verkiezingen

Een frisse wind na de verkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de balans is opgemaakt.

Terwijl de winnaars de champagne lieten ontkurken, likten de verliezers hun wonden. Grote gemene deler bij de uitkomsten zijn de opvallend goede resultaten van de lokale partijen. Ver weg van de Haagse kaasstolp werden lokaal de speerpunten geformuleerd. Geen landelijke VVD- of PvdA-standpunten, maar lokaal bijeen gesprokkelde punten die dicht aansluiten bij de wensen van de burgers. Of dat ook straks in de praktijk nog zo blijkt te zijn, is een andere vraag, maar vast staat inmiddels dat de beperking van partijen tot zuiver lokale thema’s aanslaat.

‘frisse school’

Een van die thema’s die de betrokken burger bijzonder zou moeten aanspreken is de ‘frisse school’. Onderzoeken van het ministerie van Vrom, de GG en GD’s en Arbodiensten tonen namelijk aan dat in 80% van de 10.000 schoolgebouwen het binnenklimaat tekort schiet en vaak slechter is dan in gevangenissen! En wie gunt zijn kind nu een gevangenisklimaat?. U weet het misschien niet, maar er zijn scholen waar leerlingen in de zomer een ijsje krijgen om af te koelen en in de winter hun jas aanhouden om warm te blijven. De CO2-concentratie is er soms zo hoog dat ondanks alle bevlogenheid van de leerkracht de aandacht verslapt. Uit onderzoeken blijkt verder dat door scholen duurzaam te verbouwen en te isoleren het ziekteverzuim van leerlingen en docenten aanzienlijk afneemt. Bij een verdubbeling van de toevoer van frisse lucht nemen de leerprestaties van leerlingen met 15% toe. Een verbetering die er toe leidt dat straks de Cito-toets aanzienlijk beter kan worden gemaakt.

Het is dus nogal opvallend dat dit thema in vrijwel geen enkel verkiezingsprogramma een plaats heeft gekregen.

Energiezuiniger

Misschien denkt u: het is crisis en verbouwen kost geld. Ja, dat is zo. Maar er zijn budgetten beschikbaar. Gemeenten en schoolbesturen bepalen samen hoe dit geld besteed wordt. Wist u dat met een goede verbouwing het gebouw energiezuiniger wordt en de stookkosten met tientallen procenten omlaag gaan? Dat levert een aanzienlijke financiële  besparing op. Bij de keuze van een school zouden de ouders dus ook eens moeten letten op de staat van het gebouw, op de ziekteverzuimcijfers en de CO2-concentratie. Helaas is over deze zaken weinig of niets bekend. Maar het is een vaststaand feit dat veel scholen niet over een energielabel beschikken en gelden voor verduurzaming gebruiken om tekorten op de begroting te dekken.

Gezonder onderwijs door ‘frisse scholen’

Deze weken komen nieuwe raadsleden en toekomstige wethouders in het gemeentehuis bijeen om koortsachtig met elkaar te vergaderen over een nieuw, vaak moeilijk te realiseren collegeakkoord. Misschien verlangen sommigen tijdens al die moeizame besprekingen wel eens terug naar de ontmoetingen met de kiezer, zo vlak vóór de verkiezingen, naar de momenten dat ze vanuit een hoogwerker naar bouwprojecten mochten kijken of zelfs een bouwplaats betraden en het gevoel hadden te staan voor het welzijn van de burger op de ‘werkvloer’.

Laat de politicus dat gevoel koesteren en zijn tijdens de verkiezingen uitgesproken woorden over het publieke welzijn omzetten in daden.  Bijvoorbeeld, door binnen het nieuwe college afspraken te maken over gezonder onderwijs! Het is hoog tijd hier een kwaliteits- en duurzaamheidsimpuls te realiseren. Dat kan door het concept ‘frisse scholen’ in het program op te nemen, door gelden in te zetten voor verduurzaming van gebouwen en door van alle scholen het energielabel te laten bepalen en te publiceren. Dat komt het welzijn van de toekomstige kiezers ten goede. En niet te vergeten, ook ons aller milieu is er bij gebaat.

Jan Overtoom – Regiomanager Bouwend Nederland

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *