Rondetafelgesprek georganiseerd door O3 Werkt met interessante partijen. Aangenaam en effectief netwerken – verbinden van ondernemers – kennisdeling – probleemoplossend

Rondetafelbijeenkomst techniek en opleiding

Rondetafelgesprek techniek & opleiding terugblik

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben de bouw- en infrasector de komende vijf jaar zo’n achtduizend man nieuw personeel per jaar nodig om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen. In het onderwijs daalt het aantal leerlingen op bouw- en infraopleidingen echter al jaren steevast, met name op het mbo.

Zie hier kort samengevat de grootste uitdaging waarmee de technische branches in de komende jaren zullen worden geconfronteerd. De grootste struikelblokken: korte termijnvisies en gebrek aan onderling vertrouwen tussen de betrokken partijen. Op 10 mei jl. organiseerde Onsnoordholland een eerste Rondetafelgesprek over de mismatch in de techniek. Met aan tafel gespreksgenoten die technische opleidingen tot  hun dagelijkse praktijk mogen rekenen. En al snel werd duidelijk dat het analyseren van die mismatch veel gelijkenis met het ontwarren van een gordiaanse knoop vertoont.

“Maar één ding staat als een paal boven water”, meent Martin de Haan, opleidingsmanager bij ROC Amsterdam. “Er kiezen in verhouding nog steeds teveel jongeren voor administratieve functies. Terwijl we juist aan vaklieden, technici in de komende jaren een grote behoefte hebben. Dat heeft alles te maken met de beeldvorming die rond de technische beroepen is ontstaan.”

Lees meer

Techniek mismatch

Mismatch in de techniek – Campagnes

Op diverse fronten hebben betrokken partijen de handen ineen geslagen om de kloof tussen technische beroepsopleiding en praktijk verder te dichten. ­Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit, maar zeker ook om de kwantiteit, zoals berekeningen van diverse branche-organisaties laten zien. Een van de kardinale vragen is dan ook: hoe interesseren we jonge mensen voor de techniek?

Het is begrijpelijk dat in deze kwestie met een verwachtingsvol oog naar de brancheorganisaties wordt gekeken. Dat zijn immers de overkoepelende organen die branchebrede initiatieven zouden kunnen ontplooien die in ieder geval een stap in de goede richting zouden geven.

‘Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hebben de bouw- en infrasector de komende vijf jaar zo’n achtduizend man nieuw personeel per jaar nodig om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen. In het onderwijs daalt het aantal leerlingen op bouw- en infraopleidingen echter al jaren steevast, met name op het mbo. Om deze reden zijn instroom en opleiding stevige aandachtspunten voor Bouwend Nederland.’ (Bron: Bouwend Nederland)

Het meerjarenprogramma Instroom, waarvoor het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland op 30 november groen licht gaf, is een driejarig programma dat zich richt op een landelijke campagne met een duidelijk beeldmerk. De campagne laat zien hoe leuk en creatief het is om in de bouw- en infrasector te werken. De campagne wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en bestaande regionale initiatieven.

Lees meer

Rondetafelgesprek uitdagingen in de golfbranche

In de maand maart 2017 organiseerde Onsnoordholland een speciale Ronde tafelbijeenkomst over de uitdagingen in de golfbranche. De algemene teneur is dat die branche zo langzamerhand wel over z’n hoogtepunt heen is en dat de ledenaantallen van de diverse aangesloten golfverenigingen drastisch afnemen.

Niets is echter minder waar, legde Jeroen Stevens van de NGF uit. “We hebben jaarlijks nog steeds rond de dertig tot vijfendertigduizend inschrijvingen en het aantal aangesloten leden is de laatste jaren redelijk stabiel. Wel erkent hij dat er op het gebied van ledenwerving aanmerkelijke verschillen zijn tussen de diverse verenigingen. “Sommige zijn heel actief en vaak ook succesvol. Andere zijn afwachtend en niet pro-actief. Je gelooft het bijna niet, maar er worden links en rechts nog steeds wachtlijsten gehanteerd. Dat is het perfecte middel om geïnteresseerden weg te jagen.”

