Stad van de toekomst Bouw

Bouwsector moet zich meer richten op stadmaken met mengvormen

“Een bouwbedrijf dat toekomstgericht is, mikt niet meer op woningen bouwen maar op stadmaken. Met mengvormen van wonen, werken en voorzieningen. ” Die boodschap voor de bouwsector heeft ir Hans Leeflang, adviseur ruimtelijke activering van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vraag wat voor woningen Nederland nodig heeft voor de toekomst en welke lessen bestaande woningbouw biedt, kwam ook aan de orde in de uitzending van BNR Bouwmeesters van 21 december.

Leeflang, destijds bij het Ministerie van Vrom verantwoordelijk voor de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex, 1991), zet grote vraagtekens bij de “paniek” die hij bespeurt op de woningmarkt nu die weer aantrekt. “Het lijkt wel weer of de Tweede Wereldoorlog net voorbij is. Woningnood hoor ik. Dan denk ik waar heb je het over. Vinex is ook gestart met een opgave van 1 miljoen woningen. Maar we zitten als samenleving nu echt in een hele andere fase. Een Deltaplan woningbouw uit de kast rukken voor de komende 25 jaar is niet de oplossing. Het is nu vooral een kwalitatief vraagstuk waar we voor staan.”

Deze tijd vraagt om maatwerk

Leeflang is als ‘de vader van de Vinex’ niet ontevreden over het resultaat van die nota: “De Vinex heeft zowel randstedelijk als binnenstedelijk mooie nieuwe woonmilieus toegevoegd, die ook lange tijd meekunnen.” Wat ook weer niet wil zeggen dat het tijd is voor een Vinex-ronde 2.0. “Je moet wel blijven nadenken over de woningvoorraad. Maar wat we van Vinex kunnen leren, is dat je niet in een beweging voor het hele land dezelfde oplossing moet willen, want dan maak je fouten. Zeker deze tijd vraagt veel meer om maatwerk en een stap voor stap-ontwikkeling.”

Maken van steden

In plaats van om het bouwen van woningen, draait het volgens Leeflang nu om het maken van steden. “De relatie tussen wonen, werken en vrijetijdsbesteding is nu anders. Bij wonen gaat het veel meer om het mengen van die functies. Waarbij je ook kijkt of vastgoed cyclisch is. De ene periode gebruik je een gebouw zo en later weer anders. Die flexibiliteit in de gebouwenvoorraad vormt denk ik een van de grootste uitdagingen.” Bouwbedrijven en ontwikkelaars doen er volgens Leeflang goed aan zich ook meer te richten op stadmaken: “Wil je toekomstgericht bezig zijn, dan moet je je als sector ook meer oriënteren op die mengvormen.”

Aardgasloze gebouwde omgeving

De woningmarkt vraagt volgens Leeflang nu veel meer om een regionale aanpak. “De grote druk op die markt zit vooral in de Noordvleugel van de Randstad, in Amsterdam en Utrecht. Het gesprek over het woningbouwvraagstuk moet je dus veel meer op het niveau van stadsregio’s voeren.” Een actueel voorbeeld van hoe het nu moet noemt Leeflang de rol die de provincie Noord-Holland speelt bij de ontwikkeling van een aardgasloze gebouwde omgeving in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Meer zeggingskracht voor gebruikers

De rol van overheden is volgens Leeflang regie te voeren over de “grote verbouwingsoperatie van de komende 25 jaar”. “Niet zelf met een visie komen, maar zorgen dat er een gedeeld beeld op de stad of het land van de toekomst komt. En vervolgens heel veel aandacht hebben voor waar dat nieuwe Nederland en die nieuwe steden worden gebouwd en daar zo nodig een steuntje in de rug aan geven. En bovenal stimuleren dat er kwalitatief hoogwaardig wordt gebouwd met een hoge omgevingskwaliteit als resultaat. Want met alleen sober en doelmatig woningen bouwen en asfalt leggen komt het niet goed in 2040. Alles begint dus bij de gebruikers van de ruimte, die moeten veel meer zeggingskracht krijgen.”

Nationale Omgevingsvisie

Leeflang kijkt belangstellend uit naar de Nationale Omgevingsvisie, waarvan dit kabinet in januari met het eerste deel komt. “Het is na de verkiezingen aan het volgende kabinet om dit gedeelde beeld op onze toekomstige leefomgeving echt voor elkaar te krijgen. Dat wordt spannend, want ik denk dat daar nog wel wat voor moet gebeuren in het land.” Wat hem betreft moet die Omgevingsvisie zich ook uitspreken over de plek die we zelfsturende voertuigen straks in de gebouwde omgeving geven.

Welke plek verdienen zelfrijdende voertuigen?

“De auto van nu hebben we met elkaar heel erg over stad en land heen laten komen. De grote uitdaging is nu om niet weer alleen maar volgend en accomoderend te zijn op die nieuwe technologie, maar om ons vanuit publieke waarden af te vragen hoe we het willen hebben, dus welke plek die voertuigen verdienen. Benut de kans op meer ruimte voor fietsen, wandelen en groen in de stad door te anticiperen op deze zekere ontwikkeling. Dat is ook mijn boodschap aan alle betrokken partijen. Geef nu actief vorm aan de stad of regio van de toekomst, anders word je door de autonome ontwikkelingen ingehaald.”

 

Bouwend Nederland – BNR Bouwmeesters

10-vragen-Onsnh-Monique-Juffermans

10 Vragen aan Monique Juffermans

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Monique Juffermans en heb Communicatiewetenschap en Economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en ben directeur van conceptbureau Dutchlabel in Amsterdam en woon alweer 30 jaar in Amsterdam

Wat zijn je hobby’s/interesses?

Conceptdenken, hiken op de mooiste plekken/bergen van de wereld.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Event tegen food waste met 10 bijzondere conceptdenkers, waarbij 100 oplossingen werden bedacht tegen voedselverspilling en bedrijven hun winst konden vergroten.

Hoe heet jouw bedrijf?

Dutchlabel, gespecialiseerd in conceptdenken

Wat doet jouw bedrijf?

Wij laten bedrijven groeien door hun DNA te koppelen aan een megatrend en een grensverleggend concept van ze te maken dat gelijk een wereldprobleem oplost. Denk aan een bal voor kinderen in ontwikkelingslanden die oplaadt tijdens het voetballen en ’s avonds ligt geeft bij het maken van huiswerk.

Hoe lang bestaat je bedrijf?

20 jaar

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Omdat mijn missie is de wereld verbeteren met een nieuwe manier van denken oftewel disruptief denken. Veel bedrijven willen groeien maar weten niet hoe. Ik heb een methode ontwikkeld waardoor je uitgaat van je eigen kracht en weer waarde gaat toevoegen aan de samenleving, waardoor je onmisbaar wordt.

Wie zijn jouw klanten?

Bedrijven die willen groeien en innoveren.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Omdat ik ze weer onderscheidend maak en future proof.

Wat zijn je verdere ambities?

De wereld te vertellen wat je kunt bereiken met out of the box denken door je DNA te koppelen aan een wereldprobleem en bedrijven te laten zien hoe dat moet. Als iedereen meedoet zijn namelijk alle wereldproblemen zo de wereld uit.

 

Lees ook: http://onsnh.nl/boek-ei-columbus-maakt-innovatief-denken-bereikbaar-elk-bedrijf/

 

Nico Moen IJburg College Zonnepanelen

Kwart miljoen zonnepanelen via Amsterdamse Zoncoalitie

“Op dit moment zijn ruim 200 eigenaren van grote daken in Amsterdam concreet bezig zonne-energie op hun dak te realiseren via de Zoncoalitie”, zegt projectmanager Maike van Grootel. “Amsterdam herbergt maar liefst 1.200 voetbalvelden, oftewel 800 hectare, aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonne-energie! Daar wordt slechts een klein gedeelte van gebruikt. Het was dus tijd om actie te ondernemen.“

Na een kick off eind juni organiseerde de donderdag 15 december j.l. een tweede grote daken event. Topbestuurders, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Amsterdam spraken in Amsterdam RAI over hoe we met elkaar die 800 hectare zo snel mogelijk vol kunnen leggen met zonnepanelen. Het doel: 1 miljoen zonnepanelen. Dat dit geen utopia is blijkt wel uit de resultaten uit het eerste half jaar. Maar liefst 200 organisaties, samen goed voor 250.000 zonnepanelen, zijn al ingeschreven via de Amsterdamse Zoncoalitie.

