DAM_Prijs

DAM Prijs: dé prijs voor Duurzame Amsterdammers in het MKB

Laat zien hoe duurzaam je onderneemt! De Gemeente Amsterdam is ook dit jaar op zoek naar de meest duurzame ondernemers van Amsterdam. Duurzaam ondernemen betekent ondernemen met hart voor mens, milieu en economie (People, Planet en Profit). Succesvolle duurzame ondernemers scoren goed op alle drie de pijlers. Doe mee en maak kans op de stadsdeelprijs van €1.500 en publiciteit voor uw bedrijf en de DAM Prijs 2016 bestaande uit een wisselbeker en €4.000.

Hoe doe je mee?

Vul deze vragenlijst in tussen maandag 13 juni (9:00 uur) en zondag 31 juli (24:00 uur). De vragenlijst bestaat uit 20 vragen en jouw bedrijfsgegevens. Alleen deelnemers die een volledig ingevulde vragenlijst inzenden doen mee en maken kans op de prijzen. Het volledig invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds te sluiten en op een later moment weer te openen via dezelfde link. In dat geval moet je wel zorgen dat je vanaf dezelfde pc werkt en dat de ‘cookies’ op je pc niet tussentijds verwijderd zijn.
Op de website vindt je de spelregels waarin alle stappen van de prijsvraag vermeld staan. Daarin lees je ook hoe na de selectie van de zeven stadsdeelwinnaars de publieksstemming plaatsvindt en hoe Amsterdam uiteindelijk de winnaar van de DAM Prijs 2016 bepaalt.

Kom ook naar de prijsuitreiking op maandag 31 oktober

Op maandagavond 31 oktober vindt de prijsuitreiking van de DAM Prijs 2016 plaats. Die avond proosten we graag met jou op de vele duurzame ondernemers die Amsterdam al kent. De zeven stadsdeelwinnaars presenteren zich tijdens het gala. De DAM Prijs-jury bepaalt vervolgens samen met de uitslag van de publieksstemming de winnaar van de DAM Prijs 2016. Reserveer 31 oktober vanaf 19:00 uur daarom alvast in je agenda. Iedereen die deelneemt aan de DAM Prijs 2016 ontvangt nog een uitnodiging.
10 vragen aan Joyce Zeilstra

10 vragen aan Joyce Zijlstra

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Joyce Zijlstra. Ik woon samen met mijn vriend en onze zoon (7 maanden) en dochter (2 jaar) in Winkel.

Wat zijn je hobbies/interesses?

Ik vind heel veel dingen leuk en interessant. Het leukste vind ik koken en bakken en creatief bezig zijn (tekenen, knutselen). Allebei erg huiselijk maar daardoor verveel ik mij nooit. Verder geniet ik echt van vakanties en dagjes weg met het gezin.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Al een lange tijd woon ik in Nieuwe Niedorp/Winkel. Verder heb ik gestudeerd in Leeuwarden en heb ik nog even in Heerhugowaard gewoond. Mijn bedrijf is nog redelijk onbekend omdat ik recent ben gestart.

Hoe heet je bedrijf?

De naam van mijn bedrijf is Bureau Salus.

Wat doet jouw bedrijf?

Bureau Salus is opgericht met als doel kleine tot middelgrote bedrijven te adviseren en te trainen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Denk hierbij vooral aan bedrijfsveiligheid, systemen opstellen en onderhouden volgens de ISO 9001norm, VCA, het opstellen van Risico Inventarisaties & Evaluaties, het uitvoeren van interne audits etc. Op mijn website is uitgebreidere informatie te lezen; www.bureausalus.nl

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

In april 2016 heb ik de stap genomen om volledig voor mij zelf te gaan werken en mij in te schijven bij de Kamer van Koophandel.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik heb Integrale Veiligheid gestudeerd. Al snel heb ik mij gericht op arbeidsveiligheid. Tijdens mijn werk als QHSE Advisor (kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu) ben ik in aanraking gekomen met kwaliteit. Dit bleek, boven verwachting, heel erg interessant. Ik ben als ondernemer gestart omdat ik er aan wil bijdragen dat mensen een veilige werkplek hebben en zonder verwondingen of schade thuis komen. Dit lijkt heel vanzelfsprekend maar toch gebeuren er te veel ongelukken. Ik ben ervan overtuigd dat ieder ongeluk te voorkomen is met de juiste kennis en middelen.

