Den Over

Aquacultuur Subsidie Innovatieprojecten open op 1 mei 2017

Een aquacultuuronderneming of deelnemers in een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen kunnen vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor het uitvoeren van innovatieprojecten.

De projecten moeten gericht zijn op het stimuleren van de duurzame ontwikkeling van aquacultuur.

Type organisatie

Voor deze subsidie is € 2.500.000 beschikbaar. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van uw organisatie. Bent u een mkb-onderneming? Dan kunt u maximaal 50% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Als u geen mkb-onderneming bent, dan kunt u maximaal 30% krijgen van de kosten die onder de subsidie vallen. Per innovatieproject ontvangt u maximaal € 500.000 subsidie.

Sluitingsdatum

U kunt de subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 13 juli, 17.00 uur. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven. Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de inhoud van het project.

Hulp met aanvragen

U kunt, voordat u de subsidie aanvraagt, uw projectidee eerst aan ons voorleggen. Zet de resultaten die u wilt bereiken en de activiteiten die u daarvoor gaat uitvoeren zo concreet mogelijk op papier. Geef bij een samenwerkingsverband ook de deelnemers op. Stuur uw plan en telefoonnummer per e-mail naar± visserijsubsidies@rvo.nl. Doe dit op tijd, omdat u hierna nog wel zelf de subsidie moet aanvragen. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Tenderprocedureschikking

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Met vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de ingediende projecten. Hierbij kijken we of uw project voldoet aan de doelstelling van deze subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Meer informatie

De subsidie wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).