Platform voor versnellen implementatie industriële warmtepomp technologie

Om een duurzame en toekomstbestendige procesindustrie te realiseren, is het essentieel om de CO2-voetafdruk van industriële processen te verminderen. Warmtepomp technologie gaat een belangrijke rol spelen bij het realiseren van deze reductie. Om het potentieel van industriële warmtepompen op grote schaal te ontketenen, moeten nog wel enkele barrières worden verwijderd. Deze barrières hebben betrekking op het bewustzijn en de betrokkenheid van alle belanghebbenden, variërend van partijen die actief zijn in de technologie-ontwikkeling en implementatie tot aan de financiële sector en beleidsmakers. Op initiatief van de TKI Energie & Industrie, bundelen ECN, ISPT en IEExperts hun krachten om een blauwdruk te maken voor een breed platform om de industriële uitvoering van de warmtepomp-technologie te versnellen.

In de komende maanden worden belanghebbenden uit verschillende sectoren uitgenodigd een visie op de status en het bewustzijn in hun vakgebied van de warmtepomp-technologie te geven en hun ideeën over de mogelijkheden voor grootschalige adoptie te delen. Ook worden de ontwikkelingen van de technologie en de beoogde toepassingen in kaart gebracht.

Dit onderzoek moet leiden tot een blauwdruk van het platform dat belemmeringen van grootschalige toepassing van industriële warmtepompen aan de kaak stelt. Een belangrijke functie van het platform is bewustzijn creëren over de kansen en mogelijkheden van industriële warmtepompen binnen de doelmarkten. Dit opent de weg naar brede implementatie door middel van een gezamenlijk inzicht in de beschikbaarheid en de time to market van de technologie. Bovendien, de actieve betrokkenheid van de overheid in het platform biedt de mogelijkheid om effectieve beleidsmaatregelen voor te bereiden en door te voeren en zo  de implementatie van de technologie kracht bij te zetten.

Dit platform zal resulteren in een ecosysteem voor de hele waardeketen, dat de brede beschikbaarheid van betaalbare warmtepomptechnologie voor de industriële implementatie mogelijk maakt. Dit zal de enorme potentie van de warmtepomp technologie op de gebieden van energiebesparing en CO2-footprint reductie in de industrie ontgrendelen.

Het vooronderzoek naar de invoering van de warmtepomp technologie-platform zal naar verwachting in april 2017 worden afgerond.

Bron + foto: ECN & ISPT

luchtfoto EIPA energie alkmaar

Een goed jaar voor Energy Innovation Park

Het gaat goed met het Energy Innovation Park op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar. De afgelopen anderhalf jaar zijn er nieuwe bedrijven gevestigd en is er veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor de mogelijkheden van het gebied. Dit resulteert in een stevige uitbreiding van Technobis en de komst van bedrijven zoals Hoekstra Opleidingen, het duurzame NXT tankstation van GP Groot,  Dipanox en Hail Europe.

Ook op INVESTA is het eerste bedrijf geland: SCW Systems uit Wormerveer. In totaal betekent dit een groei van circa 150 arbeidsplaatsen op het Energy Innovation Park. De partners van het Energy Innovation Park, Taqa Energy, Gemeente Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werken nauw samen in de marketing en acquisitie. Bedrijven worden daarmee snel en efficiënt begeleid in het huisvestingsproces. Ook dit jaar worden weer nieuwe bedrijven op het Energy Innovation Park in Alkmaar verwacht. Met name de bijzondere (vergunnings-) mogelijkheden om binnen de Veiligheidscontour zich te kunnen vestigen zullen verder worden ontwikkeld.

Lees meer

VVN en TLN gaan gebruik smartphone in de (vracht)auto te lijf

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) starten samenwerking met SafeDrivePod om het gebruik van smartphones tijdens het rijden aan banden te leggen. Met dit initiatief geven de organisaties opvolging aan de oproep van verkeersminister Melanie Schultz om smartphone-gebruik in motorvoertuigen technisch onmogelijk te maken.

Smartphone gebruik groot gevaar verkeersveiligheid

Uit de meest recente verkeersveiligheidsonderzoeken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt een enorme toename van verkeersongevallen door het gebruik van de smartphone in het verkeer. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling die debet is aan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers. Minister Schultz heeft niet voor niets het onderwerp als top prioriteit bestempeld voor haar verkeersveiligheidsbeleid. Veilig Verkeer Nederland, TLN en SafeDrivePod vragen gezamenlijk aandacht voor het ongewenste gebruik van smartphones tijdens verkeersdeelname en de bewustwording als het gaat om het belang van het verhogen van de aandacht op de weg. De partners willen zoveel mogelijk bedrijven betrekken die (vracht) auto’s op de weg hebben.

SafeDrivePod

De SafeDrivePod blokkeert alle tekstfuncties van de smartphone zodra een voertuig rijdt. Het apparaat zelf bestaat uit een zender ter grootte van een muntstuk dat eenmalig wordt gekoppeld aan de smartphone. Wagenparkbeheerders kunnen het gebruik van de SafeDrivePod monitoren voor hun eigen telefoon-voertuigcombinaties. Ook bij de Tweede Kamer is al meerdere malen aangedrongen op het realiseren van techniek waarbij de smartphone automatisch een aantal functies uitzet. Die techniek is nu beschikbaar in de vorm van SafeDrivePod.

Rol Veilig Verkeer Nederland en TLN

VVN en TLN gaan de SafeDrivePod actief onder de aandacht brengen van ondernemers die verantwoordelijkheid dragen voor de verkeersveiligheid van hun chauffeurs en andere weggebruikers. VVN en TLN zijn van mening dat het apparaat dé technische oplossing kan zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland.

Verplicht energielabel voor kantoren biedt goede perspectieven

Met het Energieakkoord is in 2013 een grote stap genomen richting een duurzamer energiegebruik. Om aan de internationale klimaatdoelstellingen voor 2030 in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen zijn wel extra maatregelen nodig. Met een label C-verplichting voor kantoren vanaf 2023 wil minister Blok hieraan een bijdrage leveren.

Een label C-verplichting voor kantoren levert jaarlijks een extra energiebesparing op van ongeveer 8½ PJ (25%) vanaf 2023. Dit blijkt uit onderzoek dat het EIB samen met ECN in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd. Voor twee derde deel van de kantorenvoorraad (in m2) dat nog niet aan deze verplichting voldoet, is het mogelijk om met alleen installatietechnische aanpassingen tot een C-label te komen. Het gaat hierbij om het aanbrengen van HF- of LED-verlichting en veegpulsschakeling. De kosten hiervan zijn in verhouding tot de besparing op de energierekening beperkt, binnen zeven jaar laten deze maatregelen zich goed terugverdienen. De kantoorgebouwen van voor 1975 hebben vaak nog een label G. Voor deze gebouwen (bijna 20% van de huidige kantorenvoorraad) zijn naast installatietechnische maatregelen ook een nieuwe HR-ketel en bouwtechnische aanpassingen aan de schil (HR++-glas en spouwmuur- en/of dakisolatie) nodig om aan de label C-verplichting te kunnen voldoen. Ingrijpende en dure verbouwingen, waarbij het kantoor voor de gebruikers moet worden gesloten, zijn niet nodig. De kosten voor label G kantoren zijn het hoogst, gemiddeld zo’n € 55 per m2. Vanwege het hoge energiegebruik verdienen deze kosten zich zelfs binnen vijf jaar terug. De kosten voor label F t/m D kantoren zijn met gemiddeld € 14 tot € 9 per m2 veel beperkter.

Per 1 januari 2023

De verplichting gaat op 1 januari 2023 in. Dit biedt vastgoedeigenaren tijd om zich hierop voor te bereiden. Om de investeringen terug te verdienen moeten de huren worden verhoogd. Ook biedt deze datum vastgoedeigenaren voldoende tijd om de aanpassingen op een geschikt moment uit te voeren. Doordat de verplichting voor ieder kantoor geldt en de relatief lage investeringskosten goed uit besparingen op de energierekening zijn te bekostigen, zullen de effecten voor de meeste vastgoedeigenaren beperkt zijn. Voor een klein deel van de markt zal de maatregel wel problemen geven. Voor kantoren op slechte locaties met veel leegstand en marginale huren is er nagenoeg geen ruimte om de huren te verhogen om de noodzakelijke aanpassingen te financieren. Dit betekent dat een deel van deze kantoren vanaf 2023 niet meer kan worden verhuurd. Bovenop het deel dat los van de label C-verplichting de komende jaren al aan de kantorenvoorraad zal worden onttrokken, zal dit tot 1% extra leegstand of onttrekkingen aan de kantorenvoorraad leiden.

