Bouwend Nederland Tabel Woningmarkt

Aantrekkende woningmarkt zorgt voor groei bouwproductie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,6% gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014. Deze groei valt toe te schrijven aan meer export, hogere investeringen en meer consumptie door consumenten, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers schetsen ook een positief beeld voor de bouw. De aantrekkende woningmarkt zorgde er bijvoorbeeld voor, dat de productie in de bouwnijverheid het sterkst groeide van alle bedrijfstakken. Dit neemt echter niet weg dat de bouw nog lang niet terug is op het niveau van voor de crisis. Wel zet de groei van de orderportefeuilles in de bouw nog steeds door en neemt het ondernemersvertrouwen verder toe.

Positieve vooruitzichten

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) sprak in het rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2015 al de verwachting uit, dat ‘de bouw een van de snelst groeiende sectoren in de Nederlandse economie zal zijn’. Vooral aan de woningnieuwbouw wordt hier een belangrijke rol toegedicht. De ontwikkeling van de investeringen in bouwwerken in de eerste helft van dit jaar bevestigen de verwachtingen van het EIB. In het eerste halfjaar van 2015 is er maar liefst ruim 25% meer geinvesteerd in woningen. Het groeitempo van de investeringen in gebouwen (2%) en infrastructuur (5%) bleef hier ver bij achter, maar was per saldo wel weer positief. De bouwproductie – afgemeten aan de ontwikkeling van de toegevoegde waarde – nam in het eerste halfjaar met ruim 9% toe.

Ook de vooruitzichten zijn positief als we de ontwikkeling van de orderportefeuilles in de bouw in ogenschouw nemen. Recente cijfers uit de conjunctuurenquête van het EIB geven aan, dat de hoofdaannemingsbedrijven in juni voor gemiddeld 7,1 maanden werk in huis hadden. Dit was iets meer (een kleine week) dan in mei. De groei van de orderportefeuilles zet ook nog steeds door. In vergelijking met juni vorig jaar ligt de werkvoorraad nu ruim drie weken hoger. De werkvoorraad heeft daarmee het hoogste niveau bereikt sinds oktober 2008. Het is dan ook niet zo vreemd, dat het vertrouwen in een gunstige marktontwikkeling bij veel ondernemers in de bouw overwegend positief is. In juni is het vertrouwen zelfs sterk aangetrokken. Deze stemmingsindex steeg naar het hoogste niveau sinds februari 2008. De meeste ondernemers (95%) verwachten de komende tijd geen verdere daling van de personeelsbezetting. Ook rekenen nu meer ondernemers (ruim 20%) een verbetering van de afzetprijzen. Nu nog een verbetering van de winstmarges!

Meer relevante economische markt- en bedrijfsvoeringsinformatie kunt u vinden in BouwActueel.

Bouwend Nederland