direct aan de slag met de wegen, spoor, bruggen en andere infrastructuur

Hoe ziet de Infrastructuur van de toekomst eruit?

Van zelfrijdende auto’s tot snelwegen die elektrische auto’s opladen tijdens het rijden. Het klinkt misschien nog futuristisch, maar die toekomst lijkt dichter bij te zijn dan we denken. Er gebeurt namelijk een hoop in de wereld van ‘Smart Roads’. Tijdens de Innovation Expo in april, wisselen uiteenlopende partijen hun ideeën uit over dit onderwerp.

Want hoe ziet onze infrastructuur eruit in 2025? En welke mogelijkheden en kansen zijn er door deze ontwikkeling voor Nederlandse infrabedrijven? Op donderdag 14 april is er tijdens de Innovation Expo in Amsterdam een speciale bijeenkomst: de ‘Hackathon Smart Road, Bring in The Dutch’. Onder meer minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is aanwezig om meer te horen over de ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Tom van Eck is accountmanager Infra Midden bij Bouwend Nederland en vertelt over de rol die Nederlandse ondernemingen kunnen spelen. “Die auto’s worden steeds slimmer. De vraag is: wat vraagt dat van onze infrastructuur? Daar is die sessie ook op gericht. Op de vraag hoe we die transitie gaan maken en welke systemen er rond de wegen moeten komen om die auto’s goed te laten functioneren.”

Smart Mobility en slimme auto’s

Het nieuwe rijden is een belangrijk onderdeel in de doelstelling van Rijkswaterstaat om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Van Eck is positief over hun aanpak. “Rijkswaterstaat is de partij die als vanouds de leiding neemt in de infra, rondom smart mobility pakken ze die rol ook weer goed op. Onder meer door dit soort dagen te organiseren en partijen bij elkaar te brengen.” Dat is ook hoognodig, want die slimme en zelfrijdende auto’s zitten eraan te komen. “Ik verwacht zelf dat we over vijf jaar al veel zelfrijdende auto’s op de weg zien”, zegt Van Eck. “Het klinkt nu misschien nog vreemd, maar als je kijkt naar de snelheid waarmee een navigatiesysteem bijvoorbeeld is ingeburgerd, dan zie je hoe snel zoiets kan gaan.”

Snelle ontwikkelingen

De Verenigde Staten worden vaak gezien als bakermat voor de toekomstige auto, maar ook in Nederland wordt veel getest met nieuwe systemen. Zo reed er in maart nog een colonne van 50 zelfrijdende auto’s over de A2. “De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en wij moeten dat toch met de infra op een of andere manier aan gaan pakken”, zegt Van Eck. “Het is goed om te zien dat er in Nederland al real life wordt getest met die auto’s en dat we hier serieus mee bezig zijn. Wat dat betreft lopen we voorop in Nederland.” Dat is onder meer te danken aan alle organisaties die hier in Nederland actief mee bezig zijn. “De lijst van aanwezige partijen op 14 april is lang. Dat gaat van bouwers tot provincies, ingenieursbureaus, IBM, TomTom, verzekeringsmaatschappijen, vervoersbedrijven, Rijkswaterstaat en energiemaatschappijen.”

Grote rol bouw- en infrasector

Het ziet ernaar uit dat we de infrastructuur, zoals we die kennen, de komende decennia flink zullen zien veranderen. Het is volgens Van Eck daarom ook belangrijk om actief met dit onderwerp bezig te zijn en kansen met beide handen aan te grijpen. ”De bouw- en infrasector speelt een grote rol bij maatschappelijke vraagstukken, dit is er een van”, zegt Van Eck. “Er zit een nieuwe generatie van snelwegen aan te komen. Maar hoe gaan we dat met z’n allen doen? Want het begint al bij de ondernemingen die het asfalt leggen en de lijnen trekken.” Voor infrabedrijven is dit de periode om alvast in te stappen en mee te denken. “Het is op dit punt nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen voor de infra. Komt er meer of minder werk? We moeten de mogelijkheden bekijken en op zoek gaan naar de antwoorden en eventueel met oplossingen komen. Zo’n hackathon is een perfecte manier om met elkaar te kijken wat er speelt en eventueel op nieuwe ideeën te komen.”

Themakaart Bouw

Aan het einde van de dag worden de resultaten aangeboden aan Jan-Hendrik Dronkers, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. “Het is heel erg fijn dat hij ook aanwezig is en de resultaten mee naar huis neemt”, zegt van Eck.” Hij kan er vervolgens echt iets mee gaan doen in zijn organisatie en dat verder vorm gaan geven. Daarna kunnen wij dat samen handen en voeten gaan geven.” Voor Bouwend Nederland past de voortgang van nieuwe mobiliteit uitstekend in de toekomstplannen. “Laatst hebben we namens Bouwend Nederland de Themakaart Bouw gemaakt, een startpunt voor de belangrijkste uitdagingen en vraagstukken waar Nederland voor staat. Er wordt gekeken naar wat er leeft in de maatschappij en hoe de bouw daarop aan kan sluiten. Smart Mobility staat hoog op de agenda, zo’n bijeenkomst is een van de stappen om de bouwsector aan te laten haken bij de interessante ontwikkelingen die gaande zijn.”

Bouwend Nederland