Financiële markten toezicht transparanter

De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijk-heden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken.

Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat minister Dijsselbloem van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het wetsvoorstel geeft de AFM en DNB meer mogelijkheden tot publicatie van waarschuwingen in geval van overtredingen welke schadelijk kunnen zijn voor betrokkenen. Ook kunnen de toezichthouders sneller hun reactie geven als instellingen zelf informatie over hun overtredingen naar buiten brengen. Verder maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat DNB overzichten publiceert waarmee kerncijfers van banken kunnen worden vergeleken.

Transparanter toezicht verbetert de informatiepositie van het publiek en kan zo volgens minister Dijsselbloem van Financiën het vertrouwen in de financiële sector en de toezichthouders versterken. ‘Meer inzicht in prestaties werkt bovendien disciplinerend en zal financiële instellingen stimuleren het nog beter te doen’, aldus Dijsselbloem.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de rechtspositie van betrokkenen wordt verbeterd bij het openbaar maken van informatie over de naleving van de Wet financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties. In verband met Europees recht over het beroepsgeheim krijgen AFM en DNB niet de bevoegdheid om namen van instellingen bekend te maken in de openbare onderzoeksresultaten.

Nader rapport wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Nader Rapport wetsvoorstel Transparant toezicht financiële markten, het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten, de Memorie van Toelichting, het advies van de Raad van State en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.