rij-rusttijden-en-digitale-tachograaf-jpg

Code 95 Rij- rustijden en digitale tachograaf

Voorkom onnodig boetes

De workshop rij- en rusttijden en digitale tachograaf wordt nu voor het vierde jaar door TLN verzorgd. Inmiddels is de workshop 120 keer gegeven en hebben al ruim 1.800 personen deze workshop gevolgd. Dat zijn met name chauffeurs, die hiermee 7 nascholingsuren verdienen, maar bijvoorbeeld ook planners, directieleden en andere medewerkers die hun vakbekwaamheid in stand willen houden. Deelnemers hebben met hun deelname ieder 7 CCV-uren verdiend. Doe veel kennis op van de rij- en rusttijden en de digitale tachograaf, die uw werknemers direct in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. Zo wordt onder andere ingegaan op het manueel invoeren van activiteiten, het juist invoeren van landcodes, het belang van het melden van storingen en nog veel meer praktische tips. Tijdens de workshop bestaat ook de mogelijkheid om een analyse van de aanwezige data op de bestuurderskaart te laten maken. Hiermee krijgt de deelnemer een analyse van de geregistreerde overtredingen en knelpunten binnen het kader van de rij- en rusttijden. Met de opgedane kennis en het verkregen inzicht kunnen u en uw werknemers boetes voorkomen. Voor de maanden september tot en met november 2014 staan er weer workshops rij- en rusttijden en digitale tachograaf gepland waaraan u en/of uw werknemers kunnen deelnemen. Zie voor een uitgebreid overzicht de volgende link: Workshop Rij- rusttijden en digitale tachograaf.

Medewerkers die niet de verplichte nascholingsuren in het kader van code 95 nodig hebben, kunnen ook de Versnelde training Rij- rusttijden en digitale tachograaf volgen. Deze Versnelde training duurt drie uur en behandeld alle aspecten omtrent de rij- en rusttijden en digitale tachograaf. Met praktische voorbeelden wordt de complexe regelgeving helder en duidelijk toegelicht voor onder ander planners, P&O-ers, ICT-ers, wagenparkbeheerders en managers. Zie voor meer informatie: Versnelde training Rij- rusttijden en digitale tachograaf.

 

 Transport & Logistiek Nederland