Onsnoordholland Ondernemers tips, blogs en columns ICT voor MKB en ZZP

TLN actief aan de slag met synchromodaal transport

ICT staat voorop bij verbeteren logistiek proces

Wat zijn de meest genoemde logistieke verbeterprojecten in 2014? Uit een nieuwe enquête onder de bezoekers van logistiek.nl blijkt dat de honger naar meer en betere managementinformatie nog niet is gestild.

Logistiek.nl hield – net als in 2013 – een uitgebreide verbeterenquête onder bezoekers. Uit de 2014-editie komt naar voren dat de verbeterfocus van bedrijven die logistiek actief zijn, steeds nadrukkelijker op ICT ligt. Er heerst echter veel onzekerheid over welke stappen genomen moeten worden op weg naar een verbeterde operatie. In een reactie op de enquêteresultaten trekken deskundigen deze conclusie. Dit maken ze op uit de keuze voor én slimmer plannen én het invoeren van management informatie systemen. Die zijn inderdaad beide nodig om echt stappen te kunnen zetten. Dat is iets wat ook bleek uit het achtergrondartikel in Logistiek Magazine (september 2014) dat deze week verscheen, waaruit naar voren kwam, dat veel bedrijven er niet in slagen om te bedenken op welke bedrijfskritische vragen ze een antwoord nodig hebben om de eigen processen te verbeteren.

Hedendaagste trend verzamelen van zoveel mogelijk info

Uit de verbeterenquête van 2014 springt naar voren, dat vrijwel alle respondenten aangeven dit jaar te hebben geïnvesteerd of willen investeren in het invoeren van een management informatie systeem, dashboards of business intelligence. Dat drukt ontegenzeggelijk de zucht naar informatie uit, iets wat prima past bij de hedendaagse trend van mensen en bedrijven om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen. De vraag is en blijft: wat doen we met die informatie? Ook geeft veel informatie niet in alle gevallen antwoord op prangende vragen van bedrijven, daaraan ligt uiteraard een juiste en precieze vraag ten grondslag.

Verbeterprojecten in vijf deelgebieden

De enquête met de vraag ‘Welke verbeterproject staat op uw agenda’ is opgedeeld in vijf logistieke deelgebieden. De nadruk binnen supply chain management ligt zoals gezegd duidelijk op het beter aansturen van processen met behulp van management informatie systemen. Op het gebied van voorraadbeheer overwegen veel bedrijven hun voorraadposities in de keten. Veranderende locaties of het winnen/verliezen van klanten kan hier debet aan zijn. Voor verbeterprocessen op het gebied van productie en administratieve processen mikken de respondenten op verhogen van de efficiëntie en het verkorten van doorlooptijden. Bij het deelgebied warehousing waren de meningen verdeeld, al kregen gerichte verbeteringen in orderpickprocessen en het herinrichten van een magazijn de meeste stemmen. Distributiebedrijven gaven aan slimmer te willen plannen en zien ook een TMS of upgrade ervan als een welkome ondersteuning voor het verbeteren van de processen.

Bron: logistiek.nl

Ook in de auto gaat iOS het afleggen tegen Android

Ook in de auto gaat iOS het afleggen tegen Android. Op termijn kiezen meer autofabrikanten voor het open source besturingssysteem in de auto. Ondertussen zitten beide systemen nog in geen enkele auto.

Maar Apple en Google werken achter de schermen hard aan de introductie van hun besturingssystemen in auto’s. Een ongetwijfeld boeiend gevecht dat weldra naar de voorgrond zal treden. Met als winnaar Android, zo verwacht onderzoeksbureau ABI Research. Fabrikanten staan immers in de rij voor het op termijn marktdominante Android Auto. Dit terwijl CarPlay z’n eerste vertraging al heeft opgelopen.

Want hoewel de eerste contracten zijn getekend en het systeem met de gebruikelijke portie bombarie wereldkundig is gemaakt, loopt het in maart reeds gepresenteerde CarPlay al bij zeker drie grote autofabrikanten vertraging op bij de geplande introductie in 2014, zo meldt Computerworld.com. Mercedes-Benz, Volvo, en Honda komen op z’n vroegst volgend jaar pas met iOS-ondersteuning in hun auto’s.

Lees meer

groei

IDC: SDN-markt groeit jaarlijks 89 procent

De wereldwijde markt voor software defined networking gaat jaarlijks met 89 procent groeien van bijna 728 miljoen euro (960 miljoen dollar) in 2014 tot meer dan zes miljard euro (meer dan acht miljard dollar) in 2018. Dit heeft onderzoeksbureau IDC berekent. De groei wordt vooral gedreven door de enterprise-markt en de cloud service providers.

In zijn berekening heeft IDC gekeken naar de fysieke netwerkinfrastructuur, controllers en netwerkvirtualisatiesoftware, beveiligingsorganisaties, gerelateerde applicaties en sdn-gerelateerde professionele diensten. Volgens het onderzoeksbureau hebben organisaties flexibelere netwerken nodig en is dat de reden dat er meer behoefte is naar sdn. Deze flexibele netwerken zijn vooral nodig wanneer bedrijven nieuwe oplossingen voor cloud, mobility, big data en the internet of things willen implementeren.

Vooral de komende twee jaar worden belangrijk voor de introductie van sdn-technologieën, zo laat Brad Casemore, hoofdonderzoeker voor datacenternetwerken bij IDC, weten. ‘Maar de markt beweegt niet als één geheel. Sommige segmenten in de markt zijn al verder op weg naar de cloud en bovendien zijn deze segmenten niet alleen snel met het adopteren van sdn, hierin zitten ook de organisaties die hun it-afdelingen aan het herstructureren zijn met DevOps-modellen.’

Bron: Computable

Filter bots en spiders uit Google Analytics

Google Analytics filtert eindelijk automatisch bekende bots en spiders uit webverkeer-statistieken. De omslachtige handmatige instelling is ingeruild voor een simpel vinkje.

De statistieken van Google Analytics zijn nu nog eerlijker te maken. De populaire gratis tool heeft in een update de mogelijkheid om bots en spiders te filteren uit de statistieken van het webverkeer naar sites. Deze ‘nep-bezoekers’ zijn ruimschoots aanwezig, denk alleen al aan bots die voortdurend pagina’s indexeren voor zoekmachines.

Google kiest bij zijn automatische filtering voor de lijst van het Interactive Advertising Bureau (IAB). “De backend sluit hits die overeenkomen met de User Agents in deze lijst uit alsof ze door een profielfilter worden gehaald. Dit laat u het werkelijk aantal bezoekers die naar uw site komen zien”, schrijft het Google Analytics Team.

Maar of iedereen daar nu zo blij mee is? Bijna alle bedrijven maken tegenwoordig gebruik van het gratis Google Analytics om verkeer naar hun websites en diensten te monitoren. De voordelen liggen voor de hand: het is de standaard, gratis en adverteerders lopen ermee weg. Hen wil je natuurlijk zo hoog mogelijke cijfers laten zien.

Filteren was overigens al langer – alhoewel omslachtig en handmatig – mogelijk. Voortaan volstaat echter een simpel vinkje in het instellingenmenu:

GoogleAnalytics

Bron: webwereld

Credit-cards

Waarschuwing nieuwe malware kassasystemen winkels

Kassasystemen worden besmet met malware via IT-tools die gebruikmaken van simpele wachtwoorden en geen tweefactorauthenticatie hebben.

US-CERT waarschuwt voor nieuwe malware die kassasystemen van winkels op de korrel neemt. Opvallend: wachtwoordproblematiek is een grote oorzaak is van de proliferatie van Point of Sale-malware en niet zozeer de drive-by-aanval of een andere methode die populair is om consumenten-pc’s te infecteren.

Besmet met RAM-scrapers

De cybercriminelen komen binnen via remote desktoptools als LogMeIn, Microsoft RDP of Apple Remote Desktop. De winkelketens gebruiken bij gebrek aan systeembeheerders op locatie deze tools om op afstand pc’s te beheren, maar zetten daar vaak een standaardwachtwoord voor in of een eenvoudig wachtwoord dat makkelijk te bruteforcen is. Criminelen maken handig gebruik van dit twijfelachtige IT-beheer alsof het een backdoor is.

