfsleven aan elkaar verbonden zijn. Het prijzengeld is bedoeld om toekomstige innovatieactiviteiten verder te ontwikkelen. De tweede en derde prijs zijn gegaan naar Turijn en Parijs.

Amsterdam heeft zich in haar inzending vooral gericht op sociale innovatie. Naast de wetenschappelijke en bedrijfsmatige innovatiekwaliteiten onderscheidt Amsterdam zich ook op het gebied van bottom-up innovaties waarbij intermediaire organisaties en burgers op vele gebieden platforms oprichten en eigen initiatieven ontplooien.

Achtergrond

De European Capital of Innovation Award 2016 werd gelanceerd in juli 2015. 36 steden uit 12 landen hebben meegedaan aan deze prijsvraag. Barcelona was de winnaar van de eerste editie van deze European Capital of Innovation in 2014. De deelnemers zijn steden met meer dan 100.000 inwoners uit EU-lidstaten en landen die zijn geassocieerd met Horizon 2020, het Europese onderzoek en de innovatie programma.

De finalisten zijn geselecteerd door een jury van onafhankelijke deskundigen op basis van twee selectiecriteria:

  1. nieuwe initiatieven die sinds 1 januari 2012 zijn ontwikkeld
  2. ideeën om het innovatievermogen in de toekomst te stimuleren

Amsterdam – European Capital of Innovation 2016


Bron: amsterdam.nl & Innovatio Union (Youtube)

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam (Small)

150 toekomstige bouwers op excursie in Amsterdam

Op 19 januari liepen er in totaal 250 eerstejaars Bouwkunde rond op Amsterdamse bouwplaatsen. Op 5 april was de tweede ronde: 150 eerstejaars Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek.

Dat de studenten het leuk vonden, blijkt wel uit de filmpjes die op 19 januari gemaakt werden. Maar waarom doen de bouwbedrijven mee? In gesprek met René Moormann van M.J. de Nijs, William Hollander van Kondor Wessels Amsterdam en Marcel Poolman van Boele & van Eesteren.

Marcel Poolman is communicatiemanager bij Boele & van Eesteren. “Zo’n excursie is een prima manier om te laten zien hoeveel verschillende vakgebieden en disciplines er nodig zijn voor een groot project als dit. En hoe die samenwerken. Bouw is namelijk niet alleen techniek. Dat kun je op een bouwplaats als deze goed laten zien. We hebben hier bijvoorbeeld een grote keet waar niet alleen de werkvoorbereiding zit, maar ook de directievoerders. Zo zitten we letterlijk bovenop ons bouwproces en kunnen we als het nodig is razendsnel schakelen.”

Lees meer

EU Truck Platooning Challenge groot succes

De eerste grote Europese test met truck platooning is succesvol verlopen. De zes ‘platoons’ werden woensdagmiddag na een lange rit bij aankomst op de APM terminal in de Rotterdamse haven feestelijk door minister Schultz van Haegen ontvangen.

Bij truck platooning zijn vrachtauto’s via de elektronische weg aan elkaar gekoppeld waarbij de volgauto’s de voorste volledig en automatisch volgt zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor nodig is. Door vrachtauto’s zo dicht mogelijk achter elkaar te laten rijden, zijn brandstof en CO2-besparingen tot 10% mogelijk. Het zorgt ook voor een betere doorstroming, en efficiënter en veiliger wegtransport.

Minister onder de indruk

De EU Truck Platooning Challenge is op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot stand gekomen. In het kader van de Challenge zijn zes platoons van 2 en 3 trucks vanuit de verschillende landen van fabrikanten van vrachtauto’s naar Rotterdam gereden. Minister Schultz van Haegen toonde zich bij de aankomst onder de indruk van de resultaten van de eerste grote test met truck platooning in Europa. Zij gaf aan veel toekomst te zien in deze nieuwe technologie. Om truck platooning in het grensoverschrijdende vervoer mogelijk te maken is het volgens haar van groot belang dat landen hun wet- en regelgeving op elkaar afstemmen. Daarnaast is er ook nog veel testwerk nodig. Het is belangrijk dat landen daar toestemming voor geven. Tijdens de komende informele Transportraad in Amsterdam zal de minister met andere landen praten over de aanpassingen die nodig zijn om truck platooning in Europa ingevoerd te krijgen.

TLN ziet voordelen

Naast de minister was ook Arthur van Dijk, voorzitter van TLN, een van de sprekers. Hij gaf aan ook veel voordelen te zien in truck platooning. Van Dijk benadrukte het belang van samenwerking en riep overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen om pilots met truck platooning te kunnen starten. Vanuit de Nederlandse transportsector hebben zich veel bedrijven gemeld die daar nu al mee aan de slag willen. (AS).

KAAN Architecten_Supreme Court of the Netherlands

KAAN Architecten tekent voor de Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden is door KAAN Architecten ontworpen binnen een internationale publiek-private samenwerking, gewonnen in 2012 door het consortium Poort van Den Haag, bestaande uit BAM PPP B.V., PGGM, BAM Bouw en Techniek B.V., ISS Nederland B.V. en KAAN Architecten.

Het gebouw van 18.000 m2 huisvest 350 werkplekken en staat zich in het elegante en historische stadscentrum van Den Haag. Het is gelegen langs het Korte Voorhout, de koninklijke route die diverse institutionele gebouwen verbindt met de parlementsgebouwen, en naast het Malieveld. Op deze locatie gaat het nieuwe ontwerp, met de beheerste levendigheid van de gevels, een wisselwerking aan met de oude bomen langs de straat, de bomen die het voorportaal van de stad Den Haag aankondigen.

De hoofdentree wordt geflankeerd door zes zittende rechtsgeleerden in brons op sokkels, waarbij de overgang van de straat naar het interieur subtiel wordt gemarkeerd door een dunne glasgevel. De transparantie van het gebouw geeft zowel uiting aan de toegankelijkheid voor het publiek, als aan de degelijkheid en duidelijkheid van de rechterlijke oordelen.

Large courtroom with rear wall of alabaster stone

De entreehal met de zittingszalen en de persruimte is het dubbelhoge publieke deel over de volle lengte van het gebouw. Vloeren en wanden zijn bekleed met licht grijs kalksteen dat fluweelzacht aandoet. De grote zittingszaal met een tribune voor circa 400 bezoekers en de kleine zittingszaal voor ongeveer 80 bezoekers hebben een voorname achterwand van dunne platen albast met bruine aders. Midden in de entreehal, aan de wand van het vierkante plein tussen de twee zittingszalen in hangt het schilderij “Hoge Raad”, voor deze plaats in opdracht gemaakt door Helen Verhoeven.

Hoge Raadinstalled in the new building of the Supreme Court photography Johannes Schwartz

Hoge Raadinstalled in the new building of the Supreme Court photography Johannes Schwartz

Op de bovenste verdiepingen liggen de kantoren, een bibliotheek met studieplekken, een restaurant, raadkamers en vergaderkamers. Daglicht valt volop het gebouw binnen door diverse daklichten in de gebieden van de Raad en van het Parket. Deze twee afdelingen onderscheiden zich door het gebruik van verschillende materialen: verticaal gestreept Marmara Equator marmer bij de Raad, een organisch Skyline marmer bij het Parket. Om de vides heen liggen pantries met koffiemachines, zitplekken en boekenkasten. Het licht, de zichtlijnen over en weer, naar boven en beneden, de doorzichten, stimuleren groeten en ontmoeten, bevorderen het toetsen van gedachten en het overdragen van inzichten, scheppen een ongedwongen omgang met elkaar en een aanstekelijke werksfeer.

21_KAAN Architecten_Supreme Court of the Netherlands (Small)

In de loop van de dag worden drie gevels door de zon beschenen. Die zijn als klimaatgevels uitgevoerd, met een ruime spouw in de cassettes, glazen dozen die niet alleen warmte en kou tegen houden, maar ook het geluid van het verkeer. Voor wie daaraan behoefte heeft kunnen de ramen niettemin open gezet worden, terwijl ook de wering van zonneschijn en van daglicht individueel bediend kan worden. De verschillen in bediening leveren een gelaagd beeld op, vlak en een beetje terug vallend, een subtiele zweem die het geheel nog eleganter maakt.

Op zaterdag 23 april verwelkomt de Hoge Raad der Nederlanden bezoekers ter gelegenheid van de eerste open dag.

direct aan de slag met de wegen, spoor, bruggen en andere infrastructuur

Hoe ziet de Infrastructuur van de toekomst eruit?

Van zelfrijdende auto’s tot snelwegen die elektrische auto’s opladen tijdens het rijden. Het klinkt misschien nog futuristisch, maar die toekomst lijkt dichter bij te zijn dan we denken. Er gebeurt namelijk een hoop in de wereld van ‘Smart Roads’. Tijdens de Innovation Expo in april, wisselen uiteenlopende partijen hun ideeën uit over dit onderwerp.

Want hoe ziet onze infrastructuur eruit in 2025? En welke mogelijkheden en kansen zijn er door deze ontwikkeling voor Nederlandse infrabedrijven? Op donderdag 14 april is er tijdens de Innovation Expo in Amsterdam een speciale bijeenkomst: de ‘Hackathon Smart Road, Bring in The Dutch’. Onder meer minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is aanwezig om meer te horen over de ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Tom van Eck is accountmanager Infra Midden bij Bouwend Nederland en vertelt over de rol die Nederlandse ondernemingen kunnen spelen. “Die auto’s worden steeds slimmer. De vraag is: wat vraagt dat van onze infrastructuur? Daar is die sessie ook op gericht. Op de vraag hoe we die transitie gaan maken en welke systemen er rond de wegen moeten komen om die auto’s goed te laten functioneren.”

Lees meer

Een innitiatief cao van o.a. Bouw&Infra, Bouwend Nederland

Wie Klaart de Klus is een initiatief van partijen bij de cao Bouw & Infra: de werkgeversorganisaties Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers, en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen. Doel van het programma is om vóór begin 2017 295 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Doel

Dat is waar Wie Klaart de Klus zich op richt. Wij zetten onze eigen mensen in om bouwwerkgevers te stimuleren kandidaten uit de doelgroep een kans te geven in hun onderneming. Maar wij werken ook samen met UWV, gemeenten, de Werkgeversservicepunten, de arbeidsmarktregio’s en organisaties als Op naar de 100.000, Onbeperkt aan de slag en De Normaalste Zaak. Alles om de doelstelling te halen en zo met z’n allen te voorkomen dat het in dienst nemen van mensen met een beperking een wettelijke plicht wordt.

Doelgroep

Wajongers, mensen die onder de Participatiewet vallen, mensen met een wsw-indicatie die niet meer in de sociale werkplaats terecht kunnen, jongeren die praktijkonderwijs hebben gevolgd. Kortom: iedereen die in het doelgroepregister van UWV voorkomt, komt in aanmerking voor dit initiatief.