Aan de belangstelling ligt het dus niet. Wel schort het hier en daar aan de focus op doelgroepen en gerichte communicatie. “Uitonderzoek blijkt dat mensen van 55+ de meest interessante targetgroup vormen, maar de verenigingen zijn uiteraard vrij om hun eigen strategie te kiezen. En in de praktijk doen ze dat ook.”

Eén van de grootste uitdagingen die deze sport in komende jaren het hoofd moet bieden, is de transitie naar duurzaamheid. Guido Hamelink van NL Adviseurs is daar nauw bij betrokken. “Gezien de afspraken in de zogenoemde ‘Green Deal’ zullen er in de toekomst toch veranderingen gaan optreden. Het terugdringen van bestrijdingsmiddelen zal ertoe leiden dat fairways er anders gaan uitzien. Golfers zullen er aan moeten wennen dat er hier en daar een paardenbloem verschijnt.”

Volgens Leo Sparla van AHA De Man is dat een kwestie van tijd. “Het beheer en het onderhoud van golfcourses krijgt een accentverschuiving. Wij merken in de praktijk echter dat veel verenigingen en ook de aangesloten leden traditioneel zijn. Het vergt dus even tijd voordat men de noodzaak van een duurzamer onderhoud inziet.” Wouter Klootwijk van NVG was van mening dat een goede, gerichte communicatie in deze van essentieel belang. “Natuurlijk is men verknocht aan de huidige situatie, maar niemand ontkomt aan een meer duurzaam beleid. En dus ook de golfer niet.”

Om praktische invulling te geven aan dat streven naar duurzaamheid is het van eminent belang dat de kennis op dit vlak door de gehele keten wordt gedeeld. “Daar valt nog een wereld te winnen”, meende Ernst Knaapen van Kraakman Perfors. “We hebben natuurlijk veel kennis over de technische mogelijkheden van onze machines en willen die graag delen met de partijen die het onderhoud over de courses voeren. Dat is uiteindelijk een win/win-situatie.”

Video van participanten ronde tafel bijeekomst:

Rondetafelgesprek over duurzame energiewinning

Rondetafelgesprek georganiseerd door Onsnoordholland in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) van 6 januari 2017 met als thema duurzame energiewinning waarbij voornamelijk werd gesproken over wind en zon energie. Welke kansen en welke struikelblokken zijn er

Aanwezige partijen: ECNWindunie, Wilms Installatietechniek, Zonnepark Bergen Energie, Novaconnect, Kennemerwind.

Tijdens het gesprek bleek dat alle betrokken partijen goed op 1 lijn bleken te liggen, helaas werd ook duidelijk tijdens het gesprek dat Provincie Noord-Holland er een wat ander beleid op na houdt. Omdat Provincie Noord-Holland niet vertegenwoordigt waren bleven een aantal vraagstukken onbeantwoord, maar ECN heeft beloofd deze vraagstukken door te schuiven naar de provincie en er op terug te komen bij de betrokkenen.

Ton Veltkamp die namens ECN als gespreksleider aan tafel zat, bleek deze functie uitstekend onder de knie te hebben. Alle partijen kwamen goed aan bod en konden daardoor hun werkzaamheden op het gebied van energie en hun aanwezigheid aan iedereen goed uitleggen. Na het gesprek bleven alle partijen nog na om visitekaartjes uit te wisselen of nog na te praten over oplossingen voor wat knelpunten. Alle interviews werden op film gezet en bewerkt door Sander van Branding New. Al met al was het een positief gesprek en zijn ook na dit gesprek weer mensen verbonden en tevreden naar huis toe gegaan. Hier doen wij het voor…

Videos

Voor meer video’s van Onsnh Rondetafelgesprekken aboneer je op Onsnh Youtube kanaal!

