Het is wel even opletten voor particulieren met zonnepanelen die geen btw-aangiften meer uitgereikt krijgen

Gasloos definitief het eindplaatje

Nadat per half september al een nieuwe subsidieregeling werd geïntroduceerd om eigenaren van bestaande koopwoningen te stimuleren om hun huis te verduurzamen, is recent ook een grootschalige campagne van de Rijksoverheid gestart. Aan Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma en winnaar van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2016 de vraag of dit zoden aan de dijk zet.

Hoofddoel van de campagne ‘Energie besparen doe je nu’ is de barrières rondom energiebesparing te verlagen en de urgentie te verhogen. De campagne richt zich daarbij op huiseigenaren die wel al maatregelen overwegen, maar die nog niet hebben genomen. “Bewustwording is altijd belangrijk”, aldus Biense Dijkstra. “Het is goed dat meerdere partijen de handen ineen slaan, om die bewustwording te verhogen en mensen te activeren om zich te verdiepen in en, hopelijk, uiteindelijk te investeren in de verduurzaming van de eigen woning. Zo’n subsidieregeling draagt daar vanzelfsprekend ook aan bij. Beide positief.”

Kennis en maatregelen

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen energie besparen en zelf duurzame energie opwekken belangrijk vinden, maar er vaak niet toe komen om maatregelen te nemen. “De impact op woningen is ook groot”, vervolgt Dijkstra. “De stap naar het eindplaatje, gasloos, kan alleen worden behaald door een reeks aan maatregelen. De kennis van particulieren is hierin vaak onvoldoende. Men rekent in return on investment en dat is leidend in de beslissingen, terwijl de huizen juist toekomst gereed moeten worden gemaakt voor als het gas straks niet meer beschikbaar is. Dit is echter een lange termijn visie, terwijl veel huizenbezitters vaak een korte termijn focus hebben.”

All electric woningen

“De bouwsector is er klaar voor om die verduurzaming op te pakken. Zo investeren wij zelf in de ontwikkeling van ‘all electric’-woningen, maar ook in geothermie en vaste biomassa. We streven er naar om voor elk type woning, in elke leeftijdsklasse een oplossing te hebben. Wat dat betreft is maatwerk vereist. Het is dan ook belangrijk om per woning een plan te ontwikkelen. Daarmee voorkom je ook zogenaamde ‘regret maatregelen’. Dat zijn aanpassingen die mensen doen, geleid door waar ze subsidie voor kunnen krijgen, maar die eigenlijk hun toekomstige wensen en mogelijkheden beperken.”

Voor de versnelling van verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in Nederland is het volgens Dijkstra zaak dat diverse systeemkeuzes worden gemaakt. “Overheden hebben hierin een leidende rol. De gemeenten en provincies moeten zich in onze ogen de vraag stellen wat er gebeurt als het gas daadwerkelijk zeer schaars wordt. Goede plannen op gebiedsniveau, ruimtelijke ordening en infrastructuur zijn dan van groot belang.”