Artikelen door Redactie Onsnh

Rondetafelgesprek Tekort aan vakmensen

Rondetafelgesprek Bouw, Infra over tekort aan vakbekwaam personeel. Participanten: SPG-NH, Infra Bindt, Min Infra, Geris Bouwtechniek, Stichting OOM, Stam & CO, Provincie Noord Holland. Video Of we het nou willen of niet, de komende jaren moeten we van onze gasverslaving af. Deze ingreep gaat hoe dan ook pijn doen in de portemonnee. Het kabinet wil […]

Provincie verleent vergunning voor bouw windpark Spuisluis

De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond bv kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park. De provincie Noord-Holland is een van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert.

Waterbouwsector gebaat bij meer experimenten

Bouwen met water is een groeimarkt waarop Nederlandse waterbouwers meer succesvol kunnen zijn mits de overheid meer proefprojecten mogelijk maakt. Dat zou nu bijvoorbeeld een extra impuls geven aan drijvend bouwen. Ook moet vlottere exportkredietverzekering de concurrentiepositie van Nederlandse waterbouwers op de wereldmarkt versterken.

In vroegtijdig stadium starten met veiligheid

Veiligheid begint in de Bouw al in een vroegtijdig stadium, namelijk in de projectengineering en calculatie. Voordat men partijen selecteert in een project, wordt gecontroleerd of het bedrijf over de juist kwalificaties beschikt. Iedereen die de bouwplaats betreedt, wordt gecontroleerd op de benodigde certificaten voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden maar ook op certificaten […]

750 mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag in de bouw

In 2015 is op initiatief van cao-partijen Bouw & Infra het project Wie Klaart de Klus gestart. Doel hiervan was om in twee jaar 295 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Dat werden er uiteindelijk veel meer, namelijk 750! Dat is een opmerkelijk resultaat voor de bouw- en infrasector die al langere tijd […]

Maak van een zelfbouwwijk geen attractie!

Leg als gemeente bij de verkoop van zelfbouwkavels meteen vast aan welke regels bouwplannen moeten voldoen. Want dat is de enige manier waarop je kunt sturen op kwaliteit van een zelfbouwwijk, en voorkomen dat die een attractie wordt met een allegaartje van bouwstijlen zonder uitstraling. Die oproep doet programmamanager Jutta Hinterleitner van de Branchevereniging Nederlandse […]

Aanpak knelpunten infrastructuur noodzakelijk

Het verkeer van goederen en personen in Nederland groeit de komende decennia nog flink door en dit heeft grote gevolgen voor het verkeer. Zelfs als het huidige investeringsprogramma in infrastructuur in 2030 volledig is uitgevoerd, loopt het verkeer in 2040 op een fors aantal plaatsen structureel vast. De verlieskosten in de vorm van vertragingen zullen daarmee toenemen. […]

Mobiliteit en bereikbaarheid cruciaal voor Nederlandse economie

 Er moet snel meer geld naar nieuwe en slimmere infrastructuur. Dit stellen 17 organisaties uit de handel en logistiek nadat uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de Nederlandse infrastructuur verder vastloopt. Bouwend Nederland pleit er samen met de andere organisaties voor minstens één miljard euro extra te investeren in slimmere […]

Data tachograaf ontbreekt hoge boetes

Tijdens de bedrijfscontroles die ILT uitvoert blijkt dat er vaak gegevens vanuit de tachograaf ontbreken. In 2016 hebben diverse bedrijven hoge boetes gekregen voor het ontbreken van de data. Uit onlangs afgenomen TLN Rijtijdenscan en bedrijfscontroles van ILT blijkt dat er wettelijk verplichte gegevens van de digitale tachograaf niet aanwezig zijn (zogenaamde M-bestanden). De oorzaak […]