Belangrijke rol voor bouwsector bij op gang brengen woningverduurzamingsprojecten

De bouwsector speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen van grote woningverduurzamingsprojecten. Zo brachten in Amersfoort, winnaar van de Duurzaam Bouwen Award 2016, bouw- en installatiebedrijven het balletje aan het rollen, vertelt in die stad milieuwethouder Menno Tigelaar. De afgelopen paar jaar hebben in de ‘Keistad’ 4000 woningen een flinke ‘labelsprong’ gemaakt. Het verduurzamen van bestaande woningen was ook het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 28 september.

“Wil je als gemeente een flinke slag maken in het verduurzamen van je woningvoorraad, dan kun je dat niet alleen. Daar heb je meerdere partijen voor nodig,” duidt Tigelaar het consortium 033Energie dat in zijn stad tempo wil maken met het verduurzamen van woningen. De wethouder noemt de stempel die de gemeente op dit samenwerkingsverband drukt “beperkt”. “Als gemeente faciliteer je, maar bouwbedrijven en installateurs hebben hier dat balletje opgepakt en het consortium verder vormgegeven, samen met partijen uit de financiële sector en uit de hoek van onderzoek en onderwijs.”

Nul-op-de-meter (NOM)

Tigelaar legt uit dat het consortium 033Energie nul-op-de meter modelwoningen ontwikkelt voor alle bestaande oudere woningtypes die Amersfoort kent. Dat zijn er een stuk of dertien, van rijtjes huizen uit de jaren zestig-zeventig tot arbeiderswoningen uit de jaren dertig en woningen in de historische binnenstad. “Het gaat om het ontwikkelen van een product-markt-combinatie die je straks aan woningbezitters kunt aanbieden, waarbij je aangeeft uit welke onderdelen zo’n nul-op-de-meter renovatie bestaat, van zonnepanelen op het dak, andere apparatuur in huis, tot een schil om de hele woning . Met daarbij de mogelijkheid om de renovatie in stapjes te doen en zo de kosten te spreiden, maar wel met als einddoel een nul-op-de-meter woning.”

Over de streep

Het consortium, met daarin meerdere regionale bouw- en installatiebedrijven, ontwikkelt de modelwoningen samen met ook de Hogeschool Utrecht. Subsidie voor het ontwikkelen van die woningen krijgt het consortium van de Economic Board Utrecht (EBU). De Rabobank zit in het consortium met een financieel product dat particulieren over de streep moet trekken hun woning tot nul-op-de meter te renoveren. “Steeds meer banken zetten in op duurzaamheid en komen met zulke financieringsinstrumenten”, vult Tigelaar aan.

Stevige Ambitie

Amersfoort wil als gemeente in 2030 CO2-neutraal zijn. ”Een stevige ambitie”, oordeelt Tigelaar. Helemaal op koers ligt de gemeente volgens hem nog niet: “Er moeten nog grote stappen worden gezet willen we dat halen. Met de modelwoningen die het consortium nu ontwikkelt hopen we snel tot een betaalbare business model te komen zodat we die grote sprongen de komende jaren kunnen maken.”

Energieloket

Amersfoort deed zelf een duit in de zak met de inrichting van een energieloket. Inwoners van de stad kunnen bij dat loket 033Energie terecht met al hun vragen over energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Het loket geeft advies over de vereiste bouwkundige maatregelen en verwijst door naar gespecialiseerde bedrijven. De gemeente is ook in gesprek met woningcorporaties over verdere verduurzaming van hun woningen. Nul-op-de-meter renovaties vinden bij corporaties volgens Tigelaar nu nog maar “mondjesmaat” plaats. De wethouder zou graag zien dat de corporaties er een schepje bovenop doen, al begrijpt hij ook dat die daar dan wel het geld voor moeten hebben. Een extra stimulans voor corporaties is dat ze volgens een nieuwe wet vanaf september een zogenoemde energieprestatievergoeding van hun huurders mogen vragen als compensatie voor het tot (bijna) nul-op-de-meter renoveren van hun woningen. De gemeente maakt overigens al sinds 2008 in convenanten afspraken met corporaties over het verduurzamen van woningen.

Verduurzamingsconcept

De succesvolle aanpak van Amersfoort met het verduurzamen van woningen valt ook andere gemeenten op. Tigelaar meldt dat hij binnenkort zijn collega-wethouders uit de hele provincie Utrecht over de vloer krijgt. “Die komen dan ons verduurzamingsconcept bekijken”, aldus de wethouder die zegt nu zelf stappen te ondernemen om het dak van zijn eigen woning van zonnepanelen te voorzien.

Bouwend Nederland – BNR Bouwmeesters