PODH directeur Jacoba Bolderheij met de ontvangen Ecoports hercertificering

Ecoport mileu-hercertificering voor Port of Den Helder van ESPO

Persbericht – Algemeen directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder heeft van de European SeaPorts Organisation (ESPO) de hercertificering ECOport ontvangen.

De certificering wordt uitgereikt aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben. En die ieder jaar ieder jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de andere Waddenzeehavens (Den Oever, Harlingen, Lauwersoog en Groningen Seaports) ook gehercertificeerd worden. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van twee jaar en wordt getoetst aan de hand van een zelfdiagnosesysteem. Maar ook door een onafhankelijk Port Environmental Review System (PERS) op het  gebied van milieumanagement door Lloyd’s Register Quality Assurance.

Verschillende projecten zijn onder de eerste certificering van 2015-2017 reeds tot stand gekomen in samenwerking met stakeholders, zoals de Routekaart “Programma voor ontwikkeling”. Een aantal daarin benoemde projecten start de komende periode. Daarnaast is in het kader van het project “Walstroom” (kade Het Nieuwe Diep, Spoorweghaven, Nijverheidskade) een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Waaronder een risicoanalyse en een inventarisatie van de klanteisen en de voorwaarden van de vergunning.

Prioriteiten 2018-2020

Voor de komende periode wordt door Port of Den Helder vijf omgevingsaspecten geprioriteerd voor het Port Environmental Review System. De voornaamste focus ligt hierbij op de verdere recycling van scheepsafval en aan het reduceren van geluid. De resultaten van een integraal geluidsonderzoek spelen hierbij een grote rol. Om de uitvoering van een aantal projecten van de Routekaart goed ter hand te kunnen nemen. Maar ook wordt de monitoring op energiegebruik opgestart.

In de komende PERS staat ook het baggeren van Het Nieuwe Diep op het programma. Bij de aanbesteding van het baggeren wordt als kwaliteitscriterium de CO2 prestatieladder gehanteerd. De inschrijver dient zich ervan bewust te zijn, dat er gewerkt wordt in een gebied direct grenzend aan het Natura 2000 gebied Waddenzee en het UNESCO werelderfgoedgebied Waddenzee.

Naast genoemde projecten ontwikkelt Port of Den Helder de komende periode een duurzaamheidsbeleid en steunt het projecten van derde partijen, zoals het energieneutrale schip ‘Ecolution’, de realisering van een vogelbroedeiland op een voormalig bedrijventerrein en de getijdenenergieturbine BlueTec. Ook effectueerde het havenbedrijf enkele intentieverklaringen, zoals “Verkenning duurzame warmtevoorziening Den Helder” en “Dark Sky”.

Kerndoel Port of Den Helder

Port of Den Helder is één van de belangrijkste, aan energie (olie, gas en duurzame energie) gerelateerde, logistieke offshorehavens van het zuidelijke deel van de Noordzee. Samen met de nabijgelegen helikopterluchthaven van Den Helder Airport ondersteunt Port of Den Helder operationele en onderhoudsactiviteiten van de circa 135 gas-, olie- en serviceplatformen op het Nederlands continentaal plat. Een samenwerking met de Marine zorgt ervoor dat de havencapaciteit sinds 2013 flexibel inzetbaar is. Het kerndoel van de haven is om de haven verder te ontwikkelen als dè kennis- en servicehub voor de groeiende offshore-industrie in het zuidelijke deel van de Noordzee. Port of Den Helder verwacht komende jaren een toename in de vraag, mede door de opkomende hernieuwbare energieprojecten in de regio.