verspreid over het land wordt op vrijdag 16 maart stilgestaan bij veilig werken

Inmiddels al 150 aanmeldingen, wie volgt?

Op bouwplaatsen, projecten en in bedrijven verspreid over het land wordt op vrijdag 16 maart stilgestaan bij veilig werken. Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Aannemers-federatie Bouw, de Governance Code.

Inmiddels hebben 150 deelnemers zich aangemeld voor Bewust Veilig op vrijdag 16 maart. Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Aannemersfederatie Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw en andere stakeholders organiseren dan voor de tweede maal Bewust Veilig.

Lees meer

Het draait niet alleen om subsidies, als je als gemeente maar faciliteert,

3e dialoogsessie gemeente Alkmaar en HHWaard

Wethouders en (aanstaand) Raadsleden van de gemeente Alkmaar en Heerhugowaard gingen op 14 februari met leden van Bouwend Nederland in gesprek over onder andere verduurzaming in de bouw.

Tijdens deze derde dialoogsessie, die plaatsvond bij Espeq Opleidingsbedrijven in Heerhugowaard, werd ingegaan op de vraag hoe beide gemeentes gaan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en welke rol de bouwsector hierin kan en moet spelen. Lees meer

Vanaf 25 mei moet iedere organisatie aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) voldoen.

Is uw bedrijf op de hoogte van AVG?

Inmiddels is het breed bekend, en heeft Bouwend Nederland al eerder berichten geplaatst over AVG. Vanaf 25 mei moet iedere organisatie aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) voldoen. De Wet bescherming persoonsgegevens vervalt vanaf dat moment.

Lees meer

verbinden

Circulair toon zetten mét hulp bouw

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een voortrekkersrol spelen bij het halen van ‘Nederland circulair in 2050’. Voor het welslagen van die aanpak zijn actief meedenken en expertise van de bouw onontbeerlijk, benadrukt RVB directeur-generaal Annet Bertram.

Met de Bouwcampus en NEN gaan het RVB en Rijkswaterstaat op zoek naar koplopers in de bouwwereld en naar concrete praktijkvoorbeelden van circulair bouwen. Het RVB richt daartoe samen met Rijkswaterstaat Platform CB’23 op.

Lees meer

Het draait niet alleen om subsidies, als je als gemeente maar faciliteert,

Nieuwe campagne energiezuinige woningen

Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken.

Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start op 22 januari de campagne Energiebesparendoejenu.

Lees meer