Bouw Personeel Opleiding

Excellente bedrijfsschool keurmerk

Op 6 maart is door de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland het officiële startsein gegeven voor het kwaliteitskeurmerk ‘excellente bedrijfsschool’. Met dit keurmerk kunnen opleidingsbedrijven zich vanaf 1 september 2018 profileren op het gebied van kwalitatief hoogstaande vakopleidingen in de bouw en infra.

Aan de hand van vier speciale pijlers wordt door de opleidingsbedrijven aangegeven welke extra’s zij aan leerlingen bieden. “Wij willen een unieke rol spelen in het opleiden en plaatsen van vakmensen in de bouw- en infrasector”, vertelt Marcel van Lieshout, Secretaris Vakgroep Opleidingsbedrijven. “Het voordeel van een kwaliteitskeurmerk is dat je kan laten zien wat je extra doet, bovenop je ‘standaard’ opleiding. Zo profileer je niet alleen jezelf op het gebied van kwaliteit maar zo stimuleren en inspireren de opleidingsbedrijven elkaar ook op het gebied van innovatie.

En dat is wellicht nog belangrijker,” benadrukt Van Lieshout. “Het samen optrekken om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen en te houden en aan te sluiten op datgene waar de markt om vraagt. Zo blijf je immers koploper, in een markt die steeds verandert. Elk jaar moet je voldoen aan bepaalde normen om het kwaliteitskeurmerk te blijven dragen. Dat houdt de opleidingsbedrijven zelf ook scherp. Samen streven we naar een gelijk opleidingsspeelveld waarin kwaliteit het verschil maakt.”

Professionele zelfstandigheid

Om de naam van excellente bedrijfsschool te kunnen voeren, committeert een opleidingsbedrijf zich met drie kwaliteit verbeteringsacties op elk van de vier pijlers. Talentontwikkeling en Loopbaanbegeleiding, Vakmanschap, Contextrijke Omgeving en Professionaliteit. Met de eerste pijler ‘Talentontwikkeling en Loopbaanbegeleiding’ staan loopbaankeuzes, doorlopende bijscholing en werkgarantie centraal. Met ‘Vakmanschap’, de tweede pijler, draait het om het opleiden tot ambachtelijk en innovatief vakmanschap.

Maar daarnaast ook het begeleiden tot professionele zelfstandigheid, het trainen in soft skills en het faciliteren van een leven lang ontwikkelen. Met de derde pijler ‘Contextrijke Omgeving’ wordt gefocust op de wensen vanuit de bouw- en infrasector. Dus de aansluiting van de opleiding op het werkveld. De vierde pijler ‘Professionalisering’ zet zwaar in op scholing en ontwikkeling van zowel leerlingen en cursisten als van de opleidingsbedrijven zelf.”

Keurmerk opleidingsbedrijven

De vakgroep opleidingsbedrijven telt veertig leden waarvan nu de helft heeft aangegeven mee te doen met het keurmerk, vertelt Van Lieshout. “We verwachten dat zich de komende tijd meer opleidingsbedrijven zullen aansluiten. Het keurmerk moet bij een aantal ook nog intern landen en sommigen willen eerst resultaten zien. Dat is begrijpelijk.

“Daarom zal het vakgroepsbestuur de komende tijd een helpende hand bieden aan de opleidingsbedrijven die nog niet zijn aangesloten. Omdat we met dit keurmerk gezamenlijk optrekken, kunnen we straks sneller zaken invoeren, waardoor verbeteringen ook sneller worden gerealiseerd én waardoor je veel meer kan inspelen op de wensen van de (regionale) markt,” stelt Van Lieshout. “Dat is uiteindelijk ook goed voor de leerlingen. We gaan bijvoorbeeld per regio kijken welke ontwikkelingen er spelen; wat is er per regio nodig, want dit verschilt onderling.”Uiteindelijk is het onze wens om ook andere sectoren, zoals de installatiebranche, bij dit kwaliteitskeurmerk te betrekken”. “Maar allereerst focussen we ons in onze voorbereidingen op 1 september,” aldus Van Lieshout.