scholing subsidie stage opleiding

Investeren in scholing met subsidie

Als werkgever vindt u het mogelijk belangrijk om te investeren in scholing van uw personeel én in het opleiden van de arbeidskrachten van morgen. Want ook u zult weer goed opgeleide werknemers nodig hebben om uw onderneming succesvol te laten zijn!

In dit kader heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het subsidieprogramma Praktijkleren opgezet. Deze subsidie is voor werkgevers die leerlingen begeleiden bij het praktijkgedeelte van hun onderwijs middels het aanbieden van een leerwerkplek. Het gaat hierbij om werknemers en studenten die een beroepsopleiding volgen bij het VMBO (basis), MBO (bbl), HBO en universiteit (promovendi en toio’s). Voornamelijk gaat het om leerwerkplekken in de technische en/of agrarische sector. Voor deze sectoren is immers gedegen praktijkervaring noodzakelijk om een opleiding af te ronden.

Als werkgever heeft u een overeenkomst met de school en de student  zijn of haar praktijkgedeelte aflegt die bij u. Na de afronding van het studiejaar 2015-2016 kunt u een aanvraag indienen. Officieel staat de regeling tussen 2 juni en 15 september open voor aanvragen. Afhankelijk van het aantal begeleidingsuren wordt uw subsidiebedrag vastgesteld, wat kan oplopen tot € 2.700 per leerling.

Wilt u controleren of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact met ons op om uw mogelijkheden te laten onderzoeken en de subsidie voor u aan te vragen.

Lydia Gitsels – Nova Connect