Pagina van de experts en/of bloggers die een blog, column etc. schrijven voor Onsnoordholland

Groei_Increase_sales_2

De 4 cruciale stappen voor het verhogen van je sales

Heb je waardevolle kennis of een goed product, maar moeite met verkopen? Ontbreekt het je aan een herhaalbaar systeem dat je elke keer op nieuw kan uitvoeren? Zie hieronder de 4 stappen van ontmoeting tot verkoop, die de moeite waard zijn om te implementeren in jouw bedrijf.

 

1. WORD GEZIEN

 

It doesn’t matter how great your product is, if no one is paying attention

 

Harde woorden, maar zo waar. Het maakt niet uit hoe geweldig jouw product is en hoeveel mensen je daarmee zou kunnen helpen, als niemand van je merk af weet. De eerste stap in het hele proces is dus je zichtbaarheid en je herkenbaarheid. Herkenbaarheid is bijvoorbeeld ook je visual identity, zoals logo en huisstijl. Wees visueel aantrekkelijk en zorg dat het aansluit bij de interesses en voorkeuren van jouw doelgroep.

Manieren om meer zichtbaar te zijn:

 

 • Social media (LinkedIn, Facebook, Twitter) – dagelijkse posts!
 • Marketing partnerships of joint ventures. Welke partijen hebben een ander product voor dezelfde doelgroep als jij, waar je mee kan samenwerken?
 • Aanbevelingen van tevreden klanten. Zorg dat je een uitgedacht systeem hebt om je bestaande klanten te transformeren naar ambassadeurs.
 • Bannering of advertising.

2. WORD LEUK GEVONDEN

 • Naast zichtbaar zijn, wil je mensen aan je verbinden. Je wilt dat ze langer blijven hangen op jouw pagina of op je website, dan die paar seconden die nodig zijn voor een eerste indruk.
 • Geef iets GRATIS weg. Denk aan een e-book of e-report of een gratis (online)training. (En verzamel hun e-mail adressen voor het geven van NOG meer waarde in de volgende stap).
 • Heb een ijzersterke brand story. Hiermee trek je mensen aan en kunnen zij zich identificeren. Dit is waar mensen jou of het bedrijf écht leren kennen.
 • Durf jezelf te laten zien als ‘gezicht van’ authenticiteit is “key”. Als je iets doet slechts om leuk gevonden te worden, prikt de hedendaagse kritische consument daar heel snel doorheen.

3. WORD BETROUWBARE VRIENDEN

Door het enorme aanbod tegenwoordig is er meer nodig om mensen aan te zetten tot kopen dan alleen een goed product. Vertrouwen is hierbij ontzettend belangrijk. Positioneer jezelf daarom als expert, zonder je authenticiteit te verliezen. Mensen willen graag emotionele connecties bouwen en ergens bij horen.

Hoe doe je dat?

 

 • Schrijf blogs over jouw expertise die van waarde zijn voor jouw consument.
 • Video blogs (of vlogs) maken het nog persoonlijker en echter.
 • Betrek je ideale of potentiële klanten bij ontwikkelingen, door polls, surveys, etc.
 • Maak een maandelijks e-zine of een verstuur een database mailing boordevol waarde.
 • Treed op als spreker op evenementen of podia waar jouw doelgroep komt.
 • Heb een eigen branded system.

4. WORD GEKOCHT

Hoewel veel ondernemers verkopen of sales vervelend vinden, is het wel cruciaal voor het runnen en bouwen van een succesvol bedrijf. Er zijn ondernemers die de bovenste 3 stappen ontzettend goed doen, en als de hot lead klaar is om te kopen… is er geen goed product of geen goede deal.

Hieronder een aantal tips waardoor verkopen een stuk makkelijker wordt:

 

 • Verkoop je waarde in plaats van je tijd.
 • Maak up sells en down sells van je producten.
 • Zorg dat er altijd een next sell is om een tevreden klant mee verder te helpen.
 • Maak pakketten van jouw diensten of producten.
 • Kijk naar je prijzen en je onweerstaanbare aanbod.
 • Voeg een beleving toe, een WOW effect.

Dit zijn de 4 stappen die jouw zullen helpen bij het proces van Ontmoeting tot Verkoop. Waardoor je niet alleen je merk versterkt maar ook het aantal klanten en je omzet verhoogt.

