internet tablet

Is uw bedrijf op de hoogte van AVG?

Inmiddels is het breed bekend, en heeft Bouwend Nederland al eerder berichten geplaatst over AVG. Vanaf 25 mei moet iedere organisatie aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) voldoen. De Wet bescherming persoonsgegevens vervalt vanaf dat moment.

De wereld en daarmee ook de bouw sector digitaliseert in rap tempo. Dat maakt het werk makkelijker en vaak ook leuker. Maar de digitalisering heeft ook een keerzijde. Steeds vaker maken leden melding van computercriminaliteit. Geen reden om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om online veiligheid ook in jouw organisatie op orde te brengen.

Uw organisatie moet dan precies in beeld hebben welke persoonsgegevens er in het bedrijf rond gaan, waar ze voor worden gebruikt en of dat wel mag. Wat nu precies te doen? Met het beantwoorden van een handvol vragen weet u het voor uw bedrijf. Sinds kort is er een regelhulp gepubliceerd, met deze regelhulp kunt zelf bepalen wat voor uw organisatie van toepassing is. Stapsgewijs wordt u door de AVG geloodst. Dat biedt houvast, indien u er niet uitkomt onderaan dit bericht staan telefoonnummers en mail adressen waar u terecht kunt voor uw vragen.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt, meer dan nu, op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Klik hier voor de regelhulp op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

AVG hulplijnen

Bouwend Nederland kan u helpen. Op de website van Bouwend Nederland vindt u een themapagina over de AVG. Alle relevante en nieuwe informatie zal daar verschijnen. Daarnaast zal de Bouwend Nederland Academy binnenkort starten met het verzorgen van trainingen. Zowel incompany, specifiek voor uw bedrijf, als open inschrijving waar u met andere leden de AVG krijgt uitgelegd, u op weg wordt geholpen en uw vragen worden beantwoord.

Vragen over de mogelijkheden voor een incompany training voor uw bedrijf? Bel 079-3252137 of stuur een e-mail: academy@bouwendnederland.nl.

Voor een specifieke vraag omtrent de AVG kunnen leden bellen of e-mailen met Bouwend Nederland Advies via: advies@bouwendnederland.nl en 079-3252250.