Woningbouwproductie steeds verder achterop door onderbezetting bij gemeenten

Bouw & Infra cao: in twee stappen naar noodzakelijke vernieuwing

Uit een inventarisatieronde van 2016 bleek dat leden van Bouwend Nederland de cao verder willen aanpassen om toekomstbestendiger te zijn. In overleg hebben cao-partijen geconcludeerd dat dit het beste in twee stappen kan.

Werkgevers en vakbonden benutten 2017 om een goed fundament te leggen voor een nieuwe, toekomstbestendige cao Bouw & Infra. Partijen nemen in dit jaar de tijd om zorgvuldig eerdere afspraken goed uit te werken.

Aangepaste cao

Omdat de huidige cao inmiddels wel is afgelopen hebben partijen gekozen voor enkele concrete aanpassingen als eerste fase in een aangepaste cao met een looptijd tot 31 maart 2018. De noodzakelijke verdere vernieuwing van de bouwcao realiseren we zo in twee stappen.

Afspraken tot 31 maart 2018
In het onderhandelingsresultaat staan afspraken die tegemoet komen aan de wensen van werkgevers voor verdere modernisering van de cao.

Samengevat gaat het om:

 • De invloed van de werkgever neemt toe op de precieze besteding van het persoonlijke budget voor duurzame inzetbaarheid.
 • De ketenbepaling voor seizoensarbeid gaat van 6 naar 3 maanden. Deze aanpassing geldt alleen voor functies die nog door de cao-partijen bepaald worden.
 • De BBL-salarissen worden verlaagd voor de driejarige BBL.
 • De vergoeding aanvullende ziektekostenverzekering gaat in twee stappen van 12,50 naar 17,50 euro.
 • De opzegtermijnen bouwplaats zijn na twee jaar gelijk aan de wettelijke termijn, zoals dat al het geval is bij uta-werknemers
 • De melding over de inzet van spaaruren (art. 28) wordt 7 dagen i.p.v. 14. De toeslag komt te vervallen.
 • De melding over de inzet roosters art 23 lid 9 onderdeel c wordt 14 dagen i.p.v. 28 dagen.
 • De ZZP-bepaling zal worden aangepast aan de actualiteit.
 • Er komt een onderzoek naar hindernissen in de cao (met name naar arbeidstijden).
 • Cao-partijen gaan weer met elkaar in overleg als de politiek duidelijkheid geeft over langer doorwerken en eventueel verschuiven AOW-leeftijd.
 • Voor werknemers die deelnemen aan het tijdspaarfonds wordt het saldo verlofdagen een keer per jaar automatisch uitbetaald.

In de nieuwe cao komen deze beperkte veranderingen te staan, met een daarbij passende loonsverhoging: per 1 juli 2017 is er een loonsverhoging van 1% en per 1 januari 2018 volgt nog 0,75%.

Hoe nu verder?

Het onderhandelingsresultaat dat er nu is, wordt pas een definitieve cao wanneer de achterbannen van de meetekende cao-partijen akkoord zijn. Bij een positief resultaat zal het onderhandelingsresultaat daarna snel in cao-teksten worden verwerkt.

Lees hier het volledige onderhandelingsresultaat.