 

Heb je vragen of wil je weten HOE dit dan te maken? Tijdens de eendaagse Action Generator ondernemerstraining worden deze stappen in detail behandeld. Neem eens een kijkje op www.actiongenerator.nl

Floortje Lopes

 

samenwerken teamwork

The winning team

Tot € 10.000 subsidie voor het creëren en/of behouden van uw winning team.

Personeel, er is al veel over geschreven. Over hoe ermee om te gaan, over het creëren van een winning team, over het tevreden en proactief houden van medewerkers, etc. Er zijn talloze theorieën en strategieën die losgelaten kunnen worden op uw personeelsbestand om ervoor te zorgen dat ze van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Maar wat is nou de juiste tactiek voor uw bedrijf?

Hiervoor schakelt u een expert in die uw bedrijf en medewerkers onder de loep neemt en een actieplan maakt voor hoe op de korte en lange termijn het personeel productief kan blijven werken.

De onderzoeksthema’s die door de expert belicht kunnen worden zijn:

 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Wanneer u gaat investeren in een onderzoek en actieplan voor het ‘duurzaam inzetbaar’ maken van uw personeel, dan komt 50% van de advieskosten van de externe adviseur in aanmerking voor subsidie. Het traject duur maximaal 12 maanden en u heeft minimaal twee medewerkers in dienst.

Lijkt dit u interessant? Tussen 14 en 25 november 2016 kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend. Nova Connect kan voor u de subsidieaanvraag opstellen en indienen. Daarnaast hebben wij ook enkele professionele personeelsadviseurs in ons netwerk die wij aan u kunnen voorstellen.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

Recht-Justitie-incasso-geld Blog Marianne Zeeman - advocaat

Blog 2 – Betalingstermijnen, hoe zit het nu precies?

Vorige maand schreef ik in mijn blog Betalingstermijnen, hoe zit het nu precies? over de vele algemene voorwaarden die ik onder ogen heb gekregen de afgelopen periode waarin nog steeds onjuiste betalingstermijnen zijn opgenomen. Onlangs trof ik echter nog twee keer een set algemene voorwaarden aan waarin een te hoog bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten werd gevorderd dan wettelijk is toegestaan.

Hoe zit het nu precies?

Buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die iemand die een vordering op een ander heeft (de schuldeiser) maakt om een geldvordering te innen die de ander (de schuldenaar) niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend.

Er is wettelijk vastgelegd een maximum aan de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten dat door de schuldeiser van de schuldenaar gevorderd kan en mag worden.

Als de schuldenaar een consument is, heeft een schuldeiser recht op een vergoeding van incassokosten indien hij de schuldenaar op een juiste manier heeft aangemaand en betaling vervolgens is uitgebleven.

De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd is. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Er geldt een minimumbedrag van € 40,= en een maximumbedrag van € 6.775,=.

De incassokosten voor een bedrijf zijn niet hoger dan wettelijk is vastgelegd, tenzij bedrijven met elkaar hogere incassokosten afspreken.

Schuldeisers zijn nadien vrij zelf te bepalen op welke wijze zij een vordering (laten) incasseren en welke handelingen zij (binnen de grenzen van het redelijke en de wet- en regelgeving) daarvoor verrichten. Met betrekking tot vorderingen op (rechts)personen die handelen ter uitoefening van een beroep of een bedrijf, is overigens niet wettelijk voorgeschreven dat een aanmaning moet worden verstuurd. Wil je echter uiteindelijk voor de rechter succesvol een vonnis verkrijgen waardoor je eenvoudiger het gevorderde kan incasseren (doordat met een executoriale titel executoriaal beslag op goederen van een schuldenaar kan worden gelegd) valt sterk aan te bevelen om de schuldenaar na een goede ingebrekestelling nog een aantal maal aan te manen en zodoende in de gelegenheid te stellen om tot betaling van het verschuldigde over te gaan.

Verbintenissen tot vergoeding van schade vallen dus buiten deze regeling. Dit is alleen anders indien partijen het over de omvang van de schadevergoeding eens zijn en die in een overeenkomst hebben vastgelegd. In dergelijke gevallen kan uit de vaststellingsovereenkomst worden afgeleid wat de schuldenaar verschuldigd is en is bovenstaande eveneens daarop van toepassing.

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande of als ondernemer wenst te checken of uw algemene voorwaarden overeenstemmen met de huidige wet- en regelgeving kunt u altijd contact met mij opnemen voor een eerste vrijblijvend gesprek.

