Kazemattenmuseum avond vol verhalen over heel Kornwerderzand.

Kazemattenmuseum avond vol verhalen over heel Kornwerderzand.

Op vrijdagavond 26 januari is de officiële aftrap van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het culturele jaar begint bij de Friese cultuurdragers bij uitstek: de culturele instellingen en Friezen zelf. Ook het Kazemattenmuseum doet mee met een avond vol verhalen over heel Kornwerderzand.

Slechts 23 mensen wonen er, in dat fascinerende rijtje huizen aan de sluis bij Kornwerderzand! Leven op een plek met een verhalenrijk verleden. Voor Popke de Vlugt voelt het als een permanente vakantie. Via het Kazemattenmuseum houdt hij deze avond open huis en vertelt hoe het is om te leven op deze bijzondere plek.

In Kazemat IV in het museum, vertelt Guus Boers, de kleinzoon van kapitein Boers, de bevelhebber op Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940, aan de hand van een door hem zelf geschreven gedicht over zijn ervaringen tijdens een bezoek aan concentratiekamp Sachsenhausen in Oranienburg. In dat kamp is kapitein Boers in 1942 geëxecuteerd.

Het heden en verleden van de iconische Afsluitdijk kun je ontdekken in het Informatiecentrum, De Nieuwe Afsluitdijk. Maar ook de toekomst: maak een virtuele doorgang, samen met de vissen, door de toekomstige vismigratierivier!

Drie maal open huis op Korwerderzand!

In een doorlopend programma worden ieder half uur de verhalen verteld. Bezoekers zijn de hele avond van 19.00 – 22.00 uur van harte welkom. Toegang is uiteraard gratis.

Parkeren kan bij het Informatiecentrum De Nieuwe Afsluitdijk. Volg de P borden “Kazematten”.

Medewerkers van het Kazemattenmuseum vangen de bezoekers op bij het Informatiecentrum aan de Sluisweg 1A op Kornwerderzand.

Overhandiging Award aan Jan Schouten door weth. Hans Tigges

Award Duurzame Ondernemer Jean Le Jean Catering

PERSBERICHT – Award Duurzame Ondernemer 2017 is gewonnen door Jean le Jean Catering uit Zwaagdijk. Ondernemer Jan Schouten heeft de prijs ontvangen van wethouder Hans Tigges (Duurzaamheid).

Het bedrijf slaagt erin in de volle breedte van de bedrijfsvoering duurzame stappen te zetten. De gedeelde tweede prijs ging naar Het Wapen van Medemblik en Café Restaurant Stam uit Wognum.

Lees meer

3 prijzen team per4mance

Opleider PER4MANCE uitgeroepen tot De Beste Kleine Opleider van Nederland

PERSBERICHT – Springest organiseerde dit jaar voor de vijfde keer de verkiezing van de ‘Beste Opleider van Nederland’. Springest vertegenwoordigt ruim 5100 opleiders en heeft een aanbod van meer dan 49.000 leerproducten. Daarmee is het de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen in Nederland.

PER4MANCE zat in de top 3 van maar liefst 5 categorieën en won de categorieën ‘Beste Opleider Management’, ‘Beste Opleider Communicatie’ én ‘Beste Kleine Opleider van Nederland’. De uitslag wordt bepaald aan de hand van beoordelingen die de deelnemers in het betreffende kalenderjaar hebben gegeven. Voor het eerst ging de prijs voor ‘De Beste Kleine Opleider’ naar een jong trainingsbureau vanwege zijn eigenzinnige en mensgerichte aanpak.

Lees meer

SOK NHN 2017

Nieuwe zevenjarige samenwerking met oog op regionale economische ontwikkeling

PERSBERICHT – Op 7 december 2017 hebben 18 gemeenten, de provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) met een handtekening afgesproken de samenwerking voor de komende zeven jaar voort te zetten. Ontwikkelingsbedrijf NHN werkt al tien jaar namens 18 gemeenten en de provincie aan de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord. In die periode heeft de regio Noord-Holland Noord een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De ondertekening vond plaats bij InHolland in Alkmaar, waar NHN zich vanaf 1 januari 2018 zal vestigen.

