Asbest in Eurogrit: ingedeeld in laagste risicoklasse

Asbest in Eurogrit

Het opruimen van asbesthoudend staalgrit waardoor veel werkzaamheden bij bedrijven stil lagen, kan veilig beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de inspectie SZW dat dinsdag 31 oktober is gepubliceerd.

De betreffende asbest is door TNO ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.

Procedures

Het is een goede zaak dat er eindelijk duidelijkheid is voor medewerkers en bedrijven. Veel werk bij bedrijven lag stil en de economische schade liep inmiddels aardig op. Ook is er nu duidelijkheid hoe het met asbest vervuilde straalgrit veilig kan worden opgeruimd en welke procedures daarbij gelden voor medewerkers.

Opruimen Eurogrit onder strikte voorwaarden

Uit de metingen van TNO blijkt dat het verontreinigd straalgrit verantwoord opgeruimd kan worden door het onder meer doornat te maken en daarna op te zuigen. Het gebruikte asbesthoudende straalgrit dient het bedrijf zelf als asbesthoudende afvalstof te (laten) verwijderen. Dit kan onder strikte voorwaarden. Als er nog ongebruikt straalgrit aanwezig is bij bedrijven zal dit straalgrit door Eurogrit worden afgevoerd. Bedrijven worden hierover door Eurogrit geïnformeerd. Meer informatie over de voorwaarden en werkwijzen is te vinden op de website van de ISZW.

Blootstelling van werknemers

De Inspectie SZW zal bij een aantal bedrijven informatie opvragen en op een aantal locaties inspecties uitvoeren. Onlangs werd bekend dat in het straalmiddel Eurogrit aluminiumsilicaat smeitslak grit, geleverd door het bedrijf Eurogrit B.V. uit Dordrecht, asbest is aangetroffen. Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met dit straalgrit. Nadat bekend werd dat het straalgrit verontreinigd is met asbest, is er ongerustheid ontstaan over de mogelijke blootstelling aan asbest van werknemers en omwonenden, en de bijbehorende risico’s.

De Inspectie SZW (iSZW), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Omgevingsdiensten werken nauw samen om bovenstaande problematiek goed in kaart te brengen en de benodigde maatregelen te treffen bij de bedrijven die hebben gewerkt met dit straalgrit of het straalgrit op de bedrijfslocatie hebben opgeslagen. iSZW voert in Uit kader onder andere een onderzoek uit naar de blootstellings- risico’s voor werknemers en omwonenden tijdens verschillende scenario’s die van toepassing zijn op deze casu

Wil je meer weten over blootstelling van werknemers tijdens het opruimen van straalgrit? Lees hier het volledige TNO rapport.