Marianne Zeeman – Scherp Advocaten

In 3 maanden helpt GO!-NH ondernemers van een idee tot een bedrijf dat klaar is

Maakt jouw DNA een transitie door naar verduurzaming?

We hebben allemaal onze passies in werk en privé, waaronder sport. Een passie die gedreven wordt door ons innerlijke, ons ‘DNA’. Zelf signaleer ik een verandering in mijn DNA, een verandering richting duurzaam genieten. Heb je wel eens nagedacht over jouw verandering in DNA in relatie tot jouw passie voor sport of hobby? Ik deel mijn verandering met jullie.

Terug in de tijd

Even terug in de tijd… jaren 90, net afgestudeerd en volop het werkende leven in, was een van onze hobby’s het rijden met 4 wiel aangedreven auto’s. Zelf reed ik beroepsmatig dagelijks in een 4×4, in het weekend verruilden wij de verharde wegen voor trial parcoursen, bossen, bergen, duingebied. In binnen- en buitenland. Recreatief en af met toe een trial wedstrijdje. Keurig op de daarvoor bestemde paden, keurig betalend voor toegang. Met de openstelling van gebieden voor 4×4 auto’s tegen een vergoeding, kregen organisaties geld voor onderhoud van deze gebieden.

Duurzaam genieten

De ommekeer kwam gelijk met de komst van de nieuwe generatie. Wilde haren werden (tijdelijk?) getemd. Terreinrijden werd wandelen en fietsen. Immers, met een klein kind ga je niet met de 4×4 de verharde wegen af… niet uit veiligheid en wij hadden inmiddels een meer duurzame vorm van genieten van de natuur gevonden. Duurzaamheid zit in onze genen, is ook de drijfveer achter onze onderneming. Bewust van de kwetsbaarheid van moeder natuur hebben wij de 4×4 hobby nooit meer opgepakt.
Inmiddels genieten wij op de mountainbike van de natuur in bos, duin, strand, etc. In binnen en buitenland, mét onze next generation. Duurzaam genieten, met respect voor de natuur, genietend van de seizoenen, van collega mtb-ers.
Deze verandering in ons gedrag werd mij helder toen ik onlangs een uitnodiging van een relatie ontving. Een uitnodiging om met andere technische partijen te gaan genieten van het Noord-Hollandse duingebied en de techniek van het mountainbiken.

Mtb clinic

Na een heerlijke clinic genieten we van de koffie. Ik spreek mijn relatie aan en vraag naar de beweegredenen om een mtb clinic te organiseren voor relaties. Het antwoord is eenvoudig. Ook in zijn organisatie heeft een DNA verandering plaatsgevonden. Sponsorde deze partij in het verleden nog de autosport, tegenwoordig sponsort zij de fietssport. Een verandering ingegeven door verandering in hun productassortiment. Pompen werden duurzame pompen, uitjes veranderden mee naar deze duurzame inslag. Auto’s werden fietsen, de mtb clinic maakt deel uit van deze verandering.

Veranderend DNA in energie inzet?

Bovenstaande nalezend en overpeinzend vraag ik mij af of jouw organisatie al een DNA verandering heeft doorgemaakt, van product naar duurzaam product, van dienst naar duurzame dienst?

Waar staat jouw bedrijf in de ‘DNA’ transitie betreffende energieverbruiken en energie inkoop? Heb je het verbruik en mogelijkheden al inzichtelijk? Is het verbruik en inkoop al in transitie van ‘niet belangrijk onderdeel’ naar duurzame inzet? Van fossiel naar zon, wind en water energie. Van externe inkoop naar lokaal duurzaam opgewekt en lokaal verbruik?

Ik help graag het verbruik, de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart te brengen, denk graag met je mee, help je om jouw DNA te veranderen.

José Braakman

Zichtbaar netwerken

Een paar jaar geleden heb ik Jose leren kennen en sindsdien ben ik haar blijven volgen omdat ze behoorlijk zichtbaar is. Jose is een netwerker pur sang en zet zich in voor het zichtbaar maken van ondernemingen met als doel meer business te genereren. Zij adviseert en coacht start-ups en bestaande ondernemers op het gebied van marketing, communicatie en het creëren van meer zichtbaarheid van zichzelf of hun onderneming.

Wat doet ze zelf om zichtbaar te worden?

