jeugd werkt

Neem jonge werknemer in dienst en ontvang plaatsingsbonus!

Als u ondernemer bent in Noord-Holland Noord en u neemt een jongere in dienst die niet over een startkwalificatie beschikt dan kunt u aanspraak maken op een plaatsingsbonus van € 2.000,-. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2 niveau of hoger.

Een van de ondernemers die u voor ging is Diederik de Jong. Hij heeft nu alweer 3 maanden naar volle tevredenheid de 19-jarige Patrick in dienst. Door de Plaatsingsbonus van € 2.000,- kon hij Patrick direct een jaarcontract bieden. Slim toch? Neem ook een jonge werknemer in dienst!

Gemeenten, UWV, onderwijs en werkgevers hebben de handen ineengeslagen om de jeugdwerkloosheid in de regio Noord-Holland Noord aan te pakken. Voor de specifieke doelgroep werkzoekende jongeren zonder startkwalificatie bestaat de Plaatsingsbonus. De Plaatsingsbonus is een financiële tegemoetkoming van maximaal € 2.000,- voor u als werkgever, als u deze jongeren een baan, leerwerkbaan of werkervaringsplek aan kunt bieden. Ook kunt u kiezen voor extra begeleiding van uw nieuwe werknemer. Dat is helemaal aan u.

Het RPA-NHN* wil jongeren simpelweg aan een mooie baan helpen en u als werkgever daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Want Jeugd Werkt! Ook voor u!

Op Subsidiecalculator.nl kunt u precies berekenen wat voor u de mogelijkheden zijn, maar we adviseren u hier graag ook persoonlijk over. Download hier een PDF met meer informatie en contactgegevens.

 

*Het RPA-NHN is het samenwerkingsverband waarin ondernemers-, onderwijs- en overheidsorganisaties in Noord-Holland Noord zich actief inzetten voor een goed functionerende arbeidsmarkt ten behoeve van de regionale economie. Binnen het RPA-NHN worden op regionaal niveau de krachten gebundeld, gezamenlijke arrangementen gecreëerd en concrete afspraken gemaakt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.

jeugd werkt

Bron: MKB

bouw

[Gastblog] Nationaal en regionaal niveau, verschillen blijkbaar niet zoveel

Hoe reageerde u op de berichten dat het weer beter gaat met onze economie en dat Nederland niet meer in een recessie zit?

Opstandig of met een glimlach? Ik met het laatste, maar wel met een frons. Een glimlach, omdat de periode met een neergaande spiraal mij lang genoeg geduurd heeft en ik evenals velen van u positief zijn ingesteld. Mij was immers verteld dat “als Duitsland de griep had, Nederland verkouden zou zijn”. Welnu wij hebben nog verhoging terwijl Duitsland zich al enige tijd kiplekker voelt. Een kentering naar een groeiende economie in Nederland, wordt nog slechts voorspeld op basis van signalen van gezaghebbende Nederlandse “voorspellers”. De frons omdat ik het tenminste toevallig vind dat de berichten over de economie de wereld in werden verstuurd ten tijde van de presentatie van het bezuinigingspakket van € 6 miljard door het kabinet. Wel knap gedaan; want het lijkt erop alsof wij die bezuinigingen bijna moeiteloos accepteren. Ik geef toe, van politiek heb ik geen verstand meer, maar deze financiële inspanning komt toch bovenop eerder vastgestelde bezuinigingen, waartegen velen in verzet kwamen?.

Enfin, iets dichter bij huis: het Westfriese ondernemen in een samenleving van schaalvergroting op schaalvergroting. Met teleurstelling heb ik kennis genomen van het besluit van de ledenvergadering van de afdeling West Friesland (Bouwend Nederland) om het proces te komen tot een krachtige regionale afdeling Noord-Holland Noord (met de afdelingen Kop Noord-Holland en Alkmaar) recent heeft afgestemd; terwijl juist die sector bekend staat als één die nog wel wat in de vaart der volkeren zou moeten willen opstomen. De afdeling West-Friesland van Bouwend Nederland (blijkbaar) niet, het onderwijsveld, de zorg, corporatieland, de verzekeringswereld, gemeenten en zelfs provincies wel! Ontwikkelingen en vooruitgang in de bouw kenmerken zich vooral door het aangaan van samenwerkingsverbanden, efficiënter werken en innoveren. Daarbij wordt belang gehecht aan aspecten als respect en vertrouwen en krijgen zaken als verduurzamen, woonlastenbeheersing meer inhoud.

Blij was ik dan ook met het resultaat uit de bijeenkomst van BouwenNH2.0. Het is een dynamisch netwerk waar lokale en regionale bouwers en vertegenwoordigers van daaraan gelieerde instanties en organisaties,waaronder corporaties en onderwijsinstellingen, met elkaar discussiëren over ontwikkelingen in de bouw in brede zin en de wijze waarop wij zij elkaar daarin in Noord-Holland (Noord) van dienst kunnen zijn. Dus niet meer preken voor eigen parochie, maar met de wetenschap dat ze het niet meer alleen af kunnen, kansen zien om ze te benutten, zodat Noord-Holland (Noord) weer in alle opzichten een aantrekkelijk gebied wordt, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Die insteek zal zéker zijn vruchten afwerpen en dat zal gepaard gaan met tegenwind en wind in de rug. Er zullen andere coalities vonden moeten worden die leiden tot de gewenste ontwikkelingen; en nu bedenk ik me dat de regio blijkbaar net zo werkt als het nationaal niveau.

Cor van Vliet