Studenten school opleiding

Betere doorstroom van MBO naar HBO in Amsterdam

Vanaf het studiejaar 2014 – 2015 starten het ROC van Amsterdam (ROCvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met de verbeterde leerlijn mbo – hbo Bouwkunde. Met de invoering van deze verbeterde leerlijn willen deze onderwijsinstellingen MBO studenten die door willen studeren een aantrekkelijk perspectief bieden en de uitval verminderen.

Concreet betekenen deze plannen dat studenten op het ROCvA (MBO niveau 4) vanaf het eerste studiejaar meer begeleiding krijgen op een aantal onderdelen in de vorm van een doorstroomprogramma. Bouwkundig tekenen, wiskunde en taal zijn de belangrijkste. Maar ook komen projectmatig werken, analyseren en ontwerpen nadrukkelijker aan bod. Tot slot wordt ook het werkproces van de leerling meer beoordeeld op inzet, samenwerken en het beargumenteren van gemaakte keuzes in het plan van aanpak. De begeleiding op het ROCvA zal deels door docenten van de HvA worden uitgevoerd. Maar ook studenten die al verder zijn in hun studie worden ingezet. Op de HvA komen de studenten die het doorstroomprogramma bij het ROCvA gevolgd hebben in aanmerking voor vrijstellingen.

Wat vindt Bouwend Nederland?

Bouwend Nederland is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de verbeterplannen. Veel bedrijven geven aan jongeren graag te zien doorstromen van het MBO naar het HBO, wanneer ze daar geschikt en gemotiveerd voor zijn. Na een combinatie van MBO en HBO hebben deze jongeren voor onze sector grote toegevoegde waarde, gezien de combinatie van praktijk en theorie plus werk- en denkniveau.

Er kunnen heel goede redenen zijn waardoor leerlingen niet direct op het voor hen hoogst haalbare niveau instromen: een lastige puberteit, taal- of juist rekenproblemen op het MBO die extra aandacht vragen, een lastige thuissituatie of gewoon een late roeping door de motivatie die van het gekozen vak uitgaat.

Bron: Bouwend Nederland