Wie zijn jouw klanten?

Mijn klantenkring is heel divers. Veiligheid en kwaliteit zijn natuurlijk van toepassing binnen iedere organisatie. Het verschilt heel erg per industrie hoe hoog veiligheid en kwaliteit op de agenda staan. Voor de één is het voldoen aan wetgeving voldoende terwijl de ander vooruitstrevend wilt zijn in het veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Op dit moment heb ik vooral klanten in de olie- en gasindustrie en in de metaalbranche.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Bureau Salus is onafhankelijk en deskundig. Daarnaast is Bureau Salus flexibel en denkt graag mee. Dus niet alleen voorschrijven wat de wetgeving al zegt maar meedenken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.

Wat zijn je verdere ambities?

Bureau Salus is recent opgericht. Ik hoop dat ik met dit bedrijf veel bedrijven mag adviseren en trainen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

 

Tulpen Agri sector Noord-Holland

TOPtuinbouwers

In Noord-Holland kennen wij een sterke tuinbouwsector en mooie bollenstreken. Niet alleen in Noord-Holland maar in heel Nederland wordt de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen als zogenaamd Topsector beschouwd. Dit betekent dat er geïnvesteerd wordt in de branche, ondernemers en tuinders om onszelf nog meer en beter te ontwikkelen, om energiebesparingen te realiseren en om van elkaar te leren.

Middels dit programma kunt u maximaal € 200.000 subsidie ontvangen voor het gehele innovatietraject en max. € 100.000 per aanvrager (dit is 35% van het totale ontwikkelingsbudget). Gaat u dit jaar van start met een innovatieve samenwerking? Laat uw projectidee dan toetsen door Nova Connect om uw subsidiekansen te berekenen, door te klikken op deze link.

Ook energiebesparing wordt gestimuleerd onder de tuinders. Naast de bekende fiscale programma’s Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA), staat momenteel ook de regeling Investeringen in energie Glastuinbouw 2016 open. Wanneer u investeert in bijvoorbeeld een tweede energiescherm, verticale ventilatoren, diffuus glas met antireflectiecoating of een biomassaketel, krijgt u tot wel € 5000 subsidie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus wees er snel bij!

Naast het stimuleren en aanjagen van de Tuinbouwsector via fiscale en subsidieprogramma’s, worden ook de #TOPtuinbouwers in het zonnetje gezet via een ondernemersprijs. De Tuinbouw Ondernemersprijs wordt gewonnen door de ondernemer die het meest bijdraagt aan de sector qua innovatie, duurzaamheid en imago. Naast eeuwige roem, krijgt u ook een mooi kunstwerk wanneer u de TOPtuinbouwer van 2016 wordt. Meer informatie over de criteria en aanmelden voor deze prijs kan via deze website.

Komend jaar investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard in infrastructuur

Bouw viaducten; nachtelijke verkeershinder rondom Hoorn

Er worden maar liefst tien viaducten gebouwd in het 42 kilometer lange tracé van de N23 Westfrisiaweg. Daar wordt op sommige locaties al volop aan gewerkt. Rondom Hoorn worden de komende weken bij twee viaducten ’s nachts de liggers (het dek van het viaduct) in gehesen: bij de Strip in Zwaag en bij de aansluiting A7 Hoorn-Noord.

Op het moment dat de liggers worden in gehesen, kan verkeer gedurende een korte periode niet over de weg rijden. Weggebruikers kunnen deze nachten het volgende verwachten:

18 – 22 juli ’s nachts: verkeershinder ter hoogte van de Strip (Zwaag)

Van 18 t/m 22 juli werkt Heijmans tussen 19.00 en 5.00 uur op de N302 Westfrisiaweg aan het toekomstig viaduct nabij de Strip. Om de liggers in te kunnen hijsen, vinden hier meerdere verkeersstops plaats van maximaal vijftien minuten, ter plaatse begeleid door verkeersregelaars.

25 – 29 juli ’s nachts: verkeershinder A7 Hoorn-Noord

Om de liggers van het toekomstig viaduct bij de A7 Hoorn-Noord veilig in te kunnen hijsen en de verkeershinder minimaal te houden, werkt Heijmans van 25 t/m 29 juli ’s nachts.

