10 vragen leonie Ursem

10 vragen aan Leonie Ursem

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Leonie Ursem en ik woon in Hoogwoud.

Wat zijn je hobby’s/interesses?

Ik vind het leuk om te fitnessen, te koken & te bakken en ga regelmatig naar de bioscoop.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Mensen kennen mij via sport, werk, familie & vrienden en de verschillende studies die ik heb gevolgd.

Hoe heet jouw bedrijf?

Ons bedrijf heet Praktijk Karma. Ik werk samen met Margreet Reus.

Wat doet jouw bedrijf?

Ons bedrijf heeft een breed aanbod aan onderzoek en begeleiding voor leerlingen met leerproblemen. Wij bieden begeleiding van de schoolse vaardigheden en onderzoek naar didactische vaardigheden, intelligentie, dyslexie en/of dyscalculie. Daarnaast kan men bij ons terecht voor huiswerkbegeleiding, bijles en hulp bij de referentieniveau toetsen rekenen en taal (1, 2, 3, 4 F). Verder hebben wij diverse trainingen zoals de training zelf plannen, examentraining, faalangstreductietraining, brugklastraining en een cursus Engels.

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Margreet heeft Praktijk Karma in 2005 opgericht in Oosterblokker. Sinds 2010 werk ik bij de praktijk en in 2015 zijn wij samen gaan werken. Vanaf heden kunnen klanten, naast ons hoofdkantoor in Oosterblokker, ook bij ons kantoor in Hoogwoud terecht.

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Ik heb altijd in het onderwijs en met kinderen willen werken. Na het afronden van mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij Praktijk Karma. Margreet heeft mij de kans geboden om samen te gaan werken. Samen ondernemen vind ik erg leuk en biedt mij veel uitdagingen. We kunnen zelf de beslissingen nemen over hoe we ons bedrijf en onszelf verder willen ontwikkelen. Het werk doen we mede daardoor met veel plezier!

Wie zijn jouw klanten?

Zowel leerlingen uit het basisonderwijs (groep 3 tot en met 8), leerlingen van het voortgezet onderwijs als leerlingen van vervolgopleidingen kunnen bij ons terecht

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Zoals hiervoor genoemd kunnen kinderen van diverse schoolrichtingen bij ons terecht en bieden wij veel begeleidingsmogelijkheden. We kunnen op deze manier voor veel verschillende hulpvragen een passende begeleiding bieden. Daarnaast merken wij dat veel kinderen bij ons terecht komen na positieve ervaringen van vrienden, familie en kennissen.

Wat zijn je verdere ambities?

Mijn ambitie is dat ons kantoor in Hoogwoud zich net zo ontwikkelt als het hoofdkantoor in Oosterblokker, zodat ook in deze omgeving kinderen de begeleiding kunnen ontvangen die zij nodig hebben.

Vaart maken met bouw van woningen vrije huursector

Minister Blok (Wonen) werkt aan een wetswijziging die gemeenten in staat moet stellen meer vaart te maken met de bouw van woningen voor de vrije huursector. Bouwbedrijven kunnen er straks voor zorgen dat die woningen ook echt van de grond komen. Door er bij gemeenten op aan te sturen dat die direct werk maken van de nieuwe regeling. Dat zegt Joep Arts, adviseur woningmarkt bij Stec Groep die aan de wieg stond van de nieuwe regeling. BNR Bouwmeesters van 21 september ging over het duurste segment van de woningmarkt.

Arts is in zijn nopjes over de wetswijziging die Blok voor het eind van het jaar als voorstel naar de Tweede Kamer wil sturen. “Die is in lijn met de aanbevelingen die wij aan het ministerie deden op basis van ons onderzoek onder gemeenten. Van veel gemeenten hoorden we dat ze een instrument misten om beter te kunnen sturen op het vrijehuursegment. Dat komt er nu dus aan.”