 

 

[video] Rondetafelgesprek thema Duurzaam utiliteitsbouw

Rond de tafel gesprek 4 december 2015 thema duurzaam utiliteitsbouw en meter op nul. Op initiatief van Onsnh met Jan Overtoom van Bouwend Nederland als gespreksleider. Locatie Architectuurbank Haarlem.

Aanwezig waren de volgende bedrijven:

  • Bouwend Nederland
  • Prisma Advies Groep
  • Architectuurbank
  • 020Groen
  • Gemeente Heerhugowaard
  • LS Bouw

Video

 

[video] Rond de Tafel gesprek Thema Duurzaam

[video] Rondetafelgesprek Thema Duurzaam

Vrijdag 6 februari 2015 ‘Rondetafelgesprek’ op initiatief Onsnoordholland

Het Rondetafelgesprek van 6 februari was dit keer in samenwerking met Bouwend Nederland  –  Locatie & catering was verzorgd door LEDMedemblik – Thema Duurzaam – Gespreksleider deze bijeenkomst is de heer Jan Overtoom van Bouwend Nederland.

Bekijk hier de video

 

Bijeenkomst Onsnh

Succesvol Rondetafelgesprek Onsnh

Op 23 oktober jl. vond het rondetafel gesprek van Onsnh plaats. Deze kwam tot stand door een mooie samenwerking van Onsnh, Transport en Logistiek Nederland en Campex. Het strijdtoneel was het – onlangs spectaculair – verbouwde Markthuys WFO in Zwaagdijk.

Een divers gezelschap kwam bijeen om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over een veelheid aan onderwerpen die van invloed zijn op de Transport en Logistiek branche. Het verbinden van mensen staat voorop, maar al snel bleek dat de aanwezige partijen zich goed hadden voorbereid. De besproken punten werden vanuit diverse hoeken goed belicht, dit werd juist mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van transport- en aanverwante bedrijven, juridische, accountancy en opleidings branche.

Transport en Logistiek Nederland werd vertegenwoordigd door Sjors Jepkema. Bas Bourgonje, Feroza Brandsen samen met Lydia Gitzels zaten namens Campex aan tafel. Marco Winder vertegenwoordigt STS Stam Transport Schermerhorn, Duncan Renses De Band Uitzendbureau, Martijn van Vugt VRS van Vugt, Mark Koomen Koomen Transport, Jan Bakker Truckland, Marcel Vlaar Breedijk Autotransport, Gert Jan Karhof Karhof Groep Purmerend en Marianne Zeeman vertegenwoordigt Scherp Advocaten.

De sfeer was ontspannen en plezierig eigenlijk zoals het bij een goed gesprek hoort. Sommigen kenden elkaar al, maar er werden ook diverse nieuwe contacten gelegd, na het gesprek maar ook inmiddels via Social Media. Het Rondetafelgesprek was levendig en gevarieerd en er kwamen tal van inzichten op tafel. Alleen al over de economische situatie (gaat het nu wel of niet ‘beter’) waren de meningen uiterst verdeeld.

 

Ons Noord-Holland (Onsnh.nl) … een portaal dat streeft naar het verbinden van mensen en samenwerkingen tot stand laat komen

 

Verder werd er geanimeerd gesproken over de cao is deze inmiddels gereed of worden er nog veranderingen aangebracht, de infrastructuur van de N23, de afsluiting van de Velsertunnel en of dit consequenties zal hebben voor onze regio, de befaamde en beruchte Code 95 (zijn alle transportbedrijven er ‘klaar’ voor?), de gevolgen voor de ondernemening door de  werkkostenregeling welke veranderd per 1 januari 2015 en de nieuwe wet zekerheid en haar gevolgen voor de aanname van personeel.

Kortom een enorme variëteit aan onderwerpen! Na afloop van het Rondetafelgesprek, onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgd door Bartels Catering uit Alkmaar, werd er nog even nagepraat en kon men nog wat netwerken.

 

Hanneke Tinor-Centi