Een innitiatief cao van o.a. Bouw&Infra, Bouwend Nederland

Wie Klaart de Klus is een initiatief van partijen bij de cao Bouw & Infra: de werkgeversorganisaties Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers, en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen. Doel van het programma is om vóór begin 2017 295 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Doel

Dat is waar Wie Klaart de Klus zich op richt. Wij zetten onze eigen mensen in om bouwwerkgevers te stimuleren kandidaten uit de doelgroep een kans te geven in hun onderneming. Maar wij werken ook samen met UWV, gemeenten, de Werkgeversservicepunten, de arbeidsmarktregio’s en organisaties als Op naar de 100.000, Onbeperkt aan de slag en De Normaalste Zaak. Alles om de doelstelling te halen en zo met z’n allen te voorkomen dat het in dienst nemen van mensen met een beperking een wettelijke plicht wordt.

Doelgroep

Wajongers, mensen die onder de Participatiewet vallen, mensen met een wsw-indicatie die niet meer in de sociale werkplaats terecht kunnen, jongeren die praktijkonderwijs hebben gevolgd. Kortom: iedereen die in het doelgroepregister van UWV voorkomt, komt in aanmerking voor dit initiatief.