De maatregel levert de bouwsector extra werk op. In totaal moet hiervoor circa € 860 miljoen extra in kantoren worden geïnvesteerd. Iets minder dan de helft hiervan bestaat uit werkzaamheden voor de installatiebranche. Door de relatief hoge kosten van de schilverbeteringen slaat het meeste werk neer bij (gespecialiseerde) bouwbedrijven.

Kortom, een verplicht minimaal energielabel biedt goede perspectieven op energiebesparing en extra werk voor de bouwsector. De investeringen laten zich goed terugverdienen uit energiebesparingen en leveren geen grote problemen op voor de meeste vastgoedeigenaren. In de zwakke segmenten van de kantorenmarkt, waarin nu al veel leegstand is, zal het moeilijk zijn om de huurverhogingen door te voeren, waardoor investeringen uitblijven en extra leegstand zal ontstaan.

Duurzame wegen, spoor en waterwegen Green Deal

Dinsdag 17 januari heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend.
Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens InfraTech.

Jan Hendrik Dronkers: “De Green Deal duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als “business as usual”.

Ondertekenaars

Rijkswaterstaat is samen met Gemeente Rotterdam gastheer van de InfraTech waar de Green Deal ondertekend is door ruim 60 partijen uit de sector. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties Vereniging van Waterbouwers, Uneto-VNI en Bouwend Nederland.
Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

Verhagen: Ruimte voor innovaties

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland is een van de ondertekenaars van de Green Deal GWW. “Het wordt tijd dat alle mooie technische en duurzame innovaties die al in de markt beschikbaar zijn daadwerkelijk en grootschaliger worden toegepast op de projecten. Om de ambities van deze Green Deal te behalen is de kennis en het innovatieve vermogen van de markt essentieel.”

Samenwerking

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo samen te zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland, dat infrastructuur een dienst voor een duurzame dynamische samenleving en creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut.

Business- en Business R-modellen van Volkswagen

Volkswagen begint 2017 goed met een serie zeer rijk uitgeruste Business-uitvoeringen van de Polo, Golf Sportsvan, Touran, Tiguan en Passat, met duizenden euro’s voordeel. Daarnaast maken de sportieve Business R-uitvoeringen met

R-Line exterieurpakket dit jaar hun rentree.
De behoeften en wensen van zakelijke rijders vormden voor Volkswagen het uitgangspunt voor de samenstelling van de nieuwe Business-modellen. Met als resultaat een reeks zeer compleet uitgeruste Volkswagens met juist die voorzieningen die veelrijders dagelijks nodig hebben. Particuliere kopers profiteren tegelijkertijd mee van deze Business- en Business-R uitvoeringen.

Riante uitrusting
De Business-versies van de Golf Sportsvan, Touran, Tiguan en Passat kenmerken zich in de basis al door hun uitgebreide Highline- of Comfortline-uitrusting. Bovenop deze al rijke aankleding – met onder andere airco en lichtmetalen velgen – zijn de nieuwe uitvoeringen voorzien van zaken als een navigatiesysteem, adaptieve cruise control en parkeersensoren. Innovatieve features als de connectiviteits- en servicediensten van ‘Car-Net’ (‘App Connect’ en ‘Guide & Inform’) en digitale radio-ontvangst (DAB+) zijn eveneens inbegrepen. Bovendien worden de Business-varianten standaard geleverd met de innovatieve ‘Mijn Volkswagen’ app.

Sportieve Business R
Tegen een geringe meerprijs levert Volkswagen de Business-versies van Touran, Tiguan en Passat ook als exclusieve Business R. Ook de Polo Comfortline is er als sportieve Business R-variant. Standaard zijn in dit geval onder meer het R-Line exterieurpakket met sportief gestylde R-Line bumpers/dorpels, grotere lichtmetalen velgen en getinte zijruiten en achterruit. De Tiguan en Passat Business R hebben daarnaast ook het digitale instrumentenpaneel Active Info Display én een zwarte dakhemel.

Met de nieuwe Business-modellen maakt Volkswagen veel luxe en sportiviteit niet alleen bereikbaar voor zakelijke rijders, maar ook voor particuliere kopers. Zakelijke rijders profiteren door de gunstige prijsstelling van veel luxe tegen een lagere bijtelling. Particuliere kopers krijgen bovenop de hoge korting op de completere uitrusting ook nog eens extra inruilvoordeel tot maximaal 1.500 euro. Hiermee kan het maximale voordeel verder oplopen tot maar liefst 5.514 euro.

rekening financien

Huishoudens besparen geld op energierekening door goed advies

Met een advies op maat kunnen huishoudens geld besparen op hun energierekening en bijdragen aan klimaatdoelen. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van ECN naar ‘energiearmoede’: huishoudens die een energierekening hebben die eigenlijk te hoog is voor hun inkomen. Ruim 750.000 huishoudens in Nederland hebben moeite om maandelijks de energierekening te betalen.

Steeds meer gemeenten, (energie)bedrijven en NGO’s ontwikkelen projecten op het gebied van energiearmoede. Zij willen op die manier huishoudens met een laag inkomen helpen efficiënter met energie om te gaan, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of het aanbieden van energiebesparende materialen. Het afgelopen jaar deed ECN samen met een aantal andere partijen onderzoek naar de effectiviteit van projecten gericht op het bestrijden van energiearmoede.

Uit het onderzoek blijkt dat er door middel van een goed advies winst te behalen valt. “Huishoudens met lage inkomens blijken gemiddeld honderd euro per jaar te kunnen besparen op de energierekening”, zegt Koen Straver, projectleider van ECN. “Dat is goed voor de portemonnee én het milieu.”  Daarnaast is gebleken dat het kan bijdragen aan de werkgelegenheid, door het opleiden van werkzoekenden tot energieadviseurs. “Hiermee snijdt het mes aan drie kanten.”

Al in 1973 deed toenmalig minister van Economische Zaken Ruud Lubbers tijdens de oliecrisis de oproep aan alle Nederlanders om hun gordijnen ’s avonds dicht te doen. Hij had gelijk: deze eenvoudige maatregel staat in de top vijf van tips om je energierekening te verlagen. Ook met andere simpele maatregelen, zoals tochtstrips plakken of ‘s nachts de verwarming lager zetten kunnen huishoudens veel geld besparen. Hoewel deze maatregelen op het eerste gezicht voor de hand liggen, is de praktijk weerbarstiger: alleen maar opsommen wat men kan besparen is niet voldoende. Het blijkt dat bijvoorbeeld door rekenvoorbeelden, herhaling en de koppeling te maken met motivaties van niet-energie gerelateerde onderwerpen huishoudens sneller tot actie overgaan.

Om gemeenten, woningbouwverenigingen en energiemaatschappijen te helpen om energiearmoede effectief aan te pakken is een online toolkit ontwikkeld. Deze wordt samen met de Rapportage Energiearmoede op 18 januari aangeboden aan wethouder duurzaamheid Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht tijdens een symposium over energiearmoede waar de resultaten worden besproken.

Het onderzoek naar energiearmoede werd uitgevoerd onder leiding van ECN in samenwerking met Alliander, Eneco, EnergieFlex, Wijksteunpunt Wonen, Gemeente Utrecht en Tertium. Het werd mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken vanuit de Topsector Energie.

Wilt u meer informatie over de opzet en de uitkomsten van het onderzoek naar energiearmoede, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier met Koen Straver.

De online toolkit en het onderzoeksrapport zijn vanaf 18 januari beschikbaar.

Bron ECN

10 vragen Sylvia Kusuma Onsnoordholland

10 vragen aan Sylvia Kusuma

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Sylvia Kusuma uit Haarlemmermeer maar oorspronkelijk kom ik uit Indonesië.

Wat zijn je hobbies/interesses?

Wandelen, reizen om (on)bekende cultuur te verkennen, korte verhalen lezen en films & video kijken doe ik graag.

Waar kennen mensen jou nog meer van?

Mijn interesse in persoonlijk- en zakelijke ontwikkeling is vroeg in mijn volwassen leeftijd gestart. Ik volgde en volg nog steeds allerlei workshops/seminars en cursussen, zowel off- en online. Het zou kunnen dat men daarvan kennen.

Hoe heet je bedrijf?

Elevate You.eu

Wat doet jouw bedrijf?

Ik geef coaching en workshop op het gebied van persoonlijke ontwikkeling

Hoe lang bestaat je bedrijf al?

Sinds januari 2015

Waarom ben je ondernemer geworden en waarom juist in deze branche?

Na zelf verschillende tig cursussen, workshops en seminars te hebben gevolgd heb ik een methode leren kennen die snel en makkelijk werkt, laagdrempelig is en geschikt is om verandering aan te brengen op allerlei gebieden. Mijn leven is zo verbeterd en ik ben meer bewuster geworden waardoor ik vind dat iedereen zoiets ‘moet’ weten. Ik kies ervoor om via mijn onderneming meer bewustzijn te verspreiden, het boodschap door te geven dat persoonlijke ontwikkeling geen vies woord is, gemakkelijker en leuker is dan men denkt.

Wie zijn jouw klanten?

Meestal komt iemand naar me toe wanneer degene genoeg van heeft van pijn, ongemakken of stress. Iedere persoon dus, man of vrouw, jong en minder jongeren die bereid zijn om in zichzelf te investeren worden door mij met open armen ontvangen. Sommigen hebben al verschillende methoden gebruikt, ze weten dat daardoor iets veranderd is in hun leven maar ze zijn er nog niet echt volledig uit die situatie en ze verlangen naar om meer uit het leven te halen.

Ook ontvang ik wereldverbeteraars die weten dat een mooie wereld begint bij zichzelf.

Allen zijn ze moedige mensen, ze kiezen voor een reis dat onbekend is en niet altijd gemakkelijk is.

Waarom kiezen mensen voor jouw bedrijf?

Ik ben er voor degenen die aan zichzelf willen werken zonder veroordeeld te worden over zijn/haar haar lichaam en/of keuzes die gemaakt zijn in het verleden. Elke deelnemer krijgt tools mee zodat men meteen aan de slag gaat met het onderwerp waar men meer verandering in willen en we zijn pragmatisch bezig. Zo vaak zegt men wat de waarheid is, ik overhandig een techniek zodat de deelnemer achter kan komen wat echte waarheid is voor hem of haar.

Wat zijn je verdere ambities?

Meer mensen inspireren dat ze kunnen bloeien, niet omdat er iets mis is met hun maar vanuit het bijdrage zijn voor een gelukkigere en mooiere wereld.

Meer bewustzijn creëren aan de deelnemers via workshops geven en/of coaching(trajecten). De eerstvolgende eendaagse workshop die ik geef is op 18 februari 2017.

InfraTech beurs 2017: Slim Verbinden

Van 17 tot en met 20 januari staat Ahoy Rotterdam weer in het teken van InfraTech. Het thema van deze editie is ‘slim verbinden’, waarbij de nadruk op innovaties zal liggen. Infrabedrijven, maar ook kennis- en opleidingsinstituten en hun studenten laten op InfraTech zien hoe zij nieuwe producten en technieken ontwikkelen. Bouwend Nederland is als strategisch partner zeer actief betrokken bij de opzet van de beurs en het kennisprogramma.

InfraTech is gratis toegankelijk. Wel raden we u aan vooraf in te schrijven en uw kaart te downloaden.

De stand van Bouwend Nederland is dé ontmoetingsplek voor leden en potentiële leden, relaties en overige geïnteresseerden. Daarnaast is Bouwend Nederland actief betrokken bij enkele initiatieven die plaatsvinden op InfraTech, zoals de ondertekening van de Greendeal GWW en de InfraTech Innovatieprijs. U vindt de stand van Bouwend Nederland in Hal 1 van InfraTech.

