EU Truck Platooning Challenge groot succes

De eerste grote Europese test met truck platooning is succesvol verlopen. De zes ‘platoons’ werden woensdagmiddag na een lange rit bij aankomst op de APM terminal in de Rotterdamse haven feestelijk door minister Schultz van Haegen ontvangen.

Bij truck platooning zijn vrachtauto’s via de elektronische weg aan elkaar gekoppeld waarbij de volgauto’s de voorste volledig en automatisch volgt zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor nodig is. Door vrachtauto’s zo dicht mogelijk achter elkaar te laten rijden, zijn brandstof en CO2-besparingen tot 10% mogelijk. Het zorgt ook voor een betere doorstroming, en efficiënter en veiliger wegtransport.

Minister onder de indruk

De EU Truck Platooning Challenge is op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot stand gekomen. In het kader van de Challenge zijn zes platoons van 2 en 3 trucks vanuit de verschillende landen van fabrikanten van vrachtauto’s naar Rotterdam gereden. Minister Schultz van Haegen toonde zich bij de aankomst onder de indruk van de resultaten van de eerste grote test met truck platooning in Europa. Zij gaf aan veel toekomst te zien in deze nieuwe technologie. Om truck platooning in het grensoverschrijdende vervoer mogelijk te maken is het volgens haar van groot belang dat landen hun wet- en regelgeving op elkaar afstemmen. Daarnaast is er ook nog veel testwerk nodig. Het is belangrijk dat landen daar toestemming voor geven. Tijdens de komende informele Transportraad in Amsterdam zal de minister met andere landen praten over de aanpassingen die nodig zijn om truck platooning in Europa ingevoerd te krijgen.

TLN ziet voordelen

Naast de minister was ook Arthur van Dijk, voorzitter van TLN, een van de sprekers. Hij gaf aan ook veel voordelen te zien in truck platooning. Van Dijk benadrukte het belang van samenwerking en riep overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen om pilots met truck platooning te kunnen starten. Vanuit de Nederlandse transportsector hebben zich veel bedrijven gemeld die daar nu al mee aan de slag willen. (AS).