Gemeenteraadsverkiezingen The day after | Column Jan Overtoom

Gemeenteraadsverkiezingen; The day after

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug

De kruitdampen zijn opgetrokken, de affiches verwijderd, de rust is weergekeerd. De lijstaanvoerders hebben zich weer teruggetrokken in hun habitat om zich voor te bereiden op de vierjaarlijkse stoelendans: de vorming van de colleges van B&W. Vóór de verkiezingen liepen de heren politici zich warm om zieltjes te winnen en kwamen ze graag langs om bij te praten met burgers en ondernemers. Ook Bouwend Nederland had over aandacht niet te klagen. In de aanloop naar de verkiezingen lanceerde onze vereniging een aantal thema’s: verduurzaming woningvoorraad, frisse scholen, lagere grondprijzen, SROI, aanbestedingsbeleid, etc.

Lijsttrekkers waren op afroep beschikbaar voor een tochtje in een hoogwerker om duurzame renovatie van woningen te bekijken (Amsterdam). Zich weer in de schoolbankjes te persen (frisse scholen). Een tot appartementen verbouwde school te bezoeken. Te luisteren naar de ins en outs van het aanbestedingsbeleid (Hoorn) of op verschillende  opleidingsbedrijven het nut en de noodzaak van SROI in de bouw te bespreken (Heerhugowaard en Beverwijk). Tientallen locale politici  hebben zich de laatste weken voor de verkiezingen van hun beste kant laten zien. Bij sommigen ging de belangstelling zelfs zover dat zij naar aanleiding van een werkbezoek vragen aan het college van B&W stelden, bijvoorbeeld over de uitvoering van het aanbestedingsbeleid (Hoorn). Zo vind je na jaren van lobbyen plotseling een luisterend oor. En dat is ook wel nodig.

De crisis heeft de bouwsector namelijk zwaar getroffen.

De werkgelegenheid is dramatisch gedaald. Het aantal werknemers onder de Bouw Cao is met 45% afgenomen. Een aantal bouwbedrijven – zowel groot, midden als klein – is gefailleerd. En nog is het leed is niet helemaal geleden. Zeker, er gloort weer licht aan de horizon. Het consumentenvertrouwen neemt toe. De bedrijfsinvesteringen groeien. De huizenmarkt krabbelt op. De woningbouw zal – op termijn – zeker weer stijgen. Nog vele miljoenen huizen moeten verduurzaamd worden. Maar in een stijgende markt dreigt ook een liquiditeitstekort.

Zoals na elke dip zullen de bouwbedrijven ook nu ervaren dat groeiende orderportefeuilles tot een groter beslag op de beschikbare financiën leiden. En dan zijn we weer terug bij het begin: de financiële crisis, die een groot deel van het bedrijfsleven plat legde (en nog steeds legt) als gevolg van een tekort aan geld. Aangezien bouwbedrijven het normaal vinden dat zij de bouwprojecten voorfinancieren, zal bij meer ‘onderhanden zijnde werk’, door de bank genomen, meer liquiditeit vereist zijn. En als dat geld er niet is, dan dreigt een faillissement!

De conclusie is dat voor de bouw de zeven magere jaren nog niet verstreken zijn. Het is te hopen dat de dames en heren politici, die de afgelopen periode niet te beroerd waren om zich op stoffige bouwplaatsen te vertonen en zich in hoogwerkers te hijsen, het niet bij woorden alleen laten. Maar zich ook daadwerkelijk  zullen inzetten voor de onderwerpen die Bouwend Nederland namens haar leden heeft geëtaleerd. Vooralsnog is het wachten op de eerste gemeente die, in navolging van Rijkswaterstaat, bij inschrijvingen geen bankverklaringen van alle meedingende bouwbedrijven meer eist. En daarmee bewerkstelligt dat geen onnodig beslag wordt gelegd op de liquiditeit van deze bedrijven.

Ondergetekende wacht in spanning de collegeprogramma’s af. U ook?

Jan Overtoom – Bouwend Nederland