Naast haar online en offline netwerk kwaliteiten, investeert zij ook in haar uitstraling. Mensen doen eenmaal graag zaken met mensen die er verzorgd en gekleed uitzien.Onlangs bezocht ze een netwerkevenement  ‘Wijn aan de Rijn’ op het landgoed van Kasteel Cammingha, en koos zij voor een klassieke kokerrok met een opvallende rits aan de achterkant.  Lees hier ook de netwerktips van Jose.

Opvallen op de juiste manier

Tijdens een groot evenement val je niet op in grijs of zwart maar een knalrode jurk met opvallende accessoires is ook niet altijd gepast. Mijn persoonlijke advies is om te kiezen voor een perfecte basis en dat aankleden met opvallende details. De pasvorm en de stof van je kledingstuk bepalen voor een groot deel je uitstraling. Als de kleur van je basis kleding ingetogen is, kies dan voor een opvallende sjaal, schoenen of tas. Mocht je al een opvallende basis hebben, kies dan voor rustige accessoires en geen felle make-up.

Perfecte basis

Ik vroeg Jose naar haar kledingstijl: “Ik ben van mening dat je naar je gemoedstoestand je kleding moet uitkiezen. Daarin volg ik mijn gevoel, verstandelijk kiezen voor bepaalde kleding werkt bij mij niet, dan straal ik niet. In een perfecte basis kokerrok van Tubino voel ik mij stukken zekerder en zie ook dat bijna alles gecombineerd kan worden op deze rok. Nu nog de juiste high heels of sneakers zoeken en ik kan het elke zakenvrouw aanbevelen!”

 

Tubino kokerrok Donker blauw 3 stijlen

 

Ben jij op zoek naar een perfecte basis die je verder kunt combineren, kom dan vrijblijvend langs in de showroom van Tubino of stuur een mail naar info@tubino.nl.

Stijlvolle groet

Selma Duinkerken, ontwerper TUBINO

Showroom Tubino borrel

Ruimte waar vrouwen zich letterlijk en figuurlijk bloot geven

Niets is zo leuk voor een ondernemer als groeien of uitbreiden. Vier jaar geleden begon ik online met Tubino en had toen nog geen eigen ruimte.

Webshop of winkel?

Online verkoop van kleding neemt steeds meer toe maar voor Tubino werkte dat niet. Een winkel openen was nog geen optie. Steeds meer klanten hadden behoefte aan het zien en voelen van de stoffen. Toen begon ik met stofstalen op te sturen en dat gaf al meer feeling met het product. Daarnaast stond ik veel op beurzen en evenementen waardoor ik een behoorlijke klantenkring had opgebouwd.

Sinds twee jaar heb ik een kleine showroom waar ik klanten ontvang en regelmatig workshops en borrels geef. Nu is de tijd rijp om deze showroom uit te breiden en per 1 oktober wordt de huidige ruimte twee keer zo groot. Ik ben mijn klanten en relaties dankbaar voor alle support geloof in persoonlijke ontmoetingen.

 

Ooit zei iemand tegen mij : wees geen kleine vis in een oceaan maar een grote vis in een vissenkom!

 

Tubino_Showroom_uitbreiding

Ontmoetingsplek

Tegenwoordig zou ik zou nooit meer zonder een showroom kunnen want mijn klanten willen graag alles voelen, zien en passen. Bij maatwerk gaat het ook niet anders. Deze ruimte is meer dan een alleen maar kleding passen, het is de ruimte waar persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden, niet alleen met mij maar ook met vrouwen onder elkaar. Het is de ruimte waar vrouwen zich letterlijk en figuurlijk bloot geven.

Er zijn regelmatig samenwerkingen ontstaan na spontane ontmoetingen in de showroom. Ook de zakenvrouwenborrel is hieruit ontstaan, er was behoefte onder de bezoekers om elkaar op een informele maar zakelijke manier te treffen. Ik heb prachtige dingen meegemaakt in deze ruimte en kijk ernaar uit om nog meer mooie jaren te beleven in de nieuwe, grotere ruimte.

Deze zakenvrouwen (zie foto) zoals Jose van Daal, eigenaresse van Zichtbaar Ondernemen en Aurelia Ebbe, ontwerpster van La Aurelia en Flevolandse Zakenvrouw van het jaar, ontmoeten elkaar en versterken elkaar, ik ben trots op al deze ondenemende vrouwen en kijk alweer uit om ze op 1 oktober in de vernieuwde showroom te ontvangen. Ben je nog geen klant of hebben we nog geen connectie met elkaar dan nodig ik je graag uit voor een persoonlijke kennismaking.