Het programma werd geopend door wethouder Abdeluheb Choho en cabaretier Ernst van der Pasch liet zijn licht schijnen op duurzaam ondernemen. Hij schreef er zelfs een lied voor. Het thema: “er is geen reden tot paniek”, maar ondertussen. Naast cabaret werden de “ambassadeurs van de zon” voorgesteld. 15 aansprekende organisaties, zoals het IJburgcollege, ABN AMRO, UvA, broedplaats Xpositron en tennisvereniging Tiebreakers, die al kozen voor zon op het dak deelden hun verhalen en de diverse financieringsconstructies.

De conclusie: er is geen enkele reden meer om niet over te stappen op zonnepanelen

De Amsterdamse Zoncoalitie is een breed, door de Gemeente amsterdam en Amsterdam Smart City geïnitieerd samenwerkingsverband van installateurs, leveranciers, energiebedrijven en zoncoöperaties.

Samenwerking UNETO-VNI en Vegro om ouderen langer zelfstandig te laten wonen

Installateurskoepel UNETO-VNI en zorgartikelen-leverancier Vegro gaan samenwerken om ouderen te helpen hun huis levensloopbestendig te maken. Hiervoor hebben beide organisaties op 7 december een convenant getekend. Klanten van Vegro die langer zelfstandig willen blijven wonen, ontvangen voortaan een vrijblijvend advies van een erkende ComfortInstallateur.

Ook schakelt Vegro een ComfortInstallateur in voor het uitvoeren van woningaanpassingen. Dankzij de samenwerking verwachten de organisaties de komende vijf jaar 5.000 woningen aan te pakken.

Het convenant van UNETO-VNI en Vegro brengt vraag en aanbod dichter bij elkaar. Vegro krijgt dagelijks vragen van klanten over de mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Het bedrijf brengt die klanten vanaf vandaag in contact met een ComfortInstallateur die advies verstrekt én de werkzaamheden vervolgens uitvoert en coördineert. Vicevoorzitter Claudia Reiner: ‘De vraag naar levensloopbestendige woningen zal de komende jaren fors toenemen. Met dit initiatief willen we het tekort aan aangepaste woningen verminderen en meer ouderen de kans geven om veilig en comfortabel in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.’

Lees meer

Foto: Bouwend Nederland Infra

De bouw moet van innovatie traagheid af

De bouw moet bij het trage tempo waarmee de sector innoveert de hand deels in eigen boezem steken. Maar belemmeringen aan de kant van de opdrachtgever en op het gebied van regelgeving staan vernieuwing ook in de weg. Met die woorden nuanceert manager Regio Zuid van Bouwend Nederland René Meyboom de stelling van hoogleraar Jos Lichtenberg dat de bouwsector een enorme traagheid aan innovatie toont. Lichtenberg kwam in de uitzending van BNR Bouwmeesters van 14 december aan het woord over hoe de bouw van die ’innovatietraagheid’ af kan komen.

“We worden als sector traditioneler weggezet dan we zijn”, relativeert Meyboom de alarmkreet van Lichtenberg die op vrijdag 16 december afscheid neemt als hoogleraar productontwikkeling aan de TU Eindhoven. “Dat imago heeft te maken met dat de bouw vanouds een sector is van techneuten. Die zijn goed in het maken van een degelijk huis en betrouwbare infrastructuur maar niet in PR en marketing van dat product.” Tegelijkertijd vindt Meyboom wel dat Lichtenberg een punt heeft: “Het klopt dat de bouwkosten door innovatie nog flink omlaag kunnen en de bouwtijd nog een stuk korter. Vooral woningbouw leent zich goed voor verdere standaardisatie en industrialisatie.”

Beperkt

Bij dat bouwbedrijven vergeleken met bedrijven in andere sectoren achterlopen als het op innovatie aankomt, wijst Meyboom ook naar de TU Eindhoven: “Betaald vanuit de informaticasector lopen daar twintig promovendi rond, vanuit de bouw nul.” Maar daar voegt de regiomanager aan toe dat de terugverdienmogelijkheden voor investeringen in innovaties in de bouw heel beperkt zijn. “Dat heeft te maken met de wijze waarop werken moeten worden aanbesteed en met dat de aanbestedingswet verbiedt dat je als opdrachtgever voor langere tijd in zee gaat met een aannemer. Als bouwbedrijf krijg je zo niet de kans en ruimte die nodig is voor het toepassen van nieuwe producten of technieken. Dat er met de Bouwagenda nu door drie ministeries hard aan wordt getrokken om daar verandering in te brengen, juichen we als sector natuurlijk toe.”

Hot issue

Meyboom onderschrijft ook de kritiek van Lichtenberg dat de bouwketen versnipperd is, maar wijst er hier ook op dat de sector er wel hard aan werk om dat te veranderen: “Daarom is ketensamenwerking nu ook een hot issue. We kunnen daar echt meters maken, maar die maken we ook al en we boeken vooruitgang. Wat niet wegneemt dat er nog een klus te klaren blijft. Dus natuurlijk heeft Lichtenberg gelijk als hij zegt dat het te langzaam gaat. Daar is hij ook wetenschapper voor. Hij loopt ver voor het peloton uit. Dat is ook zijn rol.”

Baanbrekend

Lichtenberg zei in de BNR-uitzending dat hij na zijn afscheid als hoogleraar aan de slag blijft met zijn ‘slimbouwen’-concept. Dat verbaast Meyboom niet: “Al voordat hij hoogleraar werd, had hij als adviseur baanbrekende ideeën en paste hij bij de bouw van het pand voor zijn eigen adviesbedrijf de allernieuwste inzichten toe. Lichtenberg houdt dus niet alleen een preek, maar voert zijn geloof zelf ook uit in de praktijk. Dat maakt hem redelijk uniek. Dus ik hoop dat we nog een tijd volop kunnen genieten van zijn vernieuwende denkbeelden en initiatieven.”

 

Bouwend Nederland – Redactie Bouwmeesters

Personeelstekort in de bouw dreigt

Economen van ABN Amro voorzien krapte op de arbeidsmarkt voor de bouw. Volgend jaar kan het aantal banen met 15% toenemen, met name door de aantrekkende woningmarkt. Omdat de sector kampt met vergrijzing en omdat minder jongeren een bouwopleiding volgen, is de kans groot dat bouwbedrijven personeel van de concurrent proberen los te weken.

bron: FD

Volgens ABN Amro-economen Madeline Buijs en Petran van Heel wordt de bouw relatief hard getroffen door de vergrijzing. Niet alleen stijgt de gemiddelde leeftijd sneller dan het landelijk gemiddelde, ook het aantal jongeren is in de afgelopen jaren sterk gedaald doordat perspectief in de bouw ontbrak.

Tussen 2009 en 2015 daalde het aantal werknemers tussen 15 en 25 jaar met 45%, terwijl het aandeel 55-plussers steeg van 16 naar 20%. ABN Amro verwacht dat over tien jaar 18% van de huidige werknemers de 65 is gepasseerd. Over twintig jaar is dat zelfs 45%.

Minder mensen doen meer werk

Dat de sector meer personeel nodig heeft blijkt onder andere uit de toegevoegde waarde. Per werknemer ligt die nu al hoger dan tijdens de piek van de markt in 2008, toen de arbeidsproductiviteit al historisch hoog lag. Dat betekent dat er met minder werknemers relatief meer werk wordt verzet. Verder stonden in het tweede kwartaal van dit jaar 6800 vacatures open, een toename van 26% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Structurele veranderingen in de bouw

De directe leniging van het tekort aan arbeidskrachten is niet de enige zorg. Volgens ABN Amro staat de bouw aan de vooravond van grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Door de industrialisering zullen steeds meer bouwwerkzaamheden geautomatiseerd in fabrieken plaatsvinden in plaats van door vakmensen op de bouwplaats. Digitalisering speelt ook een steeds grotere rol in het bouwproces, net als nieuwe technologie. Dat vraagt om andere kwaliteiten dan de traditionele gespecialiseerde vakmensen.