Activiteiten van dag tot dag

17 januari – Green Deal GWW 2.0

Dinsdag 17 januari opent InfraTech de deuren. Dinsdag wordt ook de Green Deal GWW 2.0 ondertekend, onder andere door het Ministerie I&M, enkele lidbedrijven en BNL-voorzitter Maxime Verhagen. Nieuw is dat deze Green Deal óók door marktpartijen wordt ondertekend.

18 januari – InfraTech Innovatieprijs

Woensdag 18 januari wordt de InfraTech Innovatieprijs uitgereikt. Bouwend Nederland en Ahoy organiseren deze prijs al lange tijd samen en woensdag zal juryvoorzitter Maxime Verhagen daar kort over vertellen. De prijs zelf wordt vervolgens uitgereikt door Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouw.

Woensdag is ook de dag van BNR Bouwmeesters, het radioprogramma dat mede mogelijk wordt gemaakt door Bouwend Nederland en dat zich volledig richt op de bouw- en infrasector. BNR Bouwmeesters zal live vanaf de beursvloer uitzenden.

17-20 januari – Kennisprogramma

Bouwend Nederland is verder betrokken bij het kennisprogramma van InfraTech. Het thema ‘complexe mobiliteit’ hebben we samen met Rijkswaterstaat, NextGeneration Infrastructure en TUDelft vormgegeven. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Wat gebeurt er op het gebied van innovatie en complexe mobiliteit? Hoe pas je als bedrijf innovatie toe en wat zijn de mogelijkheden? Vier prikkelende sprekers nemen ons mee in de laatste ontwikkelingen. Eén van hen is Carlo van de Weijer. Hij spreekt over de snelle veranderingen in de mobiliteitswereld door internet. U kunt hem beluisteren op dinsdag 17 januari van 13:30 uur tot 14:30 uur in het Verbindingstheater.

Zzp’ers zouden sowieso een arbeidsovereenkomst moeten krijgen als zij een laag tarief hanteren

CAO onderhandelingen beroepsgoederenvervoer

Bij de start van de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg zet TLN in op een gemoderniseerd pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Modernisering van de cao

Deze modernisering van de cao is hard nodig. Nederland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. In de sector transport en logistiek is er zelfs sprake van een bovengemiddelde vergrijzing ten opzichte van de rest van Nederland. Het aandeel werknemers dat 50 jaar of ouder is, stijgt van 28% in 2010 naar 40-45% in 2020. Tegelijkertijd zien we een steeds grotere mismatch tussen uitstroom (met name door pensionering) en de instroom van jongeren. Dit zal naar verwachting de komende 10 tot 15 jaar aanhouden. Deze constatering, tezamen met het feit dat met een oplopende pensioenleeftijd het verzuim toeneemt, vraagt om een nieuwe manier van denken.

Oplossen problemen huidige arbeidsmarkt

TLN is van mening dat de cao een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die de huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt. En dat de cao een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Uiteraard werken TLN en de vakbonden al samen in het Sectorinstituut Transport en Logistiek om de uitdagingen van de arbeidsmarkt op te lossen. Een goed voorbeeld daarvan is het project Zij-instroom waarbij 2.000 kandidaten worden opgeleid tot chauffeur.

Concurreren met andere sectoren

Naast het feit dat er minder jongeren beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt, hebben jongere werknemers andere behoeften. De nieuwe cao moet ook op deze situatie inspelen. De sector en de cao moeten zich daarbij nog meer profileren als een aantrekkelijke sector om in te werken. Daarbij past ook een gemoderniseerd arbeidsvoorwaardenpakket dat de concurrentieslag aan kan gaan met andere sectoren in de strijd om nieuwe instroom. De nieuwe generatie werknemers wil meer ‘normale’ werkweken met een juiste werk-privé-balans en meer regelmaat en voorspelbaarheid. Hierbij past ook meer individuele keuzevrijheid en zeggenschap voor werknemers. Daarbij moet er altijd ruimte zijn voor maatwerk op bedrijfsniveau.

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Tenslotte moet de sector voorbereid zijn op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waardoor functies veranderen. ICT-toepassingen en scholing zijn steeds belangrijker. Ook hier kan de gemoderniseerde cao een rol van betekenis spelen.

TLN is dan ook van mening dat een nieuwe gemoderniseerde cao de sector transport en logistiek een stap vooruit helpt.