foto Goflex

Impuls voor technische MBO opleidingen

Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)  krijgt er vanaf volgend jaar structureel 75 miljoen euro extra om technische opleidingen te bekostigen. Minister Jet Bussemaker wil dat meer jongeren voor techniek kiezen. „Dit is een extra stimulans voor scholen om technische opleidingen aan te bieden en andere kostbare opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt”, liet ze weten.

Met het extra geld kunnen regionale opleidingencentra (ROC), agrarische opleidingencentra (AOC) en (kleine) vakinstellingen hun techniekonderwijs verder ontwikkelen.

Een onafhankelijke commissie adviseerde Bussemaker om meer geld te steken in technische opleidingen omdat deze relatief ondergewaardeerd zouden zijn. Om mbo-studenten meer te laten werken met moderne materialen en technieken op school, stelde Bussemaker eerder al extra geld beschikbaar in de vorm van een regionaal investeringsfonds. Samen met een investering van het bedrijfsleven komt daarmee 300 miljoen euro beschikbaar voor innovatiever beroepsonderwijs dat studenten beter voorbereidt op de toekomstige praktijk.

Bron: foto Goflex