Het actieplan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking

‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’

De Eerste Kamer heeft met een zeer ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, CU, SGP, GL, CDA, SP en 50 Plus ingestemd met het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ (BQA).

Deze wet regelt hoe de gemaakte afspraken uit het sociaal akkoord over extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd en nageleefd. Het wetsvoorstel is een afspraak uit het Sociaal Akkoord om de komende jaren extra banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet, werkgevers en werknemers zijn vorig jaar overeengekomen om tot 2026 voor deze groep in totaal 125.000 extra banen beschikbaar te stellen. Werkgevers nemen 100.000 banen voor hun rekening en de overheid 25.000. De banen zijn bestemd voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

Quotumwet

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Als dit niet is gelukt, treedt de Quotumwet in werking. Bedrijven met 25 of meer werknemers krijgen dan een heffing van 5.000 euro per niet ingevulde werkplek per jaar. Staatssecretaris Klijnsma: ‘Het is een stok achter de deur. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en dat het quotum nooit nodig zal zijn. In het land zie ik mooie voorbeelden van werkgevers die mensen met een beperking een kans willen geven.

Transport & Logistiek Nederland – Anita Hestens