Sla met de voeten in het water

Agrarische techniek loopt voorop

De gemeente Hollands Kroon staat bekend om de goede kwaliteit van de landbouwgrond. Vandaar ook dat er zoveel groenten geteeld worden, Hollands Kroon is het grootste open tuinbouwgebied van Nederland. Maar ondanks het grote weidse landschap dat deze gemeente typeert, is grond schaars.

De hedendaagse boer kan door alle moderne technieken meer oppervlakte aan in zijn bedrijfsvoering en veel boeren willen dan ook groeien. Aan de andere kant van het spectrum groeien ook de ondernemers die willen specialiseren, zich in de diepte willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld op de techniek. Een van de toepassingen van moderne technieken die ontwikkeld worden is die van teelt op water.

Onder meer bij slateler Pater Broersen in Waarland wordt sla op water geteeld in de open lucht. In een grote teeltvijver drijven plastic trays met potjes, waarin de slaplantjes staan. De wortels van de plant groeien door de onderzijde van de pot naar het water toe. Zo nemen zij zelf de benodigde voeding uit het water op.

De teeltvijver is gevuld met regenwater en omdat de teeltvijver een gesloten systeem is dat zichzelf ververst, hoeft de vijver maar één keer gevuld te worden. Dit maakt de teelt goed beheersbaar en duurzaam. Het product heeft op het gebied van arbeid, gewasbescherming, CO2-uitstoot en gebruik van water een aanzienlijk lager verbruik. In perioden dat er te veel neerslag is, wordt het overtollige water opgeslagen zodat het later weer gebruikt kan worden voor de teelt.

Bovendien kan op water wel acht keer meer sla per hectare worden geteeld dan in de grond. Je kunt dus dezelfde oppervlakte intensiever gebruiken zonder de bodem te verarmen. En hoeft er minder schaarse grond te worden gebruikt.

Veel inwoners van Hollands Kroon, maar zeker ook veel ondernemers, vinden het heel gewoon dat er op deze moderne manier naar ondernemen gekeken wordt. Toch is het heel bijzonder. Slateler Pater Broersen noemt dan ook met gepaste trots: ‘Er komen ondernemers over de hele wereld bij onze producten kijken. Wat wij hier in de Noordkop doen is eigenlijk heel uniek.’