Geld subsidie Financiering

De 10 onwaarheden van subsidies

Als het gaat om subsidies dan heeft men vaak wel de klok horen luiden, maar weet men niet waar de klepel hangt. Dit geldt voor ondernemers, leveranciers, installateurs, uw buurman, etc. Voor mijn eerste blog op OnsNH, leek het me zodoende handig om u in het algemeen te informeren over subsidies door enkele fabels onderuit te halen.

1.   Als kleine ondernemer kom ik niet aanmerking voor subsidie

Elke ondernemer, hoe groot of hoe klein dan ook, kan in aanmerking komen voor subsidie. Waar naar wordt gekeken is naar uw investeringen en/of projecten. Géén subsidie wordt verstrekt voor gewone bedrijfsvoering.

2.   Grote bedrijven als Philips en Shell trekken de subsidiepotten leeg

Goed nieuws voor u als MKB’er, juist deze groep ondernemers worden gestimuleerd via subsidies. Vaak is het ook zo dat groot bedrijven zijn uitgesloten van subsidieprogramma’s. De Nederlandse overheid heeft door dat het MKB de motor is van onze economie en graag wil zij deze groep aansporen om onder andere te innoveren en duurzaam te ondernemen.

3.   Mijn boekhouder/accountant houdt me op de hoogte van subsidies

Uw boekhouder of accountant is ongetwijfeld goed in zijn of haar vak en hoogstwaarschijnlijk weten ze hoe ze een fiscale subsidie moeten verzilveren. Dit betekent echter niet dat u er vanuit kunt gaan dat zij u op al uw subsidiemogelijkheden kunnen wijzen en dat ze op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. U verwacht immers ook van uw schilder niet dat hij ook uw loodgieterswerk kan opknappen.

4.   De leverancier of installateur geeft aan of mijn investering voor subsidie in aanmerking komt

Ook voor deze ondernemers geldt dat ze gespecialiseerd zijn in hun eigen product en/of dienst, maar niet in de subsidieregelgeving. Het kan dus goed zijn dat u niet of verkeerd geïnformeerd wordt hierover en daarmee subsidie misloopt.

5.   Wat ik doe is niet nieuw voor de markt, niet innovatief en dus niet subsidiabel

Per subsidieprogramma wordt de maatstaf van innovatie bepaald. Er zijn regelingen waarbij uw ontwikkelingsproject innovatief moet zijn voor de branche, dan wel voor het land, dan wel voor Europa. Ook is er een programma dat stelt dat het innovatief voor uw eigen bedrijf moet zijn. En dat biedt vele ondernemers de mogelijkheid om de investering in tijd in het ontwikkelen en testen van nieuwe producten/processen/programmatuur gesubsidieerd te krijgen.

6.   Als je een nieuw product hebt ontwikkeld, dan krijg je subsidie

De meeste subsidies moeten voorafgaand aan een project worden aangevraagd. Sommige regelingen stellen dat een project al begonnen mag zijn, maar dat je alleen voor de toekomende kosten subsidie kunt krijgen. Subsidies worden nooit met terugwerkende kracht verstrekt. Daarom is het handig om voor de start van een investering of project, éérst te kijken of er subsidiemogelijkheden zijn.

7.   Subsidie is een zak met geld

Helaas, subsidie betekent niet dat je een zak met geld krijgt om te gaan ondernemen. Over het algemeen geldt dat er van u als ondernemer wordt verwacht dat u zelf pro-actief met een project van start (wil) gaan en daarin wil gaan investeren. Als extra stimulans, kunt u dan gebruik maken van een fiscale regel of van een subsidie die een deel van uw investering financiert.

8.   Als je subsidie aanvraagt, dan gaat het niet goed met je bedrijf

Subsidie is juist bedoeld voor bedrijven die een stap extra doen, hoe groot of hoe klein dan ook. Overlevingssubsidies bestaan niet in de commerciële sector. Als je subsidie toegekend krijgt, dan laat het eerder zien dat het goed gaat en dat u ondernemend bent, dan dat het slecht met u gaat.

9.   De overheid bepaalt mijn bedrijfsvoering als ik gebruik maak van subsidie

Dit is onjuist. Wel is het zo dat als u gebruik wilt maken van subsidie, u aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u ervoor kiezen om maatregelen de ondernemen om hier wél aan te voldoen. De keuze blijft echter altijd aan u.

10.  Subsidie gaat gepaard met een berg administratie

Subsidie is geen gratis geld. Er wordt verwacht dat u de subsidie ook daadwerkelijk inzet voor hetgeen waarvoor u het heeft aangevraagd. Omdat vele subsidie van te voren worden verstrekt, eist de subsidieverstrekker dat u achteraf kunt aantonen dat u ook heeft geïnvesteerd in hetgeen u zou gaan investeren of heeft uitgevoerd wat u heeft gezegd dat u zou gaan doen. Natuurlijk kan het in de praktijk wel eens afwijken. Ook dat is geen probleem, zolang u het traject maar vastlegt. Kortom, de administratie die gepaard gaat met een subsidie, betreft over het algemeen het documenteren/vastleggen van uw project.

 

Heeft u vragen over de (on)waarheden van subsidies? Laat vooral een reactie achter, dan kunnen we dit voor u en uw mede-ondernemers ophelderen. Specifieke vragen over uw bedrijf of investering kunt u per email stellen.

Lydia Gitsels

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *