Tips financiën en subsidies voor ondernemers MKB en ZZP door o.a. John Norder en Lydia Gitsels

laptop-werk-plan

Helderheid in rapport over ketenfinanciering in logistiek

ING, TVM en TLN publiceren vandaag het rapport ‘Ketenfinanciering in Transport en Logistiek’, dat inzicht geeft in het brede en complexe speelveld van supply chain finance, ofwel ketenfinanciering. Ketenfinanciering biedt voor de logistieke keten veel voordelen, maar er is weinig over bekend in de logistieke sector. Daardoor wordt er weinig gebruik van gemaakt.

Na de optimalisatie van de goederen- en datastromen zijn financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Logistiek dienstverleners zullen er daarom steeds meer mee te maken krijgen. Het door ING, TVM en TLN gepubliceerde rapport biedt een handvat, zodat zij zich kunnen beraden op hun positie in de keten en hun rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. Het rapport is opgesteld door Panteia.

Lees meer

Economische groei op hoogste niveau sinds de crisis

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de economie zelfs met 3,4%. Deze nieuwste cijfers maakte het CBS vanmorgen bekend. De groei wordt steeds breder gedragen: ten opzichte van een jaar eerder was sprake van meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie.

”De Nederlandse economie blijft onverminderd krachtig met al twaalf kwartalen op rij economische groei. De economische groei was met 3,4% sinds 2008 niet meer zo hoog als nu. De arbeidsmarkt komt nu ook echt op stoom, met de sterkste toename in het aantal vacatures in tien jaar tijd.  Het positieve sentiment blijkt ook uit de vertrouwensindicatoren: consumenten hebben het meeste vertrouwen in zestien jaar tijd en het vertrouwen onder producenten is gestegen tot het hoogste niveau in ruim 9 jaar. Deze positieve cijfers onderbouwen de verwachting dat ook 2017 een mooi economisch jaar zal worden.”

Economische cijfers

De bewindsman vervolgt: “Dat consumenten en producenten vertrouwen hebben, is niet zonder reden. Het kabinetsbeleid heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. We hebben de overheidsfinanciën op orde gebracht, het bedrijfsleven ondersteund bij hun groei en noodzakelijke maatregelen genomen op onder andere de woningmarkt en de arbeidsmarkt. De goede economische cijfers van vandaag tonen aan dat deze inspanningen niet voor niets zijn geweest.”

“Dat groei echter niet vanzelfsprekend is, maakt de berichtgeving betreffende Blokker vandaag duidelijk. De retailsector heeft te maken met structurele veranderingen in het consumentengedrag en de snelle groei van online winkelen. Bedrijven in deze sector zullen moeten blijven vernieuwen. Ik vertrouw erop dat de aantrekkende economie ook nieuwe kansen biedt voor de medewerkers die hun baan kwijt raken, aldus de bewindsman.”

Werkloosheid onder het half miljoen

De sterke werkgelegenheidsgroei van het afgelopen jaar handhaaft zich ook in het eerste kwartaal van 2017: er komen 56 duizend nieuwe banen bij. De werkloosheid daalde verder naar 463 duizend personen in maart, ofwel 5,1% van de beroepsbevolking.

Consumenten- en producentenvertrouwen neemt toe

Consumenten hebben in het eerste kwartaal 2017 1,6% meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal gaven ze vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten ten opzichte van een jaar eerder.  Ook producenten zijn optimistisch: hun vertrouwen is beland op het hoogste niveau in ruim negen jaar tijd. Zij zijn daarbij bovendien bovengemiddeld optimistisch ten opzichte van andere euro lidstaten.

subsidie maak industrie

Een gesubsidieerd nieuw businessmodel

Technologische ontwikkelingen en verschuiving in businessmodellen gaan razendsnel. Nieuwe producten, processen en programmatuur worden ontwikkeld om ons leven makkelijker, duurzamer en sneller te maken. Start-ups ontwikkelen tevens nieuwe manier van zaken doen wat een verschuiving veroorzaakt van oude statische verdienmodellen naar flexibele servicemodellen, denk aan Software as a Service (SaaS) of Mobility as a Service (MaaS) zoals Uber.

Hoewel de technologische ontwikkelingen en vooral de verschuiving in businessmodellen soms een ‘ver van ons bed-show’ lijkt, is het wel degelijk een actueel onderwerp. Vooral bedrijven in de maakindustrie die specifieke producten produceren en verkopen zullen op korte termijn een achterhaalt businessmodel hebben. Om te voorkomen dat bedrijven de boot missen, stimuleert de overheid het laten aanmeten van een nieuw businessmodel. De tool die hiervoor gebruikt wordt is: de Service Design Voucher.

Doelgroep: maakindustrie

Subsidie: max. € 3.000 op voorwaarde dat het bedrijf zelf ook € 1.000 investeert in het nieuwe model
Uitvoerder: een creatief adviesbureau (vrij in keuze)
Deadline: 15 maart (first come, first serve)
Kunt u ook met de aanvraag wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

 

Bedrijvigheid in transportsector hoger dan in jaren

Aanpak chauffeurstekort

Transport en Logistiek Nederland (TLN) constateert een groeiende behoefte aan nieuwe chauffeurs. Het zij-instroom project ‘2.000 chauffeurs gezocht’ biedt uitkomst

Tegelijkertijd bereikt een grote groep chauffeurs de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontwikkelingen leiden tot een tekort aan chauffeurs en daarom gaan werkgeversorganisaties en het ministerie van SZW maatregelen treffen. Eén van deze maatregelen is het zij-instroom project ‘2.000 chauffeurs gezocht’. Dit initiatief heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment al bijna 1.000 zij-instroomkandidaten bij een nieuwe werkgever in de transport- en logistieksector zijn geplaatst. Op basis van voor de werkgever en werknemer gunstige voorwaarden: beiden betalen 10 procent van de benodigde opleidingskosten en het ministerie van SZW en de SOOB nemen de overige 80 procent voor hun rekening.

Succesformule

Op basis van de hiervoor beschreven subsidieregeling heeft het zij-instroom project nog ruimte voor 1.000 plaatsingen. Interessant voor transport- en logistieke bedrijven met openstaande vacatures. TLN raadt bedrijven dan ook aan om vooral gebruik ge maken van deze regeling. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘Wij vinden dit, samen met het Sectorinstituut Transport en Logistiek, een succesformule. Wij voorspelden 3 jaar geleden al dat er een chauffeurstekort zou ontstaan. Er zijn transportbedrijven die op dit moment al vijftig tot honderd vacatures hebben. Dit zij-instroom project biedt dan uitkomst.’

Transport & Logistiek Nederland

samenwerken teamwork

The winning team

Tot € 10.000 subsidie voor het creëren en/of behouden van uw winning team.

Personeel, er is al veel over geschreven. Over hoe ermee om te gaan, over het creëren van een winning team, over het tevreden en proactief houden van medewerkers, etc. Er zijn talloze theorieën en strategieën die losgelaten kunnen worden op uw personeelsbestand om ervoor te zorgen dat ze van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Maar wat is nou de juiste tactiek voor uw bedrijf?

Hiervoor schakelt u een expert in die uw bedrijf en medewerkers onder de loep neemt en een actieplan maakt voor hoe op de korte en lange termijn het personeel productief kan blijven werken.

De onderzoeksthema’s die door de expert belicht kunnen worden zijn:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Wanneer u gaat investeren in een onderzoek en actieplan voor het ‘duurzaam inzetbaar’ maken van uw personeel, dan komt 50% van de advieskosten van de externe adviseur in aanmerking voor subsidie. Het traject duur maximaal 12 maanden en u heeft minimaal twee medewerkers in dienst.

Lijkt dit u interessant? Tussen 14 en 25 november 2016 kunnen de subsidieaanvragen worden ingediend. Nova Connect kan voor u de subsidieaanvraag opstellen en indienen. Daarnaast hebben wij ook enkele professionele personeelsadviseurs in ons netwerk die wij aan u kunnen voorstellen.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect

Research Science Development subsidie

MKB-subsidie voor Research & Development

Tot 1 september kunnen Noord-Hollandse MKB-bedrijven subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten via de website van de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Chemie, Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Via het subsidieloket de van de provincie Noord-Holland kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De bijdrage bestaat uit 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

Voorwaarden

Een ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee MKB-ondernemers.

 

Bron: Provincie Noord-Holland

innovatie

18 miljoen euro voor duurzame innovaties in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt 18 miljoen euro beschikbaar om MKB’ers te helpen bij de realisatie van innovatieve ideeën. Mede na een intensieve lobby vanuit MKB Noord-Holland is deze regeling  tot stand gekomen en regiodirecteur Fabian Nagtzaam reageert dan ook zeer verheugd; “In de prefase bij het tot stand komen van de huidige coalitie hebben wij gepleit voor het vrijmaken van deze gelden ten behoeve van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Hierbij hebben wij altijd in de vervolgfase meegedacht over hoe dergelijke bedragen beschikbaar zouden moeten komen en hebben wij altijd voor een laagdrempelig fonds toegankelijk via één loket gepleit. Wij zijn dan ook zeer verguld dat onze ondernemende Provincie in al haar wijsheid deze 18 miljoen beschikbaar heeft gesteld en wij zijn ervan overtuigd dat dit een vliegwiel kan zijn voor de Noord-Hollandse MKB’er om uiteindelijk tot een juiste financieringsvorm/-vormen te komen voor zijn of haar innovatie.

Naast een financiële bijdrage zal de provincie ondernemers ook bijstaan in het zoeken naar andere financieringsmogelijkheden en biedt zij steun bij het opstellen van kansrijke business cases.

Om zoveel mogelijk duurzame innovaties verder te helpen wil de provincie één loket inrichten voor het Noord-Hollandse MKB. Dit loket gaat de ondernemer helpen bij het wegnemen van knelpunten bij de realisatie van zijn innovatieve idee. Dat kan een bijdrage zijn uit het (duurzame) innovatiefonds, maar ook een doorverwijzing naar andere provinciale, Rijks- en Europese regelingen of advies over andere financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan de ondernemer bij dit loket ook hulp krijgen bij het opstellen van een kansrijke business case.

De komende maanden wordt op basis van deze uitgangspunten gewerkt aan verdere vormgeving van het (duurzame) innovatiefonds en het MKB-loket. Naar verwachting kunnen de eerste aanvragen in het voorjaar van 2017 gedaan worden.

Bron +meer info: MKB NL

Idee concept innovatief creatief

And the winner is…

Prijsvragen, open oproepen en ontwerpwedstrijden worden een steeds belangrijker deelgebied in het subsidielandschap. In plaats van dat meerdere projecten voor een deel worden gesubsidieerd, wordt er op basis van een prijsvraag een aantal of een enkel top idee gefinancierd en gestimuleerd. Het mooie hiervan is dat deze ideeën direct een platform met groot bereik hebben waarop het idee gepitcht kan worden en het project al tot leven komt. Aan prijsvragen kan een breder publiek deelnemen dan aan een subsidieprogramma en dat zorgt voor een eclectische inzending met vele creatieve, innovatieve en sociale projecten voor onze maatschappij.

Welke prijsvragen zijn actueel:

Open Oproep: A Home Away From Home

Dit is een open oproep voor ideeën en ontwerpen van nieuwe huisvestingsoplossingen vanwege de asielzoekersproblematiek. Wat men wil bereiken is dat op een slimme manier wordt omgegaan met tijdelijke huisvesting welke ook aangenaam is voor de bewoners. Registreren kan t/m 4 maart. De inzending voor de eerste ronde moet op 14 maart om 12:00 binnen zijn. Doorgaan naar de tweede ronde betekent een bedrag van €2.500,- om de kosten van de eerst ronde te dekken. Winnen betekent €10.000,- voor de kosten die gemaakt zijn voor het uitwerken van het idee én begeleiding bij en financieren van het maken van een prototype die getest kan worden en ingezet kan worden.

Gezocht: Pop-up activiteiten voor leegstaande gebouwen

Provincie Noord-Holland zoekt creatieve tijdelijke activiteiten voor in bijzondere leegstaande gebouwen. Op deze manier kan er nieuw leven in deze locaties ingeblazen worden. Gedacht kan worden aan theatervoorstellingen, streekmarkten of tentoonstellingen. De beste vijf ideeën krijgen
€ 10.000,- om hun idee uit te gaan voeren. De deadline voor het inzenden van een idee is 13 april.

Prijsvraag: Postcode Lottery Green Challenge

De Postcode Loterij heeft een jaarlijkse prijsvraag voor duurzame projecten. Het gaat hier om projecten, ontwikkelingen die tot een behoorlijke CO2-reductie leiden en bij voorkeur cradle2cradle-aspecten hebben. De winnaar van deze prijsvraag krijgt € 500.000,- Nummer twee krijgt € 200.000,- om zijn of haar project verder uit te voeren. Een businessplan voor een duurzaam project kan vanaf 11 maart tot 1 juni worden ingezonden voor deze prijsvraag.

Mocht u een creatief, innovatief of sociaal idee hebben wat binnen één van deze prijsvragen past, of u wilt andere subsidiemogelijkheden hiervoor laten onderzoeken? Ik help u graag! Nova Connect

 

 

winst optimalisatie groei

[gastblog] No cure – less pay!

Zijn ze bij de Prisma Advies Groep gek geworden?

Wij komen regelmatig praktijksituaties tegen waarbij een bedrijf meer winst kan maken maar de ondernemer onvoldoende mogelijkheden heeft om dit te realiseren. De extra winst kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Zoals meer omzet, betere organisatie, betere werkvoorbereiding, faalkosten verlagen, enzovoorts. Helemaal afhankelijk van de specifieke omstandigheden, want ieder bedrijf is uniek. Onze methode heet: het Winst Optimalisatie Programma. Het begint met het doorlichten van uw bedrijf op diverse onderdelen. Het verbeterplan dat hieruit volgt geeft een duidelijke richting waar de meeste winst (verbetering) te behalen valt. Samen willen we deze verbeteringen ook echt gaan realiseren. Wij willen ons committeren aan het resultaat en daarom onze beloning daaraan koppelen.

Praktijksituatie 1. Verkoopwaarde bedrijf verhogen

Uw wilt binnen een afzienbare periode uw bedrijf verkopen maar nu is de verkoopwaarde te laag. Als u een aantal zaken aanpakt dan zal de winst vergroten en daarmee de waarde van uw bedrijf (uw pensioen?).

Voorbeeld: Wij kregen het verzoek van een ondernemer om zijn bedrijf te verkopen. Na de waardebepaling bleek de waardering een teleurstelling voor de ondernemer. De onderneming kon op een aantal gebieden geoptimaliseerd worden wat in de toekomst zou leiden tot een hogere waardering. We hebben de inkoop- en de overheadkosten verlaagd en de werkprocessen efficiënter gemaakt. Dit heeft geleidt tot een waardestijging van 50% van het bedrijf en een beter positie om te verkopen.

Praktijksituatie 2. Omzetverhoging

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een lagere omzet en/of marge terwijl uw product of dienst echt goed en onderscheidend is. Vaak is met een goede commerciële benadering serieuze verbetering aan te brengen.

Voorbeeld: Van een opdrachtgever hebben we bepaald welk type klanten de meeste omzet en marge genereerde. De website en het promotiemateriaal is hierop aangepast. Na een korte commerciële training heeft het verkoopteam heel gericht gewerkt aan het binnenhalen van nieuwe klanten. De incourante voorraad is middels acties verkocht en met deze financiële middelen zijn bovenstaande acties gefinancierd.

Praktijksituatie 3. Financieringsuitdagingen

Het is soms een enorme uitdaging om uw bank te overtuigen van uw plannen en de daaraan gekoppelde winstverwachting. Dit terwijl u ervan overtuigd bent dat uw winstgevendheid prima in orde is of in orde komt. Met een goede en realistische benadering op een manier zoals de bank het graag wil zien lukt het heel vaak om uw plannen wel te realiseren.

Voorbeeld: Een ondernemer wilde een nieuw bedrijfspand aankopen maar kreeg ondanks een omzetstijging van 20% per jaar en een mooie marge de financiering niet gerealiseerd. Wij zijn in overleg met de bank getreden en hebben de knelpunten geïnventariseerd. Er speelden twee zaken. Het eerste was de hoge leeftijd van de ondernemer en de onzekerheid van de rol van de opvolger (continuïteit in de bedrijfsleiding). Het tweede probleem was de hoogte van het te lenen bedrag. De rol van de zoon is geformaliseerd in het bedrijf en middels crowdfunding is 25% van het financieringsbedrag gerealiseerd.

Praktijksituatie 4. Onvoldoende tijd om aan de toekomst van uw bedrijf te werken

Regelmatig is een bedrijf zo gegroeid dat de ondernemer steeds meer taken heeft gekregen (personeelsbeleid, allerlei wet- en regelgevingsaspecten, et cetera). In de praktijk komen veel ondernemers dan niet meer toe aan het echte ondernemerschap. Dit staat de winstgevendheid in de weg en met onze ondersteuning staat u weer echt aan het roer en kunt u de winst weer op een goed niveau brengen.

Herkent u zich in een van deze praktijksituaties of heeft u een andere motivatie om uw bedrijf te verbeteren? Kijk dan eens op onze website naar het Winst Optimalisatie Programma.

Indien u een persoonlijke toelichting wenst neem dan contact op met mij:

Peter de Blank:  06 – 20104959

Love_duurzaamheid_groen_subsidies

Subsidies Love Duurzaamheid

Als er één trend is die heel duidelijk is in subsidieland, is dat de aandacht op de verduurzaming van onze economie, onze woningen en bedrijfspanden en onze producten en processen enorm is vergroot. Dit betekent dat er meerdere subsidieprogramma’s zijn bijgekomen, maar ook dat bestaande programma’s voordeliger zijn geworden. Een aantal belangrijke en interessante ontwikkelingen in 2016 qua subsidies en duurzaamheid, zijn de volgende:

Ondernemers

Als ondernemer zijnde kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je investeert in de verduurzaming van je bedrijfspand en/of -proces. Je kunt gebruik maken van bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor diverse investeringen zoals LED-verlichting, HR-glas, isolatie, maar ook bijvoorbeeld zonnepanelen. Waar je in 2015 41,5% van de investering als extra aftrekpost mocht opvoeren, is dit in 2016 maar liefst 58% van het investeringsbedrag.

Agrarische industrie

Een speciale focus voor de agrarische industrie is de grote hoeveelheid asbest die nog aanwezig is in stallen, hallen en boerderijen. Hoewel ook de reguliere ondernemer een (fiscaal) voordeel kan aanvragen voor het vervangen van asbesthoudende daken en gevels, wordt de agrarische ondernemer extra gestimuleerd wanneer zij hun asbesthoudend dak vervangen door een nieuw dak met zonnepanelen. Subsidie kan oplopen tot € 9,- per vierkante meter.

Ondernemende jonge agrariërs

De jonge landbouwers van Nederland kunnen net zoals de ondernemers en de agrarische ondernemers gebruik maken van diverse subsidieprogramma’s. Voor de jonge landbouwers is er nog een extra stimuleringsregeling wanneer zij investeren in de verduurzaming en modernisering van de onderneming die zij bijvoorbeeld hebben overgenomen van hun ouders.

Innovatieve ondernemers

Kijkende naar subsidies voor innovatie is vooral Topsector Energie zeer actief. Een breed programma voor zowel de grotere als kleinschalige innovatieve ondernemers is opgesteld om ontwikkelingen onder andere op gebied van hernieuwbare energie te bevorderen. Ook in de programma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is er een speciale focus op projecten die bijdrage aan de transitie naar een koolstofarme economie. Daarnaast kan de innovatieve ondernemer ook gebruik maken van de bredere innovatieprogramma’s en uiteraard de subsidies voor investeringen in duurzaamheid.

Duurzame particulier

Nu u als ondernemer de duurzame smaak te pakken heeft, denkt u er misschien ook wel over na om thuis actie te ondernemen. Een nieuwe regeling in 2016 voor investeringen in duurzame energieproductie (denk aan pelletkachels, zonneboilers en warmtepompen), geldt zowel voor ondernemers áls voor particulieren. Let alleen wel op dat de aanvraagprocedure verschillend is.

Heeft u duurzame plannen of bent u bezig om deze te formuleren? Neem contact op met Nova Connect om te achterhalen hoeveel subsidie u hiervoor kunt krijgen. Volgens ons op Twitter voor de laatste updates over subsidies en duurzaamheid.

 

Lydia Gitsels – Nova Connect