Bouwend Nederland

Milieuzone

Convenant milieuzonering opnieuw verlengd

Het landelijke convenant milieuzonering voor vrachtauto’s in Nederlandse binnensteden wordt met één jaar verlengd. De toegangseisen blijven ongewijzigd.

De lopende ontheffingen voor Bijzondere voertuigen worden met een jaar verlengd. Dit is het gevolg van afspraken die eerder dit najaar zijn gemaakt tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de andere convenantspartners. Het convenant is oorspronkelijk in 2006 getekend tussen TLN, EVO, de landelijke overheid en een aantal gemeenten. Het bevatte de spelregels voor het instellen van een milieuzone door gemeenten, voor uniforme toegangseisen en voor diverse compenserende maatregelen. Het convenant was inmiddels al twee keer verlengd.

Lees meer

Integriteit Integrity

Week van de Integriteit

Van 1 december tot en met 9 december 2016 is het de Week van de Integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties laten deze week zien dat integriteit de verantwoordelijkheid is van ons allemaal.

Deze campagne wil het debat bevorderen over de betekenis van integriteit bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De conferentie op 9 december beoogt te komen tot de Integriteitsagenda voor 2017.

Lees meer

rondetafel gesprek wet DBA

Bouwend Nederland in Tweede Kamer: Snel meer duidelijkheid nodig over Wet DBA

Woensdag 30 november j.l. vertelde Bouwend Nederland wat we vinden van de wet DBA, in het rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie voor Financiën. We zijn daarvoor uitgenodigd als een van de weinige werkgeversorganisaties. Onze kernboodschap is dat we nu vooral snel meer duidelijkheid willen. Vooral duidelijkheid over wat wel mag en wat niet.

Beleidsmedewerker Jorgen Hulsmans licht onze standpunten toe, allereerst dat Bouwend Nederland volledig achter het doel van de wet DBA staat: aanpak van schijnzelfstandigheid. Hij schetst: “Via enkele modelovereenkomsten zou het werkbaar blijven. Maar het ging mis toen bleek dat individuele bedrijven en/of sectoren zelf ook nog (een) modelovereenkomst(en) konden voorleggen aan de Belastingdienst. Daar is massaal gebruik van gemaakt, er zijn inmiddels duizenden modelovereenkomsten ingediend.”

Onbeantwoord

“Ondertussen had Bouwend Nederland vragen gesteld aan de Belastingdienst, zodat we met de bonden een eigen modelovereenkomst konden opstellen. Er was en is bijvoorbeeld nogal wat onduidelijkheid door uitspraken van de staatssecretaris. Onze vragen zijn nog steeds niet beantwoord. Zo komen we niet verder en blijft de onzekerheid voor vele duizenden bouwbedrijven en ZZP-ers.”

Bouwend Nederland heeft er bij dit rondetafelgesprek ten eerste op aangedrongen dat we als opdrachtgevers nu juist duidelijkheid vooraf willen. Die boodschap staat nu wel duidelijk op het netvlies van de Tweede Kamer. We verwachten van de staatsecretaris en Belastingdienst een lijst van situaties die wel en/of niet geoorloofd zijn. Zo’n lijst kan de Belastingdienst in overleg met sectoren als de bouw en infra opstellen; dit biedt tevens de mogelijkheid om in te zoomen op specifieke voorbeelden per sector. Bouwend Nederland heeft vanmiddag aangegeven dat het daar graag aan wil meewerken
Ook hebben we aangegeven dat we voorstander zijn van een herijking van het begrip ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’. De invulling van deze begrippen passen eigenlijk niet meer bij de huidige arbeidsmarkt en daar moeten we dus ook niet star aan blijven vasthouden

Naast Bouwend Nederland waren onder andere ook de Belastingdienst, VNO-NCW, intermediairs, vakbonden en ZZP-organisaties aan het woord.

Lees hier de inbreng van Bouwend Nederland.