vvs 46

VVS’46 scoort duurzaam!

Sportcomplex VVS’46 over op lokale duurzame energieproductie gerealiseerd door lokale partijen

 

VVS’46 energie neutraal!

 

Korte inleiding

Voetbalvereniging VVS’46 beschikt over een mooi compleet complex in Spanbroek. Een complex, bestaande uit 4 voetbalvelden (waarvan 1 kunstgrasveld), kleedkamers, kantine en een sporthal, de Oranjehal.

De aanleiding

Het complex van VVS heeft naast een kantine en kleedkamers, ook een (volwaardige) sporthal, goedgekeurd voor zaalvoetbalwedstrijden. Enkele jaren geleden is er brand geweest, waarbij de kantine volledig verschroeid is. Gelukkig geen uitslaande brand! Hierdoor is de Oranjehal, voorzien van een volledig asbest dak, gespaard gebleven. Deze brand heeft VVS overigens wel aan het denken gezet.

De doelstelling

De doelstelling is een toekomstbestendige verenigingscomplex:
• Los van fossiele brandstoffen;
• Veilige sportomgeving
• Vaste energielasten door een ESCo van ZON Energie
• Nul op de meter, of, met de woorden van VVS’46: de nul houden!

Het stappenplan

Het traject naar energie neutraal omvat 5 stappen:

 1. Verwijderen van het asbestdak van de Oranjehal door gecertificeerd asbestverwijderaar van der Bel;
 2. Aanbrengen nieuwe dakbedekking door G. van Diepen;
 3. Plaatsten van zonnepanelen op het dak door Soliviri;
 4. Verwijderen van de gas gestookte verwarming en beëindigen van de gasaansluiting;
 5. Aanbrengen van gesloten bodembronnen en aansluiten van deze bodembronnen op de warmtepomp door Rijkhoff installatietechniek.

De samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door de lokale partijen Rijkhoff installatietechniek, van Diepen dak en gevel, Soliviri en ZON Energie. Partijen die VVS’46 een warm en duurzaam hart toedragen.

Het resultaat

Het resultaat is een voetbalvereniging op een toekomstwaardig complex waar de benodigde energie wordt opgewekt door ruim 450 zonnepanelen op het dak van de Oranjehal. Zonnepanelen die voorzien in alle benodigde elektrische energie, voor alle verlichting, zowel binnen als buiten op de velden, de kantine, alle elektrische apparatuur en voor de elektrische verwarming van de Oranjehal en, in de toekomst, voor het laden van elektrische auto’s!
De bodembronnen leveren via de warmtepomp in de technische ruimte de benodigde warmte voor verwarming van kantine en kleedkamers. In de zomerperiode verkoelen we deze ruimten en slaan we de overtollige zomerwarmte op in de bodem voor gebruik in de winterperiode.

De toekomst

Een energieneutraal complex, dat sportieve energie geeft aan de leden, de bezoekende clubs en de bezoekers! VVS’46 is klaar voor de toekomst!

Sportcomplex VVS’46 over op lokale duurzame energieproductie gerealiseerd door lokale partijen.

Logo's

 

shell

Koning Willem-Alexander bij Shell Technology Centre Amsterdam

Koning Willem-Alexander was vandaag bij Shell Technology Centre Amsterdam‬ om hun 100-jarig bestaan te vieren. Hier werken 900 mensen uit verschillende vakgebieden samen aan de verbetering van producten en productieprocessen op het gebied van olie, gas en chemie en doen onderzoek naar betaalbare alternatieve energieoplossingen. De Koning krijgt de essaybundel ‘The colours of energy’ uitgereikt, waarin experts hun visie op de energietransitie geven.