Versnelling

In een brief aan de Kamer van 19 september legt Blok uit door aanpassing van de wet het voor gemeenten mogelijk te willen maken dat ze vrijesectorhuurwoningen als een aparte categorie kunnen opnemen in het bestemmingsplan, ook voor grond die ze niet zelf in bezit hebben. Zoals nu al mogelijk is voor sociale huurwoningen en particulier opdrachtgeverschap. De bewindsman hoopt zo bij te dragen aan een versnelling van de ontwikkeling van het vrijesectorhuurwoningen.
De aangekondigde wetswijziging is het resultaat van het overleg dat Blok de voorbije maanden met de Kamer voerde over de ontwikkeling van de vrijehuursectormarkt. Behalve op het rapport van Stec Groep reageert de bewindsman met zijn brief aan de Kamer op het onderzoek van woningbeleggingsadviseur Capital Value onder institutionele, particuliere en buitenlandse beleggers over ontwikkelingen op de Nederlandse woning(beleggings)markt.

Extra inspanning

Capital Value signaleerde dat de Nederlandse huurwoningmarkt sinds enkele jaren volop in de belangstelling staat van binnen- en buitenlandse beleggers maar waarschuwde dat er mogelijk onvoldoende investeringsprojecten tot stand komen om al het beschikbare kapitaal ook echt aan te kunnen wenden voor de Nederlandse woningmarkt. Stec Groep kwam op basis van het onderzoek onder gemeenten tot de conclusie dat er nog onvoldoende wordt gedaan om de ontwikkeling van het vrijehuursegment te versnellen. Beide partijen pleitten voor extra inspanningen voor het zorgen voor voldoende nieuwbouwaanbod: “Meer aandacht in de programmering voor de bouw van vrijesectorhuurwoningen, ook als dit ten koste gaat van de grondopbrengsten; meer samenwerking tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen; en meer regionale samenwerking tussen gemeenten om kwalitatief en kwantitatief aanbod beter af te stemmen.”

Blok onderschrijft het belang van meer samenwerking tussen gemeenten en beleggers. Tegelijkertijd vermoedt de bewindsman dat met alleen nieuwbouw op korte termijn niet tegemoet kan worden gekomen aan de woningbehoefte. In de brief aan de Kamer stelt hij dat de oplossing deels moet worden gevonden in de bestaande vastgoedvoorraad. “Zo kan door transformatie van kantoorgebouwen het aanbod van woningen in het middensegment worden vergroot.” Als bovendien corporaties duurdere woningen aan beleggers verkopen kan, aldus Blok, het aanbod van huurwoningen voor inkomens net boven de toewijzingsgrens voor de sociale sector ook op korte termijn worden verruimd.

Niet in één klap

Arts van Stec Groep ziet in de nieuwe regeling een kans voor gemeenten. Tegelijkertijd denkt hij dat vooral kleinere gemeenten nog wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken. “Grote gemeenten als de G4 kennen al een specifiek grondbeleid voor het vrijesectorhuursegment. Kleinere gemeenten lopen vaak achter met hun woonbeleid. Ze vinden vooral koopwoningen en sociale huur heel belangrijk. Door het verschil in grondwaarde wint in hun grondbeleid koop het ook vaak van vrijesectorhuur. Dat segment zit ook niet in hun dna. Veel van die gemeenten hebben ook weinig of geen contact met institutionele beleggers.” Arts denkt daarom dat het wel even zal duren voordat alle gemeenten Blok’s nieuwe regeling straks in al hun bestemmingsplannen zullen hebben overgenomen: “Dat gebeurt niet in één klap. Daar gaat wel een paar jaar overheen.”

Samenwerkingstafel

Blok kondigt in de brief aan een ‘samenwerkingstafel’ te zullen instellen om invoering van de nieuwe regeling te bespoedigen. “Aan deze tafel zullen Rijk, gemeenten corporaties en marktpartijen knelpunten inventariseren en oplossen.” Arts denkt dat bij dat bespoedigen ook bouwbedrijven een rol kunnen spelen: “Door er bij gemeenten op aan testuren dat die ermee aan de slag gaan en door er samen voor te zorgen dat bestemmingsplannen worden aangepast.”

