Dag van de bouw 2017

Dag van de bouw, een feestje?!

Zaterdag 24 mei a.s. is een bijzondere dag. Dan organiseert Bouwend Nederland weer de jaarlijkse Dag van de Bouw. Een landelijke manifestatie waarbij bouwondernemers in het hele land interessante kleine en grote bouwlocaties openstellen voor het publiek, zoals wegen, spoor- en vaarwegen, scholen, woningen en woonwijken, winkelcentra en kantoorpanden, zorg- en sportaccommodaties. Acht jaar geleden is Bouwend Nederland met dit initiatief gestart. In de beginjaren trok het enkele tienduizenden bezoekers, maar inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een grote publiekstrekker met in 2013 meer dan 135.000 bezoekers aan ruim 200 locaties. Complete gezinnen maken er een dagje uit van en reizen stad en land af om met eigen ogen de bouwwerkzaamheden aan bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn in Amsterdam te aanschouwen.

Een feestje

Maar, zie ik u denken, het gaat toch slecht met de bouw? Het is een feit dat de productie van 68 miljard tot ruim 50 miljard euro is gedaald. Talloze bedrijven zijn omgevallen en veel vakbekwame werknemers zitten zonder werk. Het valt dus niet te ontkennen dat de sector in zwaar weer verkeert en dat, hoewel veel bouwondernemers menen aan het einde van de tunnel een streepje licht te ontwaren, het tij nog niet gekeerd is. Welk feestje valt er dan te vieren?

Ja, en tóch is er alle reden om ook in deze crisistijden de Bouw in het zonnetje te zetten. Wist u dat de totale waarde van de gebouwde omgeving in Nederland circa 3.000 miljard euro bedraagt? Ik heb het dan  over dijken, huizen, wegen, kantoren, etc. Al deze werken zijn de afgelopen eeuwen aangelegd door bouwers met vakkennis en met passie. Zij zijn het die ons wereldfaam bezorgd hebben! Denkt u maar eens aan onze spectaculaire waterwerken. Nog steeds wordt onze know how op dat vlak over de hele wereld geëxporteerd. En wist u dat, als we 3.000 miljard conservatief in 50 jaar afschrijven, we alleen al aan onderhoud en vervanging van onze gebouwde omgeving een bouwopgave hebben van 60 miljard per jaar? Dat wil zeggen, zo’n 10 miljard méér dan er dit jaar wordt omgezet. Kortom, goed beschouwd staan we aan de vooravond van een stijgende bouwproductie. Deze mening wordt ook gedeeld door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). In de verschillende toekomstscenario’s die het EIB heeft uitgewerkt is altijd sprake van een stijgende bouwproductie.

Trots op de Nederlandse bouwsector

Een Dag van de Bouw is dus allerminst een misplaatst feestje. De bouw was, is, en blijft een van de grote economische drijvers. Een sector die eigenlijk de gereedschapskist van de economie is. Een sector waarin behoefte is aan goed geschoold personeel, van de ICT ’er die met bouwinformatiemodellen op zijn pc werkt tot de timmerman die vakkundig een deur afhangt. Een sector ook die innovatie hoog in het vaandel heeft en die open staat voor de uitdagingen van deze tijd, of het nu gaat om complexe binnenstedelijke bouwprojecten of om de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen. De mensen die in de bouwsector werkzaam zijn, mogen terecht trots zijn op hun prestaties. Ze willen op zaterdag 24 mei a.s. die trots graag met u delen.

Jan Overtoom

Zie www.dagvandebouw.nl voor de opengestelde bouwwerken