Duurzame wegen, spoor en waterwegen Green Deal

Dinsdag 17 januari heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend.
Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens InfraTech.

Jan Hendrik Dronkers: “De Green Deal duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als “business as usual”.

Ondertekenaars

Rijkswaterstaat is samen met Gemeente Rotterdam gastheer van de InfraTech waar de Green Deal ondertekend is door ruim 60 partijen uit de sector. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties Vereniging van Waterbouwers, Uneto-VNI en Bouwend Nederland.
Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

Verhagen: Ruimte voor innovaties

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland is een van de ondertekenaars van de Green Deal GWW. “Het wordt tijd dat alle mooie technische en duurzame innovaties die al in de markt beschikbaar zijn daadwerkelijk en grootschaliger worden toegepast op de projecten. Om de ambities van deze Green Deal te behalen is de kennis en het innovatieve vermogen van de markt essentieel.”

Samenwerking

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo samen te zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland, dat infrastructuur een dienst voor een duurzame dynamische samenleving en creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut.