Onsnoordholland Ondernemers tips, blogs en columns ICT voor MKB en ZZP

Vincent Everts portret

Amsterdammer wil Nederland voor laten lopen op zelfsturing

Vanaf vandaag is het platform Zelfsturing.IT online. In opdracht van dit platform deed Maurice de Hond onderzoek onder 1500 Nederlanders naar zelfsturing in Nederland.

Hieruit bleek dat 6 op 10 mensen de trend herkent en meer zelfsturing ervaart dan vroeger. Trendwatcher Vincent Everts voorziet dat dit aantal de komende jaren nog wel verder kan stijgen.

“Mijn doel is om Nederland voor te laten lopen op het gebied van zelfsturing.” Hij vond samen met zijn team vijf partners in KPN, CM, de Volksbank, Connecting Mobility (samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat) en Betaalvereniging Nederland (iDIN) en nam het initiatief tot de oprichting van het platform Zelfsturing.IT

Lees meer

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Noord-Holland gaat extra investeren

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bouwen voort op de ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid uit het coalitieakkoord Ruimte voor groei. Zo willen zij komende jaren extra investeren in onder meer Smart Mobility, OV-knooppunten en snel internet.

Het opcententarief (opslag bij de motorrijtuigenbelasting) in Noord-Holland blijft ongewijzigd en daarmee de laagste in Nederland. Dat staat in de Kaderbrief 2018, de basis voor de begroting van de provincie Noord-Holland voor 2018.

Smart Mobility

De provincie Noord-Holland bereidt zich voor op nieuwe ‘Smart Mobility’ ontwikkelingen zoals slimme infrastructuur die communiceert met de auto en de zelf rijdende auto. In deze nieuwe rol ontwikkelt en onderzoekt de provincie bijvoorbeeld verkeerslichten, verkeerscentrale en weg ontwerp voor deze intelligente auto, die zelf (real time) informatie levert over de situatie op de weg over incidenten, filevorming en de staat van de weg. Ook onderzoekt de provincie wat dit betekent voor de auto- en weggebruikers en haar rol als wegbeheerder en beleidsmaker in de toekomst.

Snel internet

Op 18.000 percelen in het buitengebied van Noord-Holland is nog geen snel internet beschikbaar. Wel liggen er plannen klaar van gemeenten, particulieren en andere initiatiefnemers om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. De provincie stelt zich garant voor de leningen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe snel internet het beste gerealiseerd kan worden daar waar glasvezel niet mogelijk blijkt.

OV knooppunten

De provincie Noord-Holland werkt aan de verbetering van de stationsomgevingen langs 3 spoorlijnen: de Zaancorridor, de Kennemerlijn en de Schipholcorridor. De provincie is een belangrijke partner in de aanpak van deze knooppunten. Vaak is co-financiering vanuit de provincie nodig om de daadwerkelijke ontwikkeling van een individueel knooppunt goed op gang te brengen. Dit besluit maakt mogelijk dat de provincie de komende jaren flexibel kan inspelen op veranderingen en nieuwe initiatieven op dit gebied.

Oostelijk Vechtplassengebied

De Oostelijke Vechtplassen kampt al jaren met een aantal hardnekkige opgaven: een slechte waterkwaliteit, een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen en afnemende animo voor de watersportsector en horeca. Dit heeft geleid tot een gebiedsakkoord met de ambitie om de komende jaren te werken aan een forse kwaliteitsimpuls in het gebied zowel voor de natuur, recreatie & toerisme en het landschap en de leefomgeving. Maatregelen uit het gebiedsakkoord zijn onder meer: baggeren in de Loosdrechtse Plassen, het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen en de aanleg van nieuwe natuurgebieden.

Techport Centre innovation warehouse

De regio IJmond beschouwen wij als centrum van de maakindustrie in Noord-Holland. Het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, verenigd in Techport, hebben investeringsplannen uitgewerkt voor de realisatie van een centrum met een zogenaamd innovation warehouse (open werkplaats). Dit is een plek waar bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan innovaties en vakmanschap. De provincie ondersteunt de start van deze plannen en rekent op een verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt en onderwijs in deze regio.

Kaderbrief

In de Kaderbrief geven Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hun visie op de te verwachten financiële ontwikkelingen en op het beleid dat in de komende jaren gevoerd moet worden. Met deze brief vraagt het college aan Provinciale Staten aan te geven wat de financiële kaders zijn voor de begroting van 2018 en de meerjarenraming 2018-2021. De Kaderbrief is daarmee de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus. De Kaderbrief wordt op 10 juli 2017 behandeld door Provinciale Staten. Vóór 1 september bieden GS de begroting 2018 aan de Staten aan. Op 6 november stellen Provinciale Staten de definitieve begroting 2018 vast.

ECN-terrein Petten

Online tool HazClass snelle indicatie van afvalclassificatie

ECN heeft een online tool gelanceerd waarmee afval eenvoudig en snel op basis van de elementanalyse geclassificeerd kan worden volgens EU wetgeving. De tool gebruikt een worst case benadering om aan te geven wat de mogelijke gevaren van het materiaal zijn.

Afvalclassificatie is lastig vanwege de complexe en steeds wisselende samenstelling van mogelijke stoffen in het materiaal. Voordat we materialen hergebruiken in de circulaire economie, bijvoorbeeld bodemas als bouwmateriaal, moeten we er zeker van zijn dat het geen risico vormt. Maar een beoordeling in combinatie met testen voor het vaststellen van afvalclassificatie zijn tijdrovend en duur.

Snel resultaat

ECN heeft een gratis tool ontwikkeld, genaamd HazClass, die een snelle indicatie geeft van de afvalclassificatie van een willekeurige afvalstof. Op de website: ICTwww.ecn.nl/hazclass kan iedereen de elementanalyse van een afvalstof invullen. Door op ‘calculate’ te klikken geeft het programma een lijst met mogelijke gevaren voor de meeste van de EU gevaarseigenschappen HP 1 tot en met HP 15. Het advies is gebaseerd op een worst case scenario. Daardoor is het zeker dat een materiaal geen gevaar oplevert wanneer de tool dat aangeeft. Dat bespaart tijd en geld voor extra tests. Ook wordt een advies gegeven voor mogelijke vervolgacties bijvoorbeeld om extra tests of een meer gedetailleerde beoordeling te doen om vast te stellen wat de werkelijke gevaren zijn van het materiaal.

Geen onnodige tests

Eigenaren en gebruikers van afval, van grote afvalverwerkingsbedrijven, kleine producenten of shredders worden uitgenodigd om HazClass te proberen, zegt ECN onderzoeker Tetyana Klymko die de tool ontwikkelde. “Deze tool is een goed startpunt voor het bepalen van de classificatie van elk soort afval. Het kan bedrijven ondersteunen bij het aantonen dat een bepaalde afvalstof niet-gevaarlijk is. Het scheelt in kosten wanneer afval niet meer volgens speciale voorschriften hoeft te worden behandeld en getransporteerd zoals nodig is voor gevaarlijk afval. Tot slot bespaart de tool tijd omdat het direct duidelijk wordt welke gevaar eigenschappen mogelijk relevant zijn en welke niet. Onnodig testen behoort tot het verleden,” aldus Klymko.

Extra expertise

Na registratie krijgt de gebruiker een veel gedetailleerder rapport van de analyse, inclusief links naar testmethoden. De geregistreerde gebruiker kan de resultaten ook later weer inzien voor toekomstig gebruik. “Met deze tool bieden wij onze ervaring in afvalclassificatie aan voor iedereen middels een snelle screening. Daarnaast kunnen we met onze goede kennisbasis en expertise helpen bij additionele testen en beoordelingen als die nodig blijken te zijn”, zegt ECN milieu-onderzoeker André van Zomeren.

HazClass gratis tool: www.ecn.nl/hazclass. Klik op ‘Classification’ om een snelle scan uit te voeren. Registreer eerst voor een uitgebreid rapport.

Bijna 250 miljoen euro extra financiering voor scale-ups en startups

Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.

Met de calculator kunnen werkgevers in een paar eenvoudige stappen de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen of houden hebben recht op financiële ondersteuning: premiekortingen, lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie, die kan oplopen tot maximaal € 19.000 structureel per jaar.

In 2016 lanceerde staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de regelhulp premiekortingen en LIV. Hiermee kunnen werkgevers bepalen of ze recht hebben op premiekortingen. Met de vandaag gelanceerde calculator kunnen werkgevers nu ook eenvoudig zelf de hoogte van de financiële tegemoetkomingen per werknemer berekenen.