ParticipatieWet Arbeid zakenman

Wet banenafspraak en ParticipatieWet gaan wijzigen

De ParticipatieWet en de Wet banenafspraak gaan wijzigen per 1 januari 2017. De wijzigingen zijn deze zomer door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd in een uitgebreid schema.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende wijzigingen:

Reeds actueel

Voor de doelgroep is een uniforme no-riskpolis van toepassing. Gemeenten kunnen de eerste maanden van een dienstbetrekking een loonkostensubsidie van maximaal 50% van het minimumloon inzetten. Deze maatregel gaat officieel per 1 januari 2017 in, maar gemeenten mogen sinds juli van dit jaar al op deze maatregel anticiperen.

Maatregelen die per 1 januari 2017 in werking treden

De frequentie van de loonwaardemeting mag afgestemd worden op individuele omstandigheden van de werknemer.
Mensen die in de praktijk niet in staat blijken te zijn om zonder begeleiding van een jobcoach het wettelijk minimumloon te verdienen gaan tot de doelgroep van de Banenafspraak horen. Dit is slechts een verkorte weergave van de wijzigingen in de ParticipatieWet. Er is steeds meer mogelijk en de administratieve lasten voor werkgevers zijn verminderd.

  • Bent u van plan om actief aan de slag te gaan met de Banenafspraak? Neem dan contact op met het Sectorinstituut Transport en Logistiek: kpw@stlwerkt.nl
  • Bent u al enthousiast bezig met de ParticipatieWet in uw bedrijf? Dan horen wij heel graag uw ervaringen: kpw@stlwerkt.nl

 

Transport & Logistiek Nederland

In 3 maanden helpt GO!-NH ondernemers van een idee tot een bedrijf dat klaar is

Maakt jouw DNA een transitie door naar verduurzaming?

We hebben allemaal onze passies in werk en privé, waaronder sport. Een passie die gedreven wordt door ons innerlijke, ons ‘DNA’. Zelf signaleer ik een verandering in mijn DNA, een verandering richting duurzaam genieten. Heb je wel eens nagedacht over jouw verandering in DNA in relatie tot jouw passie voor sport of hobby? Ik deel mijn verandering met jullie.

Terug in de tijd

Even terug in de tijd… jaren 90, net afgestudeerd en volop het werkende leven in, was een van onze hobby’s het rijden met 4 wiel aangedreven auto’s. Zelf reed ik beroepsmatig dagelijks in een 4×4, in het weekend verruilden wij de verharde wegen voor trial parcoursen, bossen, bergen, duingebied. In binnen- en buitenland. Recreatief en af met toe een trial wedstrijdje. Keurig op de daarvoor bestemde paden, keurig betalend voor toegang. Met de openstelling van gebieden voor 4×4 auto’s tegen een vergoeding, kregen organisaties geld voor onderhoud van deze gebieden.

Duurzaam genieten

De ommekeer kwam gelijk met de komst van de nieuwe generatie. Wilde haren werden (tijdelijk?) getemd. Terreinrijden werd wandelen en fietsen. Immers, met een klein kind ga je niet met de 4×4 de verharde wegen af… niet uit veiligheid en wij hadden inmiddels een meer duurzame vorm van genieten van de natuur gevonden. Duurzaamheid zit in onze genen, is ook de drijfveer achter onze onderneming. Bewust van de kwetsbaarheid van moeder natuur hebben wij de 4×4 hobby nooit meer opgepakt.
Inmiddels genieten wij op de mountainbike van de natuur in bos, duin, strand, etc. In binnen en buitenland, mét onze next generation. Duurzaam genieten, met respect voor de natuur, genietend van de seizoenen, van collega mtb-ers.
Deze verandering in ons gedrag werd mij helder toen ik onlangs een uitnodiging van een relatie ontving. Een uitnodiging om met andere technische partijen te gaan genieten van het Noord-Hollandse duingebied en de techniek van het mountainbiken.

Mtb clinic

Na een heerlijke clinic genieten we van de koffie. Ik spreek mijn relatie aan en vraag naar de beweegredenen om een mtb clinic te organiseren voor relaties. Het antwoord is eenvoudig. Ook in zijn organisatie heeft een DNA verandering plaatsgevonden. Sponsorde deze partij in het verleden nog de autosport, tegenwoordig sponsort zij de fietssport. Een verandering ingegeven door verandering in hun productassortiment. Pompen werden duurzame pompen, uitjes veranderden mee naar deze duurzame inslag. Auto’s werden fietsen, de mtb clinic maakt deel uit van deze verandering.

Veranderend DNA in energie inzet?

Bovenstaande nalezend en overpeinzend vraag ik mij af of jouw organisatie al een DNA verandering heeft doorgemaakt, van product naar duurzaam product, van dienst naar duurzame dienst?

Waar staat jouw bedrijf in de ‘DNA’ transitie betreffende energieverbruiken en energie inkoop? Heb je het verbruik en mogelijkheden al inzichtelijk? Is het verbruik en inkoop al in transitie van ‘niet belangrijk onderdeel’ naar duurzame inzet? Van fossiel naar zon, wind en water energie. Van externe inkoop naar lokaal duurzaam opgewekt en lokaal verbruik?

Ik help graag het verbruik, de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart te brengen, denk graag met je mee, help je om jouw DNA te veranderen.

José Braakman

Zichtbaar netwerken

Een paar jaar geleden heb ik Jose leren kennen en sindsdien ben ik haar blijven volgen omdat ze behoorlijk zichtbaar is. Jose is een netwerker pur sang en zet zich in voor het zichtbaar maken van ondernemingen met als doel meer business te genereren. Zij adviseert en coacht start-ups en bestaande ondernemers op het gebied van marketing, communicatie en het creëren van meer zichtbaarheid van zichzelf of hun onderneming.

Wat doet ze zelf om zichtbaar te worden?

Naast haar online en offline netwerk kwaliteiten, investeert zij ook in haar uitstraling. Mensen doen eenmaal graag zaken met mensen die er verzorgd en gekleed uitzien.Onlangs bezocht ze een netwerkevenement  ‘Wijn aan de Rijn’ op het landgoed van Kasteel Cammingha, en koos zij voor een klassieke kokerrok met een opvallende rits aan de achterkant.  Lees hier ook de netwerktips van Jose.

Opvallen op de juiste manier

Tijdens een groot evenement val je niet op in grijs of zwart maar een knalrode jurk met opvallende accessoires is ook niet altijd gepast. Mijn persoonlijke advies is om te kiezen voor een perfecte basis en dat aankleden met opvallende details. De pasvorm en de stof van je kledingstuk bepalen voor een groot deel je uitstraling. Als de kleur van je basis kleding ingetogen is, kies dan voor een opvallende sjaal, schoenen of tas. Mocht je al een opvallende basis hebben, kies dan voor rustige accessoires en geen felle make-up.

Perfecte basis

Ik vroeg Jose naar haar kledingstijl: “Ik ben van mening dat je naar je gemoedstoestand je kleding moet uitkiezen. Daarin volg ik mijn gevoel, verstandelijk kiezen voor bepaalde kleding werkt bij mij niet, dan straal ik niet. In een perfecte basis kokerrok van Tubino voel ik mij stukken zekerder en zie ook dat bijna alles gecombineerd kan worden op deze rok. Nu nog de juiste high heels of sneakers zoeken en ik kan het elke zakenvrouw aanbevelen!”

 

Tubino kokerrok Donker blauw 3 stijlen

 

Ben jij op zoek naar een perfecte basis die je verder kunt combineren, kom dan vrijblijvend langs in de showroom van Tubino of stuur een mail naar info@tubino.nl.

Stijlvolle groet

Selma Duinkerken, ontwerper TUBINO

isolatie huis duurzaam mvo

Voor energiebesparing eigen huizen is ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar

Vanaf 15 september kunnen huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen.Voorwaarden zijn twee verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: van dak, gevel, vloer/bodem, spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen. De subsidie bedraagt ongeveer 20 % van de isolatiekosten, bij een kwalitatief en prijstechnisch goed bedrijf. Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding.

Bonus

Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Huiseigenaren die hun héle huis of gebouw voorzien van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgen een bonus van €4.000,- bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

Innovatieve Aanpakken

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van hun woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Dit doen ze al enige jaren met onder andere ondersteuning van het VNG programma Energie. Om de vele koplopende en ambitieuze gemeenten verder te helpen werkt de VNG aan het koplopersprogramma Innovatieve Aanpakken waarin gemeenten bezig zijn met het opstellen van Innovatieve Aanpakken waarvoor budget beschikbaar komt vanuit het Ministerie van BZK. Het doel van de Innovatieve Aanpakken is om als gemeente met o.a. aanbieders, energieloket en andere partijen te komen tot versnelling van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad.

Meer informatie op de website van RVO

Bouwend Nederland

Het is wel even opletten voor particulieren met zonnepanelen die geen btw-aangiften meer uitgereikt krijgen

Verhuurders recht op energieprestatievergoeding voor woning nul-op-de-meter

Verhuurders die hun woningen tot een (bijna) nul-op-de-meter woning renoveren, mogen vanaf 1 september een energieprestatievergoeding van hun huurders vragen. Bij zo’n woning worden energiebesparende maatregelen gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. De verhuurder kan via de energieprestatievergoeding de forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. De verhuurder en de huurder moeten het over de hoogte van de vergoeding eens worden.

De wet, een initiatief van ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie), is per 1 september van kracht. Dit meldt de Rijksoverheid in een persbericht

Zekerheid en woonlasten

De wet geeft verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen via de energieprestatievergoeding kunnen terugverdienen. Daarnaast krijgt de huurder duidelijkheid over de redelijkheid van de vergoeding en de woonlasten na renovatie. Op verzoek van de Tweede en de Eerste Kamer werkt minister Blok nog aan een regeling die huurders de garantie biedt dat hun totale woonlasten niet of beperkt omhoog gaan. Ze betalen dan weliswaar een energieprestatievergoeding, maar geven ongeveer net zo veel minder uit aan energie. Binnenkort zal de energieprestatievergoeding ook mogelijk worden voor zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op aardgas. Voorwaarde is dat het huis zo veel duurzame energie opwekt dat er elektriciteit terug gaat naar het net. Op die manier wordt het verbruik van aardgas dan gecompenseerd. Hierover loopt tot 11 september een openbare internetconsultatie.

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld energielabel B zijn. Om dat te bereiken zijn op grote schaal renovaties van woningen nodig. De wet is daarmee ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw.

 

Bron: Rijksoverheid

Jaap Bond geeft startschot voor duurzame & gezonde schoolkantine

Dit schooljaar start het Clusius College in Grootebroek als eerste school in Nederland met een gezonde én duurzame schoolkantine. Op donderdag 8 september krijgt gedeputeerde Jaap Bond een gezonde en duurzame lunch geserveerd, die gemaakt is door leerlingen van het Clusius College in Grootebroek. Deze lunch is de aftrap van het project de gezonde en duurzame schoolkantine.

Regionale producten

Op het menu van 8 september staan o.a. de bio yoghurt van zorgboerderij de Dijkgatshoeve, komkommers van Piet Hoogland, appels en peren van Boer Jonk, tomaten van kwekerij Osdorp en uien, sla en fruitsappen van diverse telers uit Noord-Holland. Kortom, het belooft een speciale en smakelijke lunch te worden. Doordat in de schoolkantine niet alleen wordt gewerkt met gezonde producten maar ook met duurzame producten, staan er veelal regionale producten op de kaart. Door de invoering van regionale producten in de keukens van instellingen en organisaties wordt er minder voedsel verspild. Daarnaast neemt de transportafstand met meer dan 75 % en de CO2 emissie met meer dan 89 % af.

Ketensamenwerking

Regionale samenwerking en duurzame inkoop geeft ook een economische impuls aan de ketenpartijen: boeren en tuinders, voedselverwerkers, leveranciers, cateraars en onderwijsinstellingen. In nieuw op te zetten (verkorte) ketens staat samenwerking centraal om in elementaire regionale behoeftes te voorzien. De kortere lijn die daarbij ontstaat tussen voedselproducenten en consumenten biedt de primaire producent meer kans op marktinvloed en legt een gezonde economische basis voor regionale voedselproductie voor de korte én lange termijn.

Project “Duurzaam Door”

De gezonde en duurzame schoolkantine maakt onderdeel uit van het project “Duurzaam Door” van de Provincie Noord-Holland en wordt in samenwerking met GreenPort NHN en Atlantis Handelshuis opgezet. De leerlingen worden betrokken bij de inkoop en bereiding van de gerechten in de schoolkantine. Tijdens het vak VAB (bewerking agrarische producten) krijgen zij voedselonderwijs: waar komen de producten vandaan, wat is gezonde voeding, wat zijn de verschillende teeltmethodes, hoe wordt er geteeld (traditioneel, duurzaam, biologisch)? Al eerder dit jaar brachten de leerlingen een bezoek aan verschillende agrarische bedrijven en telers.

De pilot de duurzame en gezonde schoolkantine wordt verder uitgerold in de regio. Voor meer informatie zie www.greenportnhn.nl

 Video

Op de afsluitdijk komt testcentrum voor zelfstandig energiesysteem

Op de aflsuitdijk bij Den Oever wordt gestart met het opzetten van een testcentrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken, zo genaamde Off Grid Energy Systems. Deze netwerken kunnen eigen elektriciteit opwekken, opslaan en 24 uur per dag, 365 dagen per jaar ook leveren. Deze systemen zijn in staat om de vraag naar elektriciteit te voldoen met duurzame energiebronnen uit de omgeving zonder aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.

In het Off Grid Test Centre wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, water en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende op- en samenstellingen testen en onderzoeken kan doen. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot duurzame en betrouwbare systemen voor afnemers. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor een reeks verschillende toepassingen, zoals eilanden en afgelegen gebieden (wereldwijd maar ook bijv. Texel en het Monument op de Afsluitdijk).

Het systeem

Het Off Grid Test Centre bestaat uit verschillende componenten die samen een duurzaam energiesysteem vormen, namelijk;

  • Opslagsystemen voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.
  • Een zonnepanelenveld met een vermogen van circa 100 kW.
  • Een windturbine van 50 kW.
  • Drie spuistroomturbines die recent geplaatst zijn in een spuikoker van het eerste spuicomplex vanuit Den Oever.
  • Een (bio)dieselgenerator die als backup functioneert.

De energieopwekkers zijn via regelapparatuur aangesloten op een accupakket, vergelijkbaar met een levensgrote batterij. Vervolgens is deze elektriciteitsopslag via een omvormer aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. De regelapparatuur is ondergebracht in een controle ruimte. Verder worden de verschillende componenten via data- en elektriciteitskabels onderling aan elkaar verbonden. Voor uitwisseling met het openbaar elektriciteitsnet wordt gebruik gemaakt van de bestaande verbinding waarop nu de turbines van Tocardo in het spuicomplex bij Den Oever zijn aangesloten.

De locatie in Den Oever wordt ingezet voor onderzoek en onderwijs, maar dient zeker ook als internationaal uithangbord voor de expertise van de betrokken bedrijven.

Video

Bron + video: www.deafsluitdijk.nl