Tijdens een rondleiding over de tentoonstelling ‘Treasures of technology’ krijgt hij een selectie van de meest innovatieve processen, methoden en producten van ‎Shell‬ uit de afgelopen 100 jaar te zien. Eén hiervan is de gas-to-liquid technologie, die wordt gebruikt in het Shell Pearl GTL project in Doha. De Koning opende het nieuwe Shell Technology Centre Amsterdam in Amsterdam in september 2009 en bezocht dit project in 2011 tijdens het staatsbezoek aan Qatar. Met de GTL-technologie kan aardgas worden omgezet in minder milieubelastende transportbrandstoffen en kunnen ook grondstoffen voor zeep, kunststoffen en smeeroliën worden gemaakt.
Bron: © ANP © facebooketkoninklijkhuis

VERHAGEN -INTENTIEVERKLARING - INFRA EN BN

Eén bestektekst voor duurzame social return

De complete bouw- en infrasector maakt zich sterk voor duurzame social return. Vier organisaties stelden één bestektekst voor SROI op, die gemeenten direct kunnen gebruiken bij het uitschrijven van een opdracht. Op een bijeenkomst eerder deze week in Houten tekende Bouwend Nederland ervoor, samen met Vesin, Aannemersfederatie Nederland en MKB Infra en zij boden de tekst aan aan kennisorganisatie CROW, die deze tekst opneemt in zijn veel gebruikte standaardbestekken.

Namens Bouwend Nederland was voorzitter Maxime Verhagen aanwezig bij de ondertekening. Volgens hem is het belangrijk dat de hele bouw- en infrasector op het punt van SROI met één mond spreekt. “Wij hebben ons in Houten met zijn allen achter die standaard tekst geschaard. We zeggen daarmee dat we SROI belangrijk en zinvol vinden, áls het op duurzame wijze is ingericht. Ik geloof dat iedereen wint als daardoor meer leerlingen en gediplomeerde jonge werklozen aan de slag gaan in de bouw: jongeren, gemeenten én de bouw.”

Veelvoud aan bepalingen

Vesin (Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland) en bouwrechtadvocaat Wim Heijltjes namen het initiatief voor de bestektekst. Bouwend Nederland en MKB Infra haakten direct enthousiast aan. De partijen willen zo lijn brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten. En ze verwachten gemeenten te helpen die wel iets willen doen, maar niet precies weten wat en hoe. Ook hopen ze een einde te maken aan de onvrede bij kandidaten en bedrijven over de weinig zinvolle wijze waarop SROI nu in de praktijk wordt gebruikt.

Bouwend Nederland wees er al herhaaldelijk op dat het niet werkt om bedrijven te verplichten bij projecten een bepaald percentage mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ in te zetten. In deze crisistijden is er weinig werk en zitten ongeveer 70.000 bouwvakkers werkloos thuis. De bedrijven komen klem te zitten tussen hun wens om hun vakkrachten aan het werk te houden en hun plicht om langdurig werklozen in te zetten. Probleem daarbij is ook dat de SROI-kandidaten doorgaans te weinig werkervaring en kennis hebben om van toegevoegde waarde te zijn.

Keuzevrijheid

Deze situatie leidt tot enorme frustratie. Bij de SROI-kandidaten zelf, omdat zij meestal kort worden ingezet, weinig leren en in de kaartenbak van de gemeente blijven. Maar ook voor bedrijven leidt de inspanningsverplichting vaak niet tot zinvolle resultaten. Terwijl ze juist grote behoefte hebben aan instroom van nieuwe werkkrachten en gebaat zijn bij een goede relatie met lokale overheden.

De standaard bestektekst wil die problemen verhelpen door gemeenten een tekst aan te reiken die ze met een gerust hart kunnen gebruiken. Verhagen benadrukt dat dat niet overal nodig is: “We zien gelukkig dat bij een aantal gemeentes al een goede praktijk is ontstaan. Laat die initiatieven vooral doorgaan op de ingeslagen weg!”

Voor bedrijven schept de bestek tekst duidelijkheid: ze zullen niet bij elke aanbesteding een nieuwe tekst voorgeschoteld krijgen. Belangrijk is volgens Maxime Verhagen ook de keuzevrijheid die inschrijvers gelaten wordt. “Grote bedrijven, die veel te maken hebben met aanbestedingen en dus met SROI, kleine bedrijven die erg weinig aanbestedingen doen, en alles wat daartussen zit – iedereen kan op zijn eigen wijze een SROI-eis invullen.” Ook de PSO-ladder zit als optie in de tekst.

Nadruk op opleidingen

Cruciaal is volgens Verhagen dat in de tekst veel nadruk ligt op opleiden. De bestaande leerlingen en aspirant-leerlingen (ook met een uitkering) kunnen meetellen voor de invulling van SROI. Door SROI in combinatie met een opleiding in te zetten, ontstaat volgens Verhagen een win-win-situatie. “Zo kan onze sector een groep zij-instromers aanboren, waar de komende jaren grote behoefte aan is. Door hun opleiding hebben die kandidaten wel toegevoegde waarde voor bedrijven. Zij krijgen via zo’n traject uitzicht op vast, betaald werk. Op deze manier zet je SROI duurzaam in. Een bijkomend voordeel is dat SROI-bepaling het dan aantrekkelijk maakt voor aannemers om opleidingsplekken te behouden. En bestaat nu grote behoefte aan.”

Algemeen directeur Iman Koster van CROW nam de bestektekst in Houten in ontvangst en verklaarde dat zijn organisatie die beschikbaar zal stellen aan alle partijen in de bouwkolom. En dat CROW die tekst als uitgangspunt neemt voor de SROI-bepaling in de door hem beheerde standaardcontracten, zoals de RAW voor traditionele contracten. Dat is van groot belang, omdat vooral veel decentrale overheden geregeld gebruik maken van de standaardcontractvormen van CROW.

Bron: Bouwend Nederland

Energie Besparing Huis

Investeer slim met de Energiebespaarlening

Met de energiebespaarlening kunnen particuliere woningbezitters tegen een kleine rente energiebesparende maatregelen in of aan hun eigen woning financieren.

Dakisolatie, een nieuwe HR-ketel, zonnepanelen of vloerisolatie. Het zijn energiebesparende maatregelen die zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening én een beter milieu. Mooie maatregelen, waarvan de plannen soms stranden op de kosten. Om de financiering van energiebesparende maatregelen makkelijker te maken bestaat sinds begin dit jaar de Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) namens de geldgever, het Nationaal Energiebespaarfonds. Reinoud Veldman van SVn: “Het Nationaal Energiebespaarfonds komt voort uit het Woon- en Energieakkoord en is op 21 januari gestart. De Energiebespaarlening is interessant voor woningeigenaren die aan de slag willen met energiebesparende maatregelen.” Dat mes snijdt aan twee kanten: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel

Wat is de Energiebespaarlening?

 • De lening is beschikbaar voor eigenaren die de woning zelf bewonen. Het gaat alleen om bestaande woningen.
 • De lening is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen die door een installateur of aannemer in of aan de woning worden uitgevoerd.
 • Een woningeigenaar kan minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente die vaststaat over de hele looptijd.
 • Het gaat om een jaarannuïteitenlening: de huiseigenaar betaalt per maand voor rente en aflossing en lost zo de hele lening af. Leningen tot € 5.000,- worden in zeven jaar afgelost, hogere leningen in tien jaar. Onbeperkt boetevrij aflossen kan altijd.
 • De afsluitkosten bedragen 2% over de hoofdsom van de lening. De lening wordt onderhands verstrekt zonder tussenkomst van een notaris.

Meer info ikinvesteerslim.nl

Bron: Bouwend Nederland

eco huis

Bewoners en bouwers kunnen samen voor doorbraak zorgen

Burgers en consumenten hebben verschillende opvattingen over duurzaamheid. Producenten van ecologisch verantwoorde producten hebben dit al langer onderkend. Bouwers van woningen hebben ook met deze dubbelhartigheid van doen. Bij de gebiedsontwikkeling van bouwpercelen zijn burgers gevoelig voor groene aspecten, bij de inrichting van de eigen woning laten bewoners zich vooral leiden door budgettaire overwegingen. Dit dilemma staat een doorbraak van duurzame en energiebewuste woningbouw in de weg. Een vraaggestuurde dialoog tussen bewoners en experts kan op dit gebied voor de nodige beweging zorgen.

Lees meer

csiro

Zonnecentrale CSIRO doorbreekt drukbarrière

Australische onderzoekers hebben voor het eerst superkritische stoom gemaakt door middel van zonne-energie. Voorheen kon dat alleen met fossiele brandstoffen.

De Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) kwam tot deze doorbraak met behulp van een zonnetoren die door middel van 600 spiegels geconcentreerd zonlicht opvangt. Dit soort centrales is niet nieuw, maar bij voorgaande systemen was de druk te laag om superkritische stoom te produceren.

Superkritische stoom is erg heet (570 graden Celsius) en staat onder hoge druk (235 bar). Deze stoom wordt vaak gebruikt in moderne fossiele energiecentrales, die een hoger rendement halen omdat de stoom geen bubbels vormt onder de hoge druk. Er treedt geen warmteverlies op door verdamping, maar het water verandert in de generator direct in stoom. Dit is de eerste keer dat een zonne-energiecentrale dit soort stoom opwekt.

Geluidsbarrière

Het geheim van het succes zit in de automatisering. De Australiërs maken gebruik van een volledig automatisch controlesysteem, dat de warmtelevering van elke afzonderlijke spiegel kan voorspellen. Dat zorgt voor een maximale warmtelevering, zonder kans op oververhitting van de centrale in Newcastle, Australië.

Alex Wonhas, Directeur Energie bij CSIRO vergelijkt het resultaat met het doorbreken van de geluidsbarrière. “Deze stap bewijst dat zonne-energie de potentie heeft om te concurreren met de piekprestaties van fossiele energiebronnen”, meldt hij bij technologiewebsite Gizmag. Een commerciële superkritische zonnecentrale is nog ver weg volgens de onderzoekers, maar ze zien deze doorbraak toch als grote stap naar een goedkope duurzame energievoorziening.

bron: duurzaambedrijfsleven

 

verkiezingen

Een frisse wind na de verkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de balans is opgemaakt.

Terwijl de winnaars de champagne lieten ontkurken, likten de verliezers hun wonden. Grote gemene deler bij de uitkomsten zijn de opvallend goede resultaten van de lokale partijen. Ver weg van de Haagse kaasstolp werden lokaal de speerpunten geformuleerd. Geen landelijke VVD- of PvdA-standpunten, maar lokaal bijeen gesprokkelde punten die dicht aansluiten bij de wensen van de burgers. Of dat ook straks in de praktijk nog zo blijkt te zijn, is een andere vraag, maar vast staat inmiddels dat de beperking van partijen tot zuiver lokale thema’s aanslaat.

‘frisse school’

Een van die thema’s die de betrokken burger bijzonder zou moeten aanspreken is de ‘frisse school’. Onderzoeken van het ministerie van Vrom, de GG en GD’s en Arbodiensten tonen namelijk aan dat in 80% van de 10.000 schoolgebouwen het binnenklimaat tekort schiet en vaak slechter is dan in gevangenissen! En wie gunt zijn kind nu een gevangenisklimaat?. U weet het misschien niet, maar er zijn scholen waar leerlingen in de zomer een ijsje krijgen om af te koelen en in de winter hun jas aanhouden om warm te blijven. De CO2-concentratie is er soms zo hoog dat ondanks alle bevlogenheid van de leerkracht de aandacht verslapt. Uit onderzoeken blijkt verder dat door scholen duurzaam te verbouwen en te isoleren het ziekteverzuim van leerlingen en docenten aanzienlijk afneemt. Bij een verdubbeling van de toevoer van frisse lucht nemen de leerprestaties van leerlingen met 15% toe. Een verbetering die er toe leidt dat straks de Cito-toets aanzienlijk beter kan worden gemaakt.

Het is dus nogal opvallend dat dit thema in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma een plaats heeft gekregen.

Lees meer