De regio kiest er in het ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam 2040’ voor om de focus te leggen op waar de regio goed in is: agri & food, energie, water en toerisme. Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Vanuit Noord-Holland Noord dragen we bij aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Hier worden nieuwe teeltmethodes beproefd, leren we steeds zorgvuldiger omgaan met zoet water, ontwikkelen we duurzame energiebronnen en veredelen we de beste zaden van de wereld.  Daarnaast hebben we ook nog eens de ruimte om betaalbaar te wonen en beschikt de regio over prima recreatiemogelijkheden. De samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden is daarbij cruciaal. Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert die samenwerking en helpt ons economische kansen te verzilveren en de werkgelegenheid in de regio te versterken.”

Uitvoeringsorganisatie

NHN heeft als uitvoeringsorganisatie van de overheid een aantal kerntaken; marketing & acquisitie, verbeteren van het vestigingsklimaat en ondersteunen van ondernemers bij hun vestigings- en investeringsplannen. NHN ondersteunt omvangrijke projecten (zoals Seed Valley en de herstructurering van glastuinbouwgebied Alton) en begeleidt duurzame energie innovaties (zoals InVesta en het Energy & Health Campus in Petten). Daarnaast is NHN uitvoerder van de destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam met als doel toeristische bestedingen in het gebied te vergroten. NHN voert niet alleen projecten uit, maar speelt ook een belangrijke rol in verschillende acquisitietrajecten, waarvan de vestiging van Microsoft op Agriport A7 een goed voorbeeld is.

Onzichtbaar, maar cruciaal werk

Jelle Beemsterboer, Wethouder Economische Zaken van gemeente Schagen, is blij met de voortzetting van de samenwerking: “NHN verricht bijna onzichtbaar, maar cruciaal werk. Zij versterken samenwerking tussen ondernemers in onze regio, zij werven nieuwe bedrijven en begeleiden groei en clustervorming. Ook helpt NHN bij de regionale lobby agenda. Voor Schagen is het meest zichtbaar het vele werk dat NHN doet voor de Energy&Health Campus in Petten. De aanwezige wetenschapsclusters in Petten worden gepositioneerd, geholpen in groeiambities en samengebonden in de wens om meer start-ups aan te trekken en studenten en promovendi voor tijdelijk onderzoek gelegenheid te bieden. Voor dat succes is de samenbindende rol van NHN van groot belang.”

Monique Stam, Wethouder Economische Zaken van gemeente Heerhugowaard, voegt toe: “Het Alton-project is een van de successen van regionale samenwerking binnen Noord-Holland Noord. Een mooi voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking tussen ondernemers, provincie, het Ontwikkelingsbedrijf en de regiogemeenten. Samen met OVAL, de ondernemersvereniging van Alton,  pakken wij de herstructurering van dit glastuinbouwgebied aan en werken wij aan onze ambitie om Alton in 2030 energieneutraal te maken. Wij delen de opgedane kennis en kunde binnen deze samenwerkingsverbanden met elkaar binnen  de glasdriehoek Grootslag, Agriport A7 en Alton en werken zo samen aan de versterking van Greenport NHN.”

Ben Tap, wethouder Economische Zaken in Hoorn over de voortzetting van de samenwerking: “Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is de regionale uitvoeringsorganisatie, die de gezamenlijke ambities van de regio Holland boven Amsterdam helpt te realiseren. Dat doen zij zeer adequaat en efficiënt. Gemeente Hoorn vindt het belangrijk dat het ontwikkelingsbedrijf deze werkzaamheden ook de komende periode kan blijven uitvoeren en daarom zetten wij een enthousiaste handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.”

Regionale ambities

De regio Noord-Holland Noord heeft samen met de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Alkmaar een Ambitiedocument ‘Holland boven Amsterdam 2040’ vastgesteld. Hieraan is een regionaal uitvoeringsprogramma gekoppeld. Het Ontwikkelingsbedrijf helpt als uitvoeringsorganisatie deze regionale ambities mee te realiseren.

Inloophuis_pisa_opbrengst_Hannke_tinor_centi

Netwerkevenement Rotaryclub Hoorn brengt ruim 2000€ op voor Inloophuis Pisa!

PERSBERICHT – Op 15 november jl. vond het jaarlijkse netwerkevenement van de Rotary Club Hoorn plaats bij J.P. Coen in Hoorn. Dit evenement werd ‘gevierd’ met een heerlijke snertmaaltijd (De Piet Roele Snertmaaltijd). Iedereen kon hiervoor inschrijven en de opbrengst kwam ten goede aan Inloophuis Pisa.

Bestuurslid Hanneke Tinor-Centi werd door de waarnemend voorzitter van deze mooie club verrast met een bedrag van minimaal 2.000 euro. Minimaal, want aan het einde van de avond vond er nog een collecte plaats onder de aanwezigen. Tinor-Centi: “Wij zijn enorm blij met dit mooie bedrag. Waar wij ook erg blij mee zijn is dat de Rotary Club Hoorn gekozen heeft voor een non-profitorganisatie in haar eigen omgeving. Het gebeurt nog zo vaak dat er wordt gekozen voor landelijk opererende organisaties, terwijl er ‘om de hoek’ ook nood aan financiële middelen is. Inloophuis Pisa kent West-Friesland als verzorgingsgebied; het gebied waar ook de Rotary Club Hoorn actief is.”

Lees ook:

docentstages - Theuws Polyester Wieringerwerf

Docenten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde op stage bij composietbedrijven regio

PERSBERICHT – Docenten Electrotechniek en Werktuigbouwkunde van het ROC Horizon College en Hogeschool Inholland hebben op 14 en 15 november tijdens docentenstagedagen kennis gemaakt met composietbedrijven uit de regio. De werkbezoeken aan de bedrijven Schaap Composites, 2MV Composites, Rolan Robotics, CPT, Theuws Polyester en Futura Composites hadden als doel een betere verbinding tussen de bedrijven te realiseren en op middellange termijn een nieuwe instroom van medewerkers te bewerkstelligen.

De docentenstagedagen werden georganiseerd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) in opdracht van zeven Westfriese gemeenten. De stages zijn een extra onderdeel bij het project ‘Valorisatie High Sector Composiet NH, dat mede wordt gefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Noord-Holland.

Lees meer

Richard Kimmann portret

Agrariër Richard Kimmann bundelt krachten voor MKB voordeel

PERSBERICHT – 13 Jaar al is akkerbouwer Richard Kimmann bezig met het goedkoop inkopen voor agrariërs. Dat doet hij met zijn collectieve-inkoopsite Farmers4all waarop veel agrarische producten te verkrijgen zijn. Vorig jaar is hij gestart met het ontwikkelen van een nieuw inkoopcollectief: ‘MKB Bespaar Nu’. Hiermee wil hij alle mkb’ers laten profiteren van de mogelijkheden en voordelen van collectieve inkoop.

Hierbij kun je denken aan veel producten, zoals het goedkoop inkopen van energie tot het goedkoop laten ophalen van bedrijfsafval, maar zo ook het inkopen van  ledlampen en brandpreventiemiddelen. Door met MKB Bespaar Nu voor een grote groep mkb’ers in te kopen en daarnaast het inkoopvolume wat met Farmers4all wordt gerealiseerd zijn ondernemers  verzekerd van de laagste prijzen.

Samen scherper inkopen

De site van ondernemer en boer Richard Kimmann mkbbespaarnu.nl heeft als doel een collectief van mkb’ers te verzamelen om daarmee de voordelen van collectief inkopen te realiseren. Op onder meer afvalverwerking en brandpreventiemiddelen is te besparen. Richard Kimmann legt uit: “Als boer merkte ik al dat wanneer ik ventilatoren wilde kopen, het goedkoper was wanneer ik dat samen met een aantal bevriende collega’s inkocht. Zo kwam ik erachter dat dat eigenlijk met veel meer producten zo was. Daarom ben ik in 2004 gestart met een collectief van agrariërs, naast ons melkveebedrijf in Lutten destijds. Op de website staan voorbeelden van producten die goedkoper kunnen. Het doel is het  productaanbod binnen een jaar te verdubbelen. Daarbij denken we aan accountancy, verzekeringen, financieringen, leaseauto’s, incasso etcetc.” “Het concept is eigenlijk vrij simpel en heeft zich bij Farmers4All al uitvoerig bewezen”, vertelt commercieel manager Alwin Schlepers enthousiast. “Hoe meer ondernemers zich bij ons aanmelden, hoe groter hun voordeel wordt. Want door krachten te bundelen kunnen wij scherper inkopen.”

MKB Bespaar Nu: bespaarcollectief voor mkb’ers opgezet door Richard Kimmann. Meer informatie: https://www.mkbbespaarnu.nl/

sWat verandert er per 1 januari 2018 bij OCW

Stormloop op beroepsopleidingen detailhandel

PERSBERICHT – Steeds meer jongeren kiezen voor een bachelor in retail management aan één van de hogescholen. Het aantal studenten is sinds 2012 met 12% gestegen. De meeste HBO-studenten vinden snel, soms al direct na een eindstage, betaald werk op hun opleidingsniveau. Ook voor het handelsonderwijs MBO-4 groeit de belangstelling: +15% sinds 2012. In totaal doen nu 10.000 studenten de opleiding retail management of ondernemer retail in het MBO. Dit is vaak bij een van de 28.000 erkende leerbedrijven. De detailhandel is daarmee één van de grootste opleiders van talent. Toch is de instroom van studenten onvoldoende om de toenemende vraag naar hoger gekwalificeerde medewerkers te beantwoorden.

Ondanks de populariteit van het handelsonderwijs is er ruimte voor verbetering. De doorstroom van MBO naar HBO is niet vanzelfsprekend. In het HBO is behoefte aan een sterkere leeromgeving en kennis van actualiteiten en marktontwikkelingen. Dat blijkt uit onderzoek dat Detailhandel Nederland heeft laten doen door onderzoeker-consultant Math Hoenen naar de onderwijsbehoefte in de detailhandel en de ervaringen van studenten.

Lees meer

Haarlemmermeer business plaza - Ingeborg Mooiweer

Nieuw netwerkplatform voor ondernemend Haarlemmermeer en Bollenstreek

Een netwerkplatform voor alle ondernemers uit de Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Dat biedt Business Plaza Haarlemmermeer aan. Op donderdagavond 19 oktober 2017 was de officiële lancering aan de Antareslaan 10 te Hoofddorp. Initiatiefnemer is Jennifer Delano van communicatiebureau DelanoPR te Hoofddorp.

Via Business Plaza kunnen ondernemers een netwerk opbouwen en hun bedrijf proflieren, legt Delano uit. “We hebben een website waarop alle ondernemers in Haarlemmermeer en Bollenstreek staan. Dat zijn er meer dan tienduizend. Wie lid wordt, kan het profiel aanmaken, aanbiedingen plaatsen, netwerken en meedoen aan bijeenkomsten als workshops en evenementen voor ondernemend Haarlemmermeer en Bollenstreek.” Dat moet de economie in de regio een boost geven, hoopt Delano. “Juist lokaal is het belangrijk dat ondernemers samenwerken en elkaar weten te vinden.”

Eerste lid Ingeborg Mooiweer

De afgelopen maand werd na het uitnodigen van locale ondernemers het eerste lid gevonden. Ingeborg Mooiweer meldde zich als eerste lid aan, ook zij was aanwezig bij de officiële opening. Er zullen na deze opening meer events worden georganiseerd om locale ondernemers te laten netwerken. Er is een team geformeerd van ondernemers om het platform actueel te houden van het reilen en zeilen van ondernemend Haarlemmermeer. Ook Kenneth Nieuweboer, de mede-eigenaar van Haarlem Business Plaza is een partner hierin, tijdens de opening vertelde hij wat over ondernemerschap en hoe je kansen creëert. Hij vult aan: “Onbekend maakt onbemind. In de regio hebben we fantastische bedrijven zitten waar we zaken mee kunnen doen of mee kunnen samenwerken. Het probleem is vaak dat we het niet weten. Waarom een website laten bouwen door een partij in Utrecht als in 99% van de gevallen om de hoek een partij zit die het net zo goed kan. Met het plaform van Business Plaza, de nieuwsbrief en online kanalen kunnen we voor iedere ondernemer zichtbaarheid realiseren. En dat is nodig, want je moet eerst gezien worden om zaken te kunnen doen. Zaken doen met je buurman is dan ook niet voor niets het motto.”

 

Het Haarlemmermeer Business Plaza platform is onderdeel van Business Plaza Nederland. Die heeft momenteel ruim dertig van dergelijke ‘plaza’s’ in het hele land. Meer informatie: http://haarlemmermeerbusinessplaza.nl

Dr Jesse Weltevreden

Succesvolle winkeliers combineren on- en offline

ALKMAAR – De tweede editie van het Future Shopping Event van ondernemersvereniging #clubcaas belooft met key speakers als dr. Jesse Weltevreden, auteur van het boek ‘Winkelen in het Internettijdperk’, en Rabobank e-business innovatiespecialist René de Visser een evenement te zijn dat je niet mag missen wanneer je de winkelstraten in de regio levendig wilt houden. Hoe kan de detailhandel in de regio Alkmaar anticiperen op de ontwikkelingen en groei waarborgen?

Anno 2017 staat nog steeds 6,5% de winkelvloeroppervlakte in Noord-Holland leeg. De verlaten winkels zijn een doemscenario voor winkeliers maar ook voor de gemeentes zelf. Het veranderende winkelgedrag van de consument van offline naar online vraagt om een nieuwe blik op hoe winkeliers en gemeenten samen kunnen werken om de winkelstraten levendig te houden. #clubcaas brengt ze op woensdag 1 november wederom bijeen om de regio Alkmaar te ondersteunen in deze transitie.

Programma

De avond wordt geopend door wethouder Victor Kloos waarna bezoekers kunnen kiezen welke lezingen en workshops te bezoeken. Na afloop van het programma is er tijdens de netwerkborrel met hapje gelegenheid voor winkeliers en bestuurders om met elkaar van gedachten te wisselen.

Key speakers delen hun kennis

René de Visser van Rabobank begeleidt als e-business consultant ondernemers uit het (groot) MKB bij de transitie naar omnichannel retailing. Hij vertelt over het platform De Nieuwe Winkelstraat, een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. Dr Jesse Weltevreden neemt je mee in het winkelen anno NU. Deze professor digital commerce bij de Hogeschool van Amsterdam is gepromoveerd in de gevolgen van e-shopping voor de detailhandel.

Masterclasses voor vooruitstrevende (retail)ondernemers

Speciaal voor de ondernemers die willen (blijven) groeien en willen leren hoe het combineren van een stenen winkel met een webshop in de praktijk succesvol is zijn er masterclasses ‘Meer online conversie’ door Stan Hermes van Bluedesk en ‘Personal Branding’ van Janke Papa. Stan is digitale marketing specialist en legt uit welke tools in te zetten om online beter gevonden te worden en daarmee de conversie te verhogen. Marketeer en business coach Janke Papa bespreekt het belang van zichtbaarheid en herkenbaarheid en hoe jij jouw klant kunt helpen wanneer je weet wat hij zoekt.

 

Voor meer informatie en aanmelden voor dit GRATIS #clubcaas event op woensdag 1 november van 18.00 – 21.30 uur zie www.clubcaas.nl/futureshopping

 

Foto: Dr Jesse weltevreden auteur van het boek ‘Winkelen in het Internettijdperk’