Malware als Dexter of Backoff zijn RAM-scapers. Deze trekken betaalgegevens uit het werkgeheugen op het moment van doorvoer, met als voordeel dat ze op dat moment niet versleuteld zijn. Vorig jaar bemachtigden cybersnoodaards zo tientallen miljoenen creditcardgegevens van grote retailer Target.

Bron: webwereld

ZorgNota

NVZ en ZN lanceren dezorgnota.nl

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een gezamenlijke website www.dezorgnota.nl gelanceerd om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden.

Voor behandelingen in ziekenhuizen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangen patiënten een duidelijkere zorgnota. Het is voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars belangrijk om patiënten en verzekerden hier goed over te informeren.

Website

De website www.dezorgnota.nl biedt informatie over de zorgnota en de zorgkosten in meer algemene zin. De site geeft antwoord op veel gestelde vragen en geeft aan waar iemand met welke vraag terecht kan. Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis: “De financiering van ziekenhuiszorg is vaak ook een ingewikkelde materie en een goede uitleg over de nota is voor alle partijen belangrijk.”

Beter geïnformeerd

ZN en de NVZ ontvingen signalen dat sommige patiënten van het kastje naar de muur werden gestuurd. NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: “Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Door dit initiatief worden patiënten beter geïnformeerd en wordt duidelijk bij wie ze met welke vraag terecht kunnen.”

André Rouvoet, voorzitter van ZN, vindt dat met de verbetering van de zorgnota een patiënt beter kan nagaan wat er aan zorg geleverd is. Rouvoet benadrukt wel dat het bekostigingssysteem ingewikkeld is. ”Deze site biedt mensen een goed handvat als ze vragen hebben.”

Verzekerden kunnen de vernieuwde zorgnota via de mijn-omgeving op de website van hun zorgverzekeraar raadplegen. Vanaf medio augustus ontvangen verzekerden de eerste vernieuwde zorgnota’s van behandelingen. Over maximaal een jaar zullen alle zorgnota’s de nieuwe informatie bevatten.

 

Bron: gezondheidskrant

zzpvakmensen

Snel een vakman vinden via zzpvakmensen

Je hebt op een werk snel iemand nodig, en dan wil de controle van de papieren er nog wel eens bij inschieten. Wie als Bouwend Nederland-lid een professionele zzp’er zoekt, die is wie hij zegt, met de goede papieren en getest op zijn vaardigheden, kan beter even kijken op zzpvakmensen.nl

Met de groei van het aantal zzp’ers wordt het steeds moeilijker het kaf van het koren te scheiden. Bovendien spelen bij het aangaan van een klus tussen opdrachtgever en zzp’er ook allerlei juridische zaken. Het inhuren van een zzp’er zonder geldige VAR-verklaring, identiteitsbewijs, KvK-uittreksel, aansprakelijkheidsverzekering en VCAverklaring kan grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever.

Daarom is zzpvakmensen.nl opgericht, zo is te lezen in de vierde editie van BouwendNL. Zzp-vakmensen is een nieuw vraag- en aanbodplatform waarop bouw- en infrabedrijven veilig, eenvoudig en transparant zakendoen met zzp’ers. Opgericht door Bouwmensen (de vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven) met steun van Bouwend Nederland en Zelfstandigen Bouw (ZBo) is het volledig een initiatief voor en door de bouwsector.

Bron: Bouwend Nederland

Video Interview Hans Nipshagen (Akamai) over WK voetbal video-explosie

Hans Nipshagen (Akamai) over de op het WK voelbare video-explosie

Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf Akamai zag al in 1995 de noodzaak om de datastromen over het internet goed te verspreiden. Die gedachte kwam van een professor van het MIT, onderdeel van de Universiteit van Boston. Hij voorspelde dat er congestie zou optreden op het internet wanneer de groei zou doorzetten op een schaal die men toen verwachtte. De groei van het internet heeft inmiddels de stoutste verwachtingen overtroffen, de reden waarom Akamai is begonnen is achteraf gezien visionair gebleken, vertelt Hans Nipshagen in Top Names. Het bedrijf is na 20 jaar nog steeds de grootste speler in de markt.

Het internet bestaat uit zo’n 22.000 losse netwerken. Die zijn aan elkaar gekoppeld op basis van onderlinge afspraken. Een probleem dat daarbij speelt is dat de verhoudingen niet gelijk zijn. Je hebt grote en kleine providers. En de grote spelers vragen geld aan kleine spelers wanneer die bepaalde data willen hebben. De kleine spelers proberen die kosten via omwegen te voorkomen. Hierdoor zie je overal knooppunten en opstoppingen ontstaan. Of er treedt kwaliteitsverlies op door de grote afstanden die moeten worden overbrugd. Akamai heeft zich gespecialiseerd in het snel en goedkoop overbrengen van data, met name voor live streaming van events. Daarbij staat zo min mogelijk verlies aan kwaliteit voorop. “Alle servers van Akamai hebben een stuk software, dat heet Ghost, en dat zorgt ervoor dat het platform als één geheel blijft functioneren. We zijn in staat om optimale routes op het internet te vinden en congesties te omzeilen”, aldus Hans Nipshagen zelf sinds 2011 actief bij Akamai.

 

Bron: Fast Moving Targets

kvk

Internet of Things, verdienmodel van de toekomst, nu praktisch toepasbaar

KvK biedt ondernemers gratis praktisch werkdocument voor eigen bedrijfsvoering

Internationaal is Internet of Things een van de belangrijkste economische ontwikkelingen op dit moment. Het biedt interessante nieuwe verdienmodellen voor Nederlandse ondernemers. Internet of Things biedt voordelen op het gebied van procesoptimalisatie en het realiseren van nieuwe producten en diensten. Om die concreet te maken heeft de Kamer van Koophandel voorbeelden gebundeld. De publicatie is tevens een werkdocument: met zes bouwstenen kan de ondernemer Internet of Things meteen vertalen naar zijn eigen bedrijf. Er zijn drie praktische werkbladen waarmee hij zijn eigen ideeën kan uitwerken. De gratis publicatie ‘Internet of Things: slimme en internet verbonden producten en diensten’ is beschikbaar via www.kvk.nl/iot

De publicatie introduceert Internet of Things (IoT) door trends en praktijkvoorbeelden te delen. In het internationale bedrijfsleven wordt Internet of Things (IoT) nu al als een van de belangrijkste ontwikkelingen van dit decennium gezien. Uit een wereldwijd onderzoek onder directeuren en senior managers van (middel)grote bedrijven blijkt dat 96% van de geïnterviewden verwacht binnen drie jaar met IoT aan de slag te gaan. En 91% van de ondervraagden verwacht dat IoT hun onderneming in belangrijke mate zal veranderen.

Definitie

De kortste definitie van Internet of Things is ’een netwerk van slimme en communicerende objecten’. IoT gaat over het vergaren en uitwisselen van data en waardevolle informatie in de fysieke wereld met behulp van digitale technologie. ‘Dingen’ (vandaar Internet of Things) zijn nu al met – vaak eenvoudige – elektronica ‘slim’ te maken! Met sensoren krijgen producten zintuigen die waardevolle informatie verzamelen over hun toestand en hun omgeving. Met draadloze connectiviteit en via het internet wisselen zij deze informatie uit. Dit biedt ondernemers kansen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Ook hun bedrijfsprocessen worden vaak efficiënter en slimmer.

De publicatie ‘Internet of Things: slimme en internet verbonden producten en diensten’ is te downloaden via www.kvk.nl/IoT

Timemonk gratis urenregistratie zzp'ers

Timemonk gratis urenregistratie voor ZZP’ers

Urenregistratie

Als jij je uren moet bijhouden voor klanten en projecten en die Engelstalige Apps niet handig vind, te prijzig, te uitgebreid meld je dan aan bij timemonk.nl. TimeMonk is een onderdeel van MoneyMonk een online boekhoudprogramma (niet gratis). Je uren bijhouden was nog nooit zo makkelijk! Registreer je gewerkte uren per klant of project. Jij weet precies waar jij je tijd aan besteedt!

100% gratis

Je leest het goed. Zij willen ZZP’ers helpen, en bieden TimeMonk gratis aan. Geen verborgen kosten, geen kleine lettertjes!

Urencriterium

Maak je gebruik van ondernemersaftrek? Houd je uren netjes bij om aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen!