Verkiezingstijd column

Verkiezingstijd

Wanneer we de diverse politieke partijen mogen geloven, gaan we gouden tijden tegemoet. We worden getrakteerd op koopkrachtplaatjes waar we op voorhand jeuk in de portemonnee van krijgen? Werkloosheidsvoorspellingen die we op dit moment niet voor mogelijk houden? En investeringen in de vaderlandse economie die het bedrijfsleven een nooit eerder beleefde boost gaan geven?

En zoals gebruikelijk, weten we waarschijnlijk in de derde week van maart dat er van al die prachtige oneliners bedroevend weinig terecht gaat komen. Het nietszeggende populisme heeft de politieke overhand gekregen en daar kopen we als ondernemers helemaal niets voor. Waar de Nederlandse bedrijven al decennia om roepen, is een duidelijke visie van de politiek. Wat gaan we besluiten op cruciale terreinen als duurzaamheid, educatie, infrastructuur en som er zo nog maar een paar op? De onduidelijkheid regeert. En niet alleen in Nederland. Politici lijken meer en meer bedreven in het uitoefenen van het zogenoemde ‘piep’-management. Dat komt er op neer dat men pas in actie komt wanneer ergens iemand piept. U kent het gezegde van de put en het verdronken kalf wel.

Kortom, van de politiek moeten we het niet hebben wanneer het gaat om het ontwikkelen van visies en strategieën. Daarvoor zullen we toch echt zelf aan de bak moeten. En daar is feitelijk niets mis mee. Ondernemers horen zich ook niet te verschuilen achter de besluiteloosheid van de overheid. Sterker nog, het behoort tot de kerntaken van ondernemers te anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Om vijf of tien jaar vooruit te kijken en scenario’s op te stellen om die ontwikkelingen het hoofd te bieden en kansen te creëren.

Veel ondernemers leven echter teveel in het heden en kijken nauwelijks verder dan overmorgen. Natuurlijk, iedereen heeft het druk en de achter ons liggende periode was bepaald niet makkelijk. Maar we moeten ons wel realiseren dat in die fixatie op ‘vandaag’ een behoorlijk gevaar schuilt. Want dat betekent dat je als ondernemers slechts kunt reageren, niet anticiperen.

Ondernemen is feitelijk niet veel meer dan het gezonde verstand gebruiken. En dat vertaalt zich weer in nadenken over de al dan niet nabije toekomst. Rethink your future, om ook maar eens slogan te gebruiken. Neem daarvoor de tijd. 15 maart schijnt daarvoor een prachtige datum te zijn.

 

Dick Zoet