 

Stijvolle groet

Selma Duinkerken

Betalingstermijn geld betalen factuur

Blog 1- Betalingstermijnen, hoe zit het nu precies?

Nog steeds krijg ik algemene voorwaarden onder ogen waarin onjuiste betalingstermijnen zijn opgenomen.

Hoe zit het nu precies?

Vanaf 1 januari 2013 is wettelijk vastgelegd hoe lang de termijn mag zijn waarbinnen uiterlijk een factuur dient te worden betaald. Er is wettelijk geen wettelijke minimumbetalingstermijn vastgelegd. Voor overeenkomsten gesloten met consumenten geldt dat er niet afgeweken mag worden van maximale betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Afwijking van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Voor bedrijven onderling (B2B) geldt dat als er onderling contractueel niets is geregeld, de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden verricht. In de overeenkomst (en dus de algemene voorwaarden) mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. De betalingstermijn mag niet onredelijk zijn.
Overheden zijn verplicht om ontvangen facturen binnen 30 dagen te betalen. Heeft een overheid betalingsachterstand, dan mag een schuldeiser rente in rekening brengen.

Van bovenstaande kan niet contractueel afgeweken worden. Indien u aldus geconfronteerd wordt met afwijkende termijnen kunt u gerust naar bovenstaande verwijzen. Indien u als ondernemer wenst te checken of uw algemene voorwaarden overeenstemmen met de huidige wet- en regelgeving kunt u altijd contact met mij opnemen voor een eerste vrijblijvend gesprek. http://www.scherpadvocaten.nl/

Marianne Zeeman

 

Tulpen Agri sector Noord-Holland

TOPtuinbouwers

In Noord-Holland kennen wij een sterke tuinbouwsector en mooie bollenstreken. Niet alleen in Noord-Holland maar in heel Nederland wordt de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen als zogenaamd Topsector beschouwd. Dit betekent dat er geïnvesteerd wordt in de branche, ondernemers en tuinders om onszelf nog meer en beter te ontwikkelen, om energiebesparingen te realiseren en om van elkaar te leren.

Middels dit programma kunt u maximaal € 200.000 subsidie ontvangen voor het gehele innovatietraject en max. € 100.000 per aanvrager (dit is 35% van het totale ontwikkelingsbudget). Gaat u dit jaar van start met een innovatieve samenwerking? Laat uw projectidee dan toetsen door Nova Connect om uw subsidiekansen te berekenen, door te klikken op deze link.

Ook energiebesparing wordt gestimuleerd onder de tuinders. Naast de bekende fiscale programma’s Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA), staat momenteel ook de regeling Investeringen in energie Glastuinbouw 2016 open. Wanneer u investeert in bijvoorbeeld een tweede energiescherm, verticale ventilatoren, diffuus glas met antireflectiecoating of een biomassaketel, krijgt u tot wel € 5000 subsidie. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus wees er snel bij!

Naast het stimuleren en aanjagen van de Tuinbouwsector via fiscale en subsidieprogramma’s, worden ook de #TOPtuinbouwers in het zonnetje gezet via een ondernemersprijs. De Tuinbouw Ondernemersprijs wordt gewonnen door de ondernemer die het meest bijdraagt aan de sector qua innovatie, duurzaamheid en imago. Naast eeuwige roem, krijgt u ook een mooi kunstwerk wanneer u de TOPtuinbouwer van 2016 wordt. Meer informatie over de criteria en aanmelden voor deze prijs kan via deze website.

lunch-eten-werk-gezond-kantoor

8 tips: Gezond eten op je werk!

Dat goed eten belangrijk is voor een mens, dat hoeven wij natuurlijk niet te vertellen. Maar wat is het moeilijk, zeker op het werk kan het een zware klus zijn. Een collega’s die zijn verjaardag viert en met taart of gebakjes rondgaat. Een snelle hap in de kantine, want er ligt nog zo’n grote stapel aan werk voor je klaar. Die snoepjes bij de receptioniste, die zijn ook zo aantrekkelijk. Nee zeggen, dat is de kunst. Maar het is van groot belang dat een mens goede voeding binnenkrijgt, het lichaam moet toch kunnen presteren en optimaal functioneren. Wij hebben acht tips op een rijtje gezet, zodat verantwoord eten ook op het werk wat gemakkelijker kan worden gemaakt.

Tip 1: Ontbijt als een koning

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, maar het is zo simpel om het gewoon links te laten liggen. Dat kwartiertje toch maar in bed te blijven liggen en dan maar met een lege maag richting het werk te gaan.

Tip 2: Half casinobrood mee naar het werk

Het is slim om zelf eten mee te nemen naar het werk, dat heeft gewoonweg veel voordelen. In de lunchpauze heb jij in eens veel meer tijd over en daarnaast scheelt het vele euro’s. Een lekker casinobroodje met avocado, sla en tomaat. Het is gezond, makkelijk te maken en ook nog eens ontzettend lekker. U hoeft voor zo’n heerlijk broodje natuurlijk geen casino te bezoeken!

Tip 3: Vaste eetmomenten

Breng jezelf een bepaalde discipline aan, zeker als het gaat om eten. Een vast moment op de werkdag inplannen en je zult niet meer vergeten om te gaan eten. Het lichaam zal vanzelf wennen aan een bepaald patroon, alleen maar voordelen.

Tip 4: Vaste eetplek

Opnieuw gaat het om een patroon en discipline. Een vaste eetplek kan ervoor zorgen dat de mogelijkheid om op deze plek echt tot rust te komen, dat rustmomentje echt te pakken. Vervolgens kan jij weer met fris en fruitig aan het werk gaan.

Tip 5: Ontwijk suikers en koolhydraten

Een tussendoortje zit meestal boordevol met suikers en koolhydraten, die moet je nu juist net niet hebben. Kies voor een gezonde snack, misschien een stuk fruit?

Tip 6: Geen haast, rustig aan

Eten is toch lekker, precies dat dachten wij ook. Probeer er dan ook echt van te genieten, haast jezelf niet en geniet rustig van het eten. Daarnaast heeft het menselijk lichaam ook tijd nodig, het voedsel moet namelijk wel goed verteerd worden.

Tip 7: Gezond eten

Onderzoek goed wat nu echt gezond eten is en wat niet. Sommige snack/tussendoortjes gaan door als gezond, maar zitten in werkelijkheid vol met suikers of slechte koolhydraten. Zodra jij meer weet, dan kan jij je eetstijl pas echt aanpassen.

Tip 8: Water is beter dan koffie

Elk mens verbruikt elke dag zo rond de twee en een half liter water, dat is behoorlijk wat. Dat is bij de ene persoon wat meer dan bij de ander, ligt aan de fysieke inspanningen die op een dag worden gemaakt. Het voedsel dat wij dagelijks binnenkrijgen bezitten ook vocht, goed voor om en nabij een liter per dag. Dat betekend dat de andere anderhalve liter uit drinken moet komen. Het is aantrekkelijk om meerdere kopjes koffie naar binnen te werken, maar probeer zoveel als mogelijk water te drinken.

Tubino Olympia Uitzendbureau (Custom)

Alles wat je doet, zegt en draagt is PR

Als ontwerpster krijg ik regelmatig bedrijven vragen over bedrijfskleding. Mijn kijk op de gangbare bedrijfskleding is niet om vrolijk van te worden. Bedrijven willen zich best onderscheiden maar kiezen voor saaie, niet onderscheidende bedrijfskleding. Vaak in het buitenland gemaakt en in Nederland nog een keer vermaakt om het passend te maken voor de dragers.

Alles wat je naar buiten toe zegt, doet en draagt is in mijn ogen PR

Daarom is het belangrijk dat de kleding die je zelf of je personeel draagt, past bij het bedrijfsimago.

Net zoals dat je voor je huisstijl naar een professional gaat, kun je voor bedrijfskleding ook naar een professional gaan. Er zijn veel imagoconsulenten met ervaring, zoek ze op en kijk wat bij jouw bedrijf past.

Wanneer bedrijven kiezen voor maatwerk, ambacht en goede service, stralen ze dat uit in al hun uitingen.

Onlangs heb ik de jurken en rokken voor Olympia Uitzendbureau mogen ontwerpen. Mellanie Delleart is eigenaresse en genomineerd als ondernemer van het jaar. Als je dan de prijs in de wacht sleept, wil je zeker weten dat je outfit 100% uitstraalt wie jij bent. Daarom heeft Mellanie gekozen voor de bedrijfskleuren, donkerblauw en de rest is nog even geheim.

Wil je als bedrijf informeren naar de mogelijkheden van maatwerk en onderscheidende outfits, neem vrijblijvend contact met mij op.

 

Stijlvolle groet,

Selma Duinkerken- Ontwerper Tubino.