In de nacht van 25 op 26 juli en de nacht van 27 op 28 juli, is de toerit 9 bij de A7 Hoorn-Noord richting Den Oever afgesloten.

Ook vinden in de nachten van 25 t/m 29 juli tussen 23.00 en 4.00 uur op de A7 ter hoogte van Hoorn-Noord in beide richtingen meerdere verkeersstops plaats. Het verkeer wordt ter plekke maximaal vijftien minuten tot stilstand gebracht. Dit is nodig omdat het gevaarlijk is voor verkeer om over de weg te rijden tijdens het plaatsen van de liggers.

Belangrijk knooppunt

De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg op De Strip wordt in de toekomst ongelijkvloers. De Strip blijft op maaiveld en de N23 Westfrisiaweg gaat hier overheen. Ter plaatse wordt de N23 Westfrisiaweg een 2 x 2-baansweg, waar men 100 kilometer per uur mag rijden. Er komen toe- en afritten naast de N23 Westfrisiaweg, die door rotondes worden aangesloten op de omliggende wegen. Het viaduct dat nu gebouwd wordt, is voor de toekomstige noordelijke rijbaan van de N23 Westfrisiaweg.

Bij de afrit A7 Hoorn-Noord wordt een extra viaduct gebouwd, waarmee de aansluiting helemaal ongelijkvloers is. De verkeersstromen vanaf de A7 richting Enkhuizen en het verkeer de andere kant op worden van elkaar gescheiden door aparte viaducten. Hiermee wordt de aansluiting tussen de rijksweg A7 en de N23 Westfrisiaweg een belangrijk knooppunt, dat veel verkeer kan verwerken.

Uitleg bouw viaduct

Met een viaduct gaat de weg letterlijk de hoogte in. Allereerst moeten de zogeheten landhoofden, het grondlichaam waar een viaduct op steunt, worden gebouwd. Daarna worden de pijlers geplaatst, een soort betonnen pilaren waar het viaduct zelf uiteindelijk op komt te liggen. Vervolgens worden de liggers in gehesen en op deze pijlers geplaatst. Als ook de liggers zijn geplaatst, wordt het dek geasfalteerd en wordt markering en geleiderails aangebracht. Daarna moet de verbinding tussen het landhoofd en de toekomstige weg nog worden gemaakt. Met deze werkzaamheden gaat Heijmans na de zomer verder. Als dit klaar is én de weg is aangesloten op de toekomstige rijbaan, kan het verkeer over het viaduct gaan rijden.

Meer info over de Westfrisiaweg> http://heijmans.nl/nl/projecten/n23-westfrisiaweg/

 

Bron + foto: Provincie Noord-Holland

Research Science Development subsidie

MKB-subsidie voor Research & Development

Tot 1 september kunnen Noord-Hollandse MKB-bedrijven subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten via de website van de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Chemie, Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Via het subsidieloket de van de provincie Noord-Holland kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De bijdrage bestaat uit 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Voorwaarden

Een ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee MKB-ondernemers.

 

Bron: Provincie Noord-Holland

10 vragen aan Sandra Dekker Onsnoordholland

10 vragen aan Sandra Dekker

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Sandra Dekker. Ik ben kraamverzorgende, 26 jaar terug geboren in Spanbroek en ik vermaak mij nog altijd erg goed in dit dorp. Nu samenwonend met vriend en zoontje in Opmeer.

Wat zijn je hobbies/interesses?

Mijn interesses liggen bij baby’s en hun ontwikkeling. Sporten vind ik ook heerlijk! Ik speel zaalvoetbal en doe aan aquajokken. Ik hou erg van gezelligheid en familie en vrienden vind ik belangrijk!

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Mensen kunnen mij, buiten de kraamzorg, ook kennen van VVS’ 46, de voetbalclub in Spanbroek waar ik bij zaalvoetbal, en jaarlijks een voetbaltoernooi organiseer (Orange Open).

Hoe heet je bedrijf?

Trots Geboortezorg

Wat doet jouw bedrijf?