 

De calculator is te vinden op: premiekortingencalculator
De regelhulp is te vinden op: premiekorting

Jennifer Delano door Laura de Haan

43 procent van de jongeren op social media overdrijft

Precies een jaar geleden werd Jennifer Delano (onderneemster en nu moeder van haar eerste dochter) zichtbaar zwanger. Online was dat een ander verhaal, ze hield de zwangerschap volledig verborgen voor haar 20.000 socialmediavrienden.

Ze vertelt hierover: “Niemand was echt boos of verdrietig, iedereen vindt het prima dat je online alles aan elkaar liegt.” Uit onderzoek van Multiscope, in opdracht van DelanoPR, blijkt dat vooral jongeren online niet heel waarheidsgetrouw zijn. 43 procent van de jongeren op social media zegt te overdrijven. 1 op de 100 van de jongeren en volwassenen tot 54 jaar oud zegt zelfs helemaal niet zichzelf te zijn online.

Alleen online volgen betekent niet echt weten wat er speelt

Al jaren verbaast Jennifer Delano zich over de waarde die aan socialmediaprofielen wordt gegeven, want het échte leven vindt natuurlijk alleen offline plaats. Dit was voor haar een motivatie om haar zwangerschap online volledig verborgen te houden en als social experiment in te zetten. Ze maakte hiermee niet alleen een statement naar al haar socialmediacontacten, maar ook naar de rest van de wereld. Jennifer: “Het is niet mogelijk om daadwerkelijk te weten wat er in iemands leven speelt wanneer je haar of hem alleen online volgt.’’ In de onderzoeksresultaten zijn alleen de mensen meegerekend die social media gebruiken. Meer dan een kwart van hen geeft aan weleens te overdrijven op social media. Jongeren steken daar met kop en schouders bovenuit, want bijna de helft van deze leeftijdsgroep overdrijft op social media.

Nog steeds gelooft een middelbare schoolvriendin haar zwangerschap niet

Een jaar lang hield Jennifer Delano de belangrijkste gebeurtenis in haar leven op social media verborgen. De duizenden socialmediacontacten van de onderneemster zagen vorig jaar meer dan dagelijks posts over haar leven. Hierin werden met succes een groeiende buik, alle zwangerschapsklachten én de geboorte van haar dochter verborgen. Elke offline vriend(in) loog mee. Maanden na de bevalling maakte de onderneemster bekend dat ze zwanger was geweest én was bevallen van een dochter. Tot op de dag van vandaag kan een middelbare schoolvriendin niet geloven dat Jennifer moeder is. Een vriend van haar recentere studie Communicatiemanagement kwam spontaan langs en vond Jennifer met een zittende baby op schoot. Beiden dachten dat ze via onlinecontact wel genoeg op de hoogte waren. 1 op de 10 mensen op social media maakt de werkelijkheid weleens iets mooier en 13 procent knutselt wel iets weg in zijn of haar post. 1 op de 100 zegt helemaal niet zichzelf te zijn online.

Terugkijken op alleen offline zwanger zijn

Het was nog een heel werk om alleen offline zwanger te zijn. Van bloemen voor de buik, de juiste hoek en meer selfies, alles werd ingezet om echte foto’s te blijven plaatsen. Zelfs de fotografen van regionale media hielpen door de juiste foto’s te publiceren. Iedereen die Jennifer offline zwanger zag, hield zijn of haar mond online. Van oorsprong was het plan om met mensen het gesprek aan te gaan over de grenzen van de waarheid online en offline. Maar bij alle gesprekken (en nu dan ook het onderzoek) bleek dat het verzwijgen van de waarheid – of simpelweg liegen – online geen issue. Delano – die als onderneemster de gehele dag besteedt aan het online positief zichtbaar maken van bedrijven – verbaasde zich hierover. “Dat mensen zakelijk hard werken om goed voor de dag te komen vindt iedereen al heel logisch, maar dat in persoonlijke contacten mensen zo ver willen gaan, blijft me verbazen. Ik gun mensen liever een geweldig offlineleven met warme contacten die van ze houden.”

Meer informatie over Jennifer Delano; www.PRGoeroe.nl

StudentenSchoolOpleiding

11 nieuwe Open en Online Onderwijs projecten

De derde ronde in de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft 11 bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. In totaal wordt er €700.000 geïnvesteerd in de geselecteerde projecten.

Bij alle 11 voorstellen staat de vraag centraal hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het hoger onderwijs.

Project-estafettes en perfect pronunciation

De toegekende voorstellen zijn divers, creatief en stimulerend en richten zich op diverse gebieden: van praktijkonderzoek in lichamelijke opvoeding tot het interpreteren van radiologische beelden.

Twee voorbeelden:

Eén van de projecten, ingediend door de TU Delft, gaat zorgen voor de invoering van project-estafettes gekoppeld aan MOOC’s van de universiteit. Waar MOOC’s vaak gedwongen zijn om te werken met meerkeuze toetsing, biedt deze nieuwe vorm meer mogelijkheden. Studenten moeten in estafette een opdracht uitvoeren, waarbij de voorganger anoniem is. Dit daagt de studenten uit om kritisch te kijken, opbouwende feedback te leveren en de opdracht te verbeteren en uit te breiden. Door deze nieuwe manier van werken verwacht men hoger studiesucces en hogere kwaliteit van de opdrachten.

Een ander project gaat over de uitspraak van de Engelse taal. Engels wordt als taal voor professionele communicatie en wetenschapsbeoefening steeds belangrijker. De uitspraak van de taal is hierin een belangrijk onderdeel, onder meer voor de geloofwaardigheid van de spreker. Daarom start de VU met een open en online cursus English Pronunciation om zoveel mogelijk studenten, docenten en andere professionals in Nederland en internationaal te bereiken.

SURF, de ICT samenwerkingsorganisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland, begeleidt de projecten, coördineert kennisuitwisseling en verspreiding van de projectresultaten.

Op de website van SURF staat een overzicht van alle elf geselecteerde open en online hoger onderwijsprojecten.

Arbeidsvoorwaarden flexibiliseren met PKB Portaal

Nederlandse digitale sector groeikansen in Duitsland

Nederlandse bedrijven hebben nog volop mogelijkheden voor groei in Duitsland. Dat constateert minister Kamp van Economische Zaken vandaag tijdens zijn bezoek aan de Hannover Messe waar zo’n 140 Nederlandse innovatieve bedrijven en kennisinstellingen zich presenteren. Vooral in de digitale sector liggen nog extra kansen.

Met name op het gebied van Internet of Things, big data en cyber security kan Nederland haar sterke internationale concurrentiepositie verder uitbouwen, dit blijkt uit rapport ‘Export opportunities for the Dutch ICT sector to Germany’ dat minister Kamp vandaag op de Hannover Messe in ontvangst nam.
Minister Kamp: “Duitsland is onze belangrijkste economische handelspartner met een exportwaarde van bijna 100 miljard euro.

Samen met het bedrijfsleven en brancheorganisaties verkennen we daarom voortdurend nieuwe kansen. Dit onderzoek toont aan dat er in Duitsland veel kansen liggen voor Nederlandse ondernemingen en kennisinstellingen als zij vroegtijdig blijven investeren in nieuwe, digitale technologieën. Zo blijven onze producten en diensten concurrerend en kunnen we de mogelijkheden benutten voor extra inkomsten en banen in Nederland.”

Kansen Internet of Things, big data en cyber security

Uit het onderzoek dat KPMG uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, blijkt dat met name voor producten en diensten binnen het Internet of Things, big data en cyber security er Nederlandse investeringskansen in de Duitse digitale sector zijn.

Het Internet of Things refereert aan intelligente apparaten en voorwerpen die via het internet zelfstandig kunnen communiceren met personen en objecten. Deze apparaten zoals thermostaten, maar ook robots en zelfrijdende auto’s zijn door deze technologie in staat om autonome beslissingen te nemen voor bijvoorbeeld een efficiëntere industriële productie of meer comfort in huis.

Relatief hoge groeiverwachting Duitsland kansrijk voor Nederland

In Duitsland wordt volgens het onderzoek voor het Internet of Things een samengestelde jaarlijkse groei van 33 procent verwacht naar uiteindelijk een marktwaarde van vijftig miljard euro in 2020. De wereldwijde waarde van deze markt wordt in dat jaar al op 1620 miljard euro geschat, maar de mondiale groei is lager (23%) dan in Duitsland.

De relatief hoge groei in Duitsland biedt volgens het onderzoek bij uitstek kansen voor ondernemingen uit ons land die mondiaal voorop lopen als het gaat om het Internet of Things. Nederlandse bedrijven zijn nu al producent of toeleverancier voor deze apparaten in de auto-industrie (navigatiesystemen, technologie voor elektrische en zelfrijdende auto’s), maar ook voor toepassingen in precisielandbouw, zorg (eHealth) en huishoudelijke apparaten. Er zijn naast grotere bedrijven bovendien in Nederland veel meer start-ups en scale-ups actief met innovatieve oplossingen voor de vraagstukken binnen deze sector dan in Duitsland.

Voor big data geldt eveneens dat de groei in Duitsland (22%) tot 2020 hoger wordt ingeschat dan het mondiale verwachte cijfer (13%). De wereldwijde markt voor big data is over drie jaar zo’n 54 miljard euro waard, de Duitse markt 3,7 miljard. Nederlandse bedrijven hebben volgens het onderzoek ook hier een goede concurrentiepositie vooral als het gaat om analytische software voor de landbouw, zorg, automotive en de infrastructuursector.

Twee Haarlemse ondernemers ontwikkelen ‘De Politieke Twitter Monitor’

Er worden elke dag tienduizenden tweets verspreid over de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Twee ondernemers uit Haarlem ontwikkelden ‘De Politieke Twitter Monitor’. Hiermee krijg je voor het eerst dagelijks inzicht in wat politici via tweets melden én wat er wordt gemeld over deze politici.

De Politieke Twitter Monitor maakt gebruik van een ontwikkeld tekstanalysemodel. Sinds 1 maart 2017 zijn er meer dan 250.000 tweets geanalyseerd. De lijsttrekkers van de grootste partijen worden op de voet gevolgd. Hieruit blijkt dat Wilders het meest negatieve sentiment heeft op Twitter. Door zijn eigen tweets én door mensen die over hem twitteren.

Islam, tradities en Groningen

De Politieke Twitter Monitor geeft voor het eerst een beeld van het gevoel dat de twitteraars bij de onderwerpen in relatie tot lijsttrekkers hebben. De onderwerpen islam, tradities en Groningen zijn de drie meest besproken thema’s van de afgelopen week. De Politieke Twitter Monitor wordt dagelijks vernieuwd en is te vinden via https://tekst-analyse.nl/twitter-monitor/. De monitor heeft een dynamisch dashboard waarbij je zelf selecties kunt maken. De lijsttrekkers van de zes grootste partijen worden op de voet gevolgd. Wilders blijkt het meest negatieve sentiment te hebben op Twitter. Bij de laatste update voor het versturen van het bericht heeft Buma de meest positieve sentiment op Twitter.

Politieke Twitter Monitor: eerste tool die dagelijks inzicht geeft in het Twittersentiment rondom en van politici. De tool is ontwikkeld door Feeddex, een bedrijf dat big data geautomatiseerd analyseert. Meer informatie: https://tekst-analyse.nl/twitter-monitor/.

Volkswagen-rijders betalen nooit meer te veel voor parkeren

Volkswagen-rijders betalen vanaf nu nooit meer te veel voor parkeren. Door de samenwerking met Parkmobile biedt de Mijn Volkswagen app namelijk niet alleen alle bekende voordelen van de Parkmobile app, maar ook een unieke feature: de betaling stopt automatisch bij het verlaten van de parkeerplek.

Volkswagen-rijders die de nieuwe parkeerfunctionaliteit van de Mijn Volkswagen app gebruiken, krijgen automatisch een melding op hun smartphone wanneer ze voor een parkeerplek moeten betalen. Deze notificaties zijn eenvoudig uit te schakelen voor gebieden waarvoor de berijder een vergunning heeft, of bij parkeren op eigen terrein. De betaling voor de parkeeractie stopt automatisch wanneer de auto weer wegrijdt of als de maximale parkeerduur is verstreken. De Mijn Volkswagen app biedt niet alleen optimaal parkeergemak, maar voorkomt ook te hoge parkeerkosten omdat gebruikers, vanwege de unieke, automatische afmeldfunctie nooit meer kunnen vergeten een parkeersessie stop te zetten. Nadat een parkeersessie is beëindigd, krijgt de gebruiker een samenvatting te zien van de locatie, parkeertijd- en kosten. Betaling geschiedt maandelijks, automatisch via Parkmobile.

De Mijn Volkswagen app: slimme en handige features voor Volkswagen-rijders

Door de samenwerking met Parkmobile worden de praktische mogelijkheden van de Mijn Volkswagen app opnieuw verder uitgebreid. Met deze app, die gekoppeld is aan de Mijn Volkswagen module, kun je bijvoorbeeld zien waar de auto geparkeerd staat en of de portieren zijn afgesloten. Ook geeft de app onderhoudsmeldingen, een ritregistratie en een Think Blue verbruiksmonitor weer en zijn bijvoorbeeld de banden- en accuspanning, verlichting en remmen te controleren. De Mijn Volkswagen app waarschuwt als de auto (ongewenst) in beweging komt of als de portieren niet zijn vergrendeld.

Bij pech kan via de app telefonisch contact worden opgenomen met de Volkswagen Mobiliteitsservice en kan de locatie automatisch worden gedeeld. Bovendien wordt een statusrapport van de auto gestuurd, zodat op afstand al een diagnose kan worden gesteld.

De Mijn Volkswagen app is standaard op de Business-modellen van Volkswagen en is ook leverbaar voor een groot aantal Volkswagen-modellen vanaf bouwjaar 2010.

Parkmobile

Parkmobile is de meest gebruikte parkeerapp van Nederland. Parkmobile-gebruikers betalen slim en veilig parkeergeld in meer dan 170 steden in Nederland en België via de app, bellen of sms. Betaling geschiedt via creditcard of automatische incasso op basis van één overzichtelijke maandelijkse factuur. Met Parkmobile heeft de automobilist de parkeermeter altijd op zak en kleingeld of bankpas zijn niet meer nodig. De nieuwe parkeerfeature van de Mijn Volkswagen app en Parkmobile is geschikt voor straatparkeren en is vanaf heden beschikbaar. Meer informatie over de Mijn Volkswagen app en het toevoegen van de nieuwe parkeerfunctie voor bestaande gebruikers van de app is beschikbaar op http://www.volkswagen.nl/mijnvolkswagen.

 

Internet snelheid speed

Snel internet voor heel Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven hun inzet om glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar te maken, richten op de 18.000 adressen in het Noord-Hollandse buitengebied, waar nog geen snel internet beschikbaar is. Provinciale Staten wilden weten wat er nodig was om alle Noord-Hollanders te voorzien van glasvezel. Onafhankelijk onderzoek noemt dit “zeer ambitieus” en “niet realistisch”.

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Als overheid moet je je rol pakken daar, waar de markt het niet wil of kan regelen. Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig cruciaal, zowel voor ondernemers als voor particulieren. Ook, misschien wel juist, in het buitengebied. Daarom bieden de Europese staatssteunkaders in gebieden waar nog geen snel internet is, ook meer ruimte voor overheidsinspanningen.”

Er is geen snel internet beschikbaar op 18.000 adressen in het buitengebied van Noord-Holland.  In deze gebieden is het voor marktpartijen niet rendabel om snel internet aan te bieden. Dit in tegenstelling tot de meer verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. Op basis van het rapport ‘Breedband in Noord-Holland’ verkent de provincie de mogelijkheden om snel internet (tenminste 100 Mbps) ook in het buitengebied beschikbaar te maken. De verkenning moet duidelijkheid bieden over de mogelijke rollen en de financiële consequenties daarvan voor de provincie. Ook moet de verkenning de gewenste (financiële) bijdragen van gemeenten en andere partijen in beeld brengen. Eind 2016 verwachten Gedeputeerde Staten een concreet voorstel aan Provinciale Staten te kunnen voorleggen.

Zeer ambitieus en niet realistisch

Op 23 mei hebben Provinciale Staten door middel van een motie aan Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven “…onderzoek te doen naar hetgeen er voor nodig is op juridisch, operationeel en financieel vlak om het internet in heel Noord-Holland in 2020 ontsloten te hebben via een glasvezelnetwerk…”.

Dit onderzoek hebben Gedeputeerde Staten laten uitvoeren door Dialogic. Die concludeert in haar rapport dat “De doelstelling van de motie om in 2020 in de hele provincie een glasvezelverbinding te hebben gerealiseerd zeer ambitieus is en ons inziens, gezien de huidige marktsituatie, niet realistisch.”

Dialogic wijst daarbij op de zeer grote investering van bijna één miljard euro. Daarnaast schatten zij de investeringsbereidheid van marktpartijen, daar waar al snel internet aanwezig is,  zeer laag in vanwege de beperkte bereidheid van eindgebruikers om in die gebieden over te stappen op glasvezel.

Coalitieakkoord Ruimte voor Groei

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ van de provincie Noord-Holland belooft de provincie om “de knelpunten van digitale ontsluiting in kaart te brengen en te onderzoeken op welke wijze glasvezel zo goed en breed mogelijk bereikbaar wordt in Noord-Holland.”

Bron: Provincie Noord-Holland