BouwendNederland Bouw maakt het

‘Bouw moet nog innovatiever worden’

‘Wil de bouw de opgaven die op de sector afkomen voor verduurzaming en renovatie aankunnen, dan moeten we nog innovatiever worden, hoe vernieuwend we nu ook al zijn.’ Die oproep deed Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen maandagmiddag aan het slot van zijn bezoek aan Solliance, het Nederlands-Belgisch-Duits samenwerkingsverband van zon-PV onderzoekers op de High Tech Campus in Eindhoven.

Verhagen bezocht Solliance in het kader van de actieweek ‘De Bouw maakt het SLIM’ en reed in stijl voor in een Tesla. In het Solliance-gebouw liet hij zich vergezeld van een select gezelschap van stakeholders van Bouwend Nederland rondleiden door de proeffabriek. Daar testen onderzoekers dunne film zonneceltechnologie voor vooral toepassing in bouwmaterialen. ‘Oude dikke zonnepanelen raken passé. Door nieuw materiaalgebruik zijn er inmiddels veel meer toepassingen denkbaar, zelfs zonnecellen in wegdek’, schetste Verhagen de mogelijkheden voor de bouw na zijn rondgang door de hal met high tech testapparatuur.

Solliance-directeur en gastheer Huib van den Heuvel zei in zijn presentatie dat het zijn ambitie is om met bouwmaterialen waarin zonnecellen zijn geïntegreerd ‘impact te maken in de markt’. De Europese afspraak dat nieuwe gebouwen tegen 2020 energieneutraal moeten zijn, is daarbij een steun in de rug. Maar Van den Heuvel benadrukte dat voor het realiseren van die ambitie ook samenwerking tussen de zon-PV sector en de bouw essentieel is. De bouwsector heeft volgens hem nog te weinig oog voor de kansen die deze samenwerking biedt, ‘terwijl zonne-energie dé dominante technologie voor energieopwekking wordt’.

‘Zonne-energie zit nog in het stadium van de T-Ford, met maar één model in één kleur’, vergeleek Van den Heuvel zon-PV met de automotive sector: ‘Nu de prijs snel zakt beweegt bij zon-PV net als bij auto’s de vraag richting customized uitvoering, zowel in kleur en glansgraad als in afmeting. Ons doel is integratie in de hele gebouwde omgeving.’ Ook voor architecten levert het werk op: ‘Partijen die alleen denken in euro per Wattpiek, vergeten dat de consument ook een mooi product wil en bereid is daarvoor te betalen.’

Van den Heuvel: ‘We zijn dus op zoek naar de Elon Musk in de bouw, mensen die durven dromen en de wereld op hun kop zetten.’ Om te laten zien dat het niet alleen meer om dromen gaat, toonde hij het gezelschap met een power point presentatie ook enkele voorbeelden van bouwprojecten waarbij al zonnecellen in bouwmaterialen zijn verwerkt. Zoals dakpanelen voor een stel rijtjeshuizen in Eindhoven en een project met geluidsschermen, beiden projecten van Heijmans. Ook SolaRoad passeerde de revue, het door TNO ontwikkelde wegdek met daarin zonnecellen.

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en gastspreker op de bijeenkomst, onderschreef de oproep van de Solliance-directeur aan de bouw: ‘We zoeken ondernemers die de energietransitie willen ondersteunen. In heel Nederland daken en gevels van zon-PV voorzien, betekent voor bedrijven veel opdrachten en gaat ook voor veel banen zorgen. Samen met de bouw moeten we daar hard aan sleuren.’

Met als dagvoorzitter Partrick Koimans van Bouwend Nederland, ging Verhagen bij het bezoek ook in gesprek met de meegekomen stakeholders. ‘Zowel bij de klant als bij veel bouwers bestaat er nog koudwatervrees om deze nieuwe ontwikkeling toe te passen’, beaamde hij opmerkingen in die richting van zijn gesprekspartners. ‘Tegelijkertijd is het wel de toekomst. We gaan toe naar duurzame energieopwekking, dat kan korter of langer duren, maar daar zullen we als bouw op moeten inspelen willen we niet de boot missen. De stap die we dus moeten zetten is het aantrekkelijk maken voor de klant zodat die het werkelijk gaat toepassen. Daarvoor zullen we voor de betaalbaarheid moeten kijken naar nieuwe financieringsarrangementen samen met de exploitant en met ook nieuwe partners zoals netwerkbedrijven.’

Richting overheid pleit Verhagen voor gunstigere randvoorwaarden: ‘De nieuwe wetgeving die nu voorligt bij de Eerste Kamer schept mogelijkheden om de energieprestatievergoeding te verrekenen met de huurprijs. Voor coöperaties is dat een nieuwe mogelijkheid om een investering te doen en die te verrekenen met de oude energierekening. Voor investeringen vanuit netbedrijven of energiebedrijven zijn er ook al wat pilotmogelijkheden, maar de overheid zou die regeling moeten verruimen want dat is volgens mij de enige manier. Want de meeste particulieren kunnen het zich op dit moment niet permitteren om die voorfinanciering te doen, ook al is de businesscase rond. En ook bouwbedrijven kunnen dat niet want die komen nog maar net uit een lange crisis en hebben nog te weinig vet op de botten.’

De Bouw maakt het SLIM

In aanloop naar de Dag van de Bouw op 4 juni vindt deze week de actieweek ‘De Bouw maakt het SLIM’ plaats. Tijdens deze week, en aansluitend de Dag van de Bouw, laten we zien welke oplossingen de bouw en infra in huis hebben om Nederland mooier en slimmer te maken. Maxime Verhagen maakt deze week in een Tesla een roadtrip door heel het land. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws over De Bouw maakt het SLIM naar www.bouwendnederland.nl/debouwmaakthetslim.DBMH Slim