Trots Geboortezorg levert kraamzorg en bevalling assistentie bij poliklinische en thuis bevallingen. In de zwangerschap komt Trots Geboortezorg altijd bij de mensen aan huis voor een kennismaking en/of intakegesprek. Trots Geboortezorg is aangesloten bij de coöperatie Kraamzorg Noord-Holland. Samen bundelen wij onze krachten en wordt er samengewerkt op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening, certificering en scholing.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

1 April 2016 is Trots Geboortezorg van start gegaan.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik ben ondernemer geworden omdat ik de gezinnen graag al in de zwangerschap leer kennen, waardoor ik mij al goed kan voorbereiden op de situatie en behoefte van het gezin. Het persoonlijke contact zorgt voor een ontspannen kraamtijd voor het kraamgezin en werkt voor mij ook heel fijn. Verzorgen doe ik erg graag en het geeft mij altijd weer een kik om te zorgen dat het gezin het na de kraamweek zonder mijn begeleiding red

Wie zijn jouw klanten?

Mensen die gebruik maken van mijn diensten zijn zwangere en pas bevallen vrouwen met hun gezin, wonend in Noord-Holland.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Mensen kiezen voor mijn bedrijf omdat zij in de zwangerschap al weten wie zij als kraamverzorgende krijgen. Ik geef zorg op maat en ben flexibel.

Wat zijn je verdere ambities?

Ik hoop dat ik nog jaren op deze wijze kan blijven werken. Mijn doel is om veel met dezelfde verloskundige praktijken te werken zodat wij goed kunnen samenwerken. Ik wil mijn kennis gaan opplussen naar kraamverzorgende 3 +.

 

College met nieuwe website Duurzaam Medemblik

Duurzaam Medemblik overzichtelijk online

Alle informatie over Duurzaam Medemblik is gebundeld op een voor de hand liggende plek: www.duurzaammedemblik.nl Inwoners en ondernemers kunnen nu makkelijk informatie opzoeken over duurzaam wonen, werken en leven.  Daarin komen steeds de onderwerpen subsidies en fiscale regelingen, innovatie en circulaire economie terug.

Wethouder Hans Tigges (Duurzaamheid) vindt dat er veel duurzaam wordt ondernomen, maar het kan nog beter. “Bedrijven en inwoners in Medemblik willen we graag enthousiasmeren. Ook willen we nog meer concrete duurzame initiatieven ondersteunen. Het voordeel van de nieuwe website is dat alle duurzame regelingen en subsidies voortaan op een centrale plek staan die steeds actueel wordt gehouden.”

Indeling per doelgroep

De website heeft een handige indeling per doelgroep: inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hierdoor is alle informatie overzichtelijk weergegeven. Er is eenvoudig te zien welke regelingen kunnen worden aangesproken. Ook zijn er handige verwijzingen waar informatie kan worden opgevraagd om een woning of een bedrijf te verduurzamen. Ter inspiratie staat er een overzicht op de site van de winnaars en de genomineerden van de Award Duurzaam Medemblik.

Tips en adviezen

Duurzaam Medemblik geeft al zo’n vier jaar tips en adviezen aan inwoners en ondernemers. Ook worden pilotprojecten gerealiseerd samen met initiatiefnemers (ondernemers, maatschappelijke organisaties). Verder zijn er bijeenkomsten met specifieke onderwerpen voor inwoners en ondernemers. Deze initiatieven worden gepubliceerd via de wekelijkse informatiepagina in de Medemblikker, de digitale nieuwsbrief, de gemeentelijke website. Deze informatiekanalen blijven gehandhaafd. De berichten komen voortaan ook meteen op www.duurzaammedemblik.nl. De website is goed te lezen op de pc, de smartphone en tablet, dus iedereen kan op elk apparaat van de informatie kennisnemen.

Foto onderschrift: Wethouder Hans Tigges (portefeuille Duurzaamheid) zet de nieuwe website live voor de andere leden van het college van b en w. Met (v.l.n.r.) wethouder Harry Nederpelt, burgemeester Frank Streng en wethouder Joset Fit

energieregeling subsidie rijksoverheid

Subsidie op hernieuwbare energie eerder beschikbaar

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt nog beter dan gedacht: in de eerste helft van dit jaar is ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was. Het kabinet stelt het komend half jaar daarom 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd. Het gaat om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie, niet om nieuw geld.

