zonne energie zonnepanelen

Donderdag 5 oktober praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland

In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft ‘zon’ de toekomst! Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.

Als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve panelen en toepassingen is Nederland koploper. Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert de provincie Noord-Holland de Praktijkconferentie Zonne-energie in De Lichtfabriek in Haarlem. Overheden, woningcorporaties, kennisinstellingen, (zonne-)ondernemers en coöperaties zijn van harte welkom.

Praktijkconferentie

Tijdens de conferentie wordt volop aandacht besteed aan goede voorbeelden en mooie ontwikkelingen uit de praktijk. De provincie biedt een podium aan koplopers zodat zij anderen kunnen meenemen in hun aanpak zodat we, het liefst morgen nog, nieuwe stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende deelsessies:

  • De opkomst van zonneparken
  • Woningcorporaties in het zonnetje
  • Zon op bedrijventerreinen
  • Grootscheepse aanpak: 1 miljoen panelen in Amsterdam
  • Burgers aan zet: coöperatieve zonne-energie
  • Zon op water: drijvende zonnepanelen
  • Meervoudig ruimtegebruik: ontwerpcases
  • Integreren van zon in de gebouwde omgeving

Locatie

De praktijkconferentie vindt plaats in De Lichtfabriek in Haarlem. Het adres is Minckelersweg 2 te Haarlem.

Meer info + programma