In 2016 is daarmee in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor projecten binnen de regeling SDE+, exclusief het budget voor de aanleg van het windpark Borssele op zee. Deze subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van 15 jaar.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Gesteund door de 47 partijen waarmee we het Energieakkoord hebben ondertekend, werken we hard aan een meer hernieuwbare energievoorziening in Nederland. Het is goed om te merken dat men uit alle hoeken van de samenleving een bijdrage wil leveren aan deze energietransitie. Van MKB’ers tot lokale energiecoöperaties, van agrariërs tot industriebedrijven. Door nu subsidie eerder beschikbaar te stellen, kunnen meer projecten doorgang vinden en zetten we weer een belangrijke stap richting het doel van 16% hernieuwbare energie in 2023.”

Zonprojecten

In de eerste helft van dit jaar is voor 4 miljard euro subsidie verstrekt aan biomassa-, zon-, geothermie- en windenergieprojecten. Opvallend is dat bijna 90 procent van de projecten die een subsidie beschikt hebben gekregen, een zonproject is. Het gaat om 872 van de in totaal 986 projecten. Dit zijn veelal kleinschalige projecten. Een groot project is het nog aan te leggen zonnepark in Veendam, dat met 54.000 zonnepanelen stroom wil gaan leveren aan 4000 huishoudens. Daarmee krijgt de Groningse gemeente twee keer zoveel zonnepanelen als haar ruim 27.500 inwoners.

Kamp: “Met de subsidieregeling SDE+ wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op tegen zo laag mogelijke kosten. Dat heeft effect: zo wordt de opwek uit zonne-energie steeds goedkoper. Van bijna 46 cent per kilowattuur in 2009 tot nog geen 13 cent dit jaar – een daling van bijna 70%. Hierdoor kunnen zonprojecten steeds beter mee concurreren binnen de SDE+. Ik verwacht dat deze kostendaling alleen maar verder doorzet.”

Nieuwe innovatieve technieken

Binnen de SDE+ is ook ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken. Zo is er 82 miljoen euro subsidie verstrekt aan een project dat met een nieuwe technologie, superkritische vergassing geheten, natte biomassa zoals mest, groenafval en rioolslib direct kan omzetten naar hernieuwbaar gas. Bij bestaande technieken voor het verwerken van de natte biomassa, moet eerst het water verwijderd worden voordat er gas van kan worden gemaakt. Met deze nieuwe technologie wordt het proces efficiënter: nagenoeg alle energie die in de organische stof is opgeslagen komt beschikbaar.

Verder zijn er projecten waarbij fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Een kolencentrale bij Nijmegen van Engie zal dankzij een subsidie van 93 miljoen euro subsidie vervangen worden in een biomassacentrale. De energie die in de centrale wordt opgewekt komt overeen met het energieverbruik van 10.000 huishoudens en zal via een warmtenet geleverd worden aan de glastuinbouw en andere bedrijven.

Kostenreductie

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën.  Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit.

In 2017 zal het SDE+ budget naar verwachting vergelijkbaar zijn met het budget van 2016. Hierover wordt aan het einde van dit jaar meer bekend gemaakt.

Een interactieve infographic met SDE+-projecten is hier te vinden. Hieronder de platte versie

energieregeling subsidie rijksoverheid

Harry Nederpelt SeedValley

Carrière kansen West-Friesland; Wanted zaadveredelaars van de toekomst

West-Friesland is de thuisbasis van Seed Valley, een uniek cluster van innovatieve zaadbedrijven voor de groenten- en sierbloementeelt. Vanuit Seed Valley wordt zaad en technologie geëxporteerd naar klanten over de hele wereld. Om te kunnen blijven concurreren is bij deze bedrijven veel vraag naar nieuw talent op mbo-, hbo- en universitair niveau. West-Friese gemeenten willen daarom met het project ‘Nature’s Talent’ een extra impuls geven aan de bedrijven uit de zaadsector.

Wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik: „De zaadsector is een toonaangevende sector in de regio. Maar we weten ook dat het aantal jongeren, en daarmee het aantal potentiële werknemers voor de sector, afneemt. We moeten daarom jong talent van zowel binnen als buiten de regio aan ons binden en laten zien welke carrièrekansen hier in West-Friesland liggen.”

De West-Friese gemeenten hebben aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd om, in nauwe samenwerking met Seed Valley en Greenport Noord-Holland Noord, de kansen in de zaadsector onder de aandacht te brengen van middelbare scholieren en studenten. Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: „De beschikbaarheid van voldoende talent is een belangrijk aspect van het vestigingsklimaat in de regio. Ons doel is economische groei van de regio, maar daar hebben we behalve bedrijven vooral ook nieuw talent voor nodig. We willen graag laten zien wat voor mooie kansen er in de regio zijn. “

Wanted in West-Friesland: zaadveredelaars van de toekomst

Project ‘Nature’s Talent’

Met het project ‘Nature’s Talent’ krijgen leerlingen en studenten de kansen om de zaadsector te leren kennen. Het project bestaat uit verschillende activiteiten om studenten en scholieren te bereiken. Tweedejaarsstudenten krijgen bijvoorbeeld een inkijkje in de mogelijke master opleidingen in het deelproject ‘Summerschool Green Genetics’.

Project ‘Plant Rover Very Disco’

Voor middelbare scholieren is het project ‘Plant Rover Very Disco’ ontwikkeld. Speciaal ontworpen LED karren met coole verlichting geven de scholieren de kans om onderzoek te doen voor bijvoorbeeld een profiel werkstuk. Door proeven in deze karren kan antwoord gevonden worden op vragen als ‘Hoe verbouw je op schrale grond?’, ‘Kun je planten ook voeden met urine?’ of ‘Met welke kleur of kleurencombinatie groeien de planten het best?’. Scholen in West-Friesland kunnen kosteloos een Plant Rover reserveren en plantmateriaal kan worden meegeleverd. Dit project is mogelijk gemaakt door de Gemeente Drechterland, Gemeente Enkhuizen, Hoorn, Gemeente Koggenland, Gemeente Medemblik, Opmeer en Gemeente Stede Broec. De projectleiding is in handen van Ontwikkelingsbedrijf NHN. Wethouder Harry Nederpelt mocht gisteren de eerste LED-kar de Oscar Romero in duwen.

Paychecked_in_transport

Keurmerk PayChecked in Transport

TLN en EVO hebben gezamenlijk het keurmerk PayChecked in Transport gelanceerd. Dit keurmerk ziet erop toe dat een vervoerder zijn personeel op de juiste wijze uitbetaalt.

Hierdoor kunnen vervoerders en verladers efficiënt en eenvoudig met elkaar zaken doen, en voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) die voor de transportsector naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2017 ingaat.

Met de introductie van het keurmerk nemen de werkgevers in transport hun verantwoordelijkheid. Transport en logistiek is de eerste sector die een keurmerk voor het correct uitbetalen van loon introduceert.

Administratieve last tot een minimum beperkt

Het keurmerk PayChecked in Transport zorgt ervoor dat opdrachtgevers in één keer kunnen zien dat vervoerder hun loonuitbetaling op orde hebben. Hierdoor zijn controles niet nodig. Opdrachtgevers en vervoerders kunnen snel en eenvoudig zaken doen.

In een keten waar meerdere opdrachtgevers meerdere vervoerders inschakelen wordt hiermee de administratieve last tot een minimum beperkt. Weet je als opdrachtgever dat een vervoerder het keurmerk heeft dan hoef je verder geen controles meer uit te voeren en kan je de vervoerder direct inschakelen.

Opdrachtgevers mede aansprakelijk voor juiste loonuitbetaling

De Wet Aanpak Schijnconstructies regelt onder andere dat werknemers het juiste loon uitbetaald krijgen. Is dat niet het geval dan kan een werknemer zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever, aansprakelijk stellen.

Bij opdrachtverstrekking is een opdrachtgever verplicht controles uit te voeren bij de opdrachtnemer om er zeker van te zijn dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden. In de logistieke keten met vele opdrachtgevers en opdrachtnemers (vervoerders) leiden deze controles tot een forse administratieve last.

Onafhankelijk keurmerk

PayChecked in Transport is door TLN en EVO ondergebracht in een onafhankelijke stichting. TLN en EVO zijn niet betrokken bij het toekennen van het keurmerk en mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures. De beoordeling van bedrijven vindt plaats door geaccrediteerde inspectie-instellingen die gespecialiseerd zijn in controle op arbeidsvoorwaarden.